Pages Navigation Menu

Rahoitusta ja neuvontaa maaseudun yrityksille ja yhteisöille!
Vaikuta maaseudun tulevaisuuteen ja vastaa kyselyyn TÄSTÄ

Categories Navigation Menu
Etusivu > Ekoteko Materiaalit

Ekoteko Materiaalit

Rakennuksen uusi elämä- webinaari 24.3 2021

Tallenne katsottavissa

https://varsinhyva-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/pia_poikonen_varsinhyva_fi/Documents/Tallenteet/Rakennuksen%20uusi%20el%C3%A4m%C3%A4-webinaari-20210324_180254-Kokouksen%20tallenne.mp4?csf=1&web=1&e=iLQuC9

Rakennuksen uusi elämä -johdanto, Tauno Linkoranta, V-S Kylät ry

EkoTeko -hanke, Pia Poikonen, Leader Varsin Hyvä

Auraamon tarina, Anna-Mari Alkio, Auran kunta

Muuttuva kerhotalo, Aleksis Klap, Nunnan seudun asukasyhdistys ry

Älykäs alue-ekosysteemi ja yhteisö, Sami Tantarimäki, Brahea-keskus

Säilyttävä korjausrakentaminen, Lauri Leppänen, Restart Oy

Yhteisötila Tuuki, Katja Rippstein, Wirmon Martat ry

 

Kierrätykseen liittyviä opetusmateriaaleja