Pages Navigation Menu

Rahoitusta ja neuvontaa maaseudun yrityksille ja yhteisöille!

EkoTeko

EkoTeko – yhdistykset kestävän kehityksen kärkeen on Varsin Hyvän lokakuun 2019 lopussa aloittama kaksivuotinen hanke. EkoTeko palvelee yhdistyksiä, asukkaita ja kuntia tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja ja toimintoja. Hankkeen päämääränä on mm. lisätä kierrätystä, vähentää energiankulutusta, lisätä osallisuutta (erityisesti nuoret ja lapset) ja yhteisöllisyyttä, sekä edistää kestävän arjen taitoja ja käytänteitä. Hanke tarjoaa mm. neuvontaa, koulutusta ja kokemustenvaihtoa. EkoTekoa toteutetaan yhteistyössä Leader Ravakan kanssa, jolla on oma samankaltainen hanke.

Voit kutsua hankkeen yhdistykseesi ja voimme yhdessä miettiä, miten yhdistyksesi voi toimia kestävämmin. Voimme myös yhdessä järjestää työpajan, neuvonta-, koulutustilaisuuden tai opintoretken. EkoTeko-hanke esim. seuraavissa aihepiireissä:

 • Tietoa tai ohjausta kylätalon tai muun yhdistyksen ylläpitämän tilan energiaratkaisuihin.
 • Kierrätykseen tai jätteiden lajitteluun liittyvää neuvontaa tai ratkaisuja.
 • Miten lisätä kylätoiminnan, -tapahtumien tai muun yhdistystoiminnan ekologisuutta.
 • Tietoa kuivakäymälöistä.
 • Opastusta kompostin perustamiseen.
 • Apua kimppakyytitoiminnan perustamiseen.
 • Tietoa ekologisemmasta autoilusta.
 • Ideointia ja kokemuksia tavaroiden yhteiskäytöstä.
 • Opastusta satokausituotteiden tai muiden paikallisten tuotteiden vaihtopiirien perustamiseen.
 • Vesiensuojelun tai vesistökunnostuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvää opastusta.
 • Opastusta luonnonmukaisten puhdistusaineiden käyttöön.
 • Tietoa siitä miten vähentää veden ja energiankulutusta.
 • Koulutusta siihen, miten tiedottaa ympäristöasioista.
 • Lähiruuan käytön edistäminen.
 • Tietoa ruokahävikin vähentämisestä.
 • Ohjausta ja materiaaleja ympäristökasvatuksen toteuttamiseen.
 • Opastusta siihen, miten pukeutua kestävämmin.

Ota yhteyttä hankekoordinaattoriin:
Tiina Saaresranta, tiina.saaresranta@varsinhyva.fi, 044-7929005.

Vastaa kyselyyn ”Mitä toimenpiteitä tai palveluita toivoisit ekoteko – yhdistykset kestävän kehityksen kärkeen –hankkeelta?”  kyselyyn vastaamalla vaikutat siihen, mitä palveluita hanke tuottaa, ja missä. Kysely: http://www.ravakka.fi/leader_ravakka/yhdistyksille/ekoteko