Pages Navigation Menu

Rahoitusta ja neuvontaa maaseudun yrityksille ja yhteisöille!

Hankerekisteri 2014 – 2020

Uusi ohjelmakausi "Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020" käynnistyi  V. 2015 ja ensimmäiset hankkeet saivat päätöksen vuonna 2016. Hankerekisteri sisältää kaikki Varsin Hyvän hallituksen puoltamat yleishyödylliset hanketuet ja yritystuet.

Koko maan kattavaan Maaseutuviraston hankerekisteriin pääset TÄSTÄ linkistä.

2014 – 2020

Kehittämishankkeet 2014-2016

HAKIJA JA HANKKEEN NIMIPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUS €TUKI %TOTEUTUSAIKAHANKKEEN KUVAUS JA LOPPURAPORTTI 
 Paimion Kesäteatteri ry; Kesäteatterin katsomon katos Paimio64 776751.9.2015-31.12.2016 

Hankekuvaus

Rakennetaan Paimion Museonmäellä olevan kiinteän teatterikatsomon päälle katos. Loppuraportti
 
 
 Askaisten Marttayhdistys ry; 100-vuotisjulkaisu Masku/Askainen12 600 83 14.5.2015-31.12.2016  

Hankekuvaus

Tehdään perinnetietoa, paikallishistoriaa ja askaislaista marttatoimintaa sisltävä julkaisu. LOPPURAPORTTI
 

 

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry
Yhdistysklinikka
Alueittenvälinen hanke

 Varsin Hyvän ja Ravakan koko alueet

 Varsin Hyvän osuus

135 826

 100 1.7.2015-30.6.2018 

Hankekuvaus

 Yhdistysklinikka -osallisuutta, yhteistyötä ja osaamista 2015-2018. Hanke tarjoaa yhdistyksille ja yhdistystoimijoille neuvontaa
yhdistystoiminnan haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Yhdistysklinikalla yhdistyksen toimintaa arvioidaan kokonaisuutena ja
suhteessa toimintatarpeisiin. Hankkeessa kehitetään toimintatapoja, lisätään osaamista työpajoin tai hankitaan sitä tarpeen
mukaan esimerkiksi viestinnästä, markkinoinnista, tapahtumanjärjestämisestä, aktivoidaan jäsenistöä, etsitään
rahoitusmahdollisuuksia, kehitetään yhteistyötä toimijoiden kesken tai tehdään vaikka yhdistyksen sukupolvenvaihdos.
Hankkeella tavoitellaan lisää ja toimivampia yhdistyksiä, uusia aktiivisia toimijoita ja näkyvää sekä vaikuttavaa yhdessä
tekemistä. Hanketta toteutetaan Leader Ravakan ja Leader Varsin Hyvän alueella sekä Kustavissa. Yhdistykset voivat osallistua
ja saada Yhdistysklinikan palveluita ottamalla yhteyttä Leader Ravakkaan tai Leader Varsin Hyvään. Lisätiedot: www.varsinhyva.fi
/yhdistysklinikka.
 

Liedon Parma ry;                              Parempi Parmaharju

 

 

Lieto134 013 5018.6.2015-31.5.2018  

Hankekuvaus

Korjataan urheilutalon saunatilat, pukuhuoneet ja wc-tilat.  Parannetaan ilmastointia näissä tiloissa ja uusitaan valaistus.
 
 Liedon 4H-yhdistys ry;                   Työtaitoja tulevaisuuteen Lieto, Masku, Rusko, Vahto, Turku, Paimio, Sauvo 155 27980 1.10.2015-30.9.2017  

Hankekuvaus

Tarjotaan nuorille mahdollisuus työelämätaitojen lisäämiseen sekä näiden taitojen hyödyntämiseen ja kokeilemiseen työelämässä. Luodaan uusia toimintamalleja yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja kotitalouksien kanssa. Hanke mahdollistaa nuorten ja työn tarjoajien kohtaamisen uusilla foorumeilla. Nuorilla on mahdollisuus toimia myös yrittäjinä.
 
 Turun Helluntailähetys ry; Kupiluodon leirikeskuksen uusi saunaSauvo24 261101.10.2015-31.12.2017  

Hankekuvaus

Rakennetaan Kupiluodon leirikeskukseen uusi leirisauna joka vastaa nykypäivän käyttäjien tarpeita ja on energiatehokas sekä ympäristöystävällinen.
 
 Maskun Palloseura r.y.;                  Taponkedon huoltorakennuksen laajennus Masku31 420501.10.2015-31.8.2016  

Hankekuvaus

Laajennetaan Taponkedon huoltorakennuksen pukuhuonetiloja vastaamaan lisääntynyttä käyttötarvetta. Loppuraportti.pdf 310117I
 
 Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistys ry                           Kehätyö!
Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Ravakalla
 Nousiainen

 Varsin Hyvän osuus

36 469

 801.11.2015-31.10.2018 

Hankekuvaus

  Kehätyö!-hankkeen tavoitteena on luoda neljän kunnan Nousiainen, Mynämäki, Taivassalo ja Vehmaa, alueelle uusi toimintamalli ja yhteydenpitokanava yritysten, maatilojen ja yhdistysten nuoren ja innovatiivisen työvoiman hankkimisen tueksi. Luodaan kuntiin uusi Kehä-työ - ilmiö sivustoineen, joka yhdistää työnantajat
Sivu 2 / 2
ja 14-22 -vuotiaat nuoret. Uusi Kehätyö!-ilmiö luodaan hankkeen aikana vahvalla
hankkeen markkinoinnilla, käymällä työnantajien kanssa henkilökohtaisia
keskusteluja ja samalla etsitään uusia työllistymisen paikkoja. Koulutetaan nuoria
vastaamaan työelämän vaatimuksia sekä kannustetaan heitä työllistymään yrittäjinä.
Tällä saadaan aikaan uusia työpaikkoja ja palveluja sekä kehitetään kohderyhmien
välille uusia yhteistyömalleja.
Tarve hankkeelle lähti Nousiaisten yrittäjiltä ja kunnalta, koska he kokivat
tarvitsevansa apua nuorten työllistämiseen kunnassaan. Tämä tarve ilmeni myös
muissa kohdekunnissa keskusteluissa nuorten ja paikallisten yrittäjäyhdistysten
kanssa sekä kesätyötapahtumassa, joka järjestettiin paikallisen yrittäjäyhdistyksen
kanssa. Usealla työnantajalla on tarjolla pieniä töitä, mutta ei tarjota kokopäiväisiä
töitä, tämä saataisiin ratkaistua Kehätyö! - hankkeella. Myös ostopalvelulle työntekijän
palkkaamisessa tai nuorten yrittäjyydelle olisi tilausta, koska kaikilla työnantajilla, joilla
olisi pieniä töitä tarjolla, eivät kuulu työnantajarekisteriin eikä heillä ole halua lisätä
työ-taakkaansa tällä.
 
Lavamäen Kyläyhdistys ry; Lavamäen kylätalon wc-tilojen korjausRusko/Vahto20 377751.7.2015-31.12.2016 

Hankekuvaus

Hankkeessa peruskorjataan wc-tilat sisältäen lämpöeristyksen, kompostoivat kuivakäymälät ja viemäröinnin. Lisäksi asennetaan kaivo johon johdetaan harmaavedet, vedetään vesijohto ja sähkökaapeli sekä korjataan julkisivua. Loppuraportti WC-hanke Lavamäen kyläyhdistys ry
 
 Turun Hippos ry;                     VarsottajaTurku8 708901.9.2015-31.12.2015 

Hankekuvaus

  Esiselvityshankkeen tarkoituksena on etsiä ja löytää keinoja siihen, miten Metsämäen aluetta voisi kehittää siten, että se palvelisi
paremmin koko Varsinais-Suomen alueen hevosyrittäjien ja -harrastajien toimintaa. Lisäksi hankkeella pyritään selvittämään sitä,
voidaanko alueelle saada raviurheilun harrastajien lisäksi muita käyttäjäryhmiä, jotka voisivat hyödyntää Metsämäen aluetta.
Esiselvityshankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa ja testata erilaisia kehittämisideoita ja laatia niiden pohjalta laajempi hanke,
jonka avulla alueelle saataisiin uutta, aktiivista ja säännöllistä toimintaa. Esiselvityshankkeen päätavoite on käynnistää saatavien
tulosten perusteella hanke, jonka avulla Turun Hippoksen toimintaa ja toimintaedellytyksiä kehitettäisiin niin, että yhdistys
pystyisi tulevaisuudessa paremmin palvelemaan, tukemaan ja edistämään jäsenistönsä ja muiden Varsinais-Suomen alueella
toimivien hevostalousalan yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden toimintaa. Esiselvityshankkeen aikana kartoitetaan myös
mahdolliset yhteistyökumppanit, joiden kanssa toteutettaisiin esiselvityshankkeen tavoitteena oleva hanke. Lisäksi tavoitteena on
selvittää, mikä hanketyyppi olisi sopiva varsinaiseksi hankkeeksi ja voisiko kysymykseen tulla alueiden välinen Leader-hanke. LOPPURAPORTTI
 
