Pages Navigation Menu

Rahoitusta ja neuvontaa maaseudun yrityksille ja yhteisöille!

Hankerekisteri 2014 – 2020

Uusi ohjelmakausi "Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020" käynnistyi  V. 2015 ja ensimmäiset hankkeet saivat päätöksen vuonna 2016. Hankerekisteri sisältää kaikki Varsin Hyvän hallituksen puoltamat yleishyödylliset hanketuet ja yritystuet.

Koko maan kattavaan Maaseutuviraston hankerekisteriin pääset TÄSTÄ linkistä.

 

2014 – 2016

Kehittämishankkeet 2014-2016

 

HAKIJA JA HANKKEEN NIMI

PAIKKAKUNTA

JULKINEN RAHOITUS €

TUKI %

TOTEUTUSAIKA

HANKKEEN KUVAUS JA LOPPURAPORTTI

 

Paimion Kesäteatteri ry; Kesäteatterin katsomon katos

Paimio

64 776

75

1.9.2015-31.12.2016

Hankekuvaus

Rakennetaan Paimion Museonmäellä olevan kiinteän teatterikatsomon päälle katos. Loppuraportti
 

Askaisten Marttayhdistys ry; 100-vuotisjulkaisu

Masku/Askainen

12 600

83

14.5.2015-31.12.2016

Hankekuvaus


Tehdään perinnetietoa, paikallishistoriaa ja askaislaista marttatoimintaa sisltävä julkaisu. LOPPURAPORTTI 

 

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry

Yhdistysklinikka

Alueittenvälinen hanke

Varsin Hyvän ja Ravakan koko alueet

Varsin Hyvän osuus

135 826

100

1.7.2015-30.6.2018

Hankekuvaus

Yhdistysklinikka -osallisuutta, yhteistyötä ja osaamista 2015-2018. Hanke tarjoaa yhdistyksille ja yhdistystoimijoille neuvontaa yhdistystoiminnan haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Yhdistysklinikalla yhdistyksen toimintaa arvioidaan kokonaisuutena ja suhteessa toimintatarpeisiin. Hankkeessa kehitetään toimintatapoja, lisätään osaamista työpajoin tai hankitaan sitä tarpeen mukaan esimerkiksi viestinnästä, markkinoinnista, tapahtumanjärjestämisestä, aktivoidaan jäsenistöä, etsitään rahoitusmahdollisuuksia, kehitetään yhteistyötä toimijoiden kesken tai tehdään vaikka yhdistyksen sukupolvenvaihdos.

Hankkeella tavoitellaan lisää ja toimivampia yhdistyksiä, uusia aktiivisia toimijoita ja näkyvää sekä vaikuttavaa yhdessä tekemistä. Hanketta toteutetaan Leader Ravakan ja Leader Varsin Hyvän alueella sekä Kustavissa. Yhdistykset voivat osallistua ja saada Yhdistysklinikan palveluita ottamalla yhteyttä Leader Ravakkaan tai Leader Varsin Hyvään. Lisätiedot: www.varsinhyva.fi/yhdistysklinikka.


 

Liedon Parma ry;                              Parempi Parmaharju

Lieto

134 013

50

18.6.2015-31.5.2018

Hankekuvaus


Liedon Parman omistaman urheilutalon remonttihanke. Talon alakerran saunatilojen, pukuhuoneiden ja WC-tilojen korjaus nykyaikaiseksi. Ilmastoinnin parantaminen ja valaistuksen uusiminen näihin tiloihin. Jäteveden liittäminen läheiseen siirtoviemäriin. Talossa on suoritettu liikuntatilojen, kahvion ja keittiön remontti, sekä vesikaton uusiminen. Nyt on tarkoitus remontoida loppuosa talosta. Remontointi on edellytys sille, että taloa voidaan käyttää turvallisesti ja ajanmukaisesti.
Hanke hyödyttää kaikkia Turun talousalueen asukkaita, Tiloja voi vuokrata liikuntakäyttöön, kokoustiloiksi ja juhliin. Lähialueella ei ole muita näin isoja tiloja yksityisille vuokraajille. Liikuntatilat palvelevat Yliskulman kylää, jonka lähiliikuntatila on Parmaharjulla. Kunnan salivuorot ovat varattuja ja Parmaharjun sali toimii hyvänä lisäresurssina. Parmaharjun alueella on luontopolku- ja latuverkosto, sekä suunnistuskartat, jotka palvelevat lähikuntien asukkaita. Liedon Parma on yleisseura, jonka tiloja ja alueita kaikki liikkujat voivat hyödyntää monipuolisesti.

 

Liedon 4H-yhdistys ry;                Työtaitoja tulevaisuuteen

Lieto, Masku, Rusko, Vahto, Turku, Paimio, Sauvo

155 279

80

1.10.2015-30.9.2017

Hankekuvaus


Tarjotaan nuorille mahdollisuus työelämätaitojen lisäämiseen sekä näiden taitojen hyödyntämiseen ja kokeilemiseen työelämässä. Luodaan uusia toimintamalleja yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja kotitalouksien kanssa. Hanke mahdollistaa nuorten ja työn tarjoajien kohtaamisen uusilla foorumeilla. Nuorilla on mahdollisuus toimia myös yrittäjinä. Loppuraportti

 

Turun Helluntailähetys ry; Kupiluodon leirikeskuksen uusi sauna

Sauvo

24 261

10

1.10.2015-31.12.2017

Hankekuvaus

Rakennetaan Kupiluodon leirikeskukseen uusi leirisauna joka vastaa nykypäivän käyttäjien tarpeita ja on energiatehokas sekä ympäristöystävällinen.

 

Maskun Palloseura r.y.;               Taponkedon huoltorakennuksen laajennus

Masku

31 420

50

1.10.2015-31.8.2016

Hankekuvaus

Laajennetaan Taponkedon huoltorakennuksen pukuhuonetiloja vastaamaan lisääntynyttä käyttötarvetta. Loppuraportti.pdf 310117I

 

Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistys ry                        Kehätyö!

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Ravakalla

Nousiainen

Varsin Hyvän osuus

36 469

80

1.11.2015-31.10.2018

Hankekuvaus


Kehätyö!-hankkeen tavoitteena on luoda neljän kunnan Nousiainen, Mynämäki, Taivassalo ja Vehmaa, alueelle uusi toimintamalli ja yhteydenpitokanava yritysten, maatilojen ja yhdistysten nuoren ja innovatiivisen työvoiman hankkimisen tueksi. Luodaan kuntiin uusi Kehä-työ - ilmiö sivustoineen, joka yhdistää työnantajat ja 14-22 -vuotiaat nuoret. Uusi Kehätyö!-ilmiö luodaan hankkeen aikana vahvalla hankkeen markkinoinnilla, käymällä työnantajien kanssa henkilökohtaisia keskusteluja ja samalla etsitään uusia työllistymisen paikkoja. Koulutetaan nuoria vastaamaan työelämän vaatimuksia sekä kannustetaan heitä työllistymään yrittäjinä.

Tällä saadaan aikaan uusia työpaikkoja ja palveluja sekä kehitetään kohderyhmien välille uusia yhteistyömalleja.

Tarve hankkeelle lähti Nousiaisten yrittäjiltä ja kunnalta, koska he kokivat tarvitsevansa apua nuorten työllistämiseen kunnassaan. Tämä tarve ilmeni myös muissa kohdekunnissa keskusteluissa nuorten ja paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa sekä kesätyötapahtumassa, joka järjestettiin paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Usealla työnantajalla on tarjolla pieniä töitä, mutta ei tarjota kokopäiväisiä töitä, tämä saataisiin ratkaistua Kehätyö! - hankkeella. Myös ostopalvelulle työntekijän palkkaamisessa tai nuorten yrittäjyydelle olisi tilausta, koska kaikilla työnantajilla, joilla olisi pieniä töitä tarjolla, eivät kuulu työnantajarekisteriin eikä heillä ole halua lisätä työ-taakkaansa tällä. 

Lavamäen Kyläyhdistys ry; Lavamäen kylätalon wc-tilojen korjaus

Rusko/Vahto

20 377

75

1.7.2015-31.12.2016

Hankekuvaus

Hankkeessa peruskorjataan wc-tilat sisältäen lämpöeristyksen, kompostoivat kuivakäymälät ja viemäröinnin. Lisäksi asennetaan kaivo johon johdetaan harmaavedet, vedetään vesijohto ja sähkökaapeli sekä korjataan julkisivua. Loppuraportti WC-hanke Lavamäen kyläyhdistys ry
 

Turun Hippos ry;                  Varsottaja

Turku

8 708

90

1.9.2015-31.12.2015

Hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on etsiä ja löytää keinoja siihen, miten Metsämäen aluetta voisi kehittää siten, että se palvelisi paremmin koko Varsinais-Suomen alueen hevosyrittäjien ja -harrastajien toimintaa. Lisäksi hankkeella pyritään selvittämään sitä, voidaanko alueelle saada raviurheilun harrastajien lisäksi muita käyttäjäryhmiä, jotka voisivat hyödyntää Metsämäen aluetta.

Esiselvityshankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa ja testata erilaisia kehittämisideoita ja laatia niiden pohjalta laajempi hanke, jonka avulla alueelle saataisiin uutta, aktiivista ja säännöllistä toimintaa. Esiselvityshankkeen päätavoite on käynnistää saatavien tulosten perusteella hanke, jonka avulla Turun Hippoksen toimintaa ja toimintaedellytyksiä kehitettäisiin niin, että yhdistys pystyisi tulevaisuudessa paremmin palvelemaan, tukemaan ja edistämään jäsenistönsä ja muiden Varsinais-Suomen alueella toimivien hevostalousalan yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden toimintaa. Esiselvityshankkeen aikana kartoitetaan myös mahdolliset yhteistyökumppanit, joiden kanssa toteutettaisiin esiselvityshankkeen tavoitteena oleva hanke. Lisäksi tavoitteena on selvittää, mikä hanketyyppi olisi sopiva varsinaiseksi hankkeeksi ja voisiko kysymykseen tulla alueiden välinen Leader-hanke. LOPPURAPORTTI

 

Metsästysseura Rymättylän Hirviseurue ry;                                Kyläkota

Naantali/Rymättylä

20 433

60

15.7.2015-31.12.2016

Hankekuvaus

Rakennetaan kota metsästysseuran, yhdistysten ja eri ikäryhmien koulutus- ja kokoontumispaikaksi. LOPPURAPORTTI
 

SF-Caravan Masku ja Ympäristökunnat ry;                  Rantasaunan laajennus

Taivassalo

23 273

60

23.9.2015-31.10.2016

Hankekuvaus

Rakennetaan Camping Mussaloon uusi huolto ja wc-tila. LOPPURAPORTTI

 

Naantalin kaupunki;             Naantalin rantatori

Naantali

19 980

90

1.12.2015-30.9.2016

Hankekuvaus


Hanke lisää Naantalin matkailutarjonnan sisältöjä ja pidentää matkailukautta. Tavoitteena on synnyttää lisää ympärivuotisia aktiviteetteja. Matkailullisen tarjonnan monipuolistuminen kasvattaa yritysten liikevaihtoa lisääntyneinä kävijämäärinä ja parantaa näiden toimintaympäristöä. Toimiva ja aktiivinen ranta lisää myös asukkaiden viihtyvyyttä ja luo uutta yhteisöllisyyttä. Naantaliin luodaan uusi konsepti tapahtumien tuottamiselle. Hankkeessa luodaan teematapahtumia, esim. korkealaatuista antiikki/kirpputoria, lähiruokaa, markkinamyyntiä. Erityisesti lähtökohtana ovat paikallisuus ja saaristoisuus (alue tarjoaa mm. saaristoalueiden toimijoille myyntimahdollisuuden). Lähiruokaa tuodaan esiin säännöllisillä lähiruokatapahtumilla (Street Food Thursday, pop-up-ravintolat) Hankkeella luodaan Naantaliin oma tapahtumatuotantomalli ja 6-8 uutta pysyvää tapahtumaa toukosyyskuussa.

