Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Hankerekisteri 2014 – 2022

Hankerekisteri 2014 – 2022

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 jatkuu siirtymäkaudella 2021-2022. Hankerekisteri sisältää kaikki Varsin Hyvän hallituksen puoltamat yleishyödylliset hanketuet ja yritystuet.

Koko maan kattavaan Ruokaviraston hankerekisteriin pääset TÄSTÄ linkistä.

 

2014 – 2016

Kehittämishankkeet 2014-2016

HAKIJA JA HANKKEEN NIMI      PAIKKAKUNTA JULKINEN RAHOITUS € TUKI % TOTEUTUSAIKA HANKKEEN KUVAUS JA LOPPURAPORTTI

Paimion Kesäteatteri ry;

Kesäteatterin katsomon katos

Paimio 64 776 75 % 1.9.2015-31.12.2016

Hankekuvaus

Rakennetaan Paimion Museonmäellä olevan kiinteän teatterikatsomon päälle katos. Loppuraportti

Askaisten Marttayhdistys ry;

100-vuotisjulkaisu

Masku/Askainen 12 600 83 % 14.5.2015-31.12.2016

Hankekuvaus


Tehdään perinnetietoa, paikallishistoriaa ja askaislaista marttatoimintaa sisltävä julkaisu. LOPPURAPORTTI 

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry

Yhdistysklinikka

Alueittenvälinen hanke

Varsin Hyvän ja Ravakan koko alueet

Varsin Hyvän osuus

135 826

100% 1.7.2015-30.6.2018

Hankekuvaus

Yhdistysklinikka -osallisuutta, yhteistyötä ja osaamista 2015-2018. Hanke tarjoaa yhdistyksille ja yhdistystoimijoille neuvontaa yhdistystoiminnan haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Yhdistysklinikalla yhdistyksen toimintaa arvioidaan kokonaisuutena ja suhteessa toimintatarpeisiin. Hankkeessa kehitetään toimintatapoja, lisätään osaamista työpajoin tai hankitaan sitä tarpeen mukaan esimerkiksi viestinnästä, markkinoinnista, tapahtumanjärjestämisestä, aktivoidaan jäsenistöä, etsitään rahoitusmahdollisuuksia, kehitetään yhteistyötä toimijoiden kesken tai tehdään vaikka yhdistyksen sukupolvenvaihdos.

Hankkeella tavoitellaan lisää ja toimivampia yhdistyksiä, uusia aktiivisia toimijoita ja näkyvää sekä vaikuttavaa yhdessä tekemistä. Hanketta toteutetaan Leader Ravakan ja Leader Varsin Hyvän alueella sekä Kustavissa. Yhdistykset voivat osallistua ja saada Yhdistysklinikan palveluita ottamalla yhteyttä Leader Ravakkaan tai Leader Varsin Hyvään. Lisätiedot: www.varsinhyva.fi/yhdistysklinikka.


Liedon Parma ry;             Parempi Parmaharju Lieto 134 013 50 % 18.6.2015-31.5.2018

Hankekuvaus


Liedon Parman omistaman urheilutalon remonttihanke. Talon alakerran saunatilojen, pukuhuoneiden ja WC-tilojen korjaus nykyaikaiseksi. Ilmastoinnin parantaminen ja valaistuksen uusiminen näihin tiloihin. Jäteveden liittäminen läheiseen siirtoviemäriin. Talossa on suoritettu liikuntatilojen, kahvion ja keittiön remontti, sekä vesikaton uusiminen. Nyt on tarkoitus remontoida loppuosa talosta. Remontointi on edellytys sille, että taloa voidaan käyttää turvallisesti ja ajanmukaisesti.
Hanke hyödyttää kaikkia Turun talousalueen asukkaita, Tiloja voi vuokrata liikuntakäyttöön, kokoustiloiksi ja juhliin. Lähialueella ei ole muita näin isoja tiloja yksityisille vuokraajille. Liikuntatilat palvelevat Yliskulman kylää, jonka lähiliikuntatila on Parmaharjulla. Kunnan salivuorot ovat varattuja ja Parmaharjun sali toimii hyvänä lisäresurssina. Parmaharjun alueella on luontopolku- ja latuverkosto, sekä suunnistuskartat, jotka palvelevat lähikuntien asukkaita. Liedon Parma on yleisseura, jonka tiloja ja alueita kaikki liikkujat voivat hyödyntää monipuolisesti.LOPPURAPORTTI

 

Liedon 4H-yhdistys ry;    Työtaitoja tulevaisuuteen Lieto, Masku, Rusko, Vahto, Turku, Paimio, Sauvo 155 279 80 % 1.10.2015-30.9.2017

Hankekuvaus


Tarjotaan nuorille mahdollisuus työelämätaitojen lisäämiseen sekä näiden taitojen hyödyntämiseen ja kokeilemiseen työelämässä. Luodaan uusia toimintamalleja yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja kotitalouksien kanssa. Hanke mahdollistaa nuorten ja työn tarjoajien kohtaamisen uusilla foorumeilla. Nuorilla on mahdollisuus toimia myös yrittäjinä. Loppuraportti

Turun Helluntailähetys ry;

Kupiluodon leirikeskuksen uusi sauna

Sauvo 24 261 10 1.10.2015-31.12.2017

Hankekuvaus

Rakennetaan Kupiluodon leirikeskukseen uusi leirisauna joka vastaa nykypäivän käyttäjien tarpeita ja on energiatehokas sekä ympäristöystävällinen. LOPPURAPORTTI

Maskun Palloseura r.y.; Taponkedon huoltorakennuksen laajennus Masku 31 420 50 % 1.10.2015-31.8.2016

Hankekuvaus

Laajennetaan Taponkedon huoltorakennuksen pukuhuonetiloja vastaamaan lisääntynyttä käyttötarvetta. Loppuraportti.pdf 310117I

Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistys ry

Kehätyö!

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Ravakalla

Nousiainen

Varsin Hyvän osuus

36 469

80 % 1.11.2015-31.10.2018

Hankekuvaus


Kehätyö!-hankkeen tavoitteena on luoda neljän kunnan Nousiainen, Mynämäki, Taivassalo ja Vehmaa, alueelle uusi toimintamalli ja yhteydenpitokanava yritysten, maatilojen ja yhdistysten nuoren ja innovatiivisen työvoiman hankkimisen tueksi. Luodaan kuntiin uusi Kehä-työ - ilmiö sivustoineen, joka yhdistää työnantajat ja 14-22 -vuotiaat nuoret. Uusi Kehätyö!-ilmiö luodaan hankkeen aikana vahvalla hankkeen markkinoinnilla, käymällä työnantajien kanssa henkilökohtaisia keskusteluja ja samalla etsitään uusia työllistymisen paikkoja. Koulutetaan nuoria vastaamaan työelämän vaatimuksia sekä kannustetaan heitä työllistymään yrittäjinä.Tällä saadaan aikaan uusia työpaikkoja ja palveluja sekä kehitetään kohderyhmien välille uusia yhteistyömalleja.Tarve hankkeelle lähti Nousiaisten yrittäjiltä ja kunnalta, koska he kokivat tarvitsevansa apua nuorten työllistämiseen kunnassaan. Tämä tarve ilmeni myös muissa kohdekunnissa keskusteluissa nuorten ja paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa sekä kesätyötapahtumassa, joka järjestettiin paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Usealla työnantajalla on tarjolla pieniä töitä, mutta ei tarjota kokopäiväisiä töitä, tämä saataisiin ratkaistua Kehätyö! - hankkeella. Myös ostopalvelulle työntekijän palkkaamisessa tai nuorten yrittäjyydelle olisi tilausta, koska kaikilla työnantajilla, joilla olisi pieniä töitä tarjolla, eivät kuulu työnantajarekisteriin eikä heillä ole halua lisätä työ-taakkaansa tällä. LOPPURAPORTTI

 

Lavamäen Kyläyhdistys ry;

Lavamäen kylätalon wc-tilojen korjaus

Rusko/Vahto 20 377 75 % 1.7.2015-31.12.2016

Hankekuvaus

Hankkeessa peruskorjataan wc-tilat sisältäen lämpöeristyksen, kompostoivat kuivakäymälät ja viemäröinnin. Lisäksi asennetaan kaivo johon johdetaan harmaavedet, vedetään vesijohto ja sähkökaapeli sekä korjataan julkisivua. Loppuraportti WC-hanke Lavamäen kyläyhdistys ry
Turun Hippos ry;               Varsottaja Turku 8 708 90 % 1.9.2015-31.12.2015

Hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on etsiä ja löytää keinoja siihen, miten Metsämäen aluetta voisi kehittää siten, että se palvelisi paremmin koko Varsinais-Suomen alueen hevosyrittäjien ja -harrastajien toimintaa. Lisäksi hankkeella pyritään selvittämään sitä, voidaanko alueelle saada raviurheilun harrastajien lisäksi muita käyttäjäryhmiä, jotka voisivat hyödyntää Metsämäen aluetta.

Esiselvityshankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa ja testata erilaisia kehittämisideoita ja laatia niiden pohjalta laajempi hanke, jonka avulla alueelle saataisiin uutta, aktiivista ja säännöllistä toimintaa. Esiselvityshankkeen päätavoite on käynnistää saatavien tulosten perusteella hanke, jonka avulla Turun Hippoksen toimintaa ja toimintaedellytyksiä kehitettäisiin niin, että yhdistys pystyisi tulevaisuudessa paremmin palvelemaan, tukemaan ja edistämään jäsenistönsä ja muiden Varsinais-Suomen alueella toimivien hevostalousalan yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden toimintaa. Esiselvityshankkeen aikana kartoitetaan myös mahdolliset yhteistyökumppanit, joiden kanssa toteutettaisiin esiselvityshankkeen tavoitteena oleva hanke. Lisäksi tavoitteena on selvittää, mikä hanketyyppi olisi sopiva varsinaiseksi hankkeeksi ja voisiko kysymykseen tulla alueiden välinen Leader-hanke. LOPPURAPORTTI

Metsästysseura Rymättylän Hirviseurue ry;                                Kyläkota Naantali/Rymättylä 20 433 60 % 15.7.2015-31.12.2016

Hankekuvaus

Rakennetaan kota metsästysseuran, yhdistysten ja eri ikäryhmien koulutus- ja kokoontumispaikaksi. LOPPURAPORTTI
SF-Caravan Masku ja Ympäristökunnat ry; Rantasaunan laajennus Taivassalo 23 273 60 % 23.9.2015-31.10.2016

Hankekuvaus

Rakennetaan Camping Mussaloon uusi huolto ja wc-tila. LOPPURAPORTTI

Naantalin kaupunki;       Naantalin rantatori Naantali 19 980 90 % 1.12.2015-30.9.2016

Hankekuvaus


Hanke lisää Naantalin matkailutarjonnan sisältöjä ja pidentää matkailukautta. Tavoitteena on synnyttää lisää ympärivuotisia aktiviteetteja. Matkailullisen tarjonnan monipuolistuminen kasvattaa yritysten liikevaihtoa lisääntyneinä kävijämäärinä ja parantaa näiden toimintaympäristöä. Toimiva ja aktiivinen ranta lisää myös asukkaiden viihtyvyyttä ja luo uutta yhteisöllisyyttä. Naantaliin luodaan uusi konsepti tapahtumien tuottamiselle. Hankkeessa luodaan teematapahtumia, esim. korkealaatuista antiikki/kirpputoria, lähiruokaa, markkinamyyntiä. Erityisesti lähtökohtana ovat paikallisuus ja saaristoisuus (alue tarjoaa mm. saaristoalueiden toimijoille myyntimahdollisuuden). Lähiruokaa tuodaan esiin säännöllisillä lähiruokatapahtumilla (Street Food Thursday, pop-up-ravintolat) Hankkeella luodaan Naantaliin oma tapahtumatuotantomalli ja 6-8 uutta pysyvää tapahtumaa toukosyyskuussa.Tulokset näkyvät uusina tapahtumasisältöinä, kävijämäärien lisääntymisenä, uusina matkailutuotteina. Pilottina toteutetaan kaksi pilottia, toinen keskittyy lähiruokaan ja toinen ohjelmallinen kulttuuritapahtuma, jonka ohessa olisi siihen soveltuvaa myyntiä. LOPPURAPORTTI
Johannes-Seura ry;                    Pukuperinteitä Karjalasta - Johanneksen naisen kansallispuvun valmistaminen Kaarina/Piikkiö 46 132 75 % 1.12.2015-30.9.2017

Hankekuvaus

Valmistetaan tutkittuun perinnetietoon perustuvat Johanneksen naisen kaksi mallipukukokonaisuutta. Pukuvalmistus toteutuu Kansallispukukeskuksen ohjauksessa ja valvonnassa. Valmistusprosessia seuraten järjestetään hankealueella perinnetietous- ja käsityökursseja yhdessä pukuja valmistavan työryhmän kanssa. Hanke tuottaa lisäksi Johanneksen naisen kansallispuvun eri kokoihin sovitetut kaavat ja teko-ohjeet sekä paikallista osaamista perinteisistä käsityötaidoista ja materiaalien käsittelystä kuin myös mahdollisuuden hankkia valmis kansallispuku.LOPPURAPORTTI

Turun Hippos ry;                        Metsämäen raviradan katsomorakennuksen korjaus Turku 45 473 30 % 1.12.2015-31.12.2016

Hankekuvaus


Korjataan Metsämäen raviradan katsomorakennusta siten, että rakennus säilyisi käyttökuntoisena, energiataloudellisesti tehokkaampana ja turvallisena tapahtumien järjestämispaikkana. Korjaushanke lisää rakennuksen käyttöikää ja -mahdollisuuksia sekä houkuttelee rakennukseen uusia käyttäjäryhmiä. Hankkeessa korjataan wc-tiloja, yleisötilojen akustointia, uusitaan keittiön kylmäkalusteita ja uuni sekä parannetaan ravintolakatsomon käyttömahdollisuuksia ja energiasäästöä hankkimalla lasiseiniin/ikkunoihin säädettävät rullaverhot. LOPPURAPORTTI
Sauvon kunta;              Yhdessä Enemmän - Sauvon matkailuelinkeinon esiselvitys- ja aktivointihanke Sauvo 44 325 75 % 1.3.2016-31.12.2017

Hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään sauvolaisen matkailun kehittämismahdollisuudet, nykyisten toimijoiden lähtökohdat sekä kootaan materiaalia ja tietoa kehittämistyön tarpeisiin. LOPPURAPORTTI

Maarian Mahti ry;           Maarian Mahdin Urheilutalon vesikaton ja juhlasalin kunnostus Turku 16260 60 % 1.2.2016-30.9.2016

Hankekuvaus


Maarian Mahdin Urheilutalon vesikatto pinnoitetaan, juhlasalin seinät ja katto kunnostetaan ja valaistus uusitaan. Toimenpiteillä taataan toiminnan jatkuminen. Viihtyvyys lisääntyy ja energiaa säästyy (LED valaistus ja lisää lämmöneristettä seiniin) LOPPURAPORTTI
Maskun kunta;  Maskun Isonkiven puisto Masku 48 998 50 % 9.11.2015-31.12.2016

Hankekuvaus

Hankkeella parannetaan Maskun Rivieran ulkoilu- ja virkistysalueen Isonkiven puiston virkistys- ja luontomatkailukäyttöä. Rakennetaan pääsisäänkäynnin yhteyteen kokoontumispaikka johon tulee pöytäryhmiä, grilli ja infotaulu sekä wc- ja pukutilat kunnostettavalle rannalle. Kunnostetaan piknik- oleskelurinne sekä parkkialuetta. LOPPURAPORTTI

Taivassalon kunta; eTaivassalo Taivassalo 19 250 70 % 2.11.2015-31.12.2016

Hankekuvaus


Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat 1) Tehdä Taivassaloa tunnetuksi hyvänä paikkana asua, mökkeillä ja viettää lomaa; ja 2) Kehittää monikanavaisuutta palvelutarjonnassa. Otetaan käyttöön e-palveluita. LOPPURAPORTTI

Pro Sinervo ry;            Velkuan saaristotalo Sinervo Naantali/Velkua 87 512 80 % 1.1.2016-31.12.2017

Hankekuvaus


Hankkeen tavoitteena on tukea alueen saaristolaisuuteen, paikallistietämykseen ja perinteisiin pohjautuvaa kestävää kehitystä. Tuetaan paikalliskulttuurin jatkuvuutta kohderyhmänä erityisesti lapsiperheet, nuoret ja ikäihmiset. Toteutetaan saaristolaisuuteen, alueen perinteisiin ja taitoihin sekä saaristoluontoon liittyviä toimintoja, mm. perinnetiedon keräämisen ja dokumentoinnin, koulutuksen ja kurssitoiminnan avulla, sekä saaristolaiskasvatusmateriaalin tuottamisella päiväkoti- ja kouluikäisten lasten käyttöön. LOPPURAPORTTI

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Rakennetaan hampusta

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Varsin Hyvällä

Aura, Jokioinen, Kaarina, Koski, Lieto,Loimaa, Marttila, Masku, Nousiainen, Paimio, Raisio, Sauvo, Somero, Forssa, Humppila, Naantali, Oripää, Pöytyä, Rusko, Taivassalo, Tammela, Turku, Ypäjä

Varsin Hyvän osuus

12 097

80 % 1.4.2016-30.6.2018

Hankekuvaus

Rakennetaan hampusta on tiedonvälityshanke, jossa esitellään hamppurakentamisen mahdollisuuksia ja tekniikkaa sekä ruiskuvalulaitteen toimintaa ammattimaisesta näkökulmasta. Hamppurakentamisella tarkoitetaan hampun puumaisen osan päistäreen ja sammutetun kalkin seoksesta tehtävää massiivirakennetta. Käytännössä hankkeessa esitellään uudisrakentamista, eristämistä ja hamppu-kalkki seokselle soveltuvan ruiskuvalulaitteen toimintaa erilaisissa kohteissa maaseudulla. Ruiskuvalun lisäksi esitellään muottivalua käsin. Tavoitteena on lisätä erilaisten yritysten ja rakennuttajien kiinnostusta modernia ja ekologista hamppurakentamista kohtaan ja korvata kestämättömämpiä rakennusmateriaaleja kotimaisella vaihtoehdolla, joka on tuotettu paikallisilla pelloilla. LOPPURAPORTTI