Metsästysseura Rymättylän Hirviseurue ry;                                   KyläkotaNaantali/Rymättylä20 433 6015.7.2015-31.12.2016 

Hankekuvaus

Rakennetaan kota metsästysseuran, yhdistysten ja eri ikäryhmien koulutus- ja kokoontumispaikaksi. LOPPURAPORTTI
 
 SF-Caravan Masku ja Ympäristökunnat ry;                     Rantasaunan laajennus Taivassalo23 273 6023.9.2015-31.10.2016  

Hankekuvaus

Rakennetaan Camping Mussaloon uusi huolto/wc-tila. LOPPURAPORTTI
 
 Naantalin kaupunki;                Naantalin rantatoriNaantali19 980 901.12.2015-30.9.2016  

Hankekuvaus

  Hanke lisää Naantalin matkailutarjonnan sisältöjä ja pidentää matkailukautta. Tavoitteena on synnyttää lisää ympärivuotisia
aktiviteetteja. Matkailullisen tarjonnan monipuolistuminen kasvattaa yritysten liikevaihtoa lisääntyneinä kävijämäärinä ja parantaa
näiden toimintaympäristöä. Toimiva ja aktiivinen ranta lisää myös asukkaiden viihtyvyyttä ja luo uutta yhteisöllisyyttä. Naantaliin
luodaan uusi konsepti tapahtumien tuottamiselle. Hankkeessa luodaan teematapahtumia, esim. korkealaatuista antiikki
/kirpputoria, lähiruokaa, markkinamyyntiä. Erityisesti lähtökohtana ovat paikallisuus ja saaristoisuus (alue tarjoaa mm.
saaristoalueiden toimijoille myyntimahdollisuuden). Lähiruokaa tuodaan esiin säännöllisillä lähiruokatapahtumilla (Street Food
Thursday, pop-up-ravintolat) Hankkeella luodaan Naantaliin oma tapahtumatuotantomalli ja 6-8 uutta pysyvää tapahtumaa toukosyyskuussa.
Tulokset näkyvät uusina tapahtumasisältöinä, kävijämäärien lisääntymisenä, uusina matkailutuotteina. Pilottina
toteutetaan kaksi pilottia, toinen keskittyy lähiruokaan ja toinen ohjelmallinen kulttuuritapahtuma, jonka ohessa olisi siihen
soveltuvaa myyntiä. LOPPURAPORTTI
 
 Johannes-Seura ry;                       Pukuperinteitä Karjalasta - Johanneksen naisen kansallispuvun valmistaminenKaarina/Piikkiö 46 132 75 1.12.2015-30.9.2017  

Hankekuvaus

Valmistetaan tutkittuun perinnetietoon perustuvat Johanneksen naisen kaksi mallipukukokonaisuutta. Pukuvalmistus toteutuu Kansallispukukeskuksen ohjauksessa ja valvonnassa. Valmistusprosessia seuraten järjestetään hankealueella perinnetietous- ja käsityökursseja yhdessä pukuja valmistavan työryhmän kanssa. Hanke tuottaa lisäksi Johanneksen naisen kansallispuvun eri kokoihin sovitetut kaavat ja teko-ohjeet sekä paikallista osaamista perinteisistä käsityötaidoista ja materiaalien käsittelystä kuin myös mahdollisuuden hankkia valmis kansallispuku.
 
 Turun Hippos ry;                           Metsämäen raviradan katsomorakennuksen korjaus Turku 45 473 30 1.12.2015-31.12.2016  

Hankekuvaus

Korjataan Metsämäen raviradan katsomorakennusta siten, että rakennus säilyisi käyttökuntoisena, energiataloudellisesti tehokkaampana ja turvallisena tapahtumien järjestämispaikkana. Korjaushanke lisää rakennuksen käyttöikää ja -mahdollisuuksia sekä houkuttelee rakennukseen uusia käyttäjäryhmiä. Hankkeessa korjataan wc-tiloja, yleisötilojen akustointia, uusitaan keittiön kylmäkalusteita ja uuni sekä parannetaan ravintolakatsomon käyttömahdollisuuksia ja energiasäästöä hankkimalla lasiseiniin/ikkunoihin säädettävät rullaverhot. LOPPURAPORTTI
 
 Sauvon kunta;                            Yhdessä Enemmän - Sauvon matkailuelinkeinon esiselvitys- ja aktivointihanke Sauvo 44 32575 1.3.2016-31.12.2017 

Hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään sauvolaisen matkailun kehittämismahdollisuudet, nykyisten toimijoiden lähtökohdat sekä kootaan materiaalia ja tietoa kehittämistyön tarpeisiin. LOPPURAPORTTI
 
 Maarian Mahti ry;                    Maarian Mahdin Urheilutalon vesikaton ja juhlasalin kunnostus Turku1626060 1.2.2016-30.9.2016 

Hankekuvaus

  Maarian Mahdin Urheilutalon vesikatto pinnoitetaan, juhlasalin seinät ja katto kunnostetaan ja valaistus uusitaan. Toimenpiteillä
taataan toiminnan jatkuminen. Viihtyvyys lisääntyy ja energiaa säästyy (LED valaistus ja lisää lämmöneristettä seiniin) LOPPURAPORTTI
 
 Maskun kunta;                          Maskun Isonkiven puistoMasku 48 998509.11.2015-31.12.2016 

Hankekuvaus

Hankkeella parannetaan Maskun Rivieran ulkoilu- ja virkistysalueen Isonkiven puiston virkistys- ja luontomatkailukäyttöä. Rakennetaan pääsisäänkäynnin yhteyteen kokoontumispaikka johon tulee pöytäryhmiä, grilli ja infotaulu sekä wc- ja pukutilat kunnostettavalle rannalle.Kunnostetaan piknik- oleskelurinne sekä parkkialuetta. LOPPURAPORTTI
 
 Taivassalon kunta;                        eTaivassalo Taivassalo 19 250 70 2.11.2015-31.12.2016 

Hankekuvaus

   Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat 1) Tehdä Taivassaloa tunnetuksi hyvänä paikkana asua, mökkeillä ja viettää lomaa; ja 2)
Kehittää monikanavaisuutta palvelutarjonnassa. Otetaan käyttöön e-palveluita. LOPPURAPORTTI
 
 Pro Sinervo ry;                               Velkuan saaristotalo Sinervo Naantali/Velkua 87 51280 1.1.2016-31.12.2017

  

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea alueen saaristolaisuuteen, paikallistietämykseen ja perinteisiin pohjautuvaa kestävää kehitystä. Tuetaan paikalliskulttuurin jatkuvuutta kohderyhmänä erityisesti lapsiperheet, nuoret ja ikäihmiset. Toteutetaan saaristolaisuuteen, alueen perinteisiin ja taitoihin sekä saaristoluontoon liittyviä toimintoja, mm. perinnetiedon keräämisen ja dokumentoinnin, koulutuksen ja kurssitoiminnan avulla, sekä saaristolaiskasvatusmateriaalin tuottamisella päiväkoti- ja kouluikäisten lasten käyttöön. LOPPURAPORTTI

 

 

 

 
 Turun ammattikorkeakoulu Oy
 Rakennetaan hampusta
Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Varsin Hyvällä
 Aura, Jokioinen, Kaarina, Koski, Lieto,Loimaa, Marttila, Masku, Nousiainen, Paimio, Raisio, Sauvo, Somero, Forssa, Humppila, Naantali, Oripää, Pöytyä, Rusko, Taivassalo, Tammela, Turku, Ypäjä

 Varsin Hyvän osuus

12 097

 80 1.4.2016-30.6.2018  

Hankekuvaus

    Rakennetaan hampusta on tiedonvälityshanke, jossa esitellään hamppurakentamisen mahdollisuuksia ja tekniikkaa sekä ruiskuvalulaitteen toimintaa ammattimaisesta näkökulmasta. Hamppurakentamisella tarkoitetaan hampun puumaisen osan päistäreen ja sammutetun kalkin seoksesta tehtävää massiivirakennetta. Käytännössä hankkeessa esitellään uudisrakentamista, eristämistä ja hamppu-kalkki seokselle soveltuvan ruiskuvalulaitteen toimintaa erilaisissa kohteissa maaseudulla. Ruiskuvalun lisäksi esitellään muottivalua käsin. Tavoitteena on lisätä erilaisten yritysten ja rakennuttajien kiinnostusta modernia ja ekologista hamppurakentamista kohtaan ja korvata kestämättömämpiä rakennusmateriaaleja kotimaisella vaihtoehdolla, joka on tuotettu paikallisilla pelloilla.
 