Tulokset näkyvät uusina tapahtumasisältöinä, kävijämäärien lisääntymisenä, uusina matkailutuotteina. Pilottina toteutetaan kaksi pilottia, toinen keskittyy lähiruokaan ja toinen ohjelmallinen kulttuuritapahtuma, jonka ohessa olisi siihen soveltuvaa myyntiä. LOPPURAPORTTI

 

Johannes-Seura ry;                    Pukuperinteitä Karjalasta - Johanneksen naisen kansallispuvun valmistaminen

Kaarina/Piikkiö

46 132

75

1.12.2015-30.9.2017

Hankekuvaus

Valmistetaan tutkittuun perinnetietoon perustuvat Johanneksen naisen kaksi mallipukukokonaisuutta. Pukuvalmistus toteutuu Kansallispukukeskuksen ohjauksessa ja valvonnassa. Valmistusprosessia seuraten järjestetään hankealueella perinnetietous- ja käsityökursseja yhdessä pukuja valmistavan työryhmän kanssa. Hanke tuottaa lisäksi Johanneksen naisen kansallispuvun eri kokoihin sovitetut kaavat ja teko-ohjeet sekä paikallista osaamista perinteisistä käsityötaidoista ja materiaalien käsittelystä kuin myös mahdollisuuden hankkia valmis kansallispuku.LOPPURAPORTTI

 

Turun Hippos ry;                        Metsämäen raviradan katsomorakennuksen korjaus

Turku

45 473

30

1.12.2015-31.12.2016

Hankekuvaus


Korjataan Metsämäen raviradan katsomorakennusta siten, että rakennus säilyisi käyttökuntoisena, energiataloudellisesti tehokkaampana ja turvallisena tapahtumien järjestämispaikkana. Korjaushanke lisää rakennuksen käyttöikää ja -mahdollisuuksia sekä houkuttelee rakennukseen uusia käyttäjäryhmiä. Hankkeessa korjataan wc-tiloja, yleisötilojen akustointia, uusitaan keittiön kylmäkalusteita ja uuni sekä parannetaan ravintolakatsomon käyttömahdollisuuksia ja energiasäästöä hankkimalla lasiseiniin/ikkunoihin säädettävät rullaverhot. LOPPURAPORTTI
 

Sauvon kunta;                         Yhdessä Enemmän - Sauvon matkailuelinkeinon esiselvitys- ja aktivointihanke

Sauvo

44 325

75

1.3.2016-31.12.2017

Hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään sauvolaisen matkailun kehittämismahdollisuudet, nykyisten toimijoiden lähtökohdat sekä kootaan materiaalia ja tietoa kehittämistyön tarpeisiin. LOPPURAPORTTI

 

Maarian Mahti ry;                 Maarian Mahdin Urheilutalon vesikaton ja juhlasalin kunnostus

Turku

16260

60

1.2.2016-30.9.2016

Hankekuvaus


Maarian Mahdin Urheilutalon vesikatto pinnoitetaan, juhlasalin seinät ja katto kunnostetaan ja valaistus uusitaan. Toimenpiteillä taataan toiminnan jatkuminen. Viihtyvyys lisääntyy ja energiaa säästyy (LED valaistus ja lisää lämmöneristettä seiniin) LOPPURAPORTTI
 

Maskun kunta;                       Maskun Isonkiven puisto

Masku

48 998

50

9.11.2015-31.12.2016

Hankekuvaus

Hankkeella parannetaan Maskun Rivieran ulkoilu- ja virkistysalueen Isonkiven puiston virkistys- ja luontomatkailukäyttöä. Rakennetaan pääsisäänkäynnin yhteyteen kokoontumispaikka johon tulee pöytäryhmiä, grilli ja infotaulu sekä wc- ja pukutilat kunnostettavalle rannalle. Kunnostetaan piknik- oleskelurinne sekä parkkialuetta. LOPPURAPORTTI

 

Taivassalon kunta;                     eTaivassalo

Taivassalo

19 250

70

2.11.2015-31.12.2016

Hankekuvaus


Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat 1) Tehdä Taivassaloa tunnetuksi hyvänä paikkana asua, mökkeillä ja viettää lomaa; ja 2) Kehittää monikanavaisuutta palvelutarjonnassa. Otetaan käyttöön e-palveluita. LOPPURAPORTTI

 

Pro Sinervo ry;                        Velkuan saaristotalo Sinervo

Naantali/Velkua

87 512

80

1.1.2016-31.12.2017

Hankekuvaus


Hankkeen tavoitteena on tukea alueen saaristolaisuuteen, paikallistietämykseen ja perinteisiin pohjautuvaa kestävää kehitystä. Tuetaan paikalliskulttuurin jatkuvuutta kohderyhmänä erityisesti lapsiperheet, nuoret ja ikäihmiset. Toteutetaan saaristolaisuuteen, alueen perinteisiin ja taitoihin sekä saaristoluontoon liittyviä toimintoja, mm. perinnetiedon keräämisen ja dokumentoinnin, koulutuksen ja kurssitoiminnan avulla, sekä saaristolaiskasvatusmateriaalin tuottamisella päiväkoti- ja kouluikäisten lasten käyttöön. LOPPURAPORTTI

 

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Rakennetaan hampusta

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Varsin Hyvällä

Aura, Jokioinen, Kaarina, Koski, Lieto,Loimaa, Marttila, Masku, Nousiainen, Paimio, Raisio, Sauvo, Somero, Forssa, Humppila, Naantali, Oripää, Pöytyä, Rusko, Taivassalo, Tammela, Turku, Ypäjä

Varsin Hyvän osuus

12 097

80

1.4.2016-30.6.2018

Hankekuvaus

Rakennetaan hampusta on tiedonvälityshanke, jossa esitellään hamppurakentamisen mahdollisuuksia ja tekniikkaa sekä ruiskuvalulaitteen toimintaa ammattimaisesta näkökulmasta. Hamppurakentamisella tarkoitetaan hampun puumaisen osan päistäreen ja sammutetun kalkin seoksesta tehtävää massiivirakennetta. Käytännössä hankkeessa esitellään uudisrakentamista, eristämistä ja hamppu-kalkki seokselle soveltuvan ruiskuvalulaitteen toimintaa erilaisissa kohteissa maaseudulla. Ruiskuvalun lisäksi esitellään muottivalua käsin. Tavoitteena on lisätä erilaisten yritysten ja rakennuttajien kiinnostusta modernia ja ekologista hamppurakentamista kohtaan ja korvata kestämättömämpiä rakennusmateriaaleja kotimaisella vaihtoehdolla, joka on tuotettu paikallisilla pelloilla. LOPPURAPORTTI

 

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Rakennetaan hampusta ruiskuvalulaitteella

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Varsin Hyvällä

 Aura, Jokioinen, Kaarina, Koski, Lieto,Loimaa, Marttila, Masku, Nousiainen, Paimio, Raisio, Sauvo, Somero, Forssa, Humppila, Naantali, Oripää, Pöytyä, Rusko, Taivassalo, Tammela, Turku, Ypäjä

Varsin Hyvän osuus

9 666

60

8.3.2016-30.6.2018

Hankekuvaus

Laiteinvestointi sisältyy Rakennetaan hampusta tiedonvälityshankkeeseen ja siinä toteutettaviin toimenpiteisiin. Laitteen esittelyn tavoitteena on lisätä eri toimijoiden kiinnostusta alan jatkokehittämiseen ja pilottikohteiden rakentamiseen sekä liiketoimintaan. Rakennetaan hampusta on tiedonvälityshanke, jossa esitellään hamppurakentamisen tekniikkaa ja mahdollisuuksia sekä ruiskuvalulaitteen toimintaa ammattimaisesta näkökulmasta. Hankkeessa esitellään käytännössä eristämistä, uudisrakentamista ja ruiskuvalulaitteen toimintaa soveltuvissa kohteissa maaseudulla. Tavoitteena on lisätä modernia ekologista rakentamista ja korvata kestämättömämpiä rakennusmateriaaleja kotimaisella vaihtoehdolla, joka on tuotettu paikallisilla pelloilla.LOPPURAPORTTI


 

Auranmaan Nuorkauppakamari ry

Amazing Aurajoki

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader V-S Jokivarsikumppaneilla

Aura, Pöytyä, Lieto, Turku

Varsin Hyvän osuus

3 929

90

10.2.2016-31.7.2017

Hankekuvaus


Hankkeen tarkoitus on luoda perustat kokonaan uudenlaiselle “stand up paddle” eli suppailu-retkitapahtumalle, jossa lajin harrastajat ja rohkeat kokeilijat melovat sup-laudoilla Pöytyältä Turkuun. Vuosina 2016 ja 2017 järjestettävän tapahtuman tärkeimmät tavoitteet ovat herättää jokivarsikuntien asukkaat Aurajoen virkistyskäyttömahdollisuuksiin, tutustuttaa uuteen harrastusmahdollisuuteen sekä tuoda alueelle positiivista julkisuutta. Samalla halutaan vaikuttaa jokiluonnon ja Itämeren tilaan positiivisesti virkistyskäyttömahdollisuuksien kautta. Tapahtuman pääkohderyhmä ovat jokivarsikuntien asukkaat sekä lajin harrastajat valtakunnallisesti. Tapahtuman yhteydessä tiedotukseen on tarkoitus panostaa poikkeuksellisen paljon tapahtumasta saatavan hyödyn maksimoimiseksi.