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Rakennetaan hampusta ruiskuvalulaitteella

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Varsin Hyvällä

 Aura, Jokioinen, Kaarina, Koski, Lieto,Loimaa, Marttila, Masku, Nousiainen, Paimio, Raisio, Sauvo, Somero, Forssa, Humppila, Naantali, Oripää, Pöytyä, Rusko, Taivassalo, Tammela, Turku, Ypäjä

Varsin Hyvän osuus

9 666

60 % 8.3.2016-30.6.2018

Hankekuvaus

Laiteinvestointi sisältyy Rakennetaan hampusta tiedonvälityshankkeeseen ja siinä toteutettaviin toimenpiteisiin. Laitteen esittelyn tavoitteena on lisätä eri toimijoiden kiinnostusta alan jatkokehittämiseen ja pilottikohteiden rakentamiseen sekä liiketoimintaan. Rakennetaan hampusta on tiedonvälityshanke, jossa esitellään hamppurakentamisen tekniikkaa ja mahdollisuuksia sekä ruiskuvalulaitteen toimintaa ammattimaisesta näkökulmasta. Hankkeessa esitellään käytännössä eristämistä, uudisrakentamista ja ruiskuvalulaitteen toimintaa soveltuvissa kohteissa maaseudulla. Tavoitteena on lisätä modernia ekologista rakentamista ja korvata kestämättömämpiä rakennusmateriaaleja kotimaisella vaihtoehdolla, joka on tuotettu paikallisilla pelloilla.LOPPURAPORTTI


Auranmaan Nuorkauppakamari ry

Amazing Aurajoki

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader V-S Jokivarsikumppaneilla

Aura, Pöytyä, Lieto, Turku

Varsin Hyvän osuus

3 929

90 % 10.2.2016-31.7.2017

Hankekuvaus


Hankkeen tarkoitus on luoda perustat kokonaan uudenlaiselle “stand up paddle” eli suppailu-retkitapahtumalle, jossa lajin harrastajat ja rohkeat kokeilijat melovat sup-laudoilla Pöytyältä Turkuun. Vuosina 2016 ja 2017 järjestettävän tapahtuman tärkeimmät tavoitteet ovat herättää jokivarsikuntien asukkaat Aurajoen virkistyskäyttömahdollisuuksiin, tutustuttaa uuteen harrastusmahdollisuuteen sekä tuoda alueelle positiivista julkisuutta. Samalla halutaan vaikuttaa jokiluonnon ja Itämeren tilaan positiivisesti virkistyskäyttömahdollisuuksien kautta. Tapahtuman pääkohderyhmä ovat jokivarsikuntien asukkaat sekä lajin harrastajat valtakunnallisesti. Tapahtuman yhteydessä tiedotukseen on tarkoitus panostaa poikkeuksellisen paljon tapahtumasta saatavan hyödyn maksimoimiseksi.Amazing Aurajoki SUPin tarkoituksena on tässä järjestyksessä1) kiinnittää huomiota Aurajoen virkistyskäyttömahdollisuuksiin ja sen vesiluonnontilaan

- Aurajokivarren kuntien asukkaiden keskuudessa

- lajin harrastajien keskuudessa

- maataloutta jokirannoilla harjoittavien viljelijöiden keskuudessa

- myös turkulaisten keskuudessa sekä laajemmin kansallisesti

2) lisätä Auranmaan tunnettuutta sekä Varsinais-Suomessa että kansallisesti

3) sekä SUP-lautailun tunnettuutta lajina

4) lisätä Aurajokivarren kuntien yhdistysten yhteistoimintaa ja kehittää alueen itsetuntoa

5) lisätä Auranmaan Nuorkauppakamarin tunnettuutta
LOPPURAPORTTI


Karunan Urheilijat ry;     Kallioranta kuntoon Sauvo 48 934 50 % 1.6.2016-30.4.2019

Hankekuvaus


Karunan Urheilijat ry on vuokrannut Kalliorannan Sauvon kunnalta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Alueella on nuorisotalo, tanssilava, ulkovaja ja rantasauna, ja nämä rakennukset ovat kunnostamisen tarpeessa. Tiloissa ja piha-alueella järjestetään monipuolista harrasteurheilijatoimintaa ja tapahtumia vuoden ympäri kaiken ikäisille ja –kuntoisille, lapsille erilaista toimintaa, tanssikursseja ja tansseja ym. Tilojen ylläpitämiseksi tiloja vuokrataan juhlia ja kokouksia varten.Hankkeen tavoitteena on rakennusten kunnostaminen ja ylläpitäminen. Nuorisotalon käyttöikää ja aikaa tulisi lisätä ja terassin käyttö mahdollistaa säästä riippumatta. Tanssilavan käyttöikää ja –astetta pitää lisätä. Ulkovaja tulee kunnostaa, jotta pystymme turvaamaan ja kunnossapitämään harrastus- ja käyttötarvikkeita. Rantasaunan käyttöikää tulee myös lisätä.Korjataan ja maalataan tanssilava, rakennetaan sadesuoja terassille, Nuorisotalon maalaus, ulkovajan korjaus ja maalaus ja saunarakennuksen maalaus. LOPPURAPORTTI

Vehmaan vesistöjen hoito- ja suojelu ry                                    Vehmaan ja Taivassalon vesistökunnostus

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Ravakalla

Vehmaa, Taivassalo

Varsin Hyvän osuus

11 700

80 % 4.4.2016-31.12.2017

Hankekuvaus

Hankkeessa laaditaan Vehmaan ja Taivassalon vesistöjen, pienten järvien ja Vehmassalmen, kemiallisen ja ekologisen tilan parantamiseen tähtäävä toimenpidesuunnitelma ja vesistöjen virkistyskäyttösuunnitelma. LOPPURAPORTTI

YkkösAkseli ry

Kuninkaantie uuteen kukoistukseen

Alueittenvälinen hanke

Hanke toteutetaan seitsemän Leader-ryhmän, Ykkösakseli ry:n, Varsin Hyvä ry:n, I Samma Båt – Samassa Veneessä ry:n, Pomoväst rf:n, Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n, Kehittämisyhdistys SILMU ry:n ja Kehittämisyhdistys Sepra ry:n, yhteisenä alueiden välisenä hankkeena.

Varsin Hyvän osuus

20 000

100 % 1.8.2016-31.12.2017

Hankekuvaus

Kuninkaantie on vanha postireitti Norjan Bergenistä Oslon ja Tukholman kautta Maarianhaminaan, edelleen Saaristomeren kautta Turkuun ja Etelä-Suomen halki Venäjälle Viipuriin ja Pietariin asti.

Kuninkaantie on ollut Uudenmaan liiton ylläpitämä tavaramerkki, jolle on myönnetty matkailutiestatus. Uudenmaan Liiton hallinnassa oleva tavaramerkki päättyy 31.7.2016. Uudenmaan Liitto on päättänyt luopua tavaramerkistä.

Hankkeessa selvitetään vaihtoehdot, joilla Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan säilytettyä ja sen ympärille muodostunut matkailutoimijoiden verkosto herätettyä uudelleen toimintaan. Tavaramerkille etsitään laajemmalla alueella toimiva uskottava ja luotettava hallinnoija, joka ottaa vastuun tuotemerkin säilyttämisestä, Kuninkaantien brändin kehittämisestä, yhteistyöverkoston ylläpidosta ja matkailutien osalta toimii sopimuskumppanina Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa.

Hankkeen tavoitteet:

1.    Varmistaa, että Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan pysymään yleisesti ja edullisesti hyödynnettävissä olevana tuotemerkkinä ja että Kuninkaantien matkailutie-status saadaan säilymään2.    Selvittää ja etsiä toimijat, jotka kiinnostuvat tuotemerkin ylläpidosta, mahdollisesti löytää kokonaan uusi toimija3. Listata ne paikalliset yritykset, yhdistykset ja luontokohteet, jotka selvästi liittyvät Kuninkaantiehen4.    Koota alueiden toimijoita työpajoihin, joissa käydään läpi kiinnostus osallistua Kuninkaantie -brändin hyödyntämiseen5. Sitouttaa toimijat brändin hyödyntämiseen6. Järjestää vuoden 2017 aikana teematapahtumia, joiden avulla Kuninkaantietä tuodaan esiin7.    Toiminnan jatkon suunnittelu

Hanke toteutetaan seitsemän Leader-ryhmän, Ykkösakseli ry:n, Varsin Hyvä ry:n, I Samma Båt – Samassa Veneessä ry:n, Pomoväst rf:n, Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n, Kehittämisyhdistys SILMU ry:n ja Kehittämisyhdistys Sepra ry:n, yhteisenä alueiden välisenä hankkeena.LOPPURAPORTTI


Taattistenjärven Suojeluyhdistys ry;

Merimaskun suvinuottanäytös

Naantali/Merimasku 6 435 75 % 7.6.2016-31.12.2016

Hankekuvaus

Tavoitteena on kehittää paikallistaloutta paikallisten maaseutumatkailuyritysten, käsityöläisten, maataloustuottajien ja muiden yrittäjien kautta sekä saattaa yhteen Merimaskun uudet ja vanhat asukkaat, alueen yhdistykset ja yrittäjät ja lisätä yhteisöllisyyttä näiden kesken. Päätapahtumana on Taattistenjärven suvinuottanäytös, sillä suvinuotanvetoperinnettä halutaan ylläpitää ja siirtää taito myös seuraaville sukupolville. Lisäksi hanke edistää lähiruuan kulutusta (lähikala, paikalliset tuottajat) ja sillä on positiivisia ympäristövaikutuksia, kun Taattistenjärvi hoitokalastetaan

nuotanvetonäytöksen yhteydessä. Hankkeen myötä etenkin lapsiperheiden ja nuorten toivotaan löytävän terveellisiä, turvallisia ja hyödyllisiä aktiviteetteja Merimaskussa.

Tavoitteena on lisääntynyt matkailu alueelle ja aktiivisemmat asukkaat, jotka käyttävät alueen palveluita ja tuntevat yhdistykset sekä paikallishistoriaa.

Hankkeen visioon kuuluu, että tulevina vuosina tapahtuman kasvaessa hanke tukee paikallistaloutta edistämällä nuorten työllistymistä paikallisten yrittäjien myötävaikutuksella, lisää kalastusharrastustoimintaa alueella sekä pidentää matkailukautta.

17.9.2016 järjestetään Merimaskun Taattistenjärvellä suvinuotanvetonäytös. Nuotanvedon hoitaa Lions Club Rymättylä. Nuotanvedon lisäksi ohjelmassa on Taattistenjärven suojeluyhdistyksen järjestämänä onkikilpailu ja muuta ohjelmaa lapsiperheille sekä kalankäsittelyopastusta. Lisäksi tapahtumapaikalle pyydetään paikallisia yrittäjiä esittäytymään ja myymään tuotteita tapahtumavieraille. Loppuraportti Suvinuottaraportti

Aurajokisäätiö

Aurajokilaakso kartalle

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Varsin Hyvällä

Lieto, Aura, Oripää, Pöytyä

Varsin Hyvän osuus

23 991

80 % 1.9.2016-31.5.2018

Hankekuvaus


Aurajoella ja jokilaaksolla on tärkeä merkitys asuinympäristönä, kulttuurimaisemana, virkistys- ja matkailukohteena, historian ja esihistorian aarreaittana sekä tapahtuma-areenana. Joki vaikuttaa myös Saaristomeren ja sitä kautta Itämeren tilaan. Aurajoesta ja jokilaaksosta saatava tieto on tällä hetkellä hajanaista ja olemassa oleva tieto osin vaikeasti saatavilla, mikäli sitä ei osaa oikeasta paikasta tai taholta etsiä. Aurajoki kartalle -hankkeessa tuotetaan kaikille avointa maksutonta sähköistä paikkatietoaineistoa, johon linkitetään Aurajoen kulttuuri- maisema- matkailu- ja ympäristökohteita. Kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat alueen asukkaat ja paikallistoimijat, kunnat, muut Aurajoki-tietoa tarvitsevat toimijat ja matkailijat. Aurajoki-tiedon esille tuominen ja hyvä saatavuus edistää sen hyödyntämistä esimerkiksi kotiseututyössä, maisemanhoidossa, maankäytön suunnittelussa, matkailun ja paikallistapahtumien luomisessa, opetuksessa ja harrastustoiminnassa. Lisäksi se vahvistaa paikallisidentiteettiä ja vahvistaa Aurajoen arvostusta. LOPPURAPORTTI

Maskun-Ruskon-Vahdon 4H-yhdistys ry ja Naantalin 4H-yhdistys ry;                         NATTA Masku, Rusko, Vahto ja Naantali 65 447 80 % 1.9.2016-30.8.2018

Hankekuvaus


Nuorten putoaminen syrjään koulu- ja työelämästä maksaa yhteiskunnalle paljon rahassa mitattuna. Yksilö voi pahimmassa tapauksessa menettää sen voksi sen kaikkein kalleimman eli oma elämnsä. Tähän väliin mahtuu monia tasoja: nuori ei hyödynnä lahjakkuuttaan vaan alisuoriutuu, perheet kärsivät, nuoret ovat yksinäisiä ja vanhemmat ihmiset pelkäävät nuoria. Hankkeen toimenpiteillä on tarkoitus toteuttaa yhdessä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja muun yhteisön kanssa tapahtumia, joissa nuoret käyttävät omia taitojaan koko yhteisön hyväksi. Samalla nuoret löytävät iteselleen mielekkään harrastuksen ja parhaassa rapauksessa jatkavat aktiivisina toimijoina myös tapahtumien toteuttamisten jälkeen. Yhteisen tekemisen avulla väestöryhmien välinen yhteistoiminta ja turvallisuudentunne yhteisön sisällä paranevat. Keinoina pyritään luopumaan valmiiksi suunnitelluista malleista ja siirtymään nuorten itsensä ehdottamiin innovatiivi-siin toimintamuotoihin. Toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa 13 - 19 vuotiaiseen nuoriin. Mukana ovat myös nuorten asuin- ja toimintaympäristön aikuiset ja yhdistysten aktiivi toimijat. LOPPURAPORTTI

Taivassalon Helsingin kyläyhdistys ry;

Helsinginkylän uimarannan kunnostus

Taivassalo 13 303 58 % 1.9.2016-30.6.2018

Hankekuvaus


Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Helsinginrannasta kyläläisten ja muiden kuntalaisten yhteiseen käyttöön tarkoitettu viihtyisä ja turvallinen lähivirkistysalue. Hankkeessa kunnostetaan ja rakennetaan virkistyskäytön kannalta keskeiset rakenteet ja palvelut, kuten uimaranta, pukukopit, parkkipaikka, oleskelualueet, opastus ja luontopolku sekä korjataan alueella olevan saunamökin perustukset. Ympäristöä siistitään huomioiden alueen luonto ja kulttuurihistoria vanhana graniitin luohinta-alueena. Kunnostustoimet tulevat helpottamaan alueen jatkohoitoa ja rakenteiden ylläpitoa kyläyhdistyksen talkootyönä hankkeen jälkeen. Kunnostettu virkistysalue lisää alueen käyttöä ja tuo kyläläisille viihtyisän kohtaamispaikan. LOPPURAPORTTI

Maskun kunta;

Marskin torin kahvion katos

Masku/Askainen 8 198 60 % 18.8.2016-31.12.2017

Hankekuvaus


Askaisten kyläyhdistys ry ylläpitää Marskin torin toimintaa, jossa tällä hetkellä on tori myyjille myyntipaikat ja kioski. Tori on aktiivisessa käytössä ympäri vuoden ja sääolosuhteet vaikuttavat torin toimintaan. Näistä johtuen kyläyhdistys pitää tarpeellisena sadesuojakatoksen tekemistä kioskin yhteyteen. Marskin torin toiminta on Askaisten kylän tori alueen sydän ja elinvoiman ylläpitäjä.LOPPURAPORTTI

Ukipolis Oy/ Alueittenvälinen hanke    Tekstiilikierrätys

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Ravakassa

Varsin Hyvän osuus

1 173

29.2.2016-30.12.2016

Hankekuvaus


Hankkeeseen palkataan työntekijä, joka selvittää alueellisen toimintaympäristön ja tekee esityksen alueellisesta tekstiilijätteen keräämis-, lajittelu ja jatkokäyttömallista.Hankkeessa kokeillaan käytännössä tekstiilijätteen lajittelua sekä mitoitetaan tähän tarvittavia resursseja.Hankkeen merkittävimmän kustannuksen muodostaa hanketyöntekijän palkka. Lisäksi kustannuksia kertyy lajittelukokeilun järjestämisestä, matkakuluista ja sidosryhmätapaamisista.

Hanke toteutetaan lyhyenä selvityksenä. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Ukipolis. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Turun amk:n ja Valonian sekä sektorin paikallisten toimijoiden kanssa (jätehuoltoyhtiöt, kunnat, kuntouttavaa työtoimintaa järjestävät tahot).

Hankkeessa on riskinä, että organisaatiota ajatellaan liian suppeana. Alueelta kerättävissä oleva tekstiilijäte on liian vähäistä käsiteltäväksi alueellisesti tai taloudelliseen toimintaan tarvittaisiin kaikki poistotekstiili (myös kirpputori ja muu tekstiilivirta). Yhteistyö maakunnan muiden toimijoiden kanssa on tärkeää erityisesti tällöin. Riskinä on, että tekstiilijätteen vähäisyyden vuoksi poltto, jota lähtökohtaisesti pyritään vähentämään, todetaan ainoaksi taloudellisesti kannattavaksi jatkohyödyntämismuodoksi.