 Turun ammattikorkeakoulu Oy         
Rakennetaan hampusta ruiskuvalulaitteella
Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Varsin Hyvällä
  Aura, Jokioinen, Kaarina, Koski, Lieto,Loimaa, Marttila, Masku, Nousiainen, Paimio, Raisio, Sauvo, Somero, Forssa, Humppila, Naantali, Oripää, Pöytyä, Rusko, Taivassalo, Tammela, Turku, Ypäjä

Varsin Hyvän osuus

9 666

 60 8.3.2016-30.6.2018  

Hankekuvaus

  Laiteinvestointi sisältyy Rakennetaan hampusta tiedonvälityshankkeeseen ja siinä toteutettaviin toimenpiteisiin. Laitteen esittelyn tavoitteena on lisätä eri toimijoiden kiinnostusta alan jatkokehittämiseen ja pilottikohteiden rakentamiseen sekä liiketoimintaan. Rakennetaan hampusta on tiedonvälityshanke, jossa esitellään hamppurakentamisen tekniikkaa ja mahdollisuuksia sekä ruiskuvalulaitteen toimintaa ammattimaisesta näkökulmasta. Hankkeessa esitellään käytännössä eristämistä, uudisrakentamista ja ruiskuvalulaitteen toimintaa soveltuvissa kohteissa maaseudulla. Tavoitteena on lisätä modernia ekologista rakentamista ja korvata kestämättömämpiä rakennusmateriaaleja kotimaisella vaihtoehdolla, joka on tuotettu paikallisilla pelloilla.
 
 Auranmaan Nuorkauppakamari ry
Amazing Aurajoki
Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader V-S Jokivarsikumppaneilla
 Aura, Pöytyä, Lieto, Turku

 Varsin Hyvän osuus

3 929

 90 10.2.2016-31.7.2017  

Hankekuvaus

  Hankkeen tarkoitus on luoda perustat kokonaan uudenlaiselle “stand up paddle” eli suppailu-retkitapahtumalle, jossa lajin harrastajat ja rohkeat kokeilijat melovat sup-laudoilla Pöytyältä Turkuun. Vuosina 2016 ja 2017 järjestettävän tapahtuman tärkeimmät tavoitteet ovat herättää jokivarsikuntien asukkaat Aurajoen virkistyskäyttömahdollisuuksiin, tutustuttaa uuteen harrastusmahdollisuuteen sekä tuoda alueelle positiivista julkisuutta. Samalla halutaan vaikuttaa jokiluonnon ja
Sivu 2 / 2
Itämeren tilaan positiivisesti virkistyskäyttömahdollisuuksien kautta. Tapahtuman
pääkohderyhmä ovat jokivarsikuntien asukkaat sekä lajin harrastajat
valtakunnallisesti. Tapahtuman yhteydessä tiedotukseen on tarkoitus panostaa
poikkeuksellisen paljon tapahtumasta saatavan hyödyn maksimoimiseksi.
Amazing Aurajoki SUPin tarkoituksena on tässä järjestyksessä
1) kiinnittää huomiota Aurajoen virkistyskäyttömahdollisuuksiin ja sen vesiluonnon
tilaan
- Aurajokivarren kuntien asukkaiden keskuudessa
- lajin harrastajien keskuudessa
- maataloutta jokirannoilla harjoittavien viljelijöiden keskuudessa
- myös turkulaisten keskuudessa sekä laajemmin kansallisesti
2) lisätä Auranmaan tunnettuutta sekä Varsinais-Suomessa että kansallisesti
3) sekä SUP-lautailun tunnettuutta lajina
4) lisätä Aurajokivarren kuntien yhdistysten yhteistoimintaa ja kehittää alueen
itsetuntoa
5) lisätä Auranmaan Nuorkauppakamarin tunnettuutta
 
       
 Karunan Urheilijat ry;                  Kallioranta kuntoon Sauvo48 934 501.6.2016-30.4.2019  

Hankekuvaus

Karunan Urheilijat ry on vuokrannut Kalliorannan Sauvon kunnalta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Alueella on nuorisotalo, tanssilava, ulkovaja ja rantasauna, ja nämä rakennukset ovat kunnostamisen tarpeessa. Tiloissa ja piha-alueella järjestetään monipuolista harrasteurheilijatoimintaa ja tapahtumia vuoden ympäri kaiken ikäisille ja –kuntoisille, lapsille erilaista toimintaa, tanssikursseja ja tansseja ym. Tilojen ylläpitämiseksi tiloja vuokrataan juhlia ja kokouksia varten.
Sivu 2 / 2
Hankkeen tavoitteena on rakennusten kunnostaminen ja ylläpitäminen. Nuorisotalon käyttöikää ja aikaa tulisi lisätä ja terassin käyttö mahdollistaa säästä riippumatta. Tanssilavan käyttöikää ja –astetta pitää lisätä. Ulkovaja tulee kunnostaa, jotta pystymme turvaamaan ja kunnossapitämään harrastus- ja käyttötarvikkeita. Rantasaunan käyttöikää tulee myös lisätä.
Korjataan ja maalataan tanssilava, rakennetaan sadesuoja terassille, Nuorisotalon maalaus, ulkovajan korjaus ja maalaus ja saunarakennuksen maalaus.
 
 Vehmaan vesistöjen hoito- ja suojelu ry                                       Vehmaan ja Taivassalon vesistökunnostus
Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Ravakalla
 Vehmaa, Taivassalo

 Varsin Hyvän osuus

11 700

 80 4.4.2016-31.12.2017

  

Hankekuvaus

 
 YkkösAkseli ry
Kuninkaantie uuteen kukoistukseen
Alueittenvälinen hanke
 Hanke toteutetaan seitsemän Leader-ryhmän, Ykkösakseli ry:n, Varsin Hyvä ry:n, I Samma Båt – Samassa Veneessä ry:n, Pomoväst rf:n, Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n, Kehittämisyhdistys SILMU ry:n ja Kehittämisyhdistys Sepra ry:n, yhteisenä alueiden välisenä hankkeena.

 Varsin Hyvän osuus

20 000

 100 1.8.2016-31.12.2017   

Hankekuvaus

Kuninkaantie on vanha postireitti Norjan Bergenistä Oslon ja Tukholman kautta Maarianhaminaan, edelleen Saaristomeren kautta Turkuun ja Etelä-Suomen halki Venäjälle Viipuriin ja Pietariin asti.
Kuninkaantie on ollut Uudenmaan liiton ylläpitämä tavaramerkki, jolle on myönnetty matkailutiestatus. Uudenmaan Liiton hallinnassa oleva tavaramerkki päättyy 31.7.2016. Uudenmaan Liitto on päättänyt luopua tavaramerkistä.
Hankkeessa selvitetään vaihtoehdot, joilla Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan säilytettyä ja sen ympärille muodostunut matkailutoimijoiden verkosto herätettyä uudelleen toimintaan. Tavaramerkille etsitään laajemmalla alueella toimiva uskottava ja luotettava hallinnoija, joka ottaa vastuun tuotemerkin säilyttämisestä, Kuninkaantien brändin kehittämisestä, yhteistyöverkoston ylläpidosta ja matkailutien osalta toimii sopimuskumppanina Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa.
Hankkeen tavoitteet:
1.    Varmistaa, että Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan pysymään yleisesti ja edullisesti hyödynnettävissä olevana tuotemerkkinä ja että Kuninkaantien matkailutie-status saadaan säilymään

2.    Selvittää ja etsiä toimijat, jotka kiinnostuvat tuotemerkin ylläpidosta, mahdollisesti löytää kokonaan uusi toimija

3.    Listata ne paikalliset yritykset, yhdistykset ja luontokohteet, jotka selvästi liittyvät Kuninkaantiehen

4.    Koota alueiden toimijoita työpajoihin, joissa käydään läpi kiinnostus osallistua Kuninkaantie -brändin hyödyntämiseen

5.    Sitouttaa toimijat brändin hyödyntämiseen

6.    Järjestää vuoden 2017 aikana teematapahtumia, joiden avulla Kuninkaantietä tuodaan esiin

7.    Toiminnan jatkon suunnittelu
Hanke toteutetaan seitsemän Leader-ryhmän, Ykkösakseli ry:n, Varsin Hyvä ry:n, I Samma Båt – Samassa Veneessä ry:n, Pomoväst rf:n, Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n, Kehittämisyhdistys SILMU ry:n ja Kehittämisyhdistys Sepra ry:n, yhteisenä alueiden välisenä hankkeena.
 