Amazing Aurajoki SUPin tarkoituksena on tässä järjestyksessä

1) kiinnittää huomiota Aurajoen virkistyskäyttömahdollisuuksiin ja sen vesiluonnontilaan

- Aurajokivarren kuntien asukkaiden keskuudessa

- lajin harrastajien keskuudessa

- maataloutta jokirannoilla harjoittavien viljelijöiden keskuudessa

- myös turkulaisten keskuudessa sekä laajemmin kansallisesti

2) lisätä Auranmaan tunnettuutta sekä Varsinais-Suomessa että kansallisesti

3) sekä SUP-lautailun tunnettuutta lajina

4) lisätä Aurajokivarren kuntien yhdistysten yhteistoimintaa ja kehittää alueen itsetuntoa

5) lisätä Auranmaan Nuorkauppakamarin tunnettuutta
LOPPURAPORTTI


 
       

Karunan Urheilijat ry;               Kallioranta kuntoon

Sauvo

48 934

50

1.6.2016-30.4.2019

Hankekuvaus


Karunan Urheilijat ry on vuokrannut Kalliorannan Sauvon kunnalta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Alueella on nuorisotalo, tanssilava, ulkovaja ja rantasauna, ja nämä rakennukset ovat kunnostamisen tarpeessa. Tiloissa ja piha-alueella järjestetään monipuolista harrasteurheilijatoimintaa ja tapahtumia vuoden ympäri kaiken ikäisille ja –kuntoisille, lapsille erilaista toimintaa, tanssikursseja ja tansseja ym. Tilojen ylläpitämiseksi tiloja vuokrataan juhlia ja kokouksia varten.

Hankkeen tavoitteena on rakennusten kunnostaminen ja ylläpitäminen. Nuorisotalon käyttöikää ja aikaa tulisi lisätä ja terassin käyttö mahdollistaa säästä riippumatta. Tanssilavan käyttöikää ja –astetta pitää lisätä. Ulkovaja tulee kunnostaa, jotta pystymme turvaamaan ja kunnossapitämään harrastus- ja käyttötarvikkeita. Rantasaunan käyttöikää tulee myös lisätä.

Korjataan ja maalataan tanssilava, rakennetaan sadesuoja terassille, Nuorisotalon maalaus, ulkovajan korjaus ja maalaus ja saunarakennuksen maalaus. LOPPURAPORTTI


 

Vehmaan vesistöjen hoito- ja suojelu ry                                    Vehmaan ja Taivassalon vesistökunnostus

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Ravakalla

Vehmaa, Taivassalo

Varsin Hyvän osuus

11 700

80

4.4.2016-31.12.2017

Hankekuvaus

Hankkeessa laaditaan Vehmaan ja Taivassalon vesistöjen, pienten järvien ja Vehmassalmen, kemiallisen ja ekologisen tilan parantamiseen tähtäävä toimenpidesuunnitelma ja vesistöjen virkistyskäyttösuunnitelma. 

 

YkkösAkseli ry

Kuninkaantie uuteen kukoistukseen

Alueittenvälinen hanke

Hanke toteutetaan seitsemän Leader-ryhmän, Ykkösakseli ry:n, Varsin Hyvä ry:n, I Samma Båt – Samassa Veneessä ry:n, Pomoväst rf:n, Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n, Kehittämisyhdistys SILMU ry:n ja Kehittämisyhdistys Sepra ry:n, yhteisenä alueiden välisenä hankkeena.

Varsin Hyvän osuus

20 000

100

1.8.2016-31.12.2017

Hankekuvaus

Kuninkaantie on vanha postireitti Norjan Bergenistä Oslon ja Tukholman kautta Maarianhaminaan, edelleen Saaristomeren kautta Turkuun ja Etelä-Suomen halki Venäjälle Viipuriin ja Pietariin asti.

Kuninkaantie on ollut Uudenmaan liiton ylläpitämä tavaramerkki, jolle on myönnetty matkailutiestatus. Uudenmaan Liiton hallinnassa oleva tavaramerkki päättyy 31.7.2016. Uudenmaan Liitto on päättänyt luopua tavaramerkistä.

Hankkeessa selvitetään vaihtoehdot, joilla Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan säilytettyä ja sen ympärille muodostunut matkailutoimijoiden verkosto herätettyä uudelleen toimintaan. Tavaramerkille etsitään laajemmalla alueella toimiva uskottava ja luotettava hallinnoija, joka ottaa vastuun tuotemerkin säilyttämisestä, Kuninkaantien brändin kehittämisestä, yhteistyöverkoston ylläpidosta ja matkailutien osalta toimii sopimuskumppanina Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa.

Hankkeen tavoitteet:

1.    Varmistaa, että Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan pysymään yleisesti ja edullisesti hyödynnettävissä olevana tuotemerkkinä ja että Kuninkaantien matkailutie-status saadaan säilymään2.    Selvittää ja etsiä toimijat, jotka kiinnostuvat tuotemerkin ylläpidosta, mahdollisesti löytää kokonaan uusi toimija3. Listata ne paikalliset yritykset, yhdistykset ja luontokohteet, jotka selvästi liittyvät Kuninkaantiehen4.    Koota alueiden toimijoita työpajoihin, joissa käydään läpi kiinnostus osallistua Kuninkaantie -brändin hyödyntämiseen5. Sitouttaa toimijat brändin hyödyntämiseen6. Järjestää vuoden 2017 aikana teematapahtumia, joiden avulla Kuninkaantietä tuodaan esiin7.    Toiminnan jatkon suunnittelu

Hanke toteutetaan seitsemän Leader-ryhmän, Ykkösakseli ry:n, Varsin Hyvä ry:n, I Samma Båt – Samassa Veneessä ry:n, Pomoväst rf:n, Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n, Kehittämisyhdistys SILMU ry:n ja Kehittämisyhdistys Sepra ry:n, yhteisenä alueiden välisenä hankkeena.LOPPURAPORTTI


 

Taattistenjärven Suojeluyhdistys ry;

Merimaskun suvinuottanäytös

Naantali/Merimasku

6 435

75

7.6.2016-31.12.2016

Hankekuvaus

Tavoitteena on kehittää paikallistaloutta paikallisten maaseutumatkailuyritysten, käsityöläisten, maataloustuottajien ja muiden yrittäjien kautta sekä saattaa yhteen Merimaskun uudet ja vanhat asukkaat, alueen yhdistykset ja yrittäjät ja lisätä yhteisöllisyyttä näiden kesken. Päätapahtumana on Taattistenjärven suvinuottanäytös, sillä suvinuotanvetoperinnettä halutaan ylläpitää ja siirtää taito myös seuraaville sukupolville. Lisäksi hanke edistää lähiruuan kulutusta (lähikala, paikalliset tuottajat) ja sillä on positiivisia ympäristövaikutuksia, kun Taattistenjärvi hoitokalastetaan

nuotanvetonäytöksen yhteydessä. Hankkeen myötä etenkin lapsiperheiden ja nuorten toivotaan löytävän terveellisiä, turvallisia ja hyödyllisiä aktiviteetteja Merimaskussa.

Tavoitteena on lisääntynyt matkailu alueelle ja aktiivisemmat asukkaat, jotka käyttävät alueen palveluita ja tuntevat yhdistykset sekä paikallishistoriaa.

Hankkeen visioon kuuluu, että tulevina vuosina tapahtuman kasvaessa hanke tukee paikallistaloutta edistämällä nuorten työllistymistä paikallisten yrittäjien myötävaikutuksella, lisää kalastusharrastustoimintaa alueella sekä pidentää matkailukautta.

17.9.2016 järjestetään Merimaskun Taattistenjärvellä suvinuotanvetonäytös. Nuotanvedon hoitaa Lions Club Rymättylä. Nuotanvedon lisäksi ohjelmassa on Taattistenjärven suojeluyhdistyksen järjestämänä onkikilpailu ja muuta ohjelmaa lapsiperheille sekä kalankäsittelyopastusta. Lisäksi tapahtumapaikalle pyydetään paikallisia yrittäjiä esittäytymään ja myymään tuotteita tapahtumavieraille. Loppuraportti Suvinuottaraportti

 

Aurajokisäätiö

Aurajokilaakso kartalle

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Varsin Hyvällä

Lieto, Aura, Oripää, Pöytyä

Varsin Hyvän osuus

23 991

80

1.9.2016-31.5.2018

Hankekuvaus


Aurajoella ja jokilaaksolla on tärkeä merkitys asuinympäristönä, kulttuurimaisemana, virkistys- ja matkailukohteena, historian ja esihistorian aarreaittana sekä tapahtuma-areenana. Joki vaikuttaa myös Saaristomeren ja sitä kautta Itämeren tilaan. Aurajoesta ja jokilaaksosta saatava tieto on tällä hetkellä hajanaista ja olemassa oleva tieto osin vaikeasti saatavilla, mikäli sitä ei osaa oikeasta paikasta tai taholta etsiä. Aurajoki kartalle -hankkeessa tuotetaan kaikille avointa maksutonta sähköistä paikkatietoaineistoa, johon linkitetään Aurajoen kulttuuri- maisema- matkailu- ja ympäristökohteita. Kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat alueen asukkaat ja paikallistoimijat, kunnat, muut Aurajoki-tietoa tarvitsevat toimijat ja matkailijat. Aurajoki-tiedon esille tuominen ja hyvä saatavuus edistää sen hyödyntämistä esimerkiksi kotiseututyössä, maisemanhoidossa, maankäytön suunnittelussa, matkailun ja paikallistapahtumien luomisessa, opetuksessa ja harrastustoiminnassa. Lisäksi se vahvistaa paikallisidentiteettiä ja vahvistaa Aurajoen arvostusta. LOPPURAPORTTI

 

Maskun-Ruskon-Vahdon 4H-yhdistys ry ja Naantalin 4H-yhdistys ry;                          NATTA

Masku, Rusko, Vahto ja Naantali

65 447

80

1.9.2016-30.8.2018

Hankekuvaus


Nuorten putoaminen syrjään koulu- ja työelämästä maksaa yhteiskunnalle paljon rahassa mitattuna. Yksilö voi pahimmassa tapauksessa menettää sen voksi sen kaikkein kalleimman eli oma elämnsä. Tähän väliin mahtuu monia tasoja: nuori ei hyödynnä lahjakkuuttaan vaan alisuoriutuu, perheet kärsivät, nuoret ovat yksinäisiä ja vanhemmat ihmiset pelkäävät nuoria. Hankkeen toimenpiteillä on tarkoitus toteuttaa yhdessä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja muun yhteisön kanssa tapahtumia, joissa nuoret käyttävät omia taitojaan koko yhteisön hyväksi. Samalla nuoret löytävät iteselleen mielekkään harrastuksen ja parhaassa rapauksessa jatkavat aktiivisina toimijoina myös tapahtumien toteuttamisten jälkeen. Yhteisen tekemisen avulla väestöryhmien välinen yhteistoiminta ja turvallisuudentunne yhteisön sisällä paranevat. Keinoina pyritään luopumaan valmiiksi suunnitelluista malleista ja siirtymään nuorten itsensä ehdottamiin innovatiivi-siin toimintamuotoihin. Toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa 13 - 19 vuotiaiseen nuoriin. Mukana ovat myös nuorten asuin- ja toimintaympäristön aikuiset ja yhdistysten aktiivi toimijat. LOPPURAPORTTI

 

Taivassalon Helsingin kyläyhdistys ry;