Hankkeessa pyritään huomioimaan elinkaariajattelu jakeiden jatkokäyttöä suunniteltaessa. Organisaatiomallin pitää myös kannatella itse itseään eli taloudellisesti kannattavaa eikä esim. rakentua yhteiskunnan tukien varaan. Toisaalta mikäli taloudellinen kannattavuus on kyseenalaista millekään toimijalle, voidaan organisaatiota arvottaa sosiaalisesti esim. kuntouttavan työtoiminnan kautta, jolloin organisaation ylläpitämiseen sisältyy yhteiskunnan kompensaatiota. LOPPURAPORTTI

Taivassalo-Seura ry;     Allsång på Tövis Taivassalo 23 920 80 % 1.12.2016-30.10.2017

Hankekuvaus


Hankkeen tavoitteena on tuoda esille ja vahvistaa Taivassaloa saaristolaispitäjänä ja kartanoiden kuntana, jossa kaksikielisyys on ollut luontevasti ja vahvasti käytössä valtiomuodosta riippumatta. Hankkeella haetaan näkyvyyttä laajasti ruotsinkielisen saariston ja rannikkoseudun alueella. Hanke tukee erinomaisesti yhteisöllisyyttä ja yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä. Tavoitteena on käynnistää tapahtuma, joka koskettaa sekä vakituisia että vapaa-ajan asukkaita, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet eri tapahtumiin. Hyvän tapahtuman lisäksi tavoitellaan positiivista tunnettuutta sekä kunnalle että Taivassalo-Seuralle ja sen kartanomuseolle. Hanke käynnistää ja järjestää ensimmäisen Allsång på Tövis -festivaalin. Mallia on otettu niin omista yhteislaulutilaisuuksista kuin myös Allsång på Skansen -tapahtumista. LOPPURAPORTTI

Maskun seurakunta;                     Mannerlahden historiikki Masku 17 250 58 % 1.11.2016-31.12.2017

Hankekuvaus


Maskun seurakunnan leirikeskus, nykyiseltä nimeltään Mannerlahti, sijaitsee meren rannalla Askaisissa. Mannerlahden historiikki -hanke tulee olemaan saatavilla oleviin dokumentteihin pohjautuva esitys 1860 -luvulta aina tähän päivään asti. Mannerlahti, alueena ja rakennusten osalta, on ollut monen merkittävän suvun hallussa 150 vuotisen historiansa ajan. Historiikkihankkeessa on tarkoitus nostaa esille henkilöitä, tapahtumia sekä muutoksia Mannerlahden fyysisessä ympäristössä. LOPPURAPORTTI

Rusko-päivät -yhdistys ry;          Rusko soi Rusko 29 200 80 % 1.12.2016-31.12.2017

Hankekuvaus


Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on saada ihmiset liikkeelle ja tarjota heille laadukasta musiikkipainotteista ohjelmaa sekä muuta siihen liittyvää oheisohjelmaa. Tavoitteena on tehdä paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä ja palveluntarjoajia tutuksi alueen asukkaiden kanssa, vuorovaikutuksen lisäämiseksi alueellisesti. Järjestetään Ruskolla musiikkipainotteinen viikonloppu ajalla 12.-13.8.2017, johon sisältyy karaokea, laulujuhla, estraditaidetta ja markkinatoria lauantaina 13.8. Lisäksi suunnitteilla on myös muuta asiaan kuuluvaa oheisohjelmaa. Tavoitteena on saada kattava tarjonta eri esiintyjistä, musiikkia ja teatteria. Musiikki on keskeinen painopiste tilaisuuden järjestämisessä. Muina painopistealueina ovat teatteri, stand up sekä yh-teislaulu. Lisäksi tapahtuma tarjoaa paikallisille ja lähialueen yrittäjille mahdollisuuden tuoda tunnetuksi tuotteitaan ja myydä niitä. Yhdistykset voivat esitellä omia toimintojaan ja saada rekrytoitua uusia jäseniä.Hanke hyödyttää paikallisia yrittäjiä, asukkaita sekä yhdistyksiä. Hankeen tuomaa uutta tapahtumaa hyödynnetään tulevien Ruskopäivien järjestämisessä. Tulevien Ruskopäivien järjestämisessä hyödynnetään Rusko Soi tapahtuman elvyttämää laulujuhlaperinnettä, muokkaamalla Ruskopäivien tapahtumia nyt saadun kokemuksen perusteella siten että saadaan laulu ja musiikki ovat vahvasti mukana myös tulevissa tapahtumissa. Rusko Soi tapahtuman odotetaan tuovan uutta laajempaa julkisuutta Ruskopäiville, jolloin tapahtuma tavoittaa tulevaisuudessakin enemmän yleisöä ja yhteistyökumppaneita. LOPPURAPORTT

UU Korihait ry; Rajaton liike -liikuntaa ja korista yli rajojen

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Ravakassa

Vakka-Suomi, Taivassalo

Varsin Hyvän osuus

3073

80% 1.6.2016-31.12.2018

Hankekuvaus


.LOPPURAPORTTI

YRITYSTUET 2014-2021

 

HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI %HANKKEEN KUVAUS
MehustamoAlitalon puutarhaPaimio 7 497 €20 %

Hankekuvaus

Omenapuristimen hankkiminen.

Rengasliiketoiminnan laajentaminen Siltava Oy Taivassalo 4 974 €20 %

Hankekuvaus

Rengasliiketoiminnan laajentaminen.

Investointi IoAgrit Oy Lieto 5 410 €20 %

Hankekuvaus

Teknologisia ratkaisuja maatalousyrityksille.

Kehittäminen IoAgrit Oy Lieto 30 000 € 

Hankekuvaus

Uuden yrityksen perustaminen.

Rataspanimo Rataspanimo Oy Kaarina 23 200 €20 %

Hankekuvaus

Oluen valmistus ja pakkaaminen.

Klapikoneen hankinta Kone- ja rakennus Manninen Piikkiö 6 000 €20 %

Hankekuvaus

Polttopuun valmistus.

Teersalon mökki ja saunahankeHaukantupa OyNaantali11 580 €20 %

Hankekuvaus

Hankkeen päämäärä on rakentaa Teersalon rantaan viisi vuokramökkiä sekä kelluva sauna palvelemaan turistien ja asiakkaidemme tarpeita.

Ranka- ja hakevarasto Auvo Heikkilä / Heikkilän tila Turku/Paattinen 19 200 € 20%

Hankekuvaus

Ranka- jahakevarasto tehdään tilan talouskeskuksen alueelle. Asfaltoitu alue on vältämätön bioenergialaitoksissa tarvittavien puuperäisten jakeiden valmistamiseksi.

Tuorepastaamo Egget OyPaimio4 340 €20%

Hankekuvaus

Egget Oy ryhtyy valmistamaan kotimaista tuorepastaa kotimaisista raaka-aineista siten, että tuotetta voi markkinoida lähiruokana. 

Äänistudio elokuvilleJani Lehto Audio WorksKaarina3 239 €20%

Hankekuvaus

Elokuvaäänen jälkituotantoon ja teolliseen muotoiluun liittyvään äänisuunitteluun erikoistuneen studion rakentaminen.

Mehuaseman rakentaminenJaakkolan tilaNousiainen17 819 €20%

Hankekuvaus

Lämpövuotojen paikannuspalveluRoja OyMasku5 000 €20%

Hankekuvaus

Lämpökuvaukset

Luonnonkosmetiikan kehittäminen ja valmistaminenLuoto-tuotteetKaarina10 000€ 

Hankekuvaus

Luonnonkosmetiikan kehittäminen ja valmistaminen.

Hakkenpään venesataman laituripaikatAri-Anna OyTaivassalo8 900 €20%

Hankekuvaus

Satamaan lisätään laitureita ja venepaikkoja.

Uusi pakkauslinjaAlitalon vihannes OyPaimio32 136 €30 %

Hankekuvaus

Alitalon Vihannes Oy on paimiolainen perheyritys, joka prosessoi hedelmiä ja kasviksia suurkeittiöiden ja ravintoloiden tarpeisiin. Toiminta on kasvanut viime vuosina ja pakkausprosessi on alkanut olemaan tuotannon pullonkaulana. Uudella linjalla saadaan parannettua pakkausprosessia sekä tuoteturvallisuutta.

Puun jatkojalostuksen kehittäminenPuutavaraliike Larjama OyTaivassalo5 200 €20%

Hankekuvaus

Jatkojalostuksen sekä arvoketjun kehittämishanke.

Villahousuvallankumous: Operaatio TehdasJohanna K. DesignTaivassalo9 271 €20 %

Hankekuvaus

Uuden tuotantotilan rakentaminen.

Palveluliiketoiminnan kehittäminenCloudberry Visions OyLieto

10 000 €

Kokeilutuki

100 %

 

 

Hankekuvaus

Palveluliiketoiminnan kehittäminen.

 

ValmistuskeittiöLivonsaaren OsuusvoimaNaantali22 880 €35%

Hankekuvaus

Valmistuskeittiön rakentaminen.
Verkkokaupan kehittäminen ja avaaminen.

PaahtimolaitteistoKahvitukku ABI OyKaarina14 294 €35%

Hankekuvaus

Etiopialaisen, laadukkaan kahvin maahantuonti, paahtimo jauhatus- ja pakkaustoiminta. Kuluttajapakkauksia on useita eri kokoja ja niitä kolmelle eri kahvilaadulle. Kahviloille tarkoitetut suurkeittiöpakkaukset tulevat myös tuotantoon.
Kahvi markkinoidaan "fair trade" kahvina, koska Etiopiassa ei käytetä kahvin viljelyssä mitään myrkyllisiä kemilaaleja (ei ainakaan meidän käyttämässä raakakahvissa), joten ei myöskään "luomu" luokitusta käytetä.

 

Luonnonkosmetiikan kehittäminen ja valmistaminenKirsi Rantanen, Pieni SaippuapajaTurku10 000 €
Perustamistuki
 

Hankekuvaus

Luonnonkosmetiikan kehittäminen ja valmistaminen

TyökaluinvestointiJPS-Motors OyLieto2 033 €20%

Hankekuvaus

   Yrityksen toiminnan ja kehittymisen kannalta välttämättömien työkalujen hankinta.

InvestointitukiKM-Pipe OyRusko26 000 €20 %

Hankekuvaus

   Hankitaan putki- ja viemärilinjojen pesukalusto.

     

Hankekuvaus

   xx

 

2017 –2020

Kehittämishankkeet 2017-2021

 

HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN TUKI
TUKI %TOTEUTUSAIKAHANKKEEN KUVAUS 
Kärest pitäen, Hanke paikallisen käsityökulttuurin tallentamiseksi ja elvyttämiseksi 2017-2018 Lyyli Tuomolan säätiö Paimio 49 536 €80 % 1.3.2017-31.12.2018

Hankekuvaus

Kärest pitäen on hanke paikallisen käsityökulttuurin tallentamiseksi ja elvyttämiseksi Paimiossa ja lähikunnissa. Hankkeen yhtenä päätavoitteena on saada talteen, elvyttää ja välittää edelleen vanhoja arjen kädentaitoja mahdollisimman monipuolisesti Viimevuosina kädentaitojen arvostaminen on kokenut uuden tulemisen. Kärest pitäen hanke haluaa elvyttää vanhat perinteiset menetelmät ja löytää niihin uusi twisti. Hankkeessa tallennetaaan vanhoja, perinteisten menetelmien tekniikoita, merkityksiä ja tekemisen tapoja sekä tuodaan ne osaksi nykypäivän käsityötä. LOPPURAPORTTI

 
Porukalla paras! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri Masku, Nousiainen, Paimio, Taivassalo 28 466 € 70 % 1.3.2017-31.12.2019

Hankekuvaus

Porukalla paras! -hankkeen tavoitteena on käynnistää uutta paikallista kulttuurisensitiivistä sukupolvitoimintaa. Se voi olla muualla Suomessa kokeiltujen toimintamallien siirtämistä nimettyihin MLL:n paikallisyhdistyksiin tai kokonaan uuden vapaaehtoistoimijaryhmän etsimistä niihin. Hankkeessa yhdistetään täysin uudella tavalla maahanmuuttaja- ja sukupolvitoiminta. Käynnistettävä toiminta vähentää yksinäisyyttä ja lisää universaalin osallistumisen mahdollisuutta, jossa kieli, sukupuoli tai ikä ei ole osallistumisen esteenä. Yhteistyö vahvistaa yhdistysten toimintaedellytyksiä hankkeen päätyttyä. Tavoitteeseen päästään mm. uudistamalla viestintää, löytämällä uusia verkostoja ja ottamalla käyttöön uusia toimintasisältöjä. LOPPURAPORTTI

 
Onko perunassa mitään itua? Otavan tähdet ry Naantali / Merimasku 11 020 € 75 % 14.2.2017-31.12.2017

Hankekuvaus

Merimaskun kunta liitettiin Naantaliin v. 2009. Tarkoituksemme on elvyttää vanhaa saaristolaisperinnettä, tuoda se nykypäivään ja vahvistaa alueen asukkaiden identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Näin voidaan myös kehittää ja vahvistaa yhteisen tekemisen kulttuuria eri toimijoiden kesken; kuten yrittäjät, maataloustuottajat, yhdistykset, kesäasukkaat ja saariston kulttuuritoimijat. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa uusi jatkuva saariston tapahtuma Merimaskuun täydentämään saariston tapahtumien sarjaa. Onko Perunassa Mitään Itua-tapahtuma edistää perunan ja kalan monipuolista käyttöä. Merimasku kuuluu yhteen suurimpiin varhaisperunan tuottajiin. Haluamme nostaa saaristolaisen lähiruoan tuotantoa, kalaa ja perunaa, esiin. LOPPURAPORTTI

 

Matkaillen kylillä

Alueiden välinen hanke, vireille Leader Ravakalla

ProAgria Länsi-Suomi Nousiainen, Masku 25 330 €80 % 1.9.2016- 31.8.2018

Hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää kylien ja muiden laajempien matkailukokonaisuuksien matkailullisia vetovoimatekijöitä ja edistää niiden tunnettuutta yhteisellä markkinointimateriaalilla. Hankkeessa etsitään kylien matkailulliset ja maisemalliset vahvuudet yhdessä kyläläisten ja eri sidosryhmien kanssa ja laaditaan suunnitelmat keskeisten kohteiden kunnostamiseksi ja matkailijoita kiinnostavien tapahtumien toteuttamiseksi. Hankkeella voidaan vahvistaa kunkin kylän omaleimaisuutta ja monipuolistaa matkailutarjontaa, jolloin lähialueen kylät ja matkailukohteet muodostavat yhdessä matkailijoita houkuttelevan laajemman kokonaisuuden, ”matkailureitin”. LOPPURAPORTTI Nousiaisten Vanha Asema ja LOPPURAPORTTI Maskun reitistöt

 

Pyhän Olavin mannerreitin luominen ja kehittäminen

Alueiden välinen hanke, vireillä Leader Joutsenten Reitillä

Brahea-keskus / Turun yliopisto Turku, Masku, Rusko, Nousiainen 7 756 € 5 % 2.1.2017-14.12.2018

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda maahamme uusi pitkä pyhiinvaellusreitti, joka tukeutuu paikallisesti pääasiassa erilaisiin maaseudun palveluihin. Tärkeimpänä toimenpiteenä on löytää paikallisten toimijoiden, kuntien ja seurakuntien kanssa yhteinen näkemys ensisijaisesti julkiseen tieverkostoon tukeutuvasta reitistä.  Reitti ei ole pelkästään vaellusreitti, vaan siinä voi olla vesiosuuksia, joita voidaan kulkea veneellä, kanootilla tai talvella jalan, hiihtäen tai luistimilla. Se voidaan kulkea myös polkupyörillä ja väliin jääviä osuuksia voidaan kulkea julkisilla kulkuneuvoilla. LOPPURAPORTTI

 

LINC 2018-seminaari

Alueiden välinen hanke, vireillä Leader Ravakalla

Leader Ravakka Naantali 16 000 € 10 % 1.3.2017-31.5.2019

Hankekuvaus

LINC -yhteistyötä on toteutettu vuodesta 2010 lähtien. LINC tulee sanoista Leader Inspired Net-work Community. LINC- yhteistyöllä halutaan edistää Euroopan Leader -alueiden välistä verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa uudella innovatiivisella tavalla sekä vahvistaa eurooppalaista Leader -toiminta-ajatusta. LINC -tapahtumissa ja -verkostossa vaihdetaan tietoja, opitaan toinen toisilta ja kehitetään uutta.