 Taattistenjärven Suojeluyhdistys ry;
Merimaskun suvinuottanäytös
 Naantali/Merimasku 6 435 757.6.2016-31.12.2016

   

Hankekuvaus

Tavoitteena on kehittää paikallistaloutta paikallisten maaseutumatkailuyritysten, käsityöläisten, maataloustuottajien ja muiden yrittäjien kautta sekä saattaa yhteen Merimaskun uudet ja vanhat asukkaat, alueen yhdistykset ja yrittäjät ja lisätä yhteisöllisyyttä näiden kesken. Päätapahtumana on Taattistenjärven suvinuottanäytös, sillä suvinuotanvetoperinnettä halutaan ylläpitää ja siirtää taito myös seuraaville sukupolville. Lisäksi hanke edistää lähiruuan kulutusta (lähikala, paikalliset tuottajat) ja sillä on positiivisia ympäristövaikutuksia, kun Taattistenjärvi hoitokalastetaan
nuotanvetonäytöksen yhteydessä. Hankkeen myötä etenkin lapsiperheiden ja nuorten toivotaan löytävän terveellisiä, turvallisia ja hyödyllisiä aktiviteetteja Merimaskussa.

Tavoitteena on lisääntynyt matkailu alueelle ja aktiivisemmat asukkaat, jotka käyttävät alueen palveluita ja tuntevat yhdistykset sekä paikallishistoriaa.

Hankkeen visioon kuuluu, että tulevina vuosina tapahtuman kasvaessa hanke tukee paikallistaloutta edistämällä nuorten työllistymistä paikallisten yrittäjien myötävaikutuksella, lisää kalastusharrastustoimintaa alueella sekä pidentää matkailukautta.

17.9.2016 järjestetään Merimaskun Taattistenjärvellä suvinuotanvetonäytös. Nuotanvedon hoitaa Lions Club Rymättylä. Nuotanvedon lisäksi ohjelmassa on
Taattistenjärven suojeluyhdistyksen järjestämänä onkikilpailu ja muuta ohjelmaa lapsiperheille sekä kalankäsittelyopastusta. Lisäksi tapahtumapaikalle pyydetään paikallisia yrittäjiä esittäytymään ja myymään tuotteita tapahtumavieraille. Loppuraportti Suvinuottaraportti

 

 Aurajokisäätiö
Aurajokilaakso kartalle
Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Varsin Hyvällä

 Lieto, Aura, Oripää, Pöytyä

 Varsin Hyvän osuus

23 991

 80 1.9.2016-31.5.2018   

Hankekuvaus

Aurajoella ja jokilaaksolla on tärkeä merkitys asuinympäristönä, kulttuurimaisemana, virkistys- ja matkailukohteena, historian ja esihistorian aarreaittana sekä tapahtuma-areenana. Joki vaikuttaa myös Saaristomeren ja sitä kautta Itämeren tilaan. Aurajoesta ja jokilaaksosta saatava tieto on tällä hetkellä hajanaista ja olemassa oleva tieto osin vaikeasti saatavilla, mikäli sitä ei osaa oikeasta paikasta tai taholta etsiä. Aurajoki kartalle -hankkeessa tuotetaan kaikille avointa maksutonta sähköistä paikkatietoaineistoa, johon linkitetään Aurajoen kulttuuri- maisema- matkailu- ja ympäristökohteita. Kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat alueen asukkaat ja paikallistoimijat, kunnat, muut Aurajoki-tietoa tarvitsevat toimijat ja matkailijat. Aurajoki-tiedon esille tuominen ja hyvä saatavuus edistää sen hyödyntämistä esimerkiksi kotiseututyössä, maisemanhoidossa, maankäytön suunnittelussa, matkailun ja paikallistapahtumien luomisessa, opetuksessa ja harrastustoiminnassa. Lisäksi se vahvistaa paikallisidentiteettiä ja vahvistaa Aurajoen arvostusta.
 
 Maskun-Ruskon-Vahdon 4H-yhdistys ry ja Naantalin 4H-yhdistys ry;                              NATTA Masku, Rusko, Vahto ja Naantali 65 447 801.9.2016-30.8.2018   

Hankekuvaus

  Nuorten putoaminen syrjään koulu- ja työelämästä maksaa yhteiskunnalle paljon rahassa mitattuna. Yksilö voi pahimmassa tapauksessa menettää sen voksi sen kaikkein kalleimman eli oma elämnsä. Tähän väliin mahtuu monia tasoja: nuori ei hyödynnä lahjakkuuttaan vaan alisuoriutuu, perheet kärsivät, nuoret ovat yksinäisiä ja vanhemmat ihmiset pelkäävät nuoria. Hankkeen toimenpiteillä on tarkoitus toteuttaa yhdessä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja muun yhteisön kanssa tapahtumia, joissa nuoret käyttävät omia taitojaan koko yhteisön hyväksi. Samalla nuoret löytävät iteselleen mielekkään harrastuksen ja parhaassa rapauksessa jatkavat aktiivisina toimijoina myös tapahtumien toteuttamisten jälkeen. Yhteisen tekemisen avulla väestöryhmien välinen yhteistoiminta ja turvallisuudentunne yhteisön sisällä paranevat. Keinoina pyritään luopumaan valmiiksi suunnitelluista malleista ja siirtymään nuorten itsensä ehdottamiin innovatiivi-siin toimintamuotoihin. Toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa 13 - 19 vuotiaiseen nuoriin. Mukana ovat myös nuorten asuin- ja toimintaympäristön aikuiset ja yhdistysten aktiivi toimijat.
 
 Taivassalon Helsingin kyläyhdistys ry;
Helsinginkylän uimarannan kunnostus
 Taivassalo 13 303 58 1.9.2016-30.6.2018   

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Helsinginrannasta kyläläisten ja muiden kuntalaisten yhteiseen käyttöön tarkoitettu viihtyisä ja turvallinen lähivirkistysalue. Hankkeessa kunnostetaan ja rakennetaan virkistyskäytön kannalta keskeiset rakenteet ja palvelut, kuten uimaranta, pukukopit, parkkipaikka, oleskelualueet, opastus ja luontopolku sekä korjataan alueella olevan saunamökin perustukset. Ympäristöä siistitään huomioiden alueen luonto ja kulttuurihistoria vanhana graniitin luohinta-alueena. Kunnostustoimet tulevat helpottamaan alueen jatkohoitoa ja rakenteiden ylläpitoa kyläyhdistyksen talkootyönä hankkeen jälkeen. Kunnostettu virkistysalue lisää alueen käyttöä ja tuo kyläläisille viihtyisän kohtaamispaikan. Loppuraportti/learn_more]
 
 Maskun kunta;                               Marskin torin kahvion katos Masku/Askainen 8 198 60 18.8.2016-31.12.2017   

Hankekuvaus

Askaisten kyläyhdistys ry ylläpitää Marskin torin toimintaa, jossa tällä hetkellä on tori myyjille myyntipaikat ja kioski. Tori on aktiivisessa käytössä ympäri vuoden ja sääolosuhteet vaikuttavat torin toimintaan. Näistä johtuen kyläyhdistys pitää tarpeellisena sadesuojakatoksen tekemistä kioskin yhteyteen. Marskin torin toiminta on Askaisten kylän tori alueen sydän ja elinvoiman ylläpitäjä. LOPPURAPORTTI
 
 Ukipolis Oy/ Alueittenvälinen hanke            Tekstiilikierrätys
Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Ravakassa
 

 Varsin Hyvän osuus

1 173

  29.2.2016-30.12.2016   

Hankekuvaus

Hankkeeseen palkataan työntekijä, joka selvittää alueellisen toimintaympäristön ja tekee esityksen alueellisesta tekstiilijätteen keräämis-, lajittelu ja jatkokäyttömallista.
Hankkeessa kokeillaan käytännössä tekstiilijätteen lajittelua sekä mitoitetaan tähän tarvittavia resursseja.
Hankkeen merkittävimmän kustannuksen muodostaa hanketyöntekijän palkka. Lisäksi kustannuksia kertyy lajittelukokeilun järjestämisestä, matkakuluista ja sidosryhmätapaamisista.
Hanke toteutetaan lyhyenä selvityksenä. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Ukipolis. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Turun amk:n ja Valonian sekä sektorin paikallisten toimijoiden kanssa (jätehuoltoyhtiöt, kunnat, kuntouttavaa työtoimintaa järjestävät tahot).
Hankkeessa on riskinä, että organisaatiota ajatellaan liian suppeana. Alueelta kerättävissä oleva tekstiilijäte on liian vähäistä käsiteltäväksi alueellisesti tai taloudelliseen toimintaan tarvittaisiin kaikki poistotekstiili (myös kirpputori ja muu tekstiilivirta). Yhteistyö maakunnan muiden toimijoiden kanssa on tärkeää erityisesti tällöin. Riskinä on, että tekstiilijätteen vähäisyyden vuoksi poltto, jota lähtökohtaisesti pyritään vähentämään, todetaan ainoaksi taloudellisesti kannattavaksi jatkohyödyntämismuodoksi.
Hankkeessa pyritään huomioimaan elinkaariajattelu jakeiden jatkokäyttöä suunniteltaessa. Organisaatiomallin pitää myös kannatella itse itseään eli taloudellisesti kannattavaa eikä esim. rakentua yhteiskunnan tukien varaan. Toisaalta mikäli taloudellinen kannattavuus on kyseenalaista millekään toimijalle, voidaan organisaatiota arvottaa sosiaalisesti esim. kuntouttavan työtoiminnan kautta, jolloin organisaation ylläpitämiseen sisältyy yhteiskunnan kompensaatiota. LOPPURAPORTTI
 
