Pages Navigation Menu

Rahoitusta ja neuvontaa maaseudun yrityksille ja yhteisöille!

Toiminta

Matkailutarjonnan digitaalinen näkyvyys ja reitit -työpaja 19.9.2018
Tilaisuuteen osallistui 46 kiinnostunutta, esitykset aiheesta Materiaalit-sivulla. Tilaisuus oli osa matkailutoimijoille syksyllä 2018 eri tahojen toimesta järjestettyjä digi-teemaisia maksuttomia infopäiviä, ks. Kilpailukykyä digistä

 

Majoitusyrittäjien palveluita Turun seudulla
Kokosimme hankkeen virolaisten yhteistyökumppanien pyynnöstä koottuja tietoja pienten majoitusyrittäjien palveluista Turun seudulla suomeksi ja englanniksi.
Majoituslista 2018 Turun seutu julkinen
Accommodation 2018 in Turku region

 

Maaseudun elämyksistä paketti -työpaja 13.2.2019
Tilaisuuteen osallistui 25 kiinnostunutta, esitykset aiheesta Materiaalit-sivulla.
Tilaisuus oli osa matkailutoimijoille keväällä 2019 eri tahojen toimesta järjestettyjä matkailualateemaisia maksuttomia infopäiviä, ks. MatkailunTapahtumakalenteri2019


TULEVAA TOIMINTAA

– Kesäkuussa 2019 järjestämme kansainvälisen työpajan, jonka teema on kestävä matkailu ja kylämatkailu. Varsinais-Suomen Avoimet kylät -tapahtuma on kohteena teemaan liittyen.

 

    

 

Lisätiedot
Projektijohtaja Pia Poikonen
pia.poikonen@varsinhyva.fi
tel. +358 50 338 3867

Projektikoordinaattori Eila Hoffrén
eila.hoffren@varsinhyva.fi
tel. +358 44 741 4344