Hankkeen tavoitteena on järjestää kansainvälinen seminaari kesäkuussa 2018 Länsi-Suomessa, pääpaikkana Rauma. Seminaarin teemana on “NATURE AND BLUE ECONOMY - Waters, nature and food promoting well-being and tourism” ja sinne odotetaan 275 kävijää eri EU-maista. LOPPURAPORTTI


 
Ponipowerii! Varsinais-Suomen Hevosjalostusliitto Turku, Rusko, Naantali, Lieto, Kaarina, Masku, Raisio, Nousiainen 47 459 € 80% 1.5.2017-31.12.2018

Hankekuvaus

Ponipowerii! -hankkeen tavoitteena on luoda ravinuorisotoiminnalle hyvä pohja ja toimivat käytännöt, joiden puitteissa eri ikäisille ja tasoisille harrastajille voidaan tarjota mahdollisuus oppia hevostaitoja turvallisesti. Tavoitteena on tehdä ravinuorisotoimintaa tunnetuksi monipuolisena harrastuksena, joka sopii monenlaisista lähtökohdista oleville lapsille ja nuorille. Kohderyhmänä on Turun alueella ja ympäristökunnissa asuvat 6-20 vuotiaat lapset ja nuoret sekä perheet. Hankkeen aikana aloitetaan säännöllinen kerho- ja ponituntitoiminta, kehitellään yhteistyötä ammattivalmentajien ja harrastajien välille, järjestetään leirejä sekä tarjotaan nuorille mahdollisuus päästä tutustumaan ohjatusti raviradalla toimimiseen ja ravikilpailutoimihenkilöiden työhön. Hankkeen puitteissa järjestetään perhetapahtuma ja avoimien ovien päiviä Metsämäen raviradalla sekä osallistutaan ponien kanssa kesätapahtumiin. Ravinuoret tekevät myös tutustumisretken jollain muulla alueella toimivaan raviponikouluun. LOPPURAPORTTI
 
Virkistys- ja luontomatkailureitistöjen kehittäminen Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon alueilla Kaarinan kaupunki Kaarina, Sauvo, Paimio, Lieto 53 315 € 80% 1.8.2017- 28.2.2018

Hankekuvaus

Itäisten kuntien (Kaarina, Lieto, Paimio ja Sauvo) on valmisteltu yhteistä kaksiosaista hanketta virkistysreitistöjen kehittämiseksi. Hankkeen ensimmäinen vaihe on esiselvityshanke. Esiselvityshankkeessa, joka toteutetaan ajalla 1.8.2017 - 28.2.2018, on tavoitteena on luoda perusta itäisten kuntien alueen yhtenäiselle ja kuntarajat ylittävälle virkistysreitistölle, joka yhdistää Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon reitit ja joka palvelee niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoita sekä parantaa alueen matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä. Ensimmäisessä vaiheessa, joka on kehittämishanke, mm. kootaan kartta-aineistoja, selvitetään reittien käytön edellyttämät luvat ja suunnitellaan reittikokonaisuuksia ja -selosteita. Hankkeessa tehtävää työtä jatketaan uudessa hankkeessa (2. vaihe), jossa reitit ja palveluopasteet merkitään maastoon, kunnostetaan palveluvarustuksia tai rakennetaan uusia, tuotetaan painetut ja sähköiset opaskartat. Hanketta hallinnoi Kaarinan kaupunki, ja osatoteuttajat ovat Liedon ja Sauvon kunnat ja Paimion kaupunki. Hanke kehittää osaltaan laajaa Rannikkoreittien aluetta, jolle luodaan tasokas ja monipuolinen patikka-, pyöräily- ja melontareitistö ja joka käsittää lounaisen rannikko- ja saaristoalueen Raaseporin-Hangon seudulta Turun seudulle ja koko Varsinais-Suomen alueelle. Näin hanke myös lisää yhteistyötä naapurialueiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös vauhdittaa sekä kuntien että Varsinais-Suomen alueen virkistysreittien suunnittelua ja toteutusta. LOPPURAPORTTI

 
FinEst Countryside - Maaseutu, saaristo- ja kylämatkailu Itämeren alueella Varsin Hyvä ry Varsin Hyvän koko alue 65 922 € 100% 2.10.2017 - 31.5.2020

Hankekuvaus

FinEst on suomalaisten ja virolaisten Leader-ryhmien, yritysten ja yhdistysten maaseutumatkailun kansainvälistymishanke. Yhteisten toimenpiteiden tarkoituksena on luoda lisäarvoa matkailuun, joka keskittyy luontoon, ruokaan kulttuuriin ja eko-matkailuun erityisesti pienissä kylissä ja maaseutualueilla sekä tuotteistaa em. elementit kestävän kehityksen matkailupaketiksi. Hankkeessa kehitetään pienten yritysten, yhdistysten ja kylien kv. osaamista Tavoitteena on myös lisätä tietoa kansainvälisistä trendeistä sekä tukea kv. verkostoja ja pitempiaikaista vuorovaikutusta osallistujien välillä. Tarkoituksena on myös luoda kansainvälisiä kontakteja ja pysyvää yhteistyötä paikallisen kulttuuri-, luonto- ja seikkailumatkailun kehittämiseksi maaseutualueilla. Hankkeen teemoja ovat mm. lähiruoka, ruokakulttuuri, käsityöperinteet, kylämatkailu, tapahtumat, yhteisöllisyys, nähtävyydet, museot ja perhemajoitus. Osana hanketta selvitetään myös digitaalisten reittien hyödyntämistä kohteiden saavutettavuuden parantamiseksi. LOPPURAPORTTI

 
Maestron ja Fiktion kiertävä tanssikoulu! Kirjan talo ry Varsin Hyvän koko alue 50 258 € 80% 1.1.-31.12.2018

Hankekuvaus

Maestron ja Fiktion Kiertävä tanssikoulu! -hankkeen tavoitteena on, että sen myötä lapsille, vanhainkodeille, kirjastoille ja muille yhteistyökumpaneille tarjotaan maksutta elämyksellisessä ja osallistavassa muodossa tietoa ja kokemusta kansantansseista, suomalaisista kansantanssien ja kansanmusiikin perinteistä ja laajemmin omasta kulttuurihistoriastamme. LOPPURAPORTTI

 
Vesille viihtymään L-S Kalatalouskeskus ry Varsin Hyvän koko alue 22 000 € 80% 9.6.2017- 31.10.2018

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä lähivesien käyttöastetta ja edistää kalastusharrastusta, saada paikalliset asukkaat luontoon ja liikkumaan, lisätä yhteisöllisyyttä kylissä ja asuinalueella ja hyödyntää lintutorneja ja kunnostettuja kohteita. Hankkeen aikana järjestetään ulkoilutapahtumia järvillä ja joilla paikallisten yhdistysten kanssa ja mahdollisesti esimerkiksi Valonian kanssa. Kahden vuoden aikana järjestetään kolme ulkoilutapahtumaa per kohde. Kohteita hankkeeseen otetaan mukaan 3-5 eli tapahtumia järjestetään hankkeen puitteissa vähintään yhdeksän kertaa. Ensimmäinen tapahtuma olisi syksyllä 2017, seuraava keväällä 2018 ja kolmas syksyllä 2018. Ohjelma ja teemat olisivat kohteesta riippuen esimerkiksi kalastus, turvallinen liikkuminen vesillä ja rannoilla, ympäristö, jokamiehenoikeudet, kaloihin, lintuihin ja muihin eläimiin tutustuminen, linnunpöntöt ja luontopolut.LOPPURAPORTTI

 
Valmankartanon aktiivipuisto
Liedon kunta
 Lieto 39 401 €
50 % 2.1.2018- 31.12.2018

Hankekuvaus

Valmankartanon pihapiiriin rakennettava aktiivipuisto tarjoaa puitteet eri ikäisten toiminnalle ja toimintakyvyn ylläpitämiselle kannustaen liikkumaan. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden yhteisölliseen toimintaan. Alue sijaitsee Liedon Kirkonkylästä n. 1.5 km päässä hyvien kevyenliikenteen ja Föli-reittiliikenteen varrella. Se tarjoaa asumispalveluiden, ryhmäkodin, tuettujen palveluasuntojen sekä lähialueen asukkaille viihtyisän ja liikunnallisen ympäristön. LOPPURAPORTTI

 
Minun kansainvälisyyteni, Alueiden välinen hanke, vireillä Varsin Hyvällä
Liedon kunta
Lieto, Naantali, Paimio, Raisio, Rusko, Kaarina, Sauvo, Kemiönsaari, Oripää, Pöytyä, Aura, Salo, Loimaa 61 932 €
 80 %
 1.1.2018 - 28.2.2019

Hankekuvaus

Tässä hankkeessa tuotetaan kansainvälistä toimintaa (kv-toimintaa) alueelle sekä keskitytään valmistamaan pohjaa tulevien vuosien kv-hankkeille kunnissa, jotka haluavat edesauttaa nuorten henkilökohtaisen kansainvälistymisen lisäämistä sen eri osa-alueilla. Hanke keskittyy kartoituksen tekemiseen, suunnittelemiseen, neuvontaan, kouluttamiseen ja toimintamallien pilotointiin. Kokeilujen pohjalta tullaan levittämään hyviä käytäntöjä koko Varsinais-Suomen ja kaikkien kuntien käytettäväksi. Hankkeen tavoitteina on mm. selvittää millaisia mahdollisuuksia nuorilla on oman kansainvälisyysosaamisen ja -taitojen lisäämiseen kuntatasolla, selvittää paikallista tukemista ja työmuotoja, laajentaa ja syventää käsitystä kansainvälisestä toiminnasta ja nuorten kansainvälistymisestä. Hankkeessa selvitetään näitä taitoja eri menetelmillä ja eri tasoilla. Kv-toiminnan osalta on tärkeintä löytää myös ne luotettavat kumppanit, joiden kanssa voisi jatkossa syntyä yhteistyötä. Liedon kunta vastaa hankkeen hallinnoinnista. Toteuttamiseen osallistuu Lounais-Suomen kv-tiimin Varsinais-Suomen edustajat ja he toimivat hankkeen taustavoimana ja aputyöryhmänä. Varsinais-Suomen kunnista on pyydetty mukaan pilottikuntia, joita ovat Lieto, Loimaa, Aura, Kaarina, Raisio, Kemiö, Pöytyä, Paimio, Naantali, Oripää, Rusko, Salo ja Sauvo sekä Turku yhteistyökumppanina. LOPPURAPORTTI

 
Valpperin urheilutalon kunnostus
 Urheiluseura Nousiaisten Alku ry
Nousiainen 38 543 € 50% 1.10.2017 - 1.10.2020

Hankekuvaus

Nousiaisten Alun toiminnan keskus on Valpperin Urheilutalo.Talo on jo vanha ja kaipaa remonttia. Suurin ongelma on iso sähkökulutus.  Talon peruskunnostus palvelee kyläläisiä, sillä Urheilutalo on Valpperissa eräänläinen kylätoiminnan keskus. Joka illalle löytyy jotain toimintaa. On harrastusvuoroja, perhekerho ja kyläyhdistyksen viikottainen kahvila sekä paikallisten yhdistysten tapahtumia. Kaikki kylän tapahtumat ovat urheilutalolla. Talon saaminen viihtyisämmäksi myös juhlatilaisuuksia ajatellen on tarpeellista.Tavoitteena olisi kunnostaa aikoinaan talkoilla rakennettu talo niin, että se säilyy vielä jälkipolvillekin. Loppuraportti

 
SaaristoAreenaNaantalin kaupunkiNaantali 16 000 €80%1.12.2017 - 31.12.2018

Hankekuvaus

Tavoitteena on kehittää Naantaliin uusi vuosittainen tapahtuma, joka kokoaa veneilyn ja saaristomatkailun toimijat Naantaliin. Tapahtuma on kaksipäiväinen, jonka pysyvä teema on saaristo-, vesistö ja rannikkomatkailu. Toisena päivänä on vaihtuva teema, joka on veneturvallisuus vuonna 2018. Tapahtuma järjestetään samana viikonloppuna Naantalin venemessujen kanssa, jolloin Naantalissa vierailee noin 15 000 veneilystä ja saaristosta kiinnostunutta messuvierasta. Hankkeessa tuodaan esiin rannikon ja saariston matkailumahdollisuuksia. Se mahdollistaa rannikolla ja saaristossa toimivien matkailuyrittäjien, julkisen sektorin ja asiakkaiden kohtaamisen sekä herättää keskustelua matkailuelinkeinon mahdollisuuksita saaristossa ja rannikolla. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä veneilyturvallisuutta ja tuoda alan toimijat ja veneilijät yhteen sekä lisätä veneilyturvallisuuteen liittyvää vapaaehtistoimintaa alueella.Saaristo Areena loppuraportti
 
Kiertävän käsityöneuvonnan esiselvityshanke
Taito Varsinais-Suomi ryVarsin Hyvän koko alue 11 192 €80 %1.4.2018-30.9.2019

Hankekuvaus

Käsityön positiivisesta vaikutuksesta ihmisen hyvinvoinnille on eri tutkimuksissa saatu hyviä tuloksia. Käsillä tekeminen luo hyvinvointia sekä fyysisellä että psyykkisellä tasolla. Kädentaitoja harjoittamalla voidaan myös kehittää ja säilyttää motorisia taitoja. Haluamme edistää tasa-arvoista mahdollisuutta kädentaitojen harrastamiseen maaseudulla ja kaupungeissa. Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry:llä on viisi kiinteää toimipistettä ja uusien kiinteiden toimipisteiden perustaminen on taloudellisesti kannattamatonta. Maaseuduilla on kylätaloja ja kouluja tyhjinä joissa olisi hyvää tilaa toimia ja elävöittää kyliä viemällä kädentaitojen opetusta paikalle. Hankkeen avulla kartoitetaan missä kunnissa ja kylissä löytyy tarvetta, tiloja ja halukkuutta kädentaitopalveluihin kylien elävöittämiseksi sekä etsitään käsityöneuvonnan palveluverkosto -toimintaan yhteistyökumppaneita ja selvitetään mahdollisuutta kiertävän käsityöbussi -toiminnan perustamiseen esim. leasing autolla. Hankkeella pyritään selvittämään mahdollisuutta lisätä kylien elävyyttä ja yhteisöllisyyttä käsityöharrastusten ja koulutuksen avulla.LOPPURAPORTTI
 
Saariston perinnetapahtumat
Lions Club Naantali r.y.Naantali  10 275 €50 %2.2.2018-31.8.2019

Hankekuvaus

Perinnetapahtuma pohjautuu aiemmin jo 25 vuotena järjestetylle Naantalin saaristolaisvenepurjehdustapahtumalle, jota laajennetaan kattamaan myös muuta toimintaa, joka lisää ja monipuolistaa Naantalin kesäistä tapahtumatarjontaa. Tapahtuman valmistelusta ja toiminnasta vastaa pääosin LC Naantalin jäsenistä koostuva organisaatio. Kaikilla toimin-nan vastuuhenkilöillä on vankkaa kokemusta erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä. Hankkeen tavoittee-na on uuden saariston perinnetapahtuma ¿formaatin toteuttaminen, jonka yhtenä osana on eri luokissa tapahtuva saa-ristolaisvenepurjehdus. Toiminta tukeutuu vahvasti talkootyövoiman käyttöön, mutta järjestelyistä aiheutuu kuitenkin merkittäviä kustannuksia. LOPPURAPORTTI
 
Lattiasta kattoon, pihalta luontoon -teemahanke
Leader Varsin HyväVarsin Hyvän koko alue 63 750 €80 %1.5.2018 - 31.12.2020

Hankekuvaus

Teemahanke lisää mahdollisuuksia pieniin toimenpiteisiin ja hankintoihin, joilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä, suojellaan ympäristöä ja vesistöjä, parannetaan turvallisuutta ja lisätään rakennusten ja ympäristökohteiden käyttömahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseudun asukkaiden virkistys- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia, digitaalisia valmiuksia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kohteita ovat mm. kylätalot ja niiden ympäristö, kylien ympäristö, luontoreitit ja ulkoliikuntapaikat, ranta-alueet ja pienet vesistöt. Rahoitettavaksi valitaan noin 20 erillistä toimenpidettä. Yksittäisen toimenpiteen kokonaiskustannusarvion tulee olla 1 000 -7 000 euroa. Toimenpiteille myönnetään 75 % tuki ja omarahoitusosuus voi koostua kokonaisuudessaan talkootyöstä. LOPPURAPORTTI

 
Kyläkurssit
Saariston Savotta ryNaantali  31 026 €80 %1.3.2018 - 1.12.2018

Hankekuvaus

Kyläkurssit on seitsemän käytännön kurssin kokonaisuus, jossa opetellaan mm. sienten sisäkasvatusta, pienimuotoista hyönteiskasvatusta, omenoiden monipuolista hyötykäyttöä, hamppubetonin valmistusta, luonnon kotiapteekkia sekä lampaan villan hyödyntämistä lukuisilla tavoilla. Kurssit ovat ekologisia ja edistävät maaseudun toimeentulon monipuolistumista. Edistävät resurssi viisautta ja kiertotaloutta. LOPPURAPORTTI
 
Jos lehmät puhuisivat, Alueiden välinen hanke, vireillä Leader Jokivarsikumppaneilla
MTK-Varsinais-Suomi ryVarsinais-Suomi  Leader Varsin Hyvän osuus 13 858 €80 %16.4.2018 - 31.12.2019

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa kaupungin ja maaseudun välistä yhteyttä sekä lisätä maaseutuelämän ja
maataloustuotteiden arvostusta. Yhtenä tarkoituksena on antaa maaseudun asukkaille tilaa pohtia omaa rooliaan suomalaisen
maaseudun rakennemuutoksessa. Hankkeen avulla halutaan ruokkia nuorten kiinnostusta eläintuotantoa kohtaan ja vahvistaa
heidän identiteettiään maalaisena. Hankkeessa koottava näyttely pystyy taiteen, kuten valokuvien ja videoiden kautta,
puhuttelemaan monia eri kohderyhmiä, koska hankkeen keskiössä on lehmä. Lehmä kiinnostaa niin nuoria kuin ikäihmisiä,
eikä jätä kaupunkilaisiakaan kylmiksi. Lehmä on aina kuulunut maaseutuumme ja herättää ihmisessä alkukantaisia
hyvinvoinnin ja levollisuuden tunteita. Hankkeessa kootaan laaja suomalaista maaseutua kuvaava ¿Jos lehmät puhuisivat¿-
näyttely, joka kiertää Varsinais-Suomea sekä muualla Suomessa ja Euroopassa. LOPPURAPORTTI
 
Tammireittien polkujen ja melontareittien opastuksen toteutus
Kaarinan kaupunkiKaarina, Paimio, Sauvo, Lieto  17 482 €43 %01.08.2018 - 30.11.2019

Hankekuvaus

Kaarinan kaupunki toteutti 1.8.2017¿31.5.2018 yhteistyössä Liedon, Paimion ja Sauvon kanssa Varsin Hyvä ry:n tukeman yleishyödyllisen kehittämishankkeen Virkistys- ja luon-tomatkailureitistöjen kehittäminen Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon alueille. Hank-keessa aktivoitiin paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä yhteistyöhön reittien suunnitteluun ja niiden tulevaan toteutukseen ja ylläpitoon. Nyt haettavassa hankkeessa yhteistyötä jatke-taan sekä kuntien välillä että muiden yhteistyötahojen ja alueen yritysten kanssa. Reitit nimettiin Tammireiteiksi. Tammireitit käsittävät eri reittejä yhteensä 445 kilometriä. Pyöräilyreittejä on 290 ja luonto- ja patikointipolkuja 50 kilometriä. Myöhemmin julkaistavia melontareittejä on reilut 100 kilometriä. Kuntien rajat ylittävien pyöräilyreittien osuus on 90 ja melontareittien 65 kilometriä. Reitit on viety sähköisille kartoille reitisto.fi-kotisivuille. Tämän jatkohankkeen tavoitteina ovat, että - aiemmassa hankkeessa suunnitellut ja sähköisille kartoille vietyjen polkujen ja melontareittien lähtöpisteet varustetaan opastauluin - polut merkitään maastoon viitoituksin tai maalataan pisteet puihin tai tolppiin - melontareittien taukopaikat merkitään kyltein - paikallisia yhteisöjä osallistetaan reittien merkitsemiseen ja niiden kunnostamiseen ja ylläpitoon - alueen yrityksiä aktivoidaan tukemaan opastaulujen hankintaa ja reittien merkitsemistä. LOPPURAPORTTI
 
Oinilan pesäpallokentän laajennus
(hanke peruutettiin hakijan toimesta)
Paimion Pesis ryPaimio  28 250 €50 %1.4.2019 - 3.10.2021

Hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena laajentaa Paimion Oinilan kenttä miestenkentän kokoiseksi, jossa täyttyy minimiyleisörajat turvallisuuden takia. Kentän laajennuksen kanssa tarkoituksena rakentaa kioskirakennus palvelemaan turnauksia ja pelejä. Hankkeen tavoitteena on parantaa pesäpalloilun olosuhteita Paimiossa. Kenttä laajenee, jotta saamme järjestettyä yli 15-vuotiaiden virallisia pesäpallopelejä.
 