 Taivassalo-Seura ry;                        Allsång på Tövis Taivassalo 23 920 80 1.12.2016-30.10.2017   

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuoda esille ja vahvistaa Taivassaloa saaristolaispitäjänä ja kartanoiden kuntana, jossa kaksikielisyys on ollut luontevasti ja vahvasti käytössä valtiomuodosta riippumatta. Hankkeella haetaan näkyvyyttä laajasti ruotsinkielisen saariston ja rannikkoseudun alueella. Hanke tukee erinomaisesti yhteisöllisyyttä ja yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä. Tavoitteena on käynnistää tapahtuma, joka koskettaa sekä vakituisia että vapaa-ajan asukkaita, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet eri tapahtumiin. Hyvän tapahtuman lisäksi tavoitellaan positiivista tunnettuutta sekä kunnalle että Taivassalo-Seuralle ja sen kartanomuseolle. Hanke käynnistää ja järjestää ensimmäisen Allsång på Tövis -festivaalin. Mallia on otettu niin omista yhteislaulutilaisuuksista kuin myös Allsång på Skansen -tapahtumista.
 
 Maskun seurakunta;                        Mannerlahden historiikki Masku17 250 581.11.2016-31.12.2017   

Hankekuvaus

Maskun seurakunnan leirikeskus, nykyiseltä nimeltään Mannerlahti, sijaitsee meren rannalla Askaisissa. Mannerlahden historiikki -hanke tulee olemaan saatavilla oleviin dokumentteihin pohjautuva esitys 1860 -luvulta aina tähän päivään asti. Mannerlahti, alueena ja rakennusten osalta, on ollut monen merkittävän suvun hallussa 150 vuotisen historiansa ajan. Historiikkihankkeessa on tarkoitus nostaa esille henkilöitä, tapahtumia sekä muutoksia Mannerlahden fyysisessä ympäristössä.
 
 Rusko-päivät -yhdistys ry;             Rusko soi Rusko 29 200 80 1.12.2016-31.12.2017   

Hankekuvaus

Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on saada ihmiset liikkeelle ja tarjota heille laadukasta musiikkipainotteista ohjelmaa sekä muuta siihen liittyvää oheisohjelmaa. Tavoitteena on tehdä paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä ja palveluntarjoajia tutuksi alueen asukkaiden kanssa, vuorovaikutuksen lisäämiseksi alueellisesti. Järjestetään Ruskolla musiikkipainotteinen viikonloppu ajalla 12.-13.8.2017, johon sisältyy karaokea, laulujuhla, estraditaidetta ja markkinatoria lauantaina 13.8. Lisäksi suunnitteilla on myös muuta asiaan kuuluvaa oheisohjelmaa. Tavoitteena on saada kattava tarjonta eri esiintyjistä, musiikkia ja teatteria. Musiikki on keskeinen painopiste tilaisuuden järjestämisessä. Muina painopistealueina ovat teatteri, stand up sekä yh-teislaulu. Lisäksi tapahtuma tarjoaa paikallisille ja lähialueen yrittäjille mahdollisuuden tuoda tunnetuksi tuotteitaan ja myydä niitä. Yhdistykset voivat esitellä omia toimintojaan ja saada rekrytoitua uusia jäseniä.

Hanke hyödyttää paikallisia yrittäjiä, asukkaita sekä yhdistyksiä. Hankeen tuomaa uutta tapahtumaa hyödynnetään tulevien Ruskopäivien järjestämisessä. Tulevien Ruskopäivien järjestämisessä hyödynnetään Rusko Soi tapahtuman elvyttämää laulujuhlaperinnettä, muokkaamalla Ruskopäivien tapahtumia nyt saadun kokemuksen perusteella siten että saadaan laulu ja musiikki ovat vahvasti mukana myös tulevissa tapahtumissa. Rusko Soi tapahtuman odotetaan tuovan uutta laajempaa julkisuutta Ruskopäiville, jolloin tapahtuma tavoittaa tulevaisuudessakin enemmän yleisöä ja yhteistyökumppaneita. Loppuraportti_Rusko_Soi (2)
 
       
       
       

 

 

Yritystuet 2014-2018

HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI % HANKKEEN KUVAUSLOPPURAPORTTI
 MehustamoAlitalon puutarhaPaimio 7 497 €20 %  

Hankekuvaus

Omenapuristimen hankkiminen.
 
  

Loppuraportti

Tähän kohtaan näiden merkkien sisälle kirjoitetaan loppuraportti
 
 Rengasliiketoiminnan laajentaminen Siltava Oy Taivassalo 4 974 €20 %  

Hankekuvaus

Rengasliiketoiminnan laajentaminen.
 
 Investointi IoAgrit Oy Lieto 5 410 €20 %  

Hankekuvaus

Teknologisia ratkaisuja maatalousyrityksille.
 
 
 Kehittäminen IoAgrit Oy Lieto 30 000 €    

Hankekuvaus

Uuden yrityksen perustaminen.
 
 
 Rataspanimo Rataspanimo Oy Kaarina 23 200 €20 %   

Hankekuvaus

Oluen valmistus ja pakkaaminen. 
 
 
 Klapikoneen hankinta Kone- ja rakennus Manninen Piikkiö 6 000 €20 %  

Hankekuvaus

Polttopuun valmistus.  
 
 
Teersalon mökki ja saunahankeHaukantupa OyNaantali11 580 €20 %  

Hankekuvaus

Hankkeen päämäärä on rakentaa Teersalon rantaan viisi vuokramökkiä sekä kelluva sauna palvelemaan turistien ja asiakkaidemme tarpeita. 
 
 
 Ranka- ja hakevarasto Auvo Heikkilä / Heikkilän tila Turku/Paattinen 19 200 € 20%  

Hankekuvaus

Ranka- jahakevarasto tehdään tilan talouskeskuksen alueelle. Asfaltoitu alue on vältämätön bioenergialaitoksissa tarvittavien puuperäisten jakeiden valmistamiseksi.tähän
 
 
 Lähiruokatuorepasta Egget Oy Paimio 4 340 € 20   

Hankekuvaus

Egget Oy ryhtyy valmistamaan kotimaista tuorepastaa kotimaisista raaka-aineista siten, että tuotetta voi markkinoida lähiruokana. Pasta tehdään varsinaisuomalaisesta vehnästä ja paikallisen tuottajan eettisesti tuotetuista kananmunista. Kyseessä on käsityönä tehty artisaanipasta, joka voidaan määritellä premium-elintarvikkeeksi. Tuotteesta rakenneteaan brändi, joka on aidosti eettisesti tuotettua lähiruokaa. Alkuvaiheessa munat ostetaan paikalliselta tuottajalta, jatkossa munat on tarkoitus tuottaa omassa kanalassa. Haluan, että asiakkaillani on aidosti mahdollisuuus nähdä, miten hänen ostamansa ruoka tuotetaan.tähän 
 
 
Äänistudio elokuville, tv-sarjoille ja teolliselle muotoilulleJani Lehto Audio Works TmiKaarina/Piikkiö3 239 €20   

Hankekuvaus

   Elokuvaäänen jälkituotantoon ja teolliseen muotoiluun liittyvään äänisuunitteluun erikoistuneen studion rakentaminen. 
 
 
 Mehuasema Antti Jaakkola, Jaakkolan tila Nousiainen 17 819 € 20   

Hankekuvaus

Vanhan kanalan osan muuttaminen mehuasemaksi. Tarkoituksena on puristaa oman tilan sekä ulkopuolisten asiakkaiden omenat ( marjat, porkkanat ym.) hedelmät mehuksi. Hankkeeseen sisältyy tuotantotilan suunnitelmat, rakennustarvikkeet, sähkö- ja LVI-työt. Lähiseudulla ei ole nykyaikaista mehuasemaa ja sesonkiaikaan kapasiteetti on täysin riittämätön. Kysyntää on paljon myös Varsinais-Suomen ulkopuolella.  
 
 
Lämpövuotojen paikannuspalveluRoja OyMasku5 000 €20   

Hankekuvaus

Lämpökuvaukset 
 
 
Luoto-tuotteetLuoto-tuotteetKaarina10 000 €perustamis-tuki 

Hankekuvaus

Luonnonkosmetiikan kehittäminen ja valmistaminen. 
 
        

Hankekuvaus

xxx 
 
 
         

Hankekuvaus

xxx. 
 