Helsinginkylän uimarannan kunnostus

Taivassalo

13 303

58

1.9.2016-30.6.2018

Hankekuvaus


Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Helsinginrannasta kyläläisten ja muiden kuntalaisten yhteiseen käyttöön tarkoitettu viihtyisä ja turvallinen lähivirkistysalue. Hankkeessa kunnostetaan ja rakennetaan virkistyskäytön kannalta keskeiset rakenteet ja palvelut, kuten uimaranta, pukukopit, parkkipaikka, oleskelualueet, opastus ja luontopolku sekä korjataan alueella olevan saunamökin perustukset. Ympäristöä siistitään huomioiden alueen luonto ja kulttuurihistoria vanhana graniitin luohinta-alueena. Kunnostustoimet tulevat helpottamaan alueen jatkohoitoa ja rakenteiden ylläpitoa kyläyhdistyksen talkootyönä hankkeen jälkeen. Kunnostettu virkistysalue lisää alueen käyttöä ja tuo kyläläisille viihtyisän kohtaamispaikan. LOPPURAPORTTI

 

Maskun kunta;                           Marskin torin kahvion katos

Masku/Askainen

8 198

60

18.8.2016-31.12.2017

Hankekuvaus


Askaisten kyläyhdistys ry ylläpitää Marskin torin toimintaa, jossa tällä hetkellä on tori myyjille myyntipaikat ja kioski. Tori on aktiivisessa käytössä ympäri vuoden ja sääolosuhteet vaikuttavat torin toimintaan. Näistä johtuen kyläyhdistys pitää tarpeellisena sadesuojakatoksen tekemistä kioskin yhteyteen. Marskin torin toiminta on Askaisten kylän tori alueen sydän ja elinvoiman ylläpitäjä.LOPPURAPORTTI

 

Ukipolis Oy/ Alueittenvälinen hanke         Tekstiilikierrätys

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Ravakassa

 

Varsin Hyvän osuus

1 173

 

29.2.2016-30.12.2016

Hankekuvaus


Hankkeeseen palkataan työntekijä, joka selvittää alueellisen toimintaympäristön ja tekee esityksen alueellisesta tekstiilijätteen keräämis-, lajittelu ja jatkokäyttömallista.

Hankkeessa kokeillaan käytännössä tekstiilijätteen lajittelua sekä mitoitetaan tähän tarvittavia resursseja.

Hankkeen merkittävimmän kustannuksen muodostaa hanketyöntekijän palkka. Lisäksi kustannuksia kertyy lajittelukokeilun järjestämisestä, matkakuluista ja sidosryhmätapaamisista.

Hanke toteutetaan lyhyenä selvityksenä. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Ukipolis. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Turun amk:n ja Valonian sekä sektorin paikallisten toimijoiden kanssa (jätehuoltoyhtiöt, kunnat, kuntouttavaa työtoimintaa järjestävät tahot).

Hankkeessa on riskinä, että organisaatiota ajatellaan liian suppeana. Alueelta kerättävissä oleva tekstiilijäte on liian vähäistä käsiteltäväksi alueellisesti tai taloudelliseen toimintaan tarvittaisiin kaikki poistotekstiili (myös kirpputori ja muu tekstiilivirta). Yhteistyö maakunnan muiden toimijoiden kanssa on tärkeää erityisesti tällöin. Riskinä on, että tekstiilijätteen vähäisyyden vuoksi poltto, jota lähtökohtaisesti pyritään vähentämään, todetaan ainoaksi taloudellisesti kannattavaksi jatkohyödyntämismuodoksi.

Hankkeessa pyritään huomioimaan elinkaariajattelu jakeiden jatkokäyttöä suunniteltaessa. Organisaatiomallin pitää myös kannatella itse itseään eli taloudellisesti kannattavaa eikä esim. rakentua yhteiskunnan tukien varaan. Toisaalta mikäli taloudellinen kannattavuus on kyseenalaista millekään toimijalle, voidaan organisaatiota arvottaa sosiaalisesti esim. kuntouttavan työtoiminnan kautta, jolloin organisaation ylläpitämiseen sisältyy yhteiskunnan kompensaatiota. LOPPURAPORTTI 

 

Taivassalo-Seura ry;                    Allsång på Tövis

Taivassalo

23 920

80

1.12.2016-30.10.2017

Hankekuvaus


Hankkeen tavoitteena on tuoda esille ja vahvistaa Taivassaloa saaristolaispitäjänä ja kartanoiden kuntana, jossa kaksikielisyys on ollut luontevasti ja vahvasti käytössä valtiomuodosta riippumatta. Hankkeella haetaan näkyvyyttä laajasti ruotsinkielisen saariston ja rannikkoseudun alueella. Hanke tukee erinomaisesti yhteisöllisyyttä ja yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä. Tavoitteena on käynnistää tapahtuma, joka koskettaa sekä vakituisia että vapaa-ajan asukkaita, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet eri tapahtumiin. Hyvän tapahtuman lisäksi tavoitellaan positiivista tunnettuutta sekä kunnalle että Taivassalo-Seuralle ja sen kartanomuseolle. Hanke käynnistää ja järjestää ensimmäisen Allsång på Tövis -festivaalin. Mallia on otettu niin omista yhteislaulutilaisuuksista kuin myös Allsång på Skansen -tapahtumista. LOPPURAPORTTI

 

Maskun seurakunta;                     Mannerlahden historiikki

Masku

17 250

58

1.11.2016-31.12.2017

Hankekuvaus


Maskun seurakunnan leirikeskus, nykyiseltä nimeltään Mannerlahti, sijaitsee meren rannalla Askaisissa. Mannerlahden historiikki -hanke tulee olemaan saatavilla oleviin dokumentteihin pohjautuva esitys 1860 -luvulta aina tähän päivään asti. Mannerlahti, alueena ja rakennusten osalta, on ollut monen merkittävän suvun hallussa 150 vuotisen historiansa ajan. Historiikkihankkeessa on tarkoitus nostaa esille henkilöitä, tapahtumia sekä muutoksia Mannerlahden fyysisessä ympäristössä. LOPPURAPORTTI

 

Rusko-päivät -yhdistys ry;          Rusko soi

Rusko

29 200

80

1.12.2016-31.12.2017

Hankekuvaus


Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on saada ihmiset liikkeelle ja tarjota heille laadukasta musiikkipainotteista ohjelmaa sekä muuta siihen liittyvää oheisohjelmaa. Tavoitteena on tehdä paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä ja palveluntarjoajia tutuksi alueen asukkaiden kanssa, vuorovaikutuksen lisäämiseksi alueellisesti. Järjestetään Ruskolla musiikkipainotteinen viikonloppu ajalla 12.-13.8.2017, johon sisältyy karaokea, laulujuhla, estraditaidetta ja markkinatoria lauantaina 13.8. Lisäksi suunnitteilla on myös muuta asiaan kuuluvaa oheisohjelmaa. Tavoitteena on saada kattava tarjonta eri esiintyjistä, musiikkia ja teatteria. Musiikki on keskeinen painopiste tilaisuuden järjestämisessä. Muina painopistealueina ovat teatteri, stand up sekä yh-teislaulu. Lisäksi tapahtuma tarjoaa paikallisille ja lähialueen yrittäjille mahdollisuuden tuoda tunnetuksi tuotteitaan ja myydä niitä. Yhdistykset voivat esitellä omia toimintojaan ja saada rekrytoitua uusia jäseniä.

Hanke hyödyttää paikallisia yrittäjiä, asukkaita sekä yhdistyksiä. Hankeen tuomaa uutta tapahtumaa hyödynnetään tulevien Ruskopäivien järjestämisessä. Tulevien Ruskopäivien järjestämisessä hyödynnetään Rusko Soi tapahtuman elvyttämää laulujuhlaperinnettä, muokkaamalla Ruskopäivien tapahtumia nyt saadun kokemuksen perusteella siten että saadaan laulu ja musiikki ovat vahvasti mukana myös tulevissa tapahtumissa. Rusko Soi tapahtuman odotetaan tuovan uutta laajempaa julkisuutta Ruskopäiville, jolloin tapahtuma tavoittaa tulevaisuudessakin enemmän yleisöä ja yhteistyökumppaneita. LOPPURAPORTTI


 

UU Korihait ry; Rajaton liike -liikuntaa ja korista yli rajojen

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Ravakassa

Vakka-Suomi, Taivassalo

Varsin Hyvän osuus

3073

801.6.2016-31.12.2018

Hankekuvaus

 
       
       

 

YRITYSTUET 2014-2019

 

HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI %HANKKEEN KUVAUS
MehustamoAlitalon puutarhaPaimio 7 497 €20 %

Hankekuvaus

Omenapuristimen hankkiminen.

Rengasliiketoiminnan laajentaminen Siltava Oy Taivassalo 4 974 €20 %

Hankekuvaus

Rengasliiketoiminnan laajentaminen.

Investointi IoAgrit Oy Lieto 5 410 €20 %

Hankekuvaus

Teknologisia ratkaisuja maatalousyrityksille.

Kehittäminen IoAgrit Oy Lieto 30 000 € 

Hankekuvaus

Uuden yrityksen perustaminen.

Rataspanimo Rataspanimo Oy Kaarina 23 200 €20 %

Hankekuvaus

Oluen valmistus ja pakkaaminen.

Klapikoneen hankinta Kone- ja rakennus Manninen Piikkiö 6 000 €20 %

Hankekuvaus

Polttopuun valmistus.

Teersalon mökki ja saunahankeHaukantupa OyNaantali11 580 €20 %

Hankekuvaus

Hankkeen päämäärä on rakentaa Teersalon rantaan viisi vuokramökkiä sekä kelluva sauna palvelemaan turistien ja asiakkaidemme tarpeita.

Ranka- ja hakevarasto Auvo Heikkilä / Heikkilän tila Turku/Paattinen 19 200 € 20%

Hankekuvaus

Ranka- jahakevarasto tehdään tilan talouskeskuksen alueelle. Asfaltoitu alue on vältämätön bioenergialaitoksissa tarvittavien puuperäisten jakeiden valmistamiseksi.

Tuorepastaamo Egget OyPaimio4 340 €20%

Hankekuvaus

Egget Oy ryhtyy valmistamaan kotimaista tuorepastaa kotimaisista raaka-aineista siten, että tuotetta voi markkinoida lähiruokana. 

Äänistudio elokuvilleJani Lehto Audio WorksKaarina3 239 €20%

Hankekuvaus

Elokuvaäänen jälkituotantoon ja teolliseen muotoiluun liittyvään äänisuunitteluun erikoistuneen studion rakentaminen.

Mehuaseman rakentaminenJaakkolan tilaNousiainen17 819 €20%

Hankekuvaus

Lämpövuotojen paikannuspalveluRoja OyMasku5 000 €20%

Hankekuvaus

Lämpökuvaukset

Luonnonkosmetiikan kehittäminen ja valmistaminenLuoto-tuotteetKaarina10 000€ 

Hankekuvaus

Luonnonkosmetiikan kehittäminen ja valmistaminen.

Hakkenpään venesataman laituripaikatAri-Anna OyTaivassalo8 900 €20%

Hankekuvaus

Satamaan lisätään laitureita ja venepaikkoja.