´Vehmassalmelt Kaitasil´- Kotiseutuarkisto digiaikaan
Taivassalo-Seura r.yTaivassalo  29 095 €60 %1.1.2019 - 31.12.2019

Hankekuvaus

Taivassalo-seura ry. on elokuussa 2018 liittynyt valtakunnalliseen Topoteekki -verkkoarkistoon, jonka alustaan hankkeen aikana siirretään arkiston, että yksityishenkilöitten kuvamateriaalia. Erityisesti saaristomaiseman muutosta ja työn ja toimeen tuloon liittyvää kuvamateriaalia toivotaan yksityshenkilöiltä. Lisäksi hankkeen avulla saamme käyttöömme tarvittavat koneet ja laitteet, jotka mahdollistavat hankkeen toteutumisen. Näin arkistomateriaalin saatavuus helpottuu (digimuoto ja hakuvaihtoehtojen lisääminen). Digitalisaatio on tulevaisuutta, olemme jo mukana Kansallisarkiston laseeramassa "Topoteekki"-palvelussa, jossa mukana on useampia kansallisia toimijoita, sekä EU.LOPPURAPORTTI
 
Vähäjoki-polku
Paimion kaupunkiPaimio  45 170 €50 %4.2.2019 - 6.12.2019

Hankekuvaus

Vähäjoki - polku hankkeessa on tarkoitus rakentaa valaistu ulkoilupolku muuten suht vaikeasti liikuttavaan Vähäjoki - laaksoon. Polku mahdollistaa ja parantaa ulkoilumahdollisuuksia Vistan taajaman välittömässä läheisyydessä ja luonnon seurantaa lähietäisyydeltä. Polun suunnittelussa on huomioitu alueen luontoarvot. Alueella on runsas linnusto. Satakielen voi kuulla laulavan rantapajukossa ja alueella on myös hienoa lehtokasvillisuutta. Vanha myllyn paikalla on myös pieni koskimuodostelma. Polku on tarkoitus toteuttaa sorapintaisena ja kaikkien asukkaiden helposti lähestyttäväksi- vauvasta vaariin. Tavoitteena on toteuttaa asukkaille hieno polku luonnon helmaan Vähäjoen varteen ja kuitenkin asutuksen läheisyyteen. LOPPURAPORTTI
 
 Visit Lieto
Liedon kuntaLieto42 708 €50 %1.1.2019-31.12.2020

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea Liedon kunnan matkailuelinkeinoa, lisätä tunnettavuutta ja alan yrityssektorin näkyvyyttä. Tavoitteena on lisätä matkailualalla toimivien yrittäjien, yhdistysten ja järjestöjen sekä muiden toimijoiden ja organisaatioiden välistä yhteistyötä ja osaamista. Yhteistyöverkoston luominen edesauttaa tiedon ja osaamisen siirtoa yli toimialarajojen. Hankkeen aikana kehitetään lietolaisten matkailualan toimijoiden, lähiruoantuottajien ja alueen järjestöjen ja yhdistysten keskinäistä vuorovaikutusta ja verkostoitumista verkostoitumistilaisuuksin, tietoiskuin ja työpajoin. Tavoitteena on rohkaista matkailualalla toimivia oman potentiaalin arvioimiseen ja kehittämiseen sekä lisäksi tavoitteena on monipuolisen tiedon jakaminen matkailualasta hyödyntäen verkostoitumisen voimavaraa. Visit Lieto- verkkosivusto mahdollistaa tiedon levittämisen laajasti ja on kaikkien käyttäjien hyödynnettävissä. Sähköisen ja painetun markkinointimateriaalin kehittymisen myötä saadaan välitettyä tehokkaasti tietoa Liedosta matkailukohteena. Tavoitteena on, että pitkällä tähtäimellä matkailuelinkeino kasvaa, mikä synnyttää myös uusia työpaikkoja ja lisää ympärivuotisten työpaikkojen määrää.LOPPURAPORTTI
 
Lähimakuja Naantalin saaristostaNaantalin kaupunkiNaantali15 000 €50 %1.1.2019-30.9.2020

Hankekuvaus

Naantalin matkailutuotteissa keskeisellä sijalla ovat lähiruoka, meri ja saaristo. Tämän hankkeen tavoitteena on, että Naantalin saariston lähiruuan kehittämismahdollisuudet selvitetään. Saariston elinvoimaa lisätään: paikalliskulttuuri, saaristolaisperinne ja tarinallistaminen huomioidaan kehittämistyössä. Hanke nostaa paikallisia saaristotuotteita esiin uudella tavalla ja siinä tuetaan paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan. Tavoitteena on edistää saariston toimijoiden: yrittäjien ja yhdistysten välisiä verkostoja ja yhteistyötä. Uusien tuoteiden jatkojalostaminen tapahtuu yhteistyönä. Hankkeessa lisätään myös osallistujien valmiuksia yhteisillä työpajoilla ja koulutuksella. Ajatuksena on Naantalin liittäminen osaksi Ahvenanmaalta alkanutta Skördefest-tapahtumaa. Kohderyhmänä ovat saariston elintarvikeyrittäjät, tuottajat ja matkailu- ja ravitsemuspalvelut sekä saariston yhdistykset. LOPPURAPORTTI
 
Outdoor Leader - Varsin hyviä reittejäLeader Varsin HyväVarsin Hyvän koko toimialue29 728 €90 %1.3.2019-31.12.2020

Hankekuvaus

Kyseessä on Varsin Hyvän alueella toteutettava yleishyödyllinen kansainvälinen hanke, jossa ovat mukana kaikki Varsinais-Suomen Leader-ryhmät omilla hankkeillaan. ¿Varsin hyviä reittejä¿ -hankkeessa sekä edistetään reittien ja ulkoilualueiden paikallisia kehittämistavoitteita että kehitetään kansainvälistä yhteistyötä ruotsalaisten ja virolaisten Leader-ryhmien kanssa. Kansainvälisen osion päätoteuttaja on Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat kaikki Varsin Hyvän alueella sijaitsevat reitit (patikointi, pyöräily, melonta, pyhiinvaellus, luontopolut) ja ulkoilualueet sekä reittien asiakkaat että paikalliset yritykset, yhdistykset ja kunnat. Toimenpiteinä on reittien toiminnallisuuden, palvelutason, markkinoinnin ja tuotetarjonnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen keinoin myös lisäätään reittien tunnettuutta, kehitetään niiden turvallisuutta ja palvelujen tasoa sekä kansainvälisyyttä (kv. markkinointi, opintoretket, työpajat, hyvät käytännöt, materiaalia eri kielillä). Reiteistä tiedottaminen ja käytön aktivointi toteutetaan erityisesti sähköisen markkinointiviestinnän keinoin sekä paikallisille asukkaille että potentiaalisille matkailijoille. Visuaalista aineistoa tuotetaan yhteistyössä rin-nakkaisten hankkeiden kanssa erityisesti kv. matkailijoiden tarpeisiin. Yhteisellä markkinointimateriaalilla tuodaan esiin sekä kunkin alueen omia että eri alueiden yhteisiä vahvuuksia, erikoispiirteitä ja vetovoimatekijöitä. Visuaalisuuden tueksi tuotetaan materiaalia suomen lisäksi ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja viroksi. Eri kana-viin tuotetaan yhteistä ja toisaalta omaakin materiaalia. Lisäksi kehitetään tuotetarjontaa reittien käytön aktivoimiseksi: niistä tuotetaan esimerkkikokonaisuuksia esim. parin tunnin reittivierailusta parin vuorokauden retkeen. Hankkeen kansainvälisessä osiossa haetaan mallia muualta Euroopasta reittien ja niihin liittyvän palvelutuotannon kehittämiseen. LOPPURAPORTTI
 
Mökki+puutarha=tottaSaariston Savotta ryNaantali / Varsin Hyvän koko toimialue39 685 €70 %16.4.2019-31.12.2019

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on oppia yhdessä taitoja, joita tarvitaan ¿pientilan¿ perustamiseen ja omavaraistalouden aloittamiseen. Hankkeen ydintä on yhteinen prosessi, jossa rakennetaan käsityökaluin mökki, perustetaan ja viljellään kasvimaata sekä opitaan hyödyntämään sen ja villin luonnon antimia. Kesän ja tekemisen mittaan tekijöistä syntyy yhteisö, jolla on mahdollisuuksia jatkaa osaamisensa ja porukan tuella perustamaan siirtolapuutarha-tyyppistä vapaa-ajan asumisen koealuetta maaseudulle. Hanke antaa osallistujilleen taitoja aloittaa ekologinen, ravinteita kierrättävä puutarhaviljely. Kasvukauden aikana opitaan tavallisimpien vihannesten luonnonmukainen viljely rannikon savimaalla ja myös omien siementen talteenotto tulevia vuosia varten. Projektin aikana rakennetaan pieni mökki, minitalo, joka on kuin siirtolapuutarhamökki maaseudulla. Rakentaminen toteutetaan resurssitehokkaasti käsityökaluin. Sen rakennettuaan osallistujilla on eväät aloittaa omannäköisen asumuksen suunnittelu ja realisoida unelma tulevaisuudessa. Viljelyn ja rakentamisen lisäksi kolmantena painopistealueena hankkeessa on ruoka, itse-kerätty, kokattu ja säilötty. Kauden aikana opitaan hyödyntämään villit vihannekset sekä kasvimaan sato. Ne kerätään ja kokataan luovasti sekä opitaan säilönnän taidot. Prosessin aikana unelmoidaan ohjatusti maalle muutosta ja muodostetaan yhteisön samanhenkisistä ihmisistä. Yhteisen oppimisen kautta maalla-asumisen perusasiat, kuten toisiin tukeutuminen ja luonnon huomioon ottaminen tulevat tutuiksi. Näiden prosessien kautta tullaan tutuiksi ihmisten, paikan ja taitojen kanssa ja ollaan valmiita haaveilemaan uuden pientilallisten siirtolapuutarhan luomisesta maaseudulle.LOPPURAPORTTI
 
Maskun Hemminki 400 vuottaMasku-Seura ryMasku27 500 €80 %17.4.-31.12.2019

Hankekuvaus

Vuosi 2019 on Hemminki Maskulaisen kuoleman 400-vuotismuistovuosi. Hemminki Maskulainen oli aikansa suurmies, Maskun 10. kirkkoherra, merkittävä kirjakielen kehittäjä ja virsirunoilija sekä valtiomies. Hemminki Maskulaisen mukaan on kunnassa nimetty lukuisia asioita, mutta suurin osa väestöstä ei tiedä, kuka tuo merkkimies oli. Hankkeen tavoitteena on kertoa ihmisille monin eri tavoin Hemmingistä ja Maskun historiasta siten, että suuri osa maskulaisista ja myös lähiseudun ihmisistä olisi vähintääkin pintapuolisesti perillä Maskun pitkistä perinteistä. Tämän myötä arvostus omaa kotiseutua kohtaan samalla kasvaa. Hankkeen tapahtumat suunnitellaan niin, että ne kiinnostavat ihmisiä ja mediaa ja eri ikäluokat otetaan huomioon. Vastaavia tapahtumia ei Maskussa aiemmin ole ollut, joten hanke tarjoaa paljon uutta kulttuurielämään Maskussa. Hankkeen tulokset eivät jää vain yhden juhlavuoden mittaiseksi, vaan Hemmigin elämästä ja urasta tuotettavan julkaisun sekä Hemmingin koulun seinään suunniteltavan ja toteutettavan Hemminki-aiheisen muraalin myötä vaikutukset ja jälki ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Kiinteinä yhteistyökumppainena hankkeessa ovat Maskun seurakunta ja Maskun kunnan hyvinvointipalvelut. LOPPURAPORTTI
 
Röölä-lava, kylän oma esiintymislava
Röölän kylätoimikunta ryNaantali15 098 €75 %15.4.-31.10.2019

Hankekuvaus

Hankkeen tuella rakennettava esiintymislava tulee tukemaan Röölän myönteistä kehitystä. Tilaisuuksien järjestämismahdollisuudet paranevat, sillä niihin voitaisiin houkutella paikkakunnan rohkeita esiintyjä tai Röölään voitaisiin saada kansallisesti nimekkäitä esiintyjiä. Jo nyt Röölän matkailullinen kiinnostus on kasvanut, sillä Röölä on saanut viime vuosina mukavaa julkisuutta. Röölä pääsi viime kesänä TV5:n Egenland-ohjelmaan. Röölän 580-juhlat ja sen yhteydessä julkaistu teos -Tarinaa Röölästä on kiinnostanut Turun Sanomia ja paikallislehtiä. Tämän takia on tärkeää, että kylä kehittyy ja tarjoaa aiempaa monipuolisempia mahdollisuuksia matkailijoille. LOPPURAPORTTI
 
Aurajoen melontareitin rantautumispaikkojen rakentaminenLiedon kuntaLieto15 226 €50 %1.5.-30.9.2019

Hankekuvaus

Tarkoitus on rakentaa Ayrajoen Vierunkosken ja Vääntelänkosken kohdille ohituspaikat maan kautta ja rakentaa rantautumislaiturit ennen ja jälkeen koskikohtien. Lisäksi kunnostetaan kulkureitit kosken yläpuolisilta rantautumispaikoilta kosken alapuoliselle rantautumispaikalle. Hankkeen tavoitteena on lisätä Aurajoen virkistys- ja luontomatkailukäyttöä, tarjota handollisuuksia yrittämiselle melonnna parista ja helpottaa melontaa Aurajoella. Näiden toimenpiteiden ansiosta lisätään melojien turvallisuutta ohittaa koskipaikat maan kautta hyödyntäen rakennettavia kulkureittejä.LOPPURAPORTTI
 
Hyppyrimäen portaat (Varasvuori)
Paimion Urheilijat ryPaimio13 175 €50 %3.6.2019-30.9.2020

Hankekuvaus

Paimion Urheilijat ry mäkijaosto ylläpitää ja käyttää toiminnassaan Varasvuoren hyppyrimäkeä. Varasvuorella voidaan hytätä 3muovitetussa mäessä ympäri vuoden. Hyppyrimäen portaita myös yhä enenevässä määrin kuntoilijat kuntoportaina.Mäkijaosto on rakentanut nykyiset puuportaat noin 30v sitten, jotka nyt vaativat uusimisen. Nykyiset portaat ovat turvallisuusriski tuleville käyttäjille.Uudet portaat on tarkoitus toteuttaa teräsrakenteisina ja askelmat ritilätyyppisinä liukuturvareunalla. Portaiden ylä-ja alapäähän on tarkoitus asentaa opastin taulut kuntoilijoita varten. LOPPURAPORTTI
 
Kansainvälisen nuorisotoiminnan esiselvitysLiedon 4H-yhdistys ry (Turun 4H, Maskun-Ruskon 4H, Naantalin 4H, Paimion-Sauvon 4H)Lieto, Turku, Masku, Rusko, Naantali, Paimio, Sauvo10 725 €70 %1.5.-31.10.2019

Hankekuvaus

Kansainvälisen nuorisotoiminnan esiselvitys-hankkeen toteutusaika on 1.5.-31.10.2019 ja hakija Liedon 4H-yhdistys. Lisäksi hanketta toteuttavat Turun ja Paimion-Sauvon 4H-yhdistykset. Nuoria osallistetaan mukaan hankkeen toimenpiteisiin. Hanke on esiselvityshanke kansainvälisestä nuorisojärjestöjen yhteistyöstä EU-alueella. Hankkeen kartoitustoimenpiteet kohdistuvat LEADER-toimintaryhmien alueella toimiviin 4H-yhdistyksiin ja kaikkiin alueen nuoriin. Hankkeen aikana kartoitetaan, mitkä eurooppalaiset 4H-yhdistykset ovat kiinnostuneita tekemään kansainvälistä LEADER- rahoitteista yhteistyötä yhdistystemme kanssa ja mitkä heidän tarpeensa kansainvälisessä toiminnassa ovat. Tavoitteena on kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen ja yhteistyön rakentaminen kansainvälisen kumppanin/kumppanien kanssa. Kartoituksen tuloksena löytyneen kansainvälisen yhteistyökumppanin/kumppanien luokse tehdään opintomatka, jonka aikana solmitaan kumppanuussopimus/sopimukset ja laaditaan yhteinen suunnitelma, jonka mukaan kansainvälinen Kimppakalaasit-hanke voidaan tehokkaasti toteuttaa. LOPPURAPORTTI
 
MESSIIN - maaseudun maalikkoelvytystaidot ja sydäniskurit esiin Varsinais-Suomessa
 

Alueiden välinen hanke, vireillä Varsin Hyvällä

V-S Sydänpiiri ryKaarina, Kemiönsaari, Uusikaupunki, Kustavi, Lieto, Laitila, Masku, Mynämäki, Naantali, Parainen, Paimio, Nousiainen, Punkalaidun, Raisio, Pyhäranta, Rusko, Saslo, Sauvo, Turku, Taivassalo, Vehmaa30 660 €70 %1.6.2019-31.10.2022

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on vähentää alueellista eriarvoisuutta Varsinais-Suomessa lisäämällä maaseudun väestön maallikkoelvytystietoutta ja -osaamista sekä vahvistamalla sydäniskureiden käyttöönottoa, määrää ja rekisteröintiä. Tarkoituksena on lisätä maaseudun väestön tietämystä sydäniskureiden olemassaolosta ja sijainnista sekä maallikkoelvytyksen ja sydäniskurin käytön tärkeydestä. Lisäksi tarkoituksena on edistää koordinoitua maallikkosydäniskureiden levittämistä ja kirjaamista julkiseen defi.fi -rekisteriin, sekä aktivoida maaseudun yhdistysten vapaaehtoistoimijoita yhteistyöhön kansalaisten maallikkoelvytystaitojen vahvistamisessa. LOPPURAPORTTI