 

 

 

Kehittämishankkeet 2017-2018

HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI %TOTEUTUSAIKAHANKKEEN KUVAUS 
 Kärest pitäen, Hanke paikallisen käsityökulttuurin tallentamiseksi ja elvyttämiseksi 2017-2018 Lyyli Tuomolan säätiö Paimio 49 536 €80 % 1.3.2017-31.12.2018  

Hankekuvaus

Kärest pitäen on hanke paikallisen käsityökulttuurin tallentamiseksi ja elvyttämiseksi Paimiossa ja lähikunnissa. Hankkeen yhtenä päätavoitteena on saada talteen, elvyttää ja välittää edelleen vanhoja arjen kädentaitoja mahdollisimman monipuolisesti Viimevuosina kädentaitojen arvostaminen on kokenut uuden tulemisen. Kärest pitäen hanke haluaa elvyttää vanhat perinteiset menetelmät ja löytää niihin uusi twisti. Hankkeessa tallennetaaan vanhoja, perinteisten menetelmien tekniikoita, merkityksiä ja tekemisen tapoja sekä tuodaan ne osaksi nykypäivän käsityötä. 
 
 
 Porukalla paras! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri Masku, Nousiainen, Paimio, Taivassalo 28 466 € 70 % 1.3.2017-31.12.2019 

Hankekuvaus

Porukalla paras! -hankkeen tavoitteena on käynnistää uutta paikallista kulttuurisensitiivistä sukupolvitoimintaa. Se voi olla muualla Suomessa kokeiltujen toimintamallien siirtämistä nimettyihin MLL:n paikallisyhdistyksiin tai kokonaan uuden vapaaehtoistoimijaryhmän etsimistä niihin. Hankkeessa yhdistetään täysin uudella tavalla maahanmuuttaja- ja sukupolvitoiminta. Käynnistettävä toiminta vähentää yksinäisyyttä ja lisää universaalin osallistumisen mahdollisuutta, jossa kieli, sukupuoli tai ikä ei ole osallistumisen esteenä. Yhteistyö vahvistaa yhdistysten toimintaedellytyksiä hankkeen päätyttyä. Tavoitteeseen päästään mm. uudistamalla viestintää, löytämällä uusia verkostoja ja ottamalla käyttöön uusia toimintasisältöjä.
  
 
 Onko perunassa mitään itua? Otavan tähdet ry Naantali / Merimasku 11 020 € 75 % 14.2.2017-31.12.2017 

Hankekuvaus

Merimaskun kunta liitettiin Naantaliin v. 2009. Tarkoituksemme on elvyttää vanhaa saaristolaisperinnettä, tuoda se nykypäivään ja vahvistaa alueen asukkaiden identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Näin voidaan myös kehittää ja vahvistaa yhteisen tekemisen kulttuuria eri toimijoiden kesken; kuten yrittäjät, maataloustuottajat, yhdistykset, kesäasukkaat ja saariston kulttuuritoimijat. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa uusi jatkuva saariston tapahtuma Merimaskuun täydentämään saariston tapahtumien sarjaa. Onko Perunassa Mitään Itua-tapahtuma edistää perunan ja kalan monipuolista käyttöä. Merimasku kuuluu yhteen suurimpiin varhaisperunan tuottajiin. Haluamme nostaa saaristolaisen lähiruoan tuotantoa, kalaa ja perunaa, esiin. Loppuraportti
  
 

 Matkaillen kylillä
Alueittenvälinen hanke, vireille Leader Ravakalla

 ProAgria Länsi-Suomi Nousiainen, Masku 25 330 €80 % 1.9.2016- 31.8.2018 

Hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää kylien ja muiden laajempien matkailukokonaisuuksien matkailullisia vetovoimatekijöitä ja edistää niiden tunnettuutta yhteisellä markkinointimateriaalilla. Hankkeessa etsitään kylien matkailulliset ja maisemalliset vahvuudet yhdessä kyläläisten ja eri sidosryhmien kanssa ja laaditaan suunnitelmat keskeisten kohteiden kunnostamiseksi ja matkailijoita kiinnostavien tapahtumien toteuttamiseksi. Hankkeella voidaan vahvistaa kunkin kylän omaleimaisuutta ja monipuolistaa matkailutarjontaa, jolloin lähialueen kylät ja matkailukohteet muodostavat yhdessä matkailijoita houkuttelevan laajemman kokonaisuuden, ”matkailureitin”.
  
 
 Pyhän Olavin mannerreitin luominen ja kehittäminen
Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Joutsenten Reitillä
 Brahea-keskus / Turun yliopisto Turku, Masku, Rusko, Nousiainen 7 756 € 5 % 2.1.2017-14.12.2018 

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda maahamme uusi pitkä pyhiinvaellusreitti, joka tukeutuu paikallisesti pääasiassa erilaisiin maaseudun palveluihin. Tärkeimpänä toimenpiteenä on löytää paikallisten toimijoiden, kuntien ja seurakuntien kanssa yhteinen näkemys ensisijaisesti julkiseen tieverkostoon tukeutuvasta reitistä.  Reitti ei ole pelkästään vaellusreitti, vaan siinä voi olla vesiosuuksia, joita voidaan kulkea veneellä, kanootilla tai talvella jalan, hiihtäen tai luistimilla. Se voidaan kulkea myös polkupyörillä ja väliin jääviä osuuksia voidaan kulkea julkisilla kulkuneuvoilla.
  
 

 LINC 2018-seminaari
Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Ravakalla

 Leader Ravakka Naantali 16 000 € 10 % 1.3.2017-31.5.2019 

Hankekuvaus

LINC -yhteistyötä on toteutettu vuodesta 2010 lähtien. LINC tulee sanoista Leader Inspired Net-work Community. LINC- yhteistyöllä halutaan edistää Euroopan Leader -alueiden välistä verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa uudella innovatiivisella tavalla sekä vahvistaa eurooppalaista Leader -toiminta-ajatusta. LINC -tapahtumissa ja -verkostossa vaihdetaan tietoja, opitaan toinen toisilta ja kehitetään uutta.
Hankkeen tavoitteena on järjestää kansainvälinen seminaari kesäkuussa 2018 Länsi-Suomessa, pääpaikkana Rauma. Seminaarin teemana on “NATURE AND BLUE ECONOMY - Waters, nature and food promoting well-being and tourism” ja sinne odotetaan 275 kävijää eri EU-maista.
 
  
 
 Ponipowerii! Varsinais-Suomen Hevosjalostusliitto Turku, Rusko, Naantali, Lieto, Kaarina, Masku, Raisio, Nousiainen 47 459 € 80% 1.5.2017-31.12.2018 

Hankekuvaus

Ponipowerii! -hankkeen tavoitteena on luoda ravinuorisotoiminnalle hyvä pohja ja toimivat käytännöt, joiden puitteissa eri ikäisille ja tasoisille harrastajille voidaan tarjota mahdollisuus oppia hevostaitoja turvallisesti. Tavoitteena on tehdä ravinuorisotoimintaa tunnetuksi monipuolisena harrastuksena, joka sopii monenlaisista lähtökohdista oleville lapsille ja nuorille. Kohderyhmänä on Turun alueella ja ympäristökunnissa asuvat 6-20 vuotiaat lapset ja nuoret sekä perheet. Hankkeen aikana aloitetaan säännöllinen kerho- ja ponituntitoiminta, kehitellään yhteistyötä ammattivalmentajien ja harrastajien välille, järjestetään leirejä sekä tarjotaan nuorille mahdollisuus päästä tutustumaan ohjatusti raviradalla toimimiseen ja ravikilpailutoimihenkilöiden työhön. Hankkeen puitteissa järjestetään perhetapahtuma ja avoimien ovien päiviä Metsämäen raviradalla sekä osallistutaan ponien kanssa kesätapahtumiin. Ravinuoret tekevät myös tutustumisretken jollain muulla alueella toimivaan raviponikouluun.Tähän kohtaan näiden merkkien sisälle kirjoitetaan hankekuvaus
  
 
 Virkistys- ja luontomatkailureitistöjen kehittäminen Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon alueilla
 Kaarinan kaupunki

 Kaarina, Sauvo, Paimio, Lieto

 

 53 315 € 80% 1.8.2017- 28.2.2018 

Hankekuvaus

Itäisten kuntien (Kaarina, Lieto, Paimio ja Sauvo) on valmisteltu yhteistä kaksiosaista hanketta virkistysreitistöjen kehittämiseksi. Hankkeen ensimmäinen vaihe on esiselvityshanke. Esiselvityshankkeessa, joka toteutetaan ajalla 1.8.2017 - 28.2.2018, on tavoitteena on luoda perusta itäisten kuntien alueen yhtenäiselle ja kuntarajat ylittävälle virkistysreitistölle, joka yhdistää Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon reitit ja joka palvelee niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoita sekä parantaa alueen matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä. Ensimmäisessä vaiheessa, joka on kehittämishanke, mm. kootaan kartta-aineistoja, selvitetään reittien käytön edellyttämät luvat ja suunnitellaan reittikokonaisuuksia ja -selosteita. Hankkeessa tehtävää työtä jatketaan uudessa hankkeessa (2. vaihe), jossa reitit ja palveluopasteet merkitään maastoon, kunnostetaan palveluvarustuksia tai rakennetaan uusia, tuotetaan painetut ja sähköiset opaskartat. Hanketta hallinnoi Kaarinan kaupunki, ja osatoteuttajat ovat Liedon ja Sauvon kunnat ja Paimion kaupunki. Hanke kehittää osaltaan laajaa Rannikkoreittien aluetta, jolle luodaan tasokas ja monipuolinen patikka-, pyöräily- ja melontareitistö ja joka käsittää lounaisen rannikko- ja saaristoalueen Raaseporin-Hangon seudulta Turun seudulle ja koko Varsinais-Suomen alueelle. Näin hanke myös lisää yhteistyötä naapurialueiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös vauhdittaa sekä kuntien että Varsinais-Suomen alueen virkistysreittien suunnittelua ja toteutusta.
 
