Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Ajankohtaista > Hallitus myönsi rahoitusta lapsiperheiden uudelle palvelumuodolle, omatoimiselle kulttuurinkulutukselle ja nuorten kansainvälistymiseen

Hallitus myönsi rahoitusta lapsiperheiden uudelle palvelumuodolle, omatoimiselle kulttuurinkulutukselle ja nuorten kansainvälistymiseen

Hallitus myönsi rahoitusta lapsiperheiden uudelle palvelumuodolle, omatoimiselle kulttuurinkulutukselle ja nuorten kansainvälistymiseen

Supernanny – lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille
Hakija:                      Ruskon kunta
Kustannusarvio:       43 527 €
Myönnetty tuki:        32 645 € / 75%

Supernanny – lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille -hankkeessa kokeillaan uudenlaista helposti ja joustavasti kirjastosta lainattavissa olevaa palvelumuotoa lapsiperheille Ruskon kunnassa. Supernanny-palvelu tarkoittaa kotiin lainattavaa kokenutta kasvatusalan ammattilaista, joka voi auttaa lapsiperheitä normaaleissa kasvatusasioissa sekä perhe-elämän pulmissa ennen kuin pulmista kasvaa suurempia. Pilotoitavaa toimintamallia matalan kynnyksen lainattavasta kasvatusavusta voidaan kokeilun jälkeen ottaa käyttöön muissakin maaseutumaisissa kunnissa, joissa sekä sote-palvelujen että järjestöjen palvelujen saatavuus on heikkoa. On syytä painottaa, että kyseessä ei ole kuitenkaan lakisääteinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu vaan matalan kynnyksen vertaistuki, jonka tuottamisessa voidaan jatkossa hyödyntää uudella tavalla paikallisia vapaaehtoisia järjestötoimijoita kiinteänä osana kuntien omaa käytännönläheistä hyvinvoinnin edistämisen toimintaa. Hanke edistää maaseudun elinvoimaa ja lisää sen vetovoimaa lapsiperheiden keskuudessa monipuolistamalla maaseutumaisten kuntien järjestöjen ja julkisten toimijoiden palveluvalikoimaa ja yhteistyötä. Vähentämällä lapsiperheiden yksinäisyyttä ja ehkäisemällä syrjäytymistä se myös vahvistaa maaseudun sosiaalista kestävyyttä.

 

Akselikuntien pyörämatkailun kehittäminen
Alueittenvälinen hanke Leader Ravakan kanssa
Hakija:                      Nousiaisten kunta
Kustannusarvio:       56 584 €, josta Varsin Hyvän osuus 36 780 €
Myönnetty tuki:        45 267 € / 80 %, josta Varsin Hyvän osuus 29 423 €

Kyseessä on Leader- ja kuntarahoituksella järjestettävä pyörämatkailun yleishyödyllinen kehittämishanke, jossa mukana ovat Maskun kunta, Mynämäen kunta ja Nousiaisten kunta. Hankkeen mahdollisia yhteistyötahoja ovat esimerkiksi yrittäjät, kyläyhdistykset, 4H-järjestön paikallisyhdistykset, MTK paikallisyhdistykset sekä liikunta- ja urheiluseurat. Hankkeen tarkoituksena on vastata pyörä-, luonto- ja lähimatkailun suosion kasvuun ja parantaa kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia. Työssä tuodaan samalla esiin kuntien nähtävyyksiä ja palveluja. Hankkeen tavoitteena on luoda seikkailuja ja elämyksiä tarjoavia teemallisia pyörämatkailureittejä, joista on  reittissuunnitelmat ja -selostukset verkossa. Reittisuunnitelmien mukainen opastus toteutetaan erillisenä hankkeena.  Hankkeen tavoitteena on kehittää pyörämatkailun yhteyteen uusia yrityksiä, vahvistaa yrittäjyyttä ja tukea yrittäjäverkostojen
syntymistä. Hanke tukee paikallista elinkeinoelämää, erityisesti kahvila-, ravintola- ja majoituspalveluja. Lisäksi kehitetään yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden välisiä toimintamuotoja palvelutarjonnan kehittämiseksi, erityisesti nuorten ja nuorten yrittäjien toiminnan tukemiseen. Hankkeen myötä myös työmatkapyöräily voi kasvattaa suosiota ja kynnys pyöräharrastuksen aloittamiselle madaltua.

 

Opportunities for young people
Hakija:                      Varsin Hyvä ry
Kustannusarvio:       35 750 €
Myönnetty tuki:        35 750 € / 100 %

”Opportunities for Young People” -hankkeessa kehitetään Varsin Hyvän nuorisotyöryhmätoimintaa sekä alueellista/kansainvälistä yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on antaa alueen nuorille mahdollisuuksia osallistua oman alueensa kehittämiseen ja päätöksentekoon sekä oman osaamisensa laajentamiseen. Hankkeessa tuodaan yhteen suomalaisia ja italialaisia nuoria eri taustoista ja kulttuureista kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on lisätä ja kehittää nuorten Leader-toimintaa Turun seudulla sekä lisätä Leader-alueiden välistä nuoriso-Leader-yhteistyötä ja kansainvälistä nuorisoyhteistyötä. Hankkeessa tutkitaan uusia tapoja osallistua ympärillä olevaan yhteiskuntaan ja rohkaistaan nuoria ottamaan osaa paikalliseen kehittämiseen. Hanke tarjoaa nuorille arvokkaita oppimiskokemuksia sekä laajentaa nuorten osaamista, verkostoja ja ymmärrystä maaseudun kehittämisestä.

 

Museo mukana – kulttuuri liikuttaa
Hakija:                      Paimion kaupunki, kulttuuripalvelut
Kustannusarvio:       15 547 €
Myönnetty tuki:         12 438 € / 80 %

Museo mukana – kulttuuri liikuttaa -hankkeen tavoitteena on Paimion Museonmäen kehittäminen ja alueen kulttuurihistorian ja perinnerakennusten esille tuominen. Tavoitteena on lisätä paikallishistorian tunnettavuutta kuntalaisten ja vierailijoiden keskuudessa. Tarkoituksena on tuottaa tietoa paikallisesta elämästä ja menneisyydestä rakennuksiin liittyvän historiatiedon ja tarinoiden kautta. Hankkeessa tuotetaan alueelle opastauluja, mobiiliopasteita sekä tapahtumia, joilla ulkomuseoalueelle ja läheiselle ulkokuntoilualueelle saadaan lisää käyttäjiä. Hanke lisää omatoimista kulttuurinkulutusta sekä lähivirkistysalueiden käyttöä.