 
Kesä on maalla! -lastentapahtumaAskaisten kyläyhdistys ryMasku7 900 €70 %21.5.2019 - 31.8.2022

Hankekuvaus

Askaisten kyläyhdistys alkaa järjestää ilmaista koko perheelle suunnattua kesän aloitustapahtumaa. Ensimmäinen tapahtuma on lauantaina 8.6.2019 Askaisten torilla klo 12 alkaen. Ohjelmassa luvassa vanhojen autojen esittelyä, miniatyyrihevosiin tutustumista, taikuriesitys sekä pienimuotoinen taikurikoulu ja lopuksi lastenmusiikkikonsertti, jonka ohjelmasta vastaa Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis ja Pikku Kakkosestakin tuttu Satu Sopanen. Tämä koko perheen tapahtuma on osa Avoimet kylät -päivän ohjelmaa ja toimii samalla lähtölaukauksena Maskun kesälle.LOPPURAPORTTI
 
Luontoliikuntaa Lemussa - metsässä, merellä ja maantielläKolkankävijät ry, Lemun Kempit ry ja MLL Lemun yhdistysMasku13 519 €75 %5.9.2019 - 1.9.2021

Hankekuvaus

Hankkeella pyritään lisäämään monipuolista lähi- ja luontoliikuntaa Maskussa sekä lisäämään tietoisuutta näiden harrastamismahdollisuuksista. Reitit tutustuttavat myös alueen, erityisesti Lemun, historiaan. Osin hankkeessa kunnostetaan ja kehitetään olemassa olevia rakenteita ja osin luodaan uusia mahdollisuuksia. Kolkanpolun osalta kyse on luontoreitistä, Kuurnanpään ja melontareitin avulla hyödynnetään merellisen Maskun potentiaalia ja pyöräilyreitti tutustuttaa Lemun kulttuurimaisemaan ja keskiaikaiseen tieverkkoon. Päähakijana toimii partiolippunta Kolkankävijät ry ja hanketta toteuttavat myös kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ja MLL Lemun yhdistys. LOPPURAPORTTI
 

Metsäbiotalous kasvuun

Alueiden välinen hanke, vireillä Varsin Hyvällä

Suomen metsäkeskus, läntinen palvelualueLeader Varsin Hyvän, Leader Ravakan ja Leader Pyhäjärviseudun alueet34 286 €70 %1.10.2019 - 31.12.2021

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä metsäbiotalouden ja metsäekosysteemipalvelujen kasvua ja monipuolistumista, niin että maaseudun asukkaiden hyvinvointi paranee tulojen, työllisyyden, yritystoiminnan sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kautta. Metsien tuotantoa suunnataan korkea-arvoisiin tuotteisiin sekä tuottamaan myös entistä enemmän aineettomia arvoja. Metsien hiilensidontaa kasvatetaan lisäämällä metsien kasvua ja metsäpinta-alaa. Alatavoitteina on lisätä 1) Metsien kasvua ja hiilensidontaa sekä erilaisten metsistä saatavien puutuotteiden käyttöä 2) Puurakentamista ja 3) Metsien hyvinvointivaikutuksia ja luonnontuotteiden keruuta.
Hanke lisää alueen asukkaiden tietoa metsäbiotalouden ja metsäekosysteemipalvelujen merkityksestä aluetaloudessa. Luonnontuotteiden keruuta voidaan yhdistää taimikonhoitoon ja siten saavuttaa säästöjä kustannuksissa. Hanke luo myös verkostoja metsänomistajien, yritysten ja asukkaiden välille esimerkiksi luonnontuotteiden keruussa, matkailussa ja puutuotteiden valmistuksessa.
Hankkeen tuloksena on 15 kpl tiedotustilaisuutta tai retkeilyä ja työpajaa. Tilaisuuksiin osallistuu 500 henkilöä. Hanke toimii yhteistyössä 15 yrityksen kanssa. Julkaistaan 7 lehtijuttua.
Toteuttamistapana on pääosin tiedotustilaisuudet, joiden otsikointa ovat:
1. Ilmastokestävä metsätalous
2. Puurakentaminen ja uudet puutuotteet
3. Metsien hyvinvointi- ja terveysvaikutukset sekä luonnontuotteet LOPPURAPORTTI
 
Niemenkulman uimarannan perusparannusNiemenkulman Kyläyhdistys ryMasku13 350 €75 %7.10.2019 - 31.12.2021

Hankekuvaus

Hankitaan uusi kompostoiva ulkokäymälä, uimalaituri ja vahvarakenteinen grilli/tulipesä sekä kunnostetaan lentopallokenttä kyläyhdistyksen hoidossa olevalle kunnan uimarannalle.
 
Saariston ruokamatkailu -seminaarisarjaRaision Seudun KoulutuskuntayhtymäVarsin Hyvän koko alue14 053 €70 %1.1.-2020 - 31.12.2020

Hankekuvaus

Raseko (Raision seudun koulutuskuntayhtymä) järjestää yhteistyössä Suomen artesaaniruoka ry:n kanssa vuoden 2020 artesaaniruoan SM-kilpailut 14-16.10.2020 ja niiden yhteydessä korkeatasoisen seminaarikokonaisuuden. Koko tapahtuman teema on Saariston ruokamatkailu. Rasekon toiminta-alueella, varsinkin Naantalin saaristossa, on paljon ruoka- ja matkailualan yrittäjiä, joiden elinkeinon kehittämistä tapahtuma palvelee. Hankkeessa Raseko toimii tapahtuman tuottajana Artesaaniruoka ry:lle ja tarjoaa näin alan opiskelijoille mahdollisuuden olla mukana tuottamassa ruoka- ja matkailualan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja näkyvyyttä.
Ala kaipaa kipeästi uutta työvoimaa, ja hankkeen tavoitteena on myös nostaa alan imagoa opiskelijoiden ja suuren yleisön silmissä. Artesaaniruoan SM-kilpailuja ei ole alueella vielä ollut, joten uutuusarvoa on selvästi olemassa.
Tavoitteena on, että alueen yritykset innostuvat kilpailemaan tuotteillaan ja pärjäävät kilpailussa ja koulutusalan opinnot vetävät aikaisempaa enemmän mm. alan osaajia jatkokouluttautumaan esimerkiksi elintarvikejalostuksessa Rasekon Foodlaboratoryssa. Seminaarisarja tarjoaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden korkeatasoisiin tietosikuihin. Artesaaniruoan SM-kilpailut nostavat pienyrityksiä esiin ja tukevat niiden edellytyksiä tuotekehityksessä. LOPPURAPORTTI
 
EkoTeko - Yhdistykset kestävän kehityksen kärkeen
Leader Varsin HyväVarsin Hyvän koko alue78 589 €100 %2.9.2019 - 31.12.2021

Hankekuvaus

Ekologisen kestävyyden edistämiseen on toimialueella ajankohtainen tarve ja siitä voi tulla yhdistystoimintaa uudistava voimavara. Yhdistykset voivat ottaa aktiivisen roolin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ekologisten toimintamallien jalkauttamisessa. Tämä edellyttää yhteistyötä kuntien ja asukkaiden välillä sekä koulutusta ja aktivointia. Yhdistystoiminnan kestävyyttä voidaan parantaa lisäämällä kaikenikäisten aktiivista osallisuutta yhdistyksissä. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on edistää alueen maaseudun ja yhdistystoiminnan ekologista ja taloudellista kestävää kehitystä. Lisäksi edistetään sosiaalista ja kulttuurista kestävää kehitystä. Hankkeen toimenpiteet koostuvat koulutuksien, tilaisuuksien ja kampanjoiden ja opintoretkien järjestämisestä; sekä neuvonnasta, informatiivisen blogin tuottamisesta; ja yhdistysten kommunikaation ja yhteistyön fasilitoimisesta kuntien ja maakunnan kanssa. Hankkeessa valitaan case-paikkoja (kyliä, yhdistyksiä), joissa toteutetaan innovatiivisia ja konkreettisia toimenpiteitä. Vastaava hanke toteutetaan Ravakan alueella ja sen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.
 
Arjen kätkötL-S Martat ryVarsin Hyvän koko alue61 269 €75 %1.1.2020 - 31.8.2023

Hankekuvaus

Alueen asukkaita innostetaan ja perehdytetään geokätköilyn harrastamiseen, geokätköjen tekemiseen sekä niistä huolehtimiseen järjestämällä kyläiltoja ja teemallisia tapaamisia. Toiminnan tuloksena syntyy alueelle uusien geokätköjen verkosto ja vapaaehtoisia alueen asukkaita on perehdytetty omien kätköjen suunnitteluun, niiden toteuttamiseen sekä niistä huolehtimiseen. Geokätköily-teemalla hanke osallistuu alueen kylätapahtumiin.

Lisäksi hankkeen toimintaan kuuluu esimerkiksi kylätaloille toteuttavien mysteerihuoneiden ja tehtäväratojen suunnittelu ja toteuttaminen siten, että niistä tehdään liikkuvan palvelun konsepti: Kylätaloille ja muihin kylien kokoontumispaikkoihin voidaan pystyttää pop up -mysteerihuoneita ja -tehtäväratoja, ja kutsua näin mukaan erityisesti lapsia ja nuoria.

Keskeistä hankkeen toiminnassa on, että geokätköihin, mysteerihuoneisiin ja tehtäväratoihin liittyvät tietosisällöt liittyvät lähinnä arjen taitoihin, jotka perustuvat marttajärjestön neuvonnan osaamisalueisiin. Näiden lisäksi tuodaan esille esimerkiksi luonnontuotteiden hyödyntämiseen liittyvää osaamista sekä kylän paikalliskulttuuriin ja -historiaan liittyviä tietoja. Myös toimintaan osallistuvat suunnittelevat tietosisältöjä omien ideoidensa ja osaamisensa perusteella.

Hankkeen keskeisiä yhteistyötahoja ovat muun muassa: Varsinais-Suomen Kylät ry, hankkeen toiminta-alueen kylien omat yhdistykset kuten kylä- ja marttayhdistykset, urheiluseurat, metsästysseurat, vanhempainyhdistykset sekä alueen koulut.

 

Liedon kotiseutuportaali

Alueitten välinen hanke, vireillä Varsin Hyvällä

Nautelankoski-säätiö srLieto (sis. Tarvasjoki)58 378 €70 %1.11.2019-31.12.2022

Hankekuvaus

Liedon kotiseutuportaali - ovi kyliin ja kulmakuntiin -hankkeen tavoitteena on luoda Liedon museon verkkosivuston (www.liedonmuseo.fi) yhteyteen oma portaali, joka esittelee Liedon kyliä kulmakunnittain. Aiemmin Liedon museoon tallennettua aineistoa täydentämään kerätään kylistä uutta tietoa haastattelemalla, järjestämällä muistelutilaisuuksia, valokuvaamalla ja videoimalla. Kyliä ja niiden kulttuuriperintöä kohdellaan samanarvoisesti riippumatta niiden sijainnista, koosta, iästä tai kyläläisten omasta aktiivisuudesta. Kylien omaleimainen luonne nostetaan esiin ja jokaisesta kylästä etsitään ¿se juuri tälle kylälle ominainen juttu¿. Koska kylät ovat erilaisia, niitä myös esitellään kotiseutuportaalissa eri tavoin. Digitaalinen portaali tuo tarjontaan aivan uuden ulottuvuuden: Kylistä luodaan aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä kiinnostavia kirjallisia ja digitaalisia tarinoita, äänimaisemia, valokuvakoosteita ja videoita. Tavoitteena on paitsi tarinallinen kerronta myös vanhojen dokumentointien avaaminen ja hyödyntäminen sekä tiedon popularisointi. Lietolaisilla on hankkeen avulla toteutetun kotiseutuportaalin avulla mahdollisuus tutustua oman alueensa kulttuuriperintöön ja sitä kautta juurtua kotikuntaansa. Asuinpaikan näkyväksi tekeminen lisää sen merkityksellisyyden kokemista. Tällöin alueella on historia, merkitys. Kun kylän identiteetti vahvistuu näkyväksi tulemisen kautta, myös elinvoimaisuus lisääntyy. Hanke hyödyttää lietolaisia ja kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita Liedon kylistä ja niiden aineellisesta ja aineettomasta kulttuuriperinnöstä. Hankkeella on matkailullista merkitystä. Kotiseutuportaali tukee kyliin suuntautuvien matkailureittien suunnittelua sekä mahdollistaa virtuaalimatkailun. Hankkeen aikana kerätty uusi dokumentointiaineisto tallennetaan Liedon museon arkistoon, jossa se on tutkijoiden käytössä myös hankkeen päätyttyä. Hankkeen päätyttyä kotiseutuportaalin ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa Liedon museo. Loppuraportti
 

Haitalliset vieraskasvit hallintaan

Alueitten välinen hanke, vireillä Varsin Hyvällä

ProAgria Länsi-Suomi ryEurajoki, Taivassalo, Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Pori, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Turku, Ulvila55 658 €70 %1.12.2019 - 31.12.2021

Hankekuvaus

Vieraslajit ovat pitkään olleet tunnustettu ongelma jo Suomessakin, mutta viime vuosina vieraslajien esiintymät ovat hälyttävästi entisestään laajentuneet. Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka ovat levinneet maahamme ihmisen mukana tahattomasti tai tarkoituksella. Luontoon vapaasti levitessään vieraslajit leviävät hallitsemattomasti ja tukahduttavat voimakkaalla kasvullaan ja tehokkaalla leviämisellään alleen kotimaiset, luonnonvaraiset kasvit. Vieraslajit vapaasti levitessään tuhoavat arvokkaita kulttuurimaisemia ja arvokkaita perinnebiotooppeja.

Haitalliset vieraskasvit hallintaan - hankkeen tärkeimpinä tavoitteina on herättää alueiden asukkaat vieraslajien aiheuttamiin mahdollisiin uhkiin ja saada heidät sitoutumaan pitkäjänteisesti vieraslajien torjuntaan. Tärkeänä tavoitteena on myös saada uutta tietoa erilaisten torjuntamenetelmien tehoista.

Hankkeessa tuodaan esille asukkaille ja kuntien edustajille vieraslajien konkreettisia haittoja sekä vahvistetaan eri tahojen yhteistyötä ja verkostoitumista vieraslajien tunnistamiseen ja torjuntaan liittyen. LOPPURAPORTTI

 
Kulttuurikeskus Vahtisten vanha kouluSauvon Elävän Kulttuurin Seura rySauvo15 000 €75 %1.10.2019 - 31.10.2021

Hankekuvaus

Sauvon Elävän Kulttuurin Seura ry on solminut vuokrasopimuksen Vahtisten vanhasta koulusta kymmeneksi vuodeksi Sauvon kunnan kanssa. Tarkoitus on kehittää Vahtisten vanhaa koulua kulttuuritilaksi, jossa monialainen kulttuuritoiminta on mahdollista. Rakennuksessa kohtaavat nyt teatterin tekijät, käsityöläiset, kotiseutumuseon toimijat ja musiikkileikkikoululaiset. Koulun piha-alueella on toiminut seuran kesäteatteri yli kymmenen vuotta ja seura on osallistunut koulurakennuksen kunnostukseen kuluneina vuosina. Tarkoitus on kehittää rakennusta edelleen ja myös koulun piharakennus on tarkoitus kunnostaa myöhemmin tukemaan alueen kulttuuritoimintaa esimerkiksi näyttely- ja huoltotilojen muodossa.
Rakennuksen kunnostus edesauttaa kuttuurin harrastamista eri muodoissaan Sauvossa ja kohderyhmänä on kaikki sauvolaiset ja erityisesti käsityöläiset (kutojat, entisöijät) sekä nuoret ja vanhemmat teatterin harrastajat. LOPPURAPORTTI
 
Kuusiston Linnanraunioiden kesäteatterin perustaminen
Ykkösryhmä ryKaarina28 795 €65 %24.6.2019 - 31.12.2020

Hankekuvaus

Olemme perustamassa pysyvää musiikkikesäteatteria Kuusiston Linnanraunioille - Kuusiston Linnanraunioiden kesäteatteri. Ensimmäisenä ohjelmistoomme tulee Sankari Puluboi-musiikkinäytelmä elokuussa 2019. Tarkoituksenamme on perustaa jokavuotinen kesäteatteri, joten vuoden 2020 elokuussa on tavoitteena saada jo seuraava osa Puluboista näyttämölle. Pysyvä kesäteatteripaikka mahdollistaa jatkossa myös vierailuesityksien toteuttamisen sekä yhteistyön muiden kuusistolaisten toimijoiden kanssa.

Haluamme perustaa musiikkikesäteatterin linnanraunioille, sillä sinne on toivottu kulttuuriaktiviteettia. Kuusistossa tehtiin paikallisille kysely aiheesta, ja linnanraunioille toivottiin kesäteatteria joka kesäksi. Myös Linnanraunioita isännöivä Metsähallitus on myönteinen hankkeellemme.

Esitykset tulevat olemaan avoimia kaikille. Järjestämme myös avoimia harjoituksia, joita alueen väki pääsee seuraamaan - tämä palvelee paikallisia sekä esityssisältöä, toisin sanoen palvelun laatua. Ohjelmistopolitiikkaamme kuuluu tarjota esityksiä kaiken ikäisille.

Kuusiston Linnanrauniot ovat historiallinen kulttuuri- ja elämyskohde jo itsessään - lisäksi se on loistava ulkoilu- ja luontoelämyskohde. Haluamme kehitellä linnanraunioille näytelmiä, jotka sopivat sen arvokkaaseen miljööseen ja jotta sinne saadaan kävijöitä valvotusti. Jokakesäiset näytelmät tuovat linnanraunioille ja koko Kuusiston saarelle näkyvyyttä. Vierailijoita saadaan myös näytöksien ulkopuolella, sillä paikassa kerran käytyään siihen on vaikea olla ihastumatta!