 
 FinEst Countryside - Maaseutu, saaristo- ja kylämatkailu Itämeren alueella
 Varsin Hyvä ry Varsin Hyvän koko alue 65 922 € 100% 2.10.2017 - 31.5.2020 

Hankekuvaus

FinEst on suomalaisten ja virolaisten Leader-ryhmien, yritysten ja yhdistysten maaseutumatkailun kansainvälistymishanke. Yhteisten toimenpiteiden tarkoituksena on luoda lisäarvoa matkailuun, joka keskittyy luontoon, ruokaan kulttuuriin ja eko-matkailuun erityisesti pienissä kylissä ja maaseutualueilla sekä tuotteistaa em. elementit kestävän kehityksen matkailupaketiksi. Hankkeessa kehitetään pienten yritysten, yhdistysten ja kylien kv. osaamista Tavoitteena on myös lisätä tietoa kansainvälisistä trendeistä sekä tukea kv. verkostoja ja pitempiaikaista vuorovaikutusta osallistujien välillä. Tarkoituksena on myös luoda kansainvälisiä kontakteja ja pysyvää yhteistyötä paikallisen kulttuuri-, luonto- ja seikkailumatkailun kehittämiseksi maaseutualueilla. Hankkeen teemoja ovat mm. lähiruoka, ruokakulttuuri, käsityöperinteet, kylämatkailu, tapahtumat, yhteisöllisyys, nähtävyydet, museot ja perhemajoitus. Osana hanketta selvitetään myös digitaalisten reittien hyödyntämistä kohteiden saavutettavuuden parantamiseksi. Katso lisätietoja tästä
 
 
 Maestron ja Fiktion kiertävä tanssikoulu! Kirjan talo ry Varsin Hyvän koko alue 50 258 € 80% 1.1.-31.12.2018 

Hankekuvaus

Maestron ja Fiktion Kiertävä tanssikoulu! -hankkeen tavoitteena on, että sen myötä lapsille, vanhainkodeille, kirjastoille ja muille yhteistyökumpaneille tarjotaan maksutta elämyksellisessä ja osallistavassa muodossa tietoa ja kokemusta kansantansseista, suomalaisista kansantanssien ja kansanmusiikin perinteistä ja laajemmin omasta kulttuurihistoriastamme.
 
 
Vesille viihtymään L-S Kalatalouskeskus ry Varsin Hyvän koko alue 22 000 € 80% 9.6.2017- 31.10.2018 

Hankekuvaus

, Hankkeen tavoitteena on lisätä lähivesien käyttöastetta ja edistää kalastusharrastusta, saada paikalliset asukkaat luontoon ja liikkumaan, lisätä yhteisöllisyyttä kylissä ja asuinalueella ja hyödyntää lintutorneja ja kunnostettuja kohteita. Hankkeen aikana järjestetään ulkoilutapahtumia järvillä ja joilla paikallisten yhdistysten kanssa ja mahdollisesti esimerkiksi Valonian kanssa. Kahden vuoden aikana järjestetään kolme ulkoilutapahtumaa per kohde. Kohteita hankkeeseen otetaan mukaan 3-5 eli tapahtumia järjestetään hankkeen puitteissa vähintään yhdeksän kertaa. Ensimmäinen tapahtuma olisi syksyllä 2017, seuraava keväällä 2018 ja kolmas syksyllä 2018. Ohjelma ja teemat olisivat kohteesta riippuen esimerkiksi kalastus, turvallinen liikkuminen vesillä ja rannoilla, ympäristö, jokamiehenoikeudet, kaloihin, lintuihin ja muihin eläimiin tutustuminen, linnunpöntöt ja luontopolut.
  
 
 Valmankartanon aktiivipuisto Liedon kunta Lieto 39 401 € 50 & 2.1.-31.12.2018  

Hankekuvaus

   Valmankartanon pihapiirin muuttamisella aktiivipuistoksi se tarjoaa puitteet eri ikäisten toiminnalle ja toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustaen liikkumaan ja yhteisölliseen toimintaan- Alue sijaitsee Liedon Kirkonkylästä n. 1.5 km päässä hyvien kevyen lja Föli-reittiliikenteen varrella. Se tarjoaa asumispalveluiden, ryhmäkodin, tuettujen palveluasuntojen sekä lähialueen asukkaat saavat viihtyisän ja liikunnallisen ympäristön. Tavoitteena on rakentaa Liedon keskusta-alueelle kevyen liikenteen reitistö yhdistämään eri toimintamahdollisuuksia ja lähiliikunta-alueita.
 
 
 Valpperin urheilutalon peruskunnostus Nousiaisten Alku ry Nousiainen 38 543 € 50 % 1.10.2017-30.9.2020  

Hankekuvaus

   Nousiaisten Alun toiminnan keskus on Valpperin Urheilutalo.Talo on jo vanha ja kaipaa remonttia. Suurin ongelma on iso sähkökulutus. Talon saaminen viihtyisämmäksi juhlatilaisuuksia ajatellen, on myös tarpeellista. Talon peruskunnostus palvelee kyläläisiä, sillä Urheilutalo on Valpperissa eräänläinen kylätoiminnan keskus. Joka illalle löytyy jotain toimintaa. On harrastusvuoroja, perhekerho ja kyläyhdistyksen viikottainen kahvila sekä paikallisten yhdistysten tapahtumia. Kaikki kylän tapahtumat ovat urheilutalolla. Tavoitteena olisi kunnostaa aikoinaan talkoilla rakennettu talo niin, että se säilyy vielä jälkipolvillekin.
 
 
SaaristoNYT-tapahtumaNaantalin kaupunkiNaantali16 000 €80 %15.11.2017-31.12.2018 

Hankekuvaus

   Tavoitteena on kehittää Naantaliin uusi vuosittainen tapahtuma, joka kokoaa veneilyn ja saaristomatkailun toimijat Naantaliin. Tapahtuma on kaksipäiväinen, jonka pysyvä teema on saaristo-, vesistö ja rannikkomatkailu. Toisena päivänä on vaihtuva teema, joka on veneturvallisuus vuonna 2018. Tapahtuma järjestetään samana viikonloppuna Naantalin venemessujen kanssa, jolloin Naantalissa vierailee noin 15 000 veneilystä ja saaristosta kiinnostunutta messuvierasta. Hankkeessa tuodaan esiin rannikon ja saariston matkailumahdollisuuksia. Se mahdollistaa rannikolla ja saaristossa toimivien matkailuyrittäjien, julkisen sektorin ja asiakkaiden kohtaamisen sekä herättää keskustelua matkailuelinkeinon mahdollisuuksita saaristossa ja rannikolla. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä veneilyturvallisuutta ja tuoda alan toimijat ja veneilijät yhteen sekä lisätä veneilyturvallisuuteen liittyvää vapaaehtistoimintaa alueella.
 
 
Saariston perinnetapahtumatLions Club Naantali ryNaantali10 275 €502.2.2018-31.8.2019   

Hankekuvaus

Perinnetapahtuma pohjautuu aiemmin jo 25 vuotena järjestetylle Naantalin saaristolaisvenepurjehdustapahtumalle, jota laajennetaan kattamaan myös muuta toimintaa, joka lisää ja monipuolistaa Naantalin kesäistä tapahtumatarjontaa.  Hankkeen tavoitteena on uuden saariston perinnetapahtumaformaatin toteuttaminen, jonka yhtenä osana on eri luokissa tapahtuva saa-ristolaisvenepurjehdus. Toiminta tukeutuu vahvasti talkootyövoiman käyttöön, mutta järjestelyistä aiheutuu kuitenkin merkittäviä kustannuksia.
 
