Pages Navigation Menu

Rahoitusta ja neuvontaa maaseudun yrityksille ja yhteisöille!

Hallitus 2019

Varsin Hyvän hallituksen tehtävänä on suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen sääntöjen mukaan sekä tarkastella, miten haetut hankkeet täydentävät alueellista kehittämistoimintaa ja toteuttavat yhdistyksen kehittämisstrategiaa. Hallitus vastaa strategian toteutumisesta. Hallituksen työskentelyperiaatteena on avoin keskustelu. Varsin Hyvän hallituksen jäsenet on valittu kolmikantaperiaatteen mukaisesti paikallishallinnon, yhteisöjen ja paikallisten asukkaiden edustajista. Jäsenen toimikaudet on rajattu kahteen kolmivuotiskauteen.
Varsinainen jäsen Varajäsen
Julkinen hallinto
Arto Oikarinen, pj. Masku Vesa Rantala Taivassalo
Oili Paavola Lieto Susanna Katajainen Sauvo
Tiina Rinne-Kylänpää Naantali Johanna Ojaranta Turku
Yhdistykset
Juha Vuotinen Rusko Katriina Mäntylä Taivassalo
Aleksis Klap Kaarina Salla Axelin Paimio
Hilkka Näse Turku Kari Marku Masku
Asukkaat ja yrittäjät
Jenna Ekman Turku Miia Juvankoski Sauvo
Eila Hoffren Turku Anne-Maija Kivimäki Naantali
Heikki Ilmasti Paimio Tauno Linkoranta Masku