 
Hyvinvointi ja turvallisuus maaseudulla -teemahankeLeader Varsin HyväVarsin Hyvän koko alue63 750 €80 %9.12.2019 - 31.12.2021

Hankekuvaus

Hankkeella tuetaan erityisesti hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä. Teemahankkeen pienillä investointitoimenpiteillä parannetaan maaseudun asukkaiden elinympäristöä ja -oloja. Varsin Hyvän alueella on useita yhdistysten omistamia tai hallinnoimia rakennuksia ja luontoreittejä, kyliä, rantoja ja luontokohteita, joissa on jatkuva tarve pienille investointitoimenpiteille. . Rahoitettavaksi valitaan noin 20 erillistä toimenpidettä. Yksittäisen toimenpiteen kokonaiskustannusarvion tulee olla 1 000 -7 000 euroa. Toimenpiteiden ja toimintatapojen toivotaan olevan ympäristöystävällisiä ja ekologisesti kestäviä.
 
Kimppakalaasit - Village FeastLiedon 4H-yhdistys
(Turun 4H, Maskun-Ruskon 4H, Naantalin 4H, Paimion-Sauvon 4H)
Varsin Hyvän koko alue52 003 €75 %1.3.2020 - 31.12.2022

Hankekuvaus

Kimppakalaasit-hanke toteutetaan Liedon, Maskun-Ruskon-Vahdon, Naantalin, Paimion-Sauvon ja Turun 4H-yhdistysten yhteistyönä.
Hankkeen tavoitteena on
1.Vahvistaa käytännönläheisesti osallistujien tuntemusta oman kotimaansa ja varsinkin lähialueensa ekologisen ruokakulttuurin perinteistä, mahdollisuuksista ja tuottajista.
2. Lisätä osallistujien yhdenvertaisuutta ja verkostoitumista myös yli oman maan rajojen, sekä aktivoida heitä osallistumaan kansainväliseen ja monikulttuuriseen (interkulttuuriseen) toimintaan.
3. Edistää kestävää kehitystä antamalla nuorille ja muille hankkeeseen osallistuville keinoja ja tietoa siitä, miten yksittäinen ihminen voi yhdessä muiden kanssa konkreettisesti ja omin ekologisin teoin vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen.
Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat työpajat, kurssit ynnä muut tapahtumat ruokaperinteisiin, ekologiseen ruokaan ja luonnon antimiin liittyen sekä tutustumiskäynnit ekologisiin kohteisiin, kansainvälinen nuorisovaihto ja kansainväliset leirit. Hankkeen päätteeksi järjestetään Kimppakalaasit.
 

BikeMenu -pyörämatkailu ja lähiruoka osana Itämeren rannikko- ja saaristoalueiden reitistöä

Alueitten välinen hanke, vireillä Varsin Hyvällä

Varsin Hyvä ryNaantali, Paimio, Sauvo, Nousiainen, Raisio, Rusko, Kaarina, Eurajoki, Eura, Taivassalo, Masku, Karkkila, Lieto, Kemiönsaari, Kustavi, Lohja, Parainen, Pyhäranta, Rauma, Salo, Säkylä, Uusikaupunki, Vehmaa, Vihti28 440 €, josta Varsin Hyvän osuus 5 688 €100 %15.3.-3.10.2020

Hankekuvaus

BikeMenu on esiselvityshanke, jonka aikana kartoitetaan pyörämatkailun kehittämistarpeet Itämeren rannikko- ja saaristoalueilla yhteistyössä ahvenanmaalaisten, virolaisten ja ruotsalaisten yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteena on luoda suuntaviivat Itämeren alueen pyörämatkailun kehittämiseen vähähiilisen reitistön luomiseksi, kehittää BikeMenu -konseptia ja brändiä sekä tiivistää alan toimijoiden yhteistyötä niin paikallisesti kuin alueiden välillä. Hankkeen aikana sovitaan konkreettisesta yhteistyöstä ja tehdään aiesopimukset kansaivälisen "BikeMenu - Combining bike tourism and local food experiences to create a low-carbon destination around the Baltic Sea" käynnistämiseksi.
Hankkeen toimenpiteinä parannetaan Itämeren alueiden ja Lounais-Suomen kilpailukykyä pyörä- ja aktiivilomakohteena, tuetaan pyöräilyreittien virkistyskäyttöä sekä kehitetään maaseudun matkailuyritysten ja muiden alan toimijoiden toimintaedellytyksiä. Hanke vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta ja tukee paikallistaloutta.Kansainvälistyminen tukee myös Leader-ryhmien strategioita mm. maaseutumatkailun näkökulmasta.LOPPURAPORTTI
 
Rastituvan katto- ja verhoiluremontti
Paimion Rasti ryPaimio31 667 €50%1.4.2020-31.12.2022

Hankekuvaus

Paimion Rasti ry.:n Rastituvan katon ja ulkoverhoilun uusiminen.

 
Aurajoen matkailutien esiselvitys
 

Alueittenvälinen hanke, vireille Leader Jokivarsikumppaneilla

Auran kuntaLieto4 284 €80%10.4.2020- 31.12.2020

Hankekuvaus

Aurajoen Matkailutien esiselvitys-hankkeen tarkoitus on luoda puitteet perusteet kehityshankkeelle, jolla kansallismaisemaamme Aurajokilaaksoon sijoittuva historiallinen Varkaantie eli Aurajoen matkailutie saa virallisen matkailutiestatuksen. Hankkeen tärkein päämäärä on saada aikaan kuntien välinen aiesopimus matkailutien perustamisesta ja perustaa matkailutiehanketta varten tarvittava yhdistys, jos sellainen koetaan välttämättömäksi. Kartoitetaan, mitä materiaalia Aurajokilaaksosta ja Varkaantiestä on jo tuotettuna, mikä olisi tielle paras nimi ja millainen kyltitys, verkkosivusto ja markkinointimateriaali olisi omiaan tukemaan matkailutietä. Tutustutaan muihin vastaaviin hankkeisiin ja niiden taustaorganisaatioihin, joista saadaan benchmarkit. Järjestetään kuntien virkamiehille, asukkaille, yhdistyksille ja yrityksille matkailutie-ideailtoja ja tuotetaan niistä yhteenvedot. Selvitetään mitä kustannuksia ja työvaiheita matkailutien perustamiseen liittyy ja tehdään valmis matkailutie-hankehakemus ja kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma.LOPPURAPORTTI

 
Auringosta ekoenergiaaNautelankoski-säätiö srLieto14 863 €75 %1.6.2020- 30.6.2021

Hankekuvaus

Auringosta ekoenergiaa -hankkeen tavoitteena on lisätä kestävän kehityksen mukaista ekologista sähkön tuotantoa Liedossa Nautelankoskella. Asennetaan aurinkopaneelit ja  sähköautojen sekä -polkupyörien maksuton latauspiste museon pihalle. LOPPURAPORTTI

 

Pyhän Henrikin tie eläväksi

Alueitten välinen hanke, vireillä Varsin Hyvällä

Pyhän Henrikin Pyhiinvaellusyhdistys ryTurku, Masku, Nousiainen, Rusko, Kokemäki, Mynämäki, Pöytyä, SäkyläVarsin Hyvän osuus
19 667 €
80 %3.8.2020 - 3.8.2022

Hankekuvaus

Pyhän Henrikin tie eläväksi -hanke on alueiden välinen (Leader Pyhäjärviseutu, Jokivarsikumppanit, Ravakka, Karhuseutu ja Varsin Hyvä) kehittämishanke, jonka päätavoitteena on matkailullisen ja kulttuurillisen brändin luominen Pyhän Henrikin reitille. Reitin eri kohteet ja toimijat kootaan koordinoidusti yhteen brändin alle selvitystyön jälkeen. Hankkeen jälkeen kohteet tekevät koordinoitua yhteistyötä, josta vetovastuu on sovittu yhteisesti. Pyhän Henrikin tien markkinoinnissa huomioidaan etenkin ekologisuus, lähiruoka ja -matkailu.

 
Virtuaali Aurajoki - laineilla ja rannoillaAurajokisäätiöTurku, Lieto15 500 €80 %1.7.2020 - 31.8.2021

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on etsiä ja toteuttaa ratkaisuja siihen, miten jokiluonto, -maisema, jokivarsilla ja joella liikkuminen mahdollistettaisiin entistä paremmin asukkaille ja luonnossa liikkujille ja joen elementit avautuisivat sekä luonnossa että etänä. Tuotetaan uutta sähköistä aineistoa ja oheismateriaalia Aurajoen luonnosta, maisemasta ja jokiluonnossa liikkumisesta vapaaseen käyttöön. Tuodaan Paattistenjoen ja Maarian altaan kohteet ja reitistöt osaksi Aurajoen vesistöalueen virkistyskohteiden kokonaisuutta ja viestintää, lisätään yhteistyötä alueella sekä autetaan pieniä toimijoita tuomaan toimintaansa esille. LOPPURAPORTTI

 
Varsin hyvät vanhat pelakuut. Tietoa perinnepelargoneista ja keinoja niiden vaalimiseen
LuonnonvarakeskusVarsin Hyvän koko alue39 634 €73 %1.7.2020 - 31.12.2022

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on etsiä uudenlaisia keinoja säilyttää perinnepelargoneja elävinä ja osana suomalaista huonekasvikulttuuria jakamalla tietoa perinnepelargonien kasvattamisesta sekä eri lajikkeiden ominaisuuksista ja historiasta. Vaikka hankkeen viestintäkärki on alueellisessa viestinnässä koko Varsin Hyvän toimialueella, hankkeesta viestitään laajemmin valtakunnallisesti tavoitteena edistää perinnepelargonien säilymistä ja käyttöä yleisesti Suomessa.  Hankkeessa toteutetaan kymmenen tapahtuman sarja, joita järjestetään paikallisissa yhdistyksissä, museoissa, maatilamatkailutiloilla ja muissa vastaavissa paikoissa koko Varsin Hyvän toimialueella. Hankkeessa kootaan ja julkaistaan 50 perinnepelargonin lajike- ja historiatiedot harrastajien, museotoimijoiden, kauppapuutarhojen ja muiden kiinnostuneiden käyttöön. Hankkeessa luodaan kriteerit asianmukaiselle pelargonien pitkäaikaissäilytykselle (pelargoniapankki).

 
Osmalahden ulkokuntosaliOsmalahden kaava-alueen Kyläyhdistys rySauvo14 995 €75 %1.7.2020 - 31.12.2020

Hankekuvaus

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Sauvon kunnan Osmalahden asuinalueelle ulkokuntosali palloilukentän yhteyteen sekä kunnostetaan palloilukenttää. Ulkokuntosali lisää alueen lähiliikuntamahdollisuuksia. LOPPURAPORTTI
 
Aurajoen ja Paimionjoen JokitalkkariL-S vesiensuojeluyhdistys ryPaimio, Lieto, Turku23 831 €60 &2.11.2020 - 31.10.2022

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä vesiluontoon liittyvää ympäristötietoisuutta ja ymmärtää vesien-, luonnon- ja ympäristönsuojelua laajempana kokonaisuutena paikallistoiminnassa. Tavoitteena on myös paikallisten toimijoiden ja erilaisten intressitahojen yhteistoiminnan kehittäminen sekä lisätä motivaatioita lähivesistön käyttöarvojen mm. kalatalous ja alueen viihtyisyyden parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa Jokitalkkari-toimintamalli Aurajoen ja Paimionjoen vesistöalueelle. LOPPURAPORTTI

 

Polkuja yhdistystoimintaan, #nuortenjutska

Alueitten välinen hanke, vireillä Ravakassa

Mynämäen-Nousiaisten ja Laitilan-Pyhärannan 4H-yhdistyksetNousiainen7 585 €80 %1.8.2020 - 31.10.2021

Hankekuvaus

Nuoret ideoivat kansalaistoimintaa/vapaa-ajan toimintaa, jota haluaisivat itse toteuttaa tai johon haluaisivat osallistua. Nuoret toiminta ideoineen linkitetään olemassa oleviin yhdistyksiin, joiden kanssa voivat toteuttaa ideansa. Nuoret tutustuvat oman alueensa yhdistystoimijoihin. He saavat koulutusta yhdistystoiminnasta, viestinnästä sekä tapahtumatuotannosta. Nuoret saavat tietoja ja taitoja toiminnan toteuttamisen projektin hallinnasta sekä rahoittamisesta. Samalla nuoret oppivat oman ympäristönsä vaikuttamismahdollisuuksista. Nuoria kannustetaan ideoimaan uutta toimintaa laaja-alaisesti ja eri yhdistystoimijoiden.
 
Supernanny -lainattavaa kasvatusapua perheilleRuskon kuntaRusko32 645 €
75 %1.10.2020 - 30.9.2021

Hankekuvaus

Supernanny - lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille -hankkeessa kokeillaan uudenlaista helposti ja joustavasti kirjastosta lainattavissa olevaa palvelumuotoa lapsiperheille Ruskon kunnassa. Supernanny-palvelu tarkoittaa kotiin lainattavaa kokenutta kasvatusalan ammattilaista, joka voi auttaa lapsiperheitä normaaleissa kasvatusasioissa sekä perhe-elämän pulmissa ennen kuin pulmista kasvaa suurempia. Pilotoitavaa toimintamallia matalan kynnyksen lainattavasta kasvatusavusta voidaan kokeilun jälkeen ottaa käyttöön muissakin maaseutumaisissa kunnissa, joissa sekä sote-palvelujen että järjestöjen palvelujen saatavuus on heikkoa. On syytä painottaa, että kyseessä ei ole kuitenkaan lakisääteinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu vaan matalan kynnyksen vertaistuki, jonka tuottamisessa voidaan jatkossa hyödyntää uudella tavalla paikallisia vapaaehtoisia järjestötoimijoita kiinteänä osana kuntien omaa käytännönläheistä hyvinvoinnin edistämisen toimintaa. Hanke edistää maaseudun elinvoimaa ja lisää sen vetovoimaa lapsiperheiden keskuudessa monipuolistamalla maaseutumaisten kuntien järjestöjen ja julkisten toimijoiden palveluvalikoimaa ja yhteistyötä. Vähentämällä lapsiperheiden yksinäisyyttä ja ehkäisemällä syrjäytymistä se myös vahvistaa maaseudun sosiaalista kestävyyttä.
 

Akselikeuntien pyörämatkailun kehittäminen

Alueittenvälinen Ravakan kanssa

Nousiaisten kuntaNousiainen, Rusko, Mynämäki29 424 €80 %1.1.2021- 31.8.2022

Hankekuvaus

Kyseessä on Leader- ja kuntarahoituksella järjestettävä pyörämatkailun yleishyödyllinen kehittämishanke, jossa mukana ovat Maskun kunta, Mynämäen kunta ja Nousiaisten kunta. Hankkeen mahdollisia yhteistyötahoja ovat esimerkiksi yrittäjät, kyläyhdistykset, 4H-järjestön paikallisyhdistykset, MTK paikallisyhdistykset sekä liikunta- ja urheiluseurat.

Hankkeen tarkoituksena on vastata pyörä-, luonto- ja lähimatkailun suosion kasvuun ja parantaa kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia. Työssä tuodaan samalla esiin kuntien nähtävyyksiä ja palveluja. Hankkeen tavoitteena on luoda seikkailuja ja elämyksiä tarjoavia teemallisia pyörämatkailureittejä, joista on reittissuunnitelmat ja -selostukset verkossa. Reittisuunnitelmien mukainen opastus toteutetaan erillisenä hankkeena.

Hankkeen tavoitteena on kehittää pyörämatkailun yhteyteen uusia yrityksiä, vahvistaa yrittäjyyttä ja tukea yrittäjäverkostojen syntymistä. Hanke tukee paikallista elinkeinoelämää, erityisesti kahvila-, ravintola- ja majoituspalveluja. Lisäksi kehitetään yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden välisiä toimintamuotoja palvelutarjonnan kehittämiseksi, erityisesti nuorten ja nuorten yrittäjien toiminnan tukemiseen. Hankkeen myötä myös työmatkapyöräily voi kasvattaa suosiota ja kynnys pyöräharrastuksen aloittamiselle madaltua. LOPPURAPORTTI

 
Opportunities for young peopleVarsin Hyvä ryVarsin Hyvän koko alue35 750 €100 %1.3.2021- 31.12.2022

Hankekuvaus

”Opportunities for Young People” -hankkeessa kehitetään Varsin Hyvän nuorisotyöryhmätoimintaa sekä alueellista/kansainvälistä yhteistyötä.
Hankkeen tavoitteena on antaa alueen nuorille mahdollisuuksia osallistua oman alueensa kehittämiseen ja päätöksentekoon sekä oman osaamisensa laajentamiseen. Hankkeessa tuodaan yhteen suomalaisia ja italialaisia nuoria eri taustoista ja kulttuureista kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on lisätä ja kehittää nuorten Leader-toimintaa Turun seudulla sekä lisätä Leader-alueiden välistä nuoriso-Leader-yhteistyötä ja kansainvälistä nuorisoyhteistyötä. Hankkeessa tutkitaan uusia tapoja osallistua ympärillä olevaan yhteiskuntaan ja rohkaistaan nuoria ottamaan osaa paikalliseen kehittämiseen. Hanke tarjoaa nuorille arvokkaita oppimiskokemuksia sekä laajentaa nuorten osaamista, verkostoja ja ymmärrystä maaseudun kehittämisestä. 
 