 
Parman paraurheilu

Hanke peruutettu hakijan toimesta
Liedon Parma ryVarsin Hyvän koko alue29 117 €801.1.2018-31.12.2019   

Hankekuvaus

Tämän hankkeen avulla Liedon Parma pyrkii toteuttamaan vammaisliikuntaa ja parayleisurheilua matalankynnyksen toimintana Varsin Hyvän Leader alueella. Eri tavoin vammautuneilta liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisilta sekä elinsiirron saaneilta puuttuu täysin mahdollisuus toteuttaa liikunta- ja parayleisurheiluharrastusta koko Varsin Hyvän Leader alueella. Tämän hankkeen avulla toteutuisi tasavertaisuus useamman kunnan alueella niin pienten lasten kuin nuortenkin keskuudessa vammasta tai vammattomuudesta riippumatta.
 
 
Kiertävän käsityöneuvonnan esiselvityshankeVarsinais-Suomen Käsi- ja Taideteollisuus ryVarsin Hyvän koko alue11 192 €801.4. - 30.9.2018   

Hankekuvaus

Käsityön positiivisesta vaikutuksesta ihmisen hyvinvoinnille on eri tutkimuksissa saatu hyviä tuloksia. Käsillä tekeminen luo hyvinvointia sekä fyysisellä että psyykkisellä tasolla. Kädentaitoja harjoittamalla voidaan myös kehittää ja säilyttää motorisia taitoja. Haluamme edistää tasa-arvoista mahdollisuutta kädentaitojen harrastamiseen maaseudulla ja kaupungeissa. Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry:llä on viisi kiinteää toimipistettä ja uusien kiinteiden toimipisteiden perustaminen on taloudellisesti kannattamatonta. Maaseuduilla on kylätaloja ja kouluja tyhjinä joissa olisi hyvää tilaa toimia ja elävöittää kyliä viemällä kädentaitojen opetusta paikalle. Hankkeen avulla kartoitetaan missä kunnissa ja kylissä löytyy tarvetta, tiloja ja halukkuutta kädentaitopalveluihin kylien elävöittämiseksi sekä etsitään käsityöneuvonnan palveluverkosto -toimintaan yhteistyökumppaneita ja selvitetään mahdollisuutta kiertävän käsityöbussi -toiminnan perustamiseen esim. leasing autolla. Hankkeella pyritään selvittämään mahdollisuutta lisätä kylien elävyyttä ja yhteisöllisyyttä käsityöharrastusten ja koulutuksen avulla.
 
 
Kyläkurssit

Saariston Savotta ry

 

 

Varsin Hyvän koko alue31 027 €801.3.- 1.12.2018   

Hankekuvaus

Kyläkurssit on seitsemän käytännön kurssin kokonaisuus, jossa opetellaan mm. sienten sisäkasvatusta, pienimuotoista hyönteiskasvatusta, omenoiden monipuolista hyötykäyttöä, hamppubetonin valmistusta, luonnon kotiapteekkia sekä lampaan villan hyödyntämistä lukuisilla tavoilla. Kurssit ovat ekologisia ja edistävät maaseudun toimeentulon monipuolistumista. Edistävät resurssi viisautta ja kiertotaloutta.
 
 
Lattiasta kattoon, pihalta luontoon -teemahankeLeader Varsin HyväVarsin Hyvän koko alue65 000811.5.2018-31.12.2020   

Hankekuvaus

Lattiasta kattoon, pihalta luontoon -teemahankkeen tavoitteena on parantaa maaseudun asukkaiden virkistys- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia, digitaalisia valmiuksia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kohteita ovat yhteisessä käytössä olevat tilat ja niiden ympäristö, luontoreitit ja ulkoliikuntapaikat. Hankkeessa toteutettavat investoinnit voivat olla tilojen kunnostusta, laite- ja kalustohankintoja, uuden teknologian ja digitaalisuuden hyödyntämistä, vapaa-ajan virkistysmahdollisuuksien lisäämistä, ekologisuutta ja turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Rahoitettavaksi valitaan noin 20 erillistä toimenpidettä. Yksittäisen toimenpiteen kokonaiskustannusarvion tulee olla 1 000 -7 000 euroa. Toimenpiteille myönnetään 75 % tuki ja omarahoitusosuus voi koostua kokonaisuudessaan talkootyöstä. Katso lisätietoja tästä
 
 
Jos lehmät puhuisivat
Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Jokivarsikumppaneilla
MTK-Varsinais-Suomi ryVarsin Hyvän koko alue13 859 €8016.4.2018 - 31.12.2019   

Hankekuvaus


Hankkeen tavoitteena on parantaa kaupungin ja maaseudun välistä yhteyttä sekä lisätä maaseutuelämän ja maataloustuotteiden arvostusta. Yhtenä tarkoituksena on antaa maaseudun asukkaille tilaa pohtia omaa rooliaan suomalaisen maaseudun rakennemuutoksessa. Hankkeen avulla halutaan ruokkia nuorten kiinnostusta eläintuotantoa kohtaan ja vahvistaa heidän identiteettiään maalaisena. Hankkeessa koottava näyttely pystyy taiteen, kuten valokuvien ja videoiden kautta, puhuttelemaan monia eri kohderyhmiä, koska hankkeen keskiössä on lehmä. Lehmä kiinnostaa niin nuoria kuin ikäihmisiä, eikä jätä kaupunkilaisiakaan kylmiksi. Lehmä on aina kuulunut maaseutuumme ja herättää ihmisessä alkukantaisia hyvinvoinnin ja levollisuuden tunteita. Hankkeessa kootaan laaja suomalaista maaseutua kuvaava ”Jos lehmät puhuisivat”- näyttely, joka kiertää Varsinais-Suomea sekä muualla Suomessa ja Euroopassa.

 
 
Tammireittien polkujen ja melontareittien opastuksen toteutusKaarinan kaupunkiKaarina, Sauvo, Paimio, Lieto21 295 €431.8.2018-30.11.2019   

Hankekuvaus

   Kaarinan kaupunki toteutti 1.8.2017-31.5.2018 yhteistyössä Liedon, Paimion ja Sauvon kanssa Varsin Hyvä ry:n tukeman yleishyödyllisen kehittämishankkeen Virkistys- ja luontomatkailureitistöjen kehittäminen Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon alueille. Hankkeessa aktivoitiin paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä yhteistyöhön reittien suunnitteluun ja niiden tulevaan toteutukseen ja ylläpitoon. Nyt haettavassa hankkeessa yhteistyötä jatketaan sekä kuntien välillä että muiden yhteistyötahojen ja alueen yritysten kanssa. Reitit nimettiin Tammireiteiksi. Tammireitit käsittävät eri reittejä yhteensä 445 kilometriä. Pyöräilyreittejä on 290 ja luonto- ja patikointipolkuja 50 kilometriä. Myöhemmin julkaistavia melontareittejä on reilut 100 kilometriä. Kuntien rajat ylittävien pyöräilyreittien osuus on 90 ja melontareittien 65 kilometriä. Reitit on viety sähköisille kartoille reitisto.fi-kotisivuille. Tämän jatkohankkeen tavoitteina ovat, että - aiemmassa hankkeessa suunnitellut ja sähköisille kartoille vietyjen polkujen ja melontareittien lähtöpisteet varustetaan opastauluin - polut merkitään maastoon viitoituksin tai maalataan pisteet puihin tai tolppiin - melontareittien taukopaikat merkitään kyltein - paikallisia yhteisöjä osallistetaan reittien merkitsemiseen ja niiden kunnostamiseen ja ylläpitoon - alueen yrityksiä aktivoidaan tukemaan opastaulujen hankintaa ja reittien merkitsemistä. 
 
 
Paimion Oinilan pesäpallokentän laajennusPaimion Pesis ryPaimio28 250501.4.2019 - 3.10.2021  

Hankekuvaus

   Tarkoituksena laajentaa miestenkentän kokoiseksi, jossa täyttyy minimiyleisörajat turvallisuuden takia. Kentän laajennuksen kanssa tarkoituksena rakentaa kioskirakennus palvelemaan turnauksia ja pelejä. Kenttää laajennetaan kahteen suuntaan, noin 30m pituutta ja noin 10m leveyttä.
 
 
´Vehmassalmelt Kaitasil´ Kotiseutuarkisto digiaikaanTaivassalo-Seura ryTaivassalo29 095601.1.2019 - 31.12.2019  

Hankekuvaus

   Hankkeen tavoitteena on siirtää kotiseutuarkistossa oleva kuvamateriaali digitaaliseen muotoon ja näin paremmin saavutettavaksi. Tuki käytetään hanketyöntekijän (työaika 2 pv/vko 1 vuosi), hankeassistentin (työaika 3 kk/vuosi) palkkaukseen ja hankkeen välillisiin kuluihin, sekä laitehankintoihin.
 
 
        

Hankekuvaus

   xxxx
 
 
        

Hankekuvaus

   xxxx
 
 
         

Hankekuvaus

   xxxx