Uusi pakkauslinjaAlitalon vihannes OyPaimio32 136 €30 %

Hankekuvaus

Alitalon Vihannes Oy on paimiolainen perheyritys, joka prosessoi hedelmiä ja kasviksia suurkeittiöiden ja ravintoloiden tarpeisiin. Toiminta on kasvanut viime vuosina ja pakkausprosessi on alkanut olemaan tuotannon pullonkaulana. Uudella linjalla saadaan parannettua pakkausprosessia sekä tuoteturvallisuutta.

Puun jatkojalostuksen kehittäminenPuutavaraliike Larjama OyTaivassalo5 200 €20%

Hankekuvaus

Jatkojalostuksen sekä arvoketjun kehittämishanke.

Villahousuvallankumous: Operaatio TehdasJohanna K. DesignTaivassalo9 271 €20 %

Hankekuvaus

Uuden tuotantotilan rakentaminen.

      
      

 

2017 –2019

Kehittämishankkeet 2017-2019

 

HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI %TOTEUTUSAIKAHANKKEEN KUVAUS 
Kärest pitäen, Hanke paikallisen käsityökulttuurin tallentamiseksi ja elvyttämiseksi 2017-2018 Lyyli Tuomolan säätiö Paimio 49 536 €80 % 1.3.2017-31.12.2018

Hankekuvaus

Kärest pitäen on hanke paikallisen käsityökulttuurin tallentamiseksi ja elvyttämiseksi Paimiossa ja lähikunnissa. Hankkeen yhtenä päätavoitteena on saada talteen, elvyttää ja välittää edelleen vanhoja arjen kädentaitoja mahdollisimman monipuolisesti Viimevuosina kädentaitojen arvostaminen on kokenut uuden tulemisen. Kärest pitäen hanke haluaa elvyttää vanhat perinteiset menetelmät ja löytää niihin uusi twisti. Hankkeessa tallennetaaan vanhoja, perinteisten menetelmien tekniikoita, merkityksiä ja tekemisen tapoja sekä tuodaan ne osaksi nykypäivän käsityötä. LOPPURAPORTTI

 
Porukalla paras! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri Masku, Nousiainen, Paimio, Taivassalo 28 466 € 70 % 1.3.2017-31.12.2019

Hankekuvaus

Porukalla paras! -hankkeen tavoitteena on käynnistää uutta paikallista kulttuurisensitiivistä sukupolvitoimintaa. Se voi olla muualla Suomessa kokeiltujen toimintamallien siirtämistä nimettyihin MLL:n paikallisyhdistyksiin tai kokonaan uuden vapaaehtoistoimijaryhmän etsimistä niihin. Hankkeessa yhdistetään täysin uudella tavalla maahanmuuttaja- ja sukupolvitoiminta. Käynnistettävä toiminta vähentää yksinäisyyttä ja lisää universaalin osallistumisen mahdollisuutta, jossa kieli, sukupuoli tai ikä ei ole osallistumisen esteenä. Yhteistyö vahvistaa yhdistysten toimintaedellytyksiä hankkeen päätyttyä. Tavoitteeseen päästään mm. uudistamalla viestintää, löytämällä uusia verkostoja ja ottamalla käyttöön uusia toimintasisältöjä. LOPPURAPORTTI

 
Onko perunassa mitään itua? Otavan tähdet ry Naantali / Merimasku 11 020 € 75 % 14.2.2017-31.12.2017

Hankekuvaus

Merimaskun kunta liitettiin Naantaliin v. 2009. Tarkoituksemme on elvyttää vanhaa saaristolaisperinnettä, tuoda se nykypäivään ja vahvistaa alueen asukkaiden identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Näin voidaan myös kehittää ja vahvistaa yhteisen tekemisen kulttuuria eri toimijoiden kesken; kuten yrittäjät, maataloustuottajat, yhdistykset, kesäasukkaat ja saariston kulttuuritoimijat. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa uusi jatkuva saariston tapahtuma Merimaskuun täydentämään saariston tapahtumien sarjaa. Onko Perunassa Mitään Itua-tapahtuma edistää perunan ja kalan monipuolista käyttöä. Merimasku kuuluu yhteen suurimpiin varhaisperunan tuottajiin. Haluamme nostaa saaristolaisen lähiruoan tuotantoa, kalaa ja perunaa, esiin. LOPPURAPORTTI

 

Matkaillen kylillä

Alueittenvälinen hanke, vireille Leader Ravakalla

ProAgria Länsi-Suomi Nousiainen, Masku 25 330 €80 % 1.9.2016- 31.8.2018

Hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää kylien ja muiden laajempien matkailukokonaisuuksien matkailullisia vetovoimatekijöitä ja edistää niiden tunnettuutta yhteisellä markkinointimateriaalilla. Hankkeessa etsitään kylien matkailulliset ja maisemalliset vahvuudet yhdessä kyläläisten ja eri sidosryhmien kanssa ja laaditaan suunnitelmat keskeisten kohteiden kunnostamiseksi ja matkailijoita kiinnostavien tapahtumien toteuttamiseksi. Hankkeella voidaan vahvistaa kunkin kylän omaleimaisuutta ja monipuolistaa matkailutarjontaa, jolloin lähialueen kylät ja matkailukohteet muodostavat yhdessä matkailijoita houkuttelevan laajemman kokonaisuuden, ”matkailureitin”. LOPPURAPORTTI Nousiaisten Vanha Asema ja LOPPURAPORTTI Maskun reitistöt

 

Pyhän Olavin mannerreitin luominen ja kehittäminen

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Joutsenten Reitillä

Brahea-keskus / Turun yliopisto Turku, Masku, Rusko, Nousiainen 7 756 € 5 % 2.1.2017-14.12.2018

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda maahamme uusi pitkä pyhiinvaellusreitti, joka tukeutuu paikallisesti pääasiassa erilaisiin maaseudun palveluihin. Tärkeimpänä toimenpiteenä on löytää paikallisten toimijoiden, kuntien ja seurakuntien kanssa yhteinen näkemys ensisijaisesti julkiseen tieverkostoon tukeutuvasta reitistä.  Reitti ei ole pelkästään vaellusreitti, vaan siinä voi olla vesiosuuksia, joita voidaan kulkea veneellä, kanootilla tai talvella jalan, hiihtäen tai luistimilla. Se voidaan kulkea myös polkupyörillä ja väliin jääviä osuuksia voidaan kulkea julkisilla kulkuneuvoilla.

 

LINC 2018-seminaari

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Ravakalla

Leader Ravakka Naantali 16 000 € 10 % 1.3.2017-31.5.2019

Hankekuvaus

LINC -yhteistyötä on toteutettu vuodesta 2010 lähtien. LINC tulee sanoista Leader Inspired Net-work Community. LINC- yhteistyöllä halutaan edistää Euroopan Leader -alueiden välistä verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa uudella innovatiivisella tavalla sekä vahvistaa eurooppalaista Leader -toiminta-ajatusta. LINC -tapahtumissa ja -verkostossa vaihdetaan tietoja, opitaan toinen toisilta ja kehitetään uutta.

Hankkeen tavoitteena on järjestää kansainvälinen seminaari kesäkuussa 2018 Länsi-Suomessa, pääpaikkana Rauma. Seminaarin teemana on “NATURE AND BLUE ECONOMY - Waters, nature and food promoting well-being and tourism” ja sinne odotetaan 275 kävijää eri EU-maista. LOPPURAPORTTI


 
Ponipowerii! Varsinais-Suomen Hevosjalostusliitto Turku, Rusko, Naantali, Lieto, Kaarina, Masku, Raisio, Nousiainen 47 459 € 80% 1.5.2017-31.12.2018

Hankekuvaus

Ponipowerii! -hankkeen tavoitteena on luoda ravinuorisotoiminnalle hyvä pohja ja toimivat käytännöt, joiden puitteissa eri ikäisille ja tasoisille harrastajille voidaan tarjota mahdollisuus oppia hevostaitoja turvallisesti. Tavoitteena on tehdä ravinuorisotoimintaa tunnetuksi monipuolisena harrastuksena, joka sopii monenlaisista lähtökohdista oleville lapsille ja nuorille. Kohderyhmänä on Turun alueella ja ympäristökunnissa asuvat 6-20 vuotiaat lapset ja nuoret sekä perheet. Hankkeen aikana aloitetaan säännöllinen kerho- ja ponituntitoiminta, kehitellään yhteistyötä ammattivalmentajien ja harrastajien välille, järjestetään leirejä sekä tarjotaan nuorille mahdollisuus päästä tutustumaan ohjatusti raviradalla toimimiseen ja ravikilpailutoimihenkilöiden työhön. Hankkeen puitteissa järjestetään perhetapahtuma ja avoimien ovien päiviä Metsämäen raviradalla sekä osallistutaan ponien kanssa kesätapahtumiin. Ravinuoret tekevät myös tutustumisretken jollain muulla alueella toimivaan raviponikouluun.
 
Virkistys- ja luontomatkailureitistöjen kehittäminen Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon alueilla Kaarinan kaupunki Kaarina, Sauvo, Paimio, Lieto 53 315 € 80% 1.8.2017- 28.2.2018

Hankekuvaus

Itäisten kuntien (Kaarina, Lieto, Paimio ja Sauvo) on valmisteltu yhteistä kaksiosaista hanketta virkistysreitistöjen kehittämiseksi. Hankkeen ensimmäinen vaihe on esiselvityshanke. Esiselvityshankkeessa, joka toteutetaan ajalla 1.8.2017 - 28.2.2018, on tavoitteena on luoda perusta itäisten kuntien alueen yhtenäiselle ja kuntarajat ylittävälle virkistysreitistölle, joka yhdistää Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon reitit ja joka palvelee niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoita sekä parantaa alueen matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä. Ensimmäisessä vaiheessa, joka on kehittämishanke, mm. kootaan kartta-aineistoja, selvitetään reittien käytön edellyttämät luvat ja suunnitellaan reittikokonaisuuksia ja -selosteita. Hankkeessa tehtävää työtä jatketaan uudessa hankkeessa (2. vaihe), jossa reitit ja palveluopasteet merkitään maastoon, kunnostetaan palveluvarustuksia tai rakennetaan uusia, tuotetaan painetut ja sähköiset opaskartat. Hanketta hallinnoi Kaarinan kaupunki, ja osatoteuttajat ovat Liedon ja Sauvon kunnat ja Paimion kaupunki. Hanke kehittää osaltaan laajaa Rannikkoreittien aluetta, jolle luodaan tasokas ja monipuolinen patikka-, pyöräily- ja melontareitistö ja joka käsittää lounaisen rannikko- ja saaristoalueen Raaseporin-Hangon seudulta Turun seudulle ja koko Varsinais-Suomen alueelle. Näin hanke myös lisää yhteistyötä naapurialueiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös vauhdittaa sekä kuntien että Varsinais-Suomen alueen virkistysreittien suunnittelua ja toteutusta. LOPPURAPORTTI

 
FinEst Countryside - Maaseutu, saaristo- ja kylämatkailu Itämeren alueella Varsin Hyvä ry Varsin Hyvän koko alue 65 922 € 100% 2.10.2017 - 31.5.2020

Hankekuvaus

FinEst on suomalaisten ja virolaisten Leader-ryhmien, yritysten ja yhdistysten maaseutumatkailun kansainvälistymishanke. Yhteisten toimenpiteiden tarkoituksena on luoda lisäarvoa matkailuun, joka keskittyy luontoon, ruokaan kulttuuriin ja eko-matkailuun erityisesti pienissä kylissä ja maaseutualueilla sekä tuotteistaa em. elementit kestävän kehityksen matkailupaketiksi. Hankkeessa kehitetään pienten yritysten, yhdistysten ja kylien kv. osaamista Tavoitteena on myös lisätä tietoa kansainvälisistä trendeistä sekä tukea kv. verkostoja ja pitempiaikaista vuorovaikutusta osallistujien välillä. Tarkoituksena on myös luoda kansainvälisiä kontakteja ja pysyvää yhteistyötä paikallisen kulttuuri-, luonto- ja seikkailumatkailun kehittämiseksi maaseutualueilla. Hankkeen teemoja ovat mm. lähiruoka, ruokakulttuuri, käsityöperinteet, kylämatkailu, tapahtumat, yhteisöllisyys, nähtävyydet, museot ja perhemajoitus. Osana hanketta selvitetään myös digitaalisten reittien hyödyntämistä kohteiden saavutettavuuden parantamiseksi.

 
Maestron ja Fiktion kiertävä tanssikoulu! Kirjan talo ry Varsin Hyvän koko alue 50 258 € 80% 1.1.-31.12.2018

Hankekuvaus

Maestron ja Fiktion Kiertävä tanssikoulu! -hankkeen tavoitteena on, että sen myötä lapsille, vanhainkodeille, kirjastoille ja muille yhteistyökumpaneille tarjotaan maksutta elämyksellisessä ja osallistavassa muodossa tietoa ja kokemusta kansantansseista, suomalaisista kansantanssien ja kansanmusiikin perinteistä ja laajemmin omasta kulttuurihistoriastamme. LOPPURAPORTTI

 
Vesille viihtymään L-S Kalatalouskeskus ry Varsin Hyvän koko alue 22 000 € 80% 9.6.2017- 31.10.2018

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä lähivesien käyttöastetta ja edistää kalastusharrastusta, saada paikalliset asukkaat luontoon ja liikkumaan, lisätä yhteisöllisyyttä kylissä ja asuinalueella ja hyödyntää lintutorneja ja kunnostettuja kohteita. Hankkeen aikana järjestetään ulkoilutapahtumia järvillä ja joilla paikallisten yhdistysten kanssa ja mahdollisesti esimerkiksi Valonian kanssa. Kahden vuoden aikana järjestetään kolme ulkoilutapahtumaa per kohde. Kohteita hankkeeseen otetaan mukaan 3-5 eli tapahtumia järjestetään hankkeen puitteissa vähintään yhdeksän kertaa. Ensimmäinen tapahtuma olisi syksyllä 2017, seuraava keväällä 2018 ja kolmas syksyllä 2018. Ohjelma ja teemat olisivat kohteesta riippuen esimerkiksi kalastus, turvallinen liikkuminen vesillä ja rannoilla, ympäristö, jokamiehenoikeudet, kaloihin, lintuihin ja muihin eläimiin tutustuminen, linnunpöntöt ja luontopolut.LOPPURAPORTTI

 
Valmankartanon aktiivipuisto
Liedon kunta
 Lieto 39 401 €
50 % 2.1.2018- 31.12.2018

Hankekuvaus

Valmankartanon pihapiiriin rakennettava aktiivipuisto tarjoaa puitteet eri ikäisten toiminnalle ja toimintakyvyn ylläpitämiselle kannustaen liikkumaan. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden yhteisölliseen toimintaan. Alue sijaitsee Liedon Kirkonkylästä n. 1.5 km päässä hyvien kevyenliikenteen ja Föli-reittiliikenteen varrella. Se tarjoaa asumispalveluiden, ryhmäkodin, tuettujen palveluasuntojen sekä lähialueen asukkaille viihtyisän ja liikunnallisen ympäristön. LOPPURAPORTTI

 
Minun kansainvälisyyteni, aluiettenvälinen hanke, vireillä Varsin Hyvällä
Liedon kunta
Lieto, Naantali, Paimio, Raisio, Rusko, Kaarina, Sauvo, Kemiönsaari, Oripää, Pöytyä, Aura, Salo, Loimaa 61 932 €
 80 %
 1.1.2018 - 28.2.2019

Hankekuvaus

Tässä hankkeessa tuotetaan kansainvälistä toimintaa (kv-toimintaa) alueelle sekä keskitytään valmistamaan pohjaa tulevien vuosien kv-hankkeille kunnissa, jotka haluavat edesauttaa nuorten henkilökohtaisen kansainvälistymisen lisäämistä sen eri osa-alueilla. Hanke keskittyy kartoituksen tekemiseen, suunnittelemiseen, neuvontaan, kouluttamiseen ja toimintamallien pilotointiin. Kokeilujen pohjalta tullaan levittämään hyviä käytäntöjä koko Varsinais-Suomen ja kaikkien kuntien käytettäväksi. Hankkeen tavoitteina on mm. selvittää millaisia mahdollisuuksia nuorilla on oman kansainvälisyysosaamisen ja -taitojen lisäämiseen kuntatasolla, selvittää paikallista tukemista ja työmuotoja, laajentaa ja syventää käsitystä kansainvälisestä toiminnasta ja nuorten kansainvälistymisestä. Hankkeessa selvitetään näitä taitoja eri menetelmillä ja eri tasoilla. Kv-toiminnan osalta on tärkeintä löytää myös ne luotettavat kumppanit, joiden kanssa voisi jatkossa syntyä yhteistyötä. Liedon kunta vastaa hankkeen hallinnoinnista. Toteuttamiseen osallistuu Lounais-Suomen kv-tiimin Varsinais-Suomen edustajat ja he toimivat hankkeen taustavoimana ja aputyöryhmänä. Varsinais-Suomen kunnista on pyydetty mukaan pilottikuntia, joita ovat Lieto, Loimaa, Aura, Kaarina, Raisio, Kemiö, Pöytyä, Paimio, Naantali, Oripää, Rusko, Salo ja Sauvo sekä Turku yhteistyökumppanina.

 
Valpperin urheilutalon kunnostus
 Urheiluseura Nousiaisten Alku ry
Nousiainen 38 543 € 50% 1.10.2017 - 1.10.2020

Hankekuvaus

Nousiaisten Alun toiminnan keskus on Valpperin Urheilutalo.Talo on jo vanha ja kaipaa remonttia. Suurin ongelma on iso sähkökulutus.  Talon peruskunnostus palvelee kyläläisiä, sillä Urheilutalo on Valpperissa eräänläinen kylätoiminnan keskus. Joka illalle löytyy jotain toimintaa. On harrastusvuoroja, perhekerho ja kyläyhdistyksen viikottainen kahvila sekä paikallisten yhdistysten tapahtumia. Kaikki kylän tapahtumat ovat urheilutalolla. Talon saaminen viihtyisämmäksi myös juhlatilaisuuksia ajatellen on tarpeellista.Tavoitteena olisi kunnostaa aikoinaan talkoilla rakennettu talo niin, että se säilyy vielä jälkipolvillekin.

 
SaaristoAreenaNaantalin kaupunkiNaantali 16 000 €80%1.12.2017 - 31.12.2018

Hankekuvaus

Tavoitteena on kehittää Naantaliin uusi vuosittainen tapahtuma, joka kokoaa veneilyn ja saaristomatkailun toimijat Naantaliin. Tapahtuma on kaksipäiväinen, jonka pysyvä teema on saaristo-, vesistö ja rannikkomatkailu. Toisena päivänä on vaihtuva teema, joka on veneturvallisuus vuonna 2018. Tapahtuma järjestetään samana viikonloppuna Naantalin venemessujen kanssa, jolloin Naantalissa vierailee noin 15 000 veneilystä ja saaristosta kiinnostunutta messuvierasta. Hankkeessa tuodaan esiin rannikon ja saariston matkailumahdollisuuksia. Se mahdollistaa rannikolla ja saaristossa toimivien matkailuyrittäjien, julkisen sektorin ja asiakkaiden kohtaamisen sekä herättää keskustelua matkailuelinkeinon mahdollisuuksita saaristossa ja rannikolla. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä veneilyturvallisuutta ja tuoda alan toimijat ja veneilijät yhteen sekä lisätä veneilyturvallisuuteen liittyvää vapaaehtistoimintaa alueella.Saaristo Areena loppuraportti
 
Kiertävän käsityöneuvonnan esiselvityshanke
Taito Varsinais-Suomi ryVarsin Hyvän koko alue 11 192 €80 %1.4.2018-30.9.2019

Hankekuvaus

Käsityön positiivisesta vaikutuksesta ihmisen hyvinvoinnille on eri tutkimuksissa saatu hyviä tuloksia. Käsillä tekeminen luo hyvinvointia sekä fyysisellä että psyykkisellä tasolla. Kädentaitoja harjoittamalla voidaan myös kehittää ja säilyttää motorisia taitoja. Haluamme edistää tasa-arvoista mahdollisuutta kädentaitojen harrastamiseen maaseudulla ja kaupungeissa. Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry:llä on viisi kiinteää toimipistettä ja uusien kiinteiden toimipisteiden perustaminen on taloudellisesti kannattamatonta. Maaseuduilla on kylätaloja ja kouluja tyhjinä joissa olisi hyvää tilaa toimia ja elävöittää kyliä viemällä kädentaitojen opetusta paikalle. Hankkeen avulla kartoitetaan missä kunnissa ja kylissä löytyy tarvetta, tiloja ja halukkuutta kädentaitopalveluihin kylien elävöittämiseksi sekä etsitään käsityöneuvonnan palveluverkosto -toimintaan yhteistyökumppaneita ja selvitetään mahdollisuutta kiertävän käsityöbussi -toiminnan perustamiseen esim. leasing autolla. Hankkeella pyritään selvittämään mahdollisuutta lisätä kylien elävyyttä ja yhteisöllisyyttä käsityöharrastusten ja koulutuksen avulla.
 
Saariston perinnetapahtumat
Lions Club Naantali r.y.Naantali  10 275 €50 %2.2.2018-31.8.2019

Hankekuvaus

Perinnetapahtuma pohjautuu aiemmin jo 25 vuotena järjestetylle Naantalin saaristolaisvenepurjehdustapahtumalle, jota laajennetaan kattamaan myös muuta toimintaa, joka lisää ja monipuolistaa Naantalin kesäistä tapahtumatarjontaa. Tapahtuman valmistelusta ja toiminnasta vastaa pääosin LC Naantalin jäsenistä koostuva organisaatio. Kaikilla toimin-nan vastuuhenkilöillä on vankkaa kokemusta erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä. Hankkeen tavoittee-na on uuden saariston perinnetapahtuma ¿formaatin toteuttaminen, jonka yhtenä osana on eri luokissa tapahtuva saa-ristolaisvenepurjehdus. Toiminta tukeutuu vahvasti talkootyövoiman käyttöön, mutta järjestelyistä aiheutuu kuitenkin merkittäviä kustannuksia.
 
Lattiasta kattoon, pihalta luontoon -teemahanke
Leader Varsin HyväVarsin Hyvän koko alue 63 750 €80 %1.5.2018 - 31.12.2020

Hankekuvaus

Teemahanke lisää mahdollisuuksia pieniin toimenpiteisiin ja hankintoihin, joilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä, suojellaan ympäristöä ja vesistöjä, parannetaan turvallisuutta ja lisätään rakennusten ja ympäristökohteiden käyttömahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseudun asukkaiden virkistys- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia, digitaalisia valmiuksia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kohteita ovat mm. kylätalot ja niiden ympäristö, kylien ympäristö, luontoreitit ja ulkoliikuntapaikat, ranta-alueet ja pienet vesistöt. Rahoitettavaksi valitaan noin 20 erillistä toimenpidettä. Yksittäisen toimenpiteen kokonaiskustannusarvion tulee olla 1 000 -7 000 euroa. Toimenpiteille myönnetään 75 % tuki ja omarahoitusosuus voi koostua kokonaisuudessaan talkootyöstä.

 
Kyläkurssit
Saariston Savotta ryNaantali  31 026 €80 %1.3.2018 - 1.12.2018

Hankekuvaus

Kyläkurssit on seitsemän käytännön kurssin kokonaisuus, jossa opetellaan mm. sienten sisäkasvatusta, pienimuotoista hyönteiskasvatusta, omenoiden monipuolista hyötykäyttöä, hamppubetonin valmistusta, luonnon kotiapteekkia sekä lampaan villan hyödyntämistä lukuisilla tavoilla. Kurssit ovat ekologisia ja edistävät maaseudun toimeentulon monipuolistumista. Edistävät resurssi viisautta ja kiertotaloutta. LOPPURAPORTTI
 
Jos lehmät puhuisivat, alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Jokivarsikumppaneilla
MTK-Varsinais-Suomi ryVarsinais-Suomi  Leader Varsin Hyvän osuus 13 858 €80 %16.4.2018 - 31.12.2019

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa kaupungin ja maaseudun välistä yhteyttä sekä lisätä maaseutuelämän ja
maataloustuotteiden arvostusta. Yhtenä tarkoituksena on antaa maaseudun asukkaille tilaa pohtia omaa rooliaan suomalaisen
maaseudun rakennemuutoksessa. Hankkeen avulla halutaan ruokkia nuorten kiinnostusta eläintuotantoa kohtaan ja vahvistaa
heidän identiteettiään maalaisena. Hankkeessa koottava näyttely pystyy taiteen, kuten valokuvien ja videoiden kautta,
puhuttelemaan monia eri kohderyhmiä, koska hankkeen keskiössä on lehmä. Lehmä kiinnostaa niin nuoria kuin ikäihmisiä,
eikä jätä kaupunkilaisiakaan kylmiksi. Lehmä on aina kuulunut maaseutuumme ja herättää ihmisessä alkukantaisia
hyvinvoinnin ja levollisuuden tunteita. Hankkeessa kootaan laaja suomalaista maaseutua kuvaava ¿Jos lehmät puhuisivat¿-
näyttely, joka kiertää Varsinais-Suomea sekä muualla Suomessa ja Euroopassa.
 
Tammireittien polkujen ja melontareittien opastuksen toteutus
Kaarinan kaupunkiKaarina, Paimio, Sauvo, Lieto  17 482 €43 %01.08.2018 - 30.11.2019

Hankekuvaus

Kaarinan kaupunki toteutti 1.8.2017¿31.5.2018 yhteistyössä Liedon, Paimion ja Sauvon kanssa Varsin Hyvä ry:n tukeman yleishyödyllisen kehittämishankkeen Virkistys- ja luon-tomatkailureitistöjen kehittäminen Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon alueille. Hank-keessa aktivoitiin paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä yhteistyöhön reittien suunnitteluun ja niiden tulevaan toteutukseen ja ylläpitoon. Nyt haettavassa hankkeessa yhteistyötä jatke-taan sekä kuntien välillä että muiden yhteistyötahojen ja alueen yritysten kanssa. Reitit nimettiin Tammireiteiksi. Tammireitit käsittävät eri reittejä yhteensä 445 kilometriä. Pyöräilyreittejä on 290 ja luonto- ja patikointipolkuja 50 kilometriä. Myöhemmin julkaistavia melontareittejä on reilut 100 kilometriä. Kuntien rajat ylittävien pyöräilyreittien osuus on 90 ja melontareittien 65 kilometriä. Reitit on viety sähköisille kartoille reitisto.fi-kotisivuille. Tämän jatkohankkeen tavoitteina ovat, että - aiemmassa hankkeessa suunnitellut ja sähköisille kartoille vietyjen polkujen ja melontareittien lähtöpisteet varustetaan opastauluin - polut merkitään maastoon viitoituksin tai maalataan pisteet puihin tai tolppiin - melontareittien taukopaikat merkitään kyltein - paikallisia yhteisöjä osallistetaan reittien merkitsemiseen ja niiden kunnostamiseen ja ylläpitoon - alueen yrityksiä aktivoidaan tukemaan opastaulujen hankintaa ja reittien merkitsemistä.
 
Oinilan pesäpallokentän laajennus
Paimion Pesis ryPaimio  28 250 €50 %1.4.2019 - 3.10.2021

Hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena laajentaa Paimion Oinilan kenttä miestenkentän kokoiseksi, jossa täyttyy minimiyleisörajat turvallisuuden takia. Kentän laajennuksen kanssa tarkoituksena rakentaa kioskirakennus palvelemaan turnauksia ja pelejä. Hankkeen tavoitteena on parantaa pesäpalloilun olosuhteita Paimiossa. Kenttä laajenee, jotta saamme järjestettyä yli 15-vuotiaiden virallisia pesäpallopelejä.
 
´Vehmassalmelt Kaitasil´- Kotiseutuarkisto digiaikaan
Taivassalo-Seura r.yTaivassalo  29 095 €60 %1.1.2019 - 31.12.2019

Hankekuvaus

Taivassalo-seura ry. on elokuussa 2018 liittynyt valtakunnalliseen Topoteekki -verkkoarkistoon, jonka alustaan hankkeen aikana siirretään arkiston, että yksityishenkilöitten kuvamateriaalia. Erityisesti saaristomaiseman muutosta ja työn ja toimeen tuloon liittyvää kuvamateriaalia toivotaan yksityshenkilöiltä. Lisäksi hankkeen avulla saamme käyttöömme tarvittavat koneet ja laitteet, jotka mahdollistavat hankkeen toteutumisen. Näin arkistomateriaalin saatavuus helpottuu (digimuoto ja hakuvaihtoehtojen lisääminen). Digitalisaatio on tulevaisuutta, olemme jo mukana Kansallisarkiston laseeramassa "Topoteekki"-palvelussa, jossa mukana on useampia kansallisia toimijoita, sekä EU.
 
Vähäjoki-polku
Paimion kaupunkiPaimio  45 170 €50 %4.2.2019 - 6.12.2019

Hankekuvaus

Vähäjoki - polku hankkeessa on tarkoitus rakentaa valaistu ulkoilupolku muuten suht vaikeasti liikuttavaan Vähäjoki - laaksoon. Polku mahdollistaa ja parantaa ulkoilumahdollisuuksia Vistan taajaman välittömässä läheisyydessä ja luonnon seurantaa lähietäisyydeltä. Polun suunnittelussa on huomioitu alueen luontoarvot. Alueella on runsas linnusto. Satakielen voi kuulla laulavan rantapajukossa ja alueella on myös hienoa lehtokasvillisuutta. Vanha myllyn paikalla on myös pieni koskimuodostelma. Polku on tarkoitus toteuttaa sorapintaisena ja kaikkien asukkaiden helposti lähestyttäväksi- vauvasta vaariin. Tavoitteena on toteuttaa asukkaille hieno polku luonnon helmaan Vähäjoen varteen ja kuitenkin asutuksen läheisyyteen.
 
 Visit Lieto
Liedon kuntaLieto42 708 €50 %1.1.2019-31.12.2020

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea Liedon kunnan matkailuelinkeinoa, lisätä tunnettavuutta ja alan yrityssektorin näkyvyyttä. Tavoitteena on lisätä matkailualalla toimivien yrittäjien, yhdistysten ja järjestöjen sekä muiden toimijoiden ja organisaatioiden välistä yhteistyötä ja osaamista. Yhteistyöverkoston luominen edesauttaa tiedon ja osaamisen siirtoa yli toimialarajojen. Hankkeen aikana kehitetään lietolaisten matkailualan toimijoiden, lähiruoantuottajien ja alueen järjestöjen ja yhdistysten keskinäistä vuorovaikutusta ja verkostoitumista verkostoitumistilaisuuksin, tietoiskuin ja työpajoin. Tavoitteena on rohkaista matkailualalla toimivia oman potentiaalin arvioimiseen ja kehittämiseen sekä lisäksi tavoitteena on monipuolisen tiedon jakaminen matkailualasta hyödyntäen verkostoitumisen voimavaraa. Visit Lieto- verkkosivusto mahdollistaa tiedon levittämisen laajasti ja on kaikkien käyttäjien hyödynnettävissä. Sähköisen ja painetun markkinointimateriaalin kehittymisen myötä saadaan välitettyä tehokkaasti tietoa Liedosta matkailukohteena. Tavoitteena on, että pitkällä tähtäimellä matkailuelinkeino kasvaa, mikä synnyttää myös uusia työpaikkoja ja lisää ympärivuotisten työpaikkojen määrää.xxx
 
Lähimakuja Naantalin saaristostaNaantalin kaupunkiNaantali15 000 €50 %1.1.2019-30.9.2020

Hankekuvaus

Naantalin matkailutuotteissa keskeisellä sijalla ovat lähiruoka, meri ja saaristo. Tämän hankkeen tavoitteena on, että Naantalin saariston lähiruuan kehittämismahdollisuudet selvitetään. Saariston elinvoimaa lisätään: paikalliskulttuuri, saaristolaisperinne ja tarinallistaminen huomioidaan kehittämistyössä. Hanke nostaa paikallisia saaristotuotteita esiin uudella tavalla ja siinä tuetaan paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan. Tavoitteena on edistää saariston toimijoiden: yrittäjien ja yhdistysten välisiä verkostoja ja yhteistyötä. Uusien tuoteiden jatkojalostaminen tapahtuu yhteistyönä. Hankkeessa lisätään myös osallistujien valmiuksia yhteisillä työpajoilla ja koulutuksella. Ajatuksena on Naantalin liittäminen osaksi Ahvenanmaalta alkanutta Skördefest-tapahtumaa. Kohderyhmänä ovat saariston elintarvikeyrittäjät, tuottajat ja matkailu- ja ravitsemuspalvelut sekä saariston yhdistykset. xxx
 
Varsin hyviä reittejäLeader Varsin HyväVarsin Hyvän koko toimialue29 728 €90 %1.3.2019-31.12.2020

Hankekuvaus

Kyseessä on Varsin Hyvän alueella toteutettava yleishyödyllinen kansainvälinen hanke, jossa ovat mukana kaikki Varsinais-Suomen Leader-ryhmät omilla hankkeillaan. ¿Varsin hyviä reittejä¿ -hankkeessa sekä edistetään reittien ja ulkoilualueiden paikallisia kehittämistavoitteita että kehitetään kansainvälistä yhteistyötä ruotsalaisten ja virolaisten Leader-ryhmien kanssa. Kansainvälisen osion päätoteuttaja on Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat kaikki Varsin Hyvän alueella sijaitsevat reitit (patikointi, pyöräily, melonta, pyhiinvaellus, luontopolut) ja ulkoilualueet sekä reittien asiakkaat että paikalliset yritykset, yhdistykset ja kunnat. Toimenpiteinä on reittien toiminnallisuuden, palvelutason, markkinoinnin ja tuotetarjonnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen keinoin myös lisäätään reittien tunnettuutta, kehitetään niiden turvallisuutta ja palvelujen tasoa sekä kansainvälisyyttä (kv. markkinointi, opintoretket, työpajat, hyvät käytännöt, materiaalia eri kielillä). Reiteistä tiedottaminen ja käytön aktivointi toteutetaan erityisesti sähköisen markkinointiviestinnän keinoin sekä paikallisille asukkaille että potentiaalisille matkailijoille. Visuaalista aineistoa tuotetaan yhteistyössä rin-nakkaisten hankkeiden kanssa erityisesti kv. matkailijoiden tarpeisiin. Yhteisellä markkinointimateriaalilla tuodaan esiin sekä kunkin alueen omia että eri alueiden yhteisiä vahvuuksia, erikoispiirteitä ja vetovoimatekijöitä. Visuaalisuuden tueksi tuotetaan materiaalia suomen lisäksi ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja viroksi. Eri kana-viin tuotetaan yhteistä ja toisaalta omaakin materiaalia. Lisäksi kehitetään tuotetarjontaa reittien käytön aktivoimiseksi: niistä tuotetaan esimerkkikokonaisuuksia esim. parin tunnin reittivierailusta parin vuorokauden retkeen. Hankkeen kansainvälisessä osiossa haetaan mallia muualta Euroopasta reittien ja niihin liittyvän palvelutuotannon kehittämiseen. xxx
 
Mökki+puutarha=tottaSaariston Savotta ryNaantali / Varsin Hyvän koko toimialue39 685 €70 %16.4.2019-31.12.2019

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on oppia yhdessä taitoja, joita tarvitaan ¿pientilan¿ perustamiseen ja omavaraistalouden aloittamiseen. Hankkeen ydintä on yhteinen prosessi, jossa rakennetaan käsityökaluin mökki, perustetaan ja viljellään kasvimaata sekä opitaan hyödyntämään sen ja villin luonnon antimia. Kesän ja tekemisen mittaan tekijöistä syntyy yhteisö, jolla on mahdollisuuksia jatkaa osaamisensa ja porukan tuella perustamaan siirtolapuutarha-tyyppistä vapaa-ajan asumisen koealuetta maaseudulle. Hanke antaa osallistujilleen taitoja aloittaa ekologinen, ravinteita kierrättävä puutarhaviljely. Kasvukauden aikana opitaan tavallisimpien vihannesten luonnonmukainen viljely rannikon savimaalla ja myös omien siementen talteenotto tulevia vuosia varten. Projektin aikana rakennetaan pieni mökki, minitalo, joka on kuin siirtolapuutarhamökki maaseudulla. Rakentaminen toteutetaan resurssitehokkaasti käsityökaluin. Sen rakennettuaan osallistujilla on eväät aloittaa omannäköisen asumuksen suunnittelu ja realisoida unelma tulevaisuudessa. Viljelyn ja rakentamisen lisäksi kolmantena painopistealueena hankkeessa on ruoka, itse-kerätty, kokattu ja säilötty. Kauden aikana opitaan hyödyntämään villit vihannekset sekä kasvimaan sato. Ne kerätään ja kokataan luovasti sekä opitaan säilönnän taidot. Prosessin aikana unelmoidaan ohjatusti maalle muutosta ja muodostetaan yhteisön samanhenkisistä ihmisistä. Yhteisen oppimisen kautta maalla-asumisen perusasiat, kuten toisiin tukeutuminen ja luonnon huomioon ottaminen tulevat tutuiksi. Näiden prosessien kautta tullaan tutuiksi ihmisten, paikan ja taitojen kanssa ja ollaan valmiita haaveilemaan uuden pientilallisten siirtolapuutarhan luomisesta maaseudulle.xxx
 
Maskun Hemminki 400 vuottaMasku-Seura ryMasku27 500 €80 %17.4.-31.12.2019

Hankekuvaus

Vuosi 2019 on Hemminki Maskulaisen kuoleman 400-vuotismuistovuosi. Hemminki Maskulainen oli aikansa suurmies, Maskun 10. kirkkoherra, merkittävä kirjakielen kehittäjä ja virsirunoilija sekä valtiomies. Hemminki Maskulaisen mukaan on kunnassa nimetty lukuisia asioita, mutta suurin osa väestöstä ei tiedä, kuka tuo merkkimies oli. Hankkeen tavoitteena on kertoa ihmisille monin eri tavoin Hemmingistä ja Maskun historiasta siten, että suuri osa maskulaisista ja myös lähiseudun ihmisistä olisi vähintääkin pintapuolisesti perillä Maskun pitkistä perinteistä. Tämän myötä arvostus omaa kotiseutua kohtaan samalla kasvaa. Hankkeen tapahtumat suunnitellaan niin, että ne kiinnostavat ihmisiä ja mediaa ja eri ikäluokat otetaan huomioon. Vastaavia tapahtumia ei Maskussa aiemmin ole ollut, joten hanke tarjoaa paljon uutta kulttuurielämään Maskussa. Hankkeen tulokset eivät jää vain yhden juhlavuoden mittaiseksi, vaan Hemmigin elämästä ja urasta tuotettavan julkaisun sekä Hemmingin koulun seinään suunniteltavan ja toteutettavan Hemminki-aiheisen muraalin myötä vaikutukset ja jälki ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Kiinteinä yhteistyökumppainena hankkeessa ovat Maskun seurakunta ja Maskun kunnan hyvinvointipalvelut. xxx
 
Röölä-lava, kylän oma esiintymislava
Röölän kylätoimikunta ryNaantali15 098 €75 %15.4.-31.10.2019

Hankekuvaus

Hankkeen tuella rakennettava esiintymislava tulee tukemaan Röölän myönteistä kehitystä. Tilaisuuksien järjestämismahdollisuudet paranevat, sillä niihin voitaisiin houkutella paikkakunnan rohkeita esiintyjä tai Röölään voitaisiin saada kansallisesti nimekkäitä esiintyjiä. Jo nyt Röölän matkailullinen kiinnostus on kasvanut, sillä Röölä on saanut viime vuosina mukavaa julkisuutta. Röölä pääsi viime kesänä TV5:n Egenland-ohjelmaan. Röölän 580-juhlat ja sen yhteydessä julkaistu teos -Tarinaa Röölästä on kiinnostanut Turun Sanomia ja paikallislehtiä. Tämän takia on tärkeää, että kylä kehittyy ja tarjoaa aiempaa monipuolisempia mahdollisuuksia matkailijoille. xxx
 
Aurajoen melontareitin rantautumispaikkojen rakentaminenLiedon kuntaLieto15 226 €50 %1.5.-30.9.2019

Hankekuvaus

Tarkoitus on rakentaa Ayrajoen Vierunkosken ja Vääntelänkosken kohdille ohituspaikat maan kautta ja rakentaa rantautumislaiturit ennen ja jälkeen koskikohtien. Lisäksi kunnostetaan kulkureitit kosken yläpuolisilta rantautumispaikoilta kosken alapuoliselle rantautumispaikalle. Hankkeen tavoitteena on lisätä Aurajoen virkistys- ja luontomatkailukäyttöä, tarjota handollisuuksia yrittämiselle melonnna parista ja helpottaa melontaa Aurajoella. Näiden toimenpiteiden ansiosta lisätään melojien turvallisuutta ohittaa koskipaikat maan kautta hyödyntäen rakennettavia kulkureittejä.xxx
 
Hyppyrimäen portaat (Varasvuori)
Paimion Urheilijat ryPaimio13 175 €50 %3.6.2019-30.9.2020

Hankekuvaus

Paimion Urheilijat ry mäkijaosto ylläpitää ja käyttää toiminnassaan Varasvuoren hyppyrimäkeä. Varasvuorella voidaan hytätä 3muovitetussa mäessä ympäri vuoden. Hyppyrimäen portaita myös yhä enenevässä määrin kuntoilijat kuntoportaina.Mäkijaosto on rakentanut nykyiset puuportaat noin 30v sitten, jotka nyt vaativat uusimisen. Nykyiset portaat ovat turvallisuusriski tuleville käyttäjille.Uudet portaat on tarkoitus toteuttaa teräsrakenteisina ja askelmat ritilätyyppisinä liukuturvareunalla. Portaiden ylä-ja alapäähän on tarkoitus asentaa opastin taulut kuntoilijoita varten. xxx
 
Kansainvälisen nuorisotoiminnan esiselvitysLiedon 4H-yhdistys ry (Turun 4H, Maskun-Ruskon 4H, Naantalin 4H, Paimion-Sauvon 4H)Lieto, Turku, Masku, Rusko, Naantali, Paimio, Sauvo10 725 €70 %1.5.-31.10.2019

Hankekuvaus

Kansainvälisen nuorisotoiminnan esiselvitys-hankkeen toteutusaika on 1.5.-31.10.2019 ja hakija Liedon 4H-yhdistys. Lisäksi hanketta toteuttavat Turun ja Paimion-Sauvon 4H-yhdistykset. Nuoria osallistetaan mukaan hankkeen toimenpiteisiin. Hanke on esiselvityshanke kansainvälisestä nuorisojärjestöjen yhteistyöstä EU-alueella. Hankkeen kartoitustoimenpiteet kohdistuvat LEADER-toimintaryhmien alueella toimiviin 4H-yhdistyksiin ja kaikkiin alueen nuoriin. Hankkeen aikana kartoitetaan, mitkä eurooppalaiset 4H-yhdistykset ovat kiinnostuneita tekemään kansainvälistä LEADER- rahoitteista yhteistyötä yhdistystemme kanssa ja mitkä heidän tarpeensa kansainvälisessä toiminnassa ovat. Tavoitteena on kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen ja yhteistyön rakentaminen kansainvälisen kumppanin/kumppanien kanssa. Kartoituksen tuloksena löytyneen kansainvälisen yhteistyökumppanin/kumppanien luokse tehdään opintomatka, jonka aikana solmitaan kumppanuussopimus/sopimukset ja laaditaan yhteinen suunnitelma, jonka mukaan kansainvälinen Kimppakalaasit-hanke voidaan tehokkaasti toteuttaa. xxx
 
      

Hankekuvaus

xxx
 
      

Hankekuvaus

xxx