Museo mukana - kulttuuri liikuttaaPaimion kaupunkiPaimio15 547 €80 %1.9.2020-31.12.2022

Hankekuvaus

Museo mukana - kulttuuri liikuttaa -hankkeen tavoitteena on Paimion Museonmäen kehittäminen ja alueen kulttuurihistorian ja perinnerakennusten esille tuominen. Tavoitteena on lisätä paikallishistorian tunnettavuutta kuntalaisten ja vierailijoiden keskuudessa. Tarkoituksena on tuottaa tietoa paikallisesta elämästä ja menneisyydestä rakennuksiin liittyvän historiatiedon ja tarinoiden kautta. Hankkeessa tuotetaan alueelle opastauluja, mobiiliopasteita sekä tapahtumia, joilla ulkomuseoalueelle ja läheiselle ulkokuntoiluaulueelle saadaan lisää käyttäjiä. Hanke lisää omatoimista kulttuurinkulutusta sekä lähivirkistysalueiden käyttöä. LOPPURAPORTTI
 

 

Kyky LAMP Alueittenvälinen hanke, vireillä Varsin Hyvässä

Liedon kuntaLieto, Tarvasjoki, Paimio, Marttila, AuraVarsin Hyvän osuus         6 172 €80%15.1.2021 - 15.4.2021

Hankekuvaus

Esiselvitys maaseudun elinvoimaisuuden ja elinkeinojen kehittämistarpeista tulevaisuuden osaamisen, työllisyyden ja asukasviihtyvyyden lisäämiseksi Liedossa, Tarvasjoella, Paimiossa, Marttilassa ja Aurassa. Hankkeen tavoitteena on selvittää yritysten ja yhdistysten tarpeet osaamisen lisäämiseksi, verkostoitumisesta ja osa-aikatyön, etätyön, sivuelinkeinojen, osuuskuntien ja palkkatuen mahdollisuuksista. Lisäksi kyläyhdistysten kautta kartoitetaan kylien ja asukkaiden palvelutarpeet ja –toiveet markkinakyselyllä ja kartoittamalla sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet, Selvityksen perusteella on löydettävissä uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulla sekä koulutustarpeet osaamisen lisäämiseksi. Myös nykyisen yritystoiminnan säilyttäminen ja uudet tuotantosuunnat vahvistavat työllisyyttä. LOPPURAPORTTI

 
 Aurajoentie herää eloon,
Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Jokivarsikumppaneilla
Auran kuntaTurku, Lieto (Aura, Pöytyä, Oripää)Varsin Hyvän osuus
12 630 €
70 %1.1.2021-31.12.2022

Hankekuvaus

Vuonna 2020 toimineella Aurajoen matkailutien esiselvitys-hankkeella luotiin puitteet virallisen matkailutien perustamiseksi Aurajoen länsirannalla, Turun ja Liedon rajalta, Auran ja Pöytyän kautta Oripäähän kulkevalle historialliselle tielle. Esiselvityshankkeen lopuksi Auran kunta haki väylävirastosta Aurajoentielle virallista matkailutiestatusta. Aurajoentie herää eloon- kehittämishankkeen avulla teetetään matkailutien opastussuunnitelma, verkkosivustoa täydennetään paremmin matkailijaa ja alueen asukkaita palvelevaksi, tiestä ja sen aktiviteeteistä, palveluista ja kohteista tuotetaan esite- ja karttamateriaalia sekä digitaalisena että paperiversioina. Hankkeen avulla kehitetään ja toteutaan eri kohderyhmille ja eri vuoden aikaan soveltuvia tapahtumakonsepteja. Lisäksi suunnitellaan ja luodaan perusteet erilliselle investointihankkeelle tauko- ja uimapaikkojen sekä maisemapolkujen kunnostamiseksi. Aurajoentie herää eloon- kehittämishankkeen päämääränä on käynnistää Aurajoentien toiminta matkailutienä ja luoda tiestä houkutteleva, kestävän kehityksen mukainen lähimatkailukohde, jota tapahtumat tuovat tunnetuksi. Erillisen Aurajoentien kyltitys kuntoon-investointihankkeen avulla pystytetään koko tien matkalle matkailutiekyltitys sekä kehitetään kohteiden kyltitystä.

 
 Aurajoentien kyltit kuntoon
Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Jokivarsikumppaneilla
Auran kuntaTurku, Lieto (Aura, Pöytyä, Oripää)Varsin Hyvän osuus
2 898 €
70 %15.1.2021-31.12.2021

Hankekuvaus

Vuonna 2020 toimineella Aurajoen matkailutien esiselvitys-hankkeella luotiin puitteet virallisen matkailutien perustamiseksi Aurajoen länsirannalla, Turun ja Liedon rajalta, Auran ja Pöytyän kautta Oripäähän kulkevalle historialliselle tielle. Esiselvityshankkeen lopuksi Auran kunta haki väylävirastosta Aurajoentielle virallista matkailutiestatusta. Erillisen Aurajoentie herää eloon- kehittämishankkeen avulla teetetään ensin opastussuunnitelma kylttejä varten, minkä jälkeen tämän Aurajoentien kyltit kuntoon -investointihankkeen avulla hankitaan ja pystytetään koko tien matkalle matkailutiekyltitys sekä kehitetään kohteiden kyltitystä. 

 
 Kuntoportaat NiemenkulmalleMaskun Niemenkulman Martat ryMasku15 000 €75 %2.2.2021 – 31.12.2022

Hankekuvaus

Maskun Niemenkulman Martat ry haluaa tukea lähiliikuntaa rakentamalla kuntoportaat Niemenkulman koulun metsämaastoon. Marttojen yksi motto on: "Elämä on parasta itse tehtynä".   Oman tekemisen rinnalla yhdistyksen vahvuutena on yhdessä tekeminen.  Tämä hanke on toimintamme ydintä vuodesta 2021 alkaen.  Portaiden valmistuttua kannustamme portaiden aktiivista käyttöä mm kunnan hyvinvointipalvelujen kanssa. LOPPURAPORTTI
 
      

Hankekuvaus

xx

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

2021-2022

Kehittämishankkeet 2021-2022

HAKIJA JA HANKKEEN NIMI  PAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUS €TUKI %TOTEUTUSAIKAHANKKEEN KUVAUS JA LOPPURAPORTTI 

Saukonojan kyläyhdistys ry, Saukonojan laavu ja kuntoportaat

 

 

Lieto14 990 €75 %1.6.2021-31.12.2022

Hankekuvaus

Rakennetaan laavu ja kuntoportaat Saukonojan vanhan koulun viereiselle kalliolle. Laavu on myös Tammireittien varrella. Hankkeen tavoitteena on parantaa Saukonojan kylän yhteisöllisyyttä ja vetovoimaa sekä liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. LOPPURAPORTTI
 

Suomen Ratsastajainliitto ry, Tunne poni

 

Varsin Hyvän koko alue30 433 €80 %1.6.2021-31.12.2022

Hankekuvaus

Järjestetään isoja, lapsiperheille ja nuorille suunnattuja yleisötapahtumia, avointen ovien tapahtumia talleilla ja alakoululuokkien tutustumiskäyntejä talleille. Näissä esitellään hevosharrastusta ja sitä, minkälainen eläin hevonen on. Kehitetään poniavusteinen, pienryhmissä toteutettava toimintatapa, jossa ensisijainen fokus ei ole hevostaitojen oppiminen, vaan lasten hyvinvoinnin tukeminen.
 

Varsin Hyvä ry, HobbyLeader -teemahanke

 

Varsin Hyvän koko alue72 792 €77 %1.1.2021-30.4.2023

Hankekuvaus


Hankkeella edistetään asukkaiden aktiivisuutta ja harrastusmahdollisuuksia kulttuurista urheiluun ja muihin aktiviteetteihin. Harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien löytyminen kodin lähiympäristöstä edistää asukkaiden hyvinvointia ja kotiseudun arvostusta, ja on myös ekologisesti kestävää. Tuella voidaan esim. kunnostaa yhteiskäytössä olevia harrastustiloja ja -paikkoja sisällä ja ulkona tai hankkia harrastamiseen liittyviä välineitä ja tarvikkeita. Lisätietoa  LOPPURAPORTTI
 

 

Voimistelu- ja urheiluseura Rymättylän Soihtu ry, Rymättyläläiset matkalla hyvään kuntoon

 

Naantali12 712 €75 %1.6.2021- 31.5.2022

Hankekuvaus

Rakennetaan kuntoportaat Rymättylän koulun läheisyydessä sijaitsevalle kuntoradalle ja hankitaan käytetty moottorikelkka hiihtolatujen hoitamiseen. LOPPURAPORTTI
 

V-S liitto / Valonia, Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhanke Naantalissa 2021-2022 

 

Naantali35 000 €70 %2.8.2021-31.12.2022

Hankekuvaus

   Lähijakelupiste on pakettien ja muiden lähetysten välivarasto. Tavoitteena on mahdollistaa ympärivuorokautinen käyttö, jotta esim. yönaikaiset kuljetukset ovat mahdollisia ja palvelua voi käyttää oman aikataulunsa mukaisesti. Esiselvityksen perusteella muotoillaan palvelukonsepti Naantalin kaupungin kokeiltavaksi maaseutumaisella saaristoalueella. Tuloksista viestitään laajasti ja tuotetut materiaalit ovat hyödynnettävissä muissa kaupungeissa. Hankkeen toteuttaja on Valonia. Naantalin kaupunki tekee Valonian kanssa aktiivisesti yhteistyötä myös esiselvityksessä ja hankkeen viestinnässä. Kyse on joukkoistetusta jakelusta, jossa tavaroita ja lähetyksiä voivat kuljettaa sekä yritykset että yksityishenkilöt. Esiselvityksessä pakettiliikenteen ohella tarkastelussa ovat lähiruoan ja lähikalan tuottajat ja toimittajat. Sidosryhmäkeskusteluja käydään laajasti paikallisten toimijoiden kanssa ja tehdään palvelutarpeisiin ja -odotuksiin liittyvä sähköinen kysely. Lisäksi kyselyllä selvitetään kimppa- ja harrastekyytien tilannetta ja tarpeita. Yhteistyötä tehdään myös Naantalin kaupungilla alkaneen etätyöhankkeen kanssa, kysytään asukkaiden kiinnostusta ja tarvetta kutsupohjaisille joukkoliikenneratkaisuille ja viestitään alueella jo toimivista palveluista, kuten kutsubusseista. Hankkeella pyritään yhdistämään Naantalin kaupungin tarpeet älykkäiden kylien ja lähipalveluiden kehittämiseksi sekä kansalliset ja kansainväliset tavoitteet ilmastopäästöjen leikkaamiseksi uudenlaisia logistiikan palveluita kehittämällä.”

 

Kakskerran Kotiseutuyhdistys ry, Kakskerran museotorpan kunnostus

 

Turku11 757 €75 %15.9.2021-15.9.2022

Hankekuvaus

   Kakskerran Kotiseutuyhdistyksen omistaman 1800-luvun alussa rakennetun museotorpan kunnostus. Etelän- ja Itäpuolen alahirret ovat lahonneet, ne pitäisi vaihtaa. Myös laudoitus samoilta sivuilta sekä länsipuolelta pitäisi alareunoista vaihtaa. Pohjoisreunasta löytyy myös yksi lahovauriokohta. Restart Oy:stä Aapo Korhonen on tehnyt tarkan suunnitelman korjaustöistä joita luetellaan heidän tarjouksessaan. Rakennus toimii sekä tapahtumapaikkana että tilana, jossa voimme säilyttää vanhaa esineistöä. Torpalla järjestetään mm. kaikille avoimet kesä- ja joulumyyjäiset, juhannuksen lipunnosto sekä syksyinen kirpputori. LOPPURAPORTTI

 

Rusko-seura ty
Kotiseutuarkistot digiaikaan

 

Rusko8260 €80 %1.11.2021-31.10.2023

Hankekuvaus

Kotiseutuarkisto sijaitsee materiaalisesti kunnan kirjaston tiloissa. Arkiston käyttö on hankalaa ja rajattua. Käytön rajallisuus lisääntyy siirryttäessä itsepalvelukirjastoon. Digitoimalla aineisto se saadaan alueen järjestöjen, tutkijoiden ja kansalaisten käyttöön ilman aika- ja paikkarajoituksia. Lisäksi saadaan taattua aineiston säilyvyys ja turvallisuus. Viiden henkilön voimin on tarkoitus suoriutua tehtävästä.
 

Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö
Eloisa Pohjois-Turku

 

Turku56 577 €80 %1.3.2022-28.2.2023

Hankekuvaus

ELOISA Pohjois-Turku -hankkeen tavoitteet: 

  1. Tukea ja vahvistaa paikallista viestintää, yhteistyötä ja osaamista alueen osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Toimenpiteet: Asukasfoorumit, alueellinen viestintä monikanavanaisesti, alueelliset nettisivut

2.Kehittää alueellista vapaaehtoistyön mallia yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa.

Toimenpiteet: Liikkuva kahvipöytä, asukasfoorumit, vapaaehtoistyön kampanjat, tiedotus- ja viestintätuki yhteiskumppaneille, maksuttomat tilat yhdistysten käyttöön

  1. Lisätä alueellista ylisukupolvista hyvinvointia yhteisöllisyyden avulla ja kohottaa alueen vetovoimaisuutta osallisuuden keinoin.

Toimenpiteet: Nuorisotyön tukeminen (kahvilatyö), yhteisöruokailut, tapahtumat ja tempaukset, yritysyhteistyö ja hyvinvointipäivät. LOPPURAPORTTI

 

Naantalin kaupunki
Sukkasillaan-neulegraffititapahtuma Naantalin kirkkopuistossa

 

Naantali9488 €50 %1.3.2022 – 30.9.2022

Hankekuvaus

Uusi tapahtuma ”Sukkasillaan!” nostaa esille Naantalin historiasta sukankutomisen taidon ja tuo osallistavan lisän kaupungin tapahtumatarjontaan koko perheelle. Uudesta tapahtumasta luodaan kaikille yhteinen osallistava ympäristötaidetapahtuma. Tapahtuman tavoitteena on luoda elävä kaupunkimiljöö Naantalin Kirkkopuistoon. Neulegraffititapahtumassa koristellaan puiston lehmukset teemalla "Sukkasillaan!". Teeman pohjana on Naantalin sukkaperinne. Hankkeen tavoitteena on: - halu innoittaa ja kannustaa käsillä tekijöitä myös kaupallistamaan toimintaansa ja nostavan taidekäsityön muiden taidelajien joukkoon, esimerkiksi tilataiteena - nostaa käsityöperinne Naantalin vahvuudeksi, jolla kunnioitetaan kaupungin historiaa - tarjota yhdistyksille ja yksityisille tilaisuus esitellä käsityötaitojaan ja -teoksiaan julkisesti - rikastuttaa vuosittaisena ilmaistapahtumana Naantalin ja koko Varsinais-Suomen tapahtumatarjontaa ja tuoda esille neulegraffitia kaupunkitilan ilmiönä - olla mukana luomassa jotain uutta ja trendikästä Osallistujatavoite on 30 neuleteosta. Teokset jäävät elämään tapahtuman jälkeenkin. Kohderyhmät: Projektin ensisijainen kohderyhmänä ovat kaupungin asukkaat sekä matkailijat. Toinen kohderyhmä on tapahtumaan teoksillaan osallistuvat luovat käsityöryhmät, kaikki neulomiseen hurahtaneet ryhmät, yhdistykset, organisaatiot, oppilaitokset lapsista-senioreihin. Tapahtuma antaa ryhmille erinomaisen tilaisuuden esittää käsityötaitojaan julkisessa tilassa. Sisältö: Neulegraffit ovat esillä ympäristöystävällisesti Kirkkopuiston puissa ajalla 4.7.-28.7.2022. Tapahtumapäivänä 14.7. järjestetään innovatiivisia käsityöammattilaisten esittelyjä. Esittelyjen/pajojen tarkoituksena on käsityöelinkeinon innovointi ja verkostoituminen. Tapahtuman avajaiset ovat saman päivän iltana, jolloin Naantalissa on myös Birgitan Yö -tapahtuma ja jotka tapahtumat tullaan yhdistämään. Lisäksi Naantalin Asuntomessut (15.7.-14.8.) ajoittuvat samalle ajanjaksolle. LOPPURAPORTTI
 

 

Kuhankuonon retkeilyreitistö- virkistysalueyhdistys ry

Lähiluontokohteiden aluetiedon saavutettavuuden, saatavuuden ja seurannan edistämishanke (kehittäminen)

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Jokivarsikumppaneilla

 

Kaarina, Masku, Nousiainen, Rusko, Raisio, Turku
(Pöytyä, Aura,  Mynämäki)
Varsin Hyvän osuus
6 900 €
50 %21.6.2021 – 31.12.2022

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on saattaa tieto Kuhankuonon retkeilyreitistön eri reittikokonaisuuksista ja palveluista paremmin ulkoilijoiden, retkeilijöiden ja paikallisten alueella toimivien palveluntuottajien käyttöön. Hankkeessa toteutetaan palvelualusta, josta tieto löytyy keskitetysti. Reitistökuvauksissa kuvataan eri kohteiden ´parhaat palat´, reitin kuvaus ja siellä olevat rakenteet sekä saavutettavuus. Tapahtumakalenterista ja palveluntarjoajien kuvauksista luodaan alusta, jonka kautta paikalliset toimijat voivat nykyistä helpommin mainostaa toimintojaan sekä saavuttavat yhdistyksen viestintäkanavien kautta laajan yleisön; ja toisaalta retkeilijät löytävät yhdestä ´luukusta´ kaikki tapahtumat. Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on paikallisten toimijoiden koulutus, sitouttaminen ja aktivointi tapahtumakalenterin käyttöön sekä palveluntarjoajien kuvausten tekemiseen. LOPPURAPORTTI
 

Kuhankuonon retkeilyreitistö- virkistysalueyhdistys ry

Lähiluontokohteiden aluetiedon saavutettavuuden, saatavuuden ja seurannan edistämishanke (investointi)

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Jokivarsikumppaneilla

 

Kaarina, Masku, Nousiainen, Rusko, Raisio, Turku
(Pöytyä, Aura,  Mynämäki)
Varsin Hyvän osuus
1 600 €
50 %21.6.2021 – 31.12.2022

Hankekuvaus

Erillisellä investointihankkeella toteutettavan seurantalaitteiden hankinnan avulla pystytään tuottamaan mittauksiin perustuvaa kävijätietodataa eri tahoille. Keskeisiä datan hyödyntäjiä ovat palveluntarjoajat, jotka saavat tiedot reitinosilla mitatuista kävijämääristä ja siten määrän potentiaalisista asiakkaista, Toisena hyödyntäjänä ovat kunnat, jotka voivat käyttää kävijädataa terveys- ja hyvinvointipalveluiden seurannan ja edistämisen tukena. LOPPURAPORTTI
 

Jöns Budde -seura ry
Naantalin Kirjajuhlat jalkautuu kylille

 Naantali8 328 €80 %6.4.2022- 31.12.2022

Hankekuvaus

Naantalin Kirjajuhlat on poikkitaiteellinen tapahtuma, joka on perustettu pitämään Jöns Budden nimeä esillä. Jöns Andersinpoika Budde oli Naantalin luostarin munkki ja uskonnollinen kirjailija 1400-luvun loppupuolella. Häntä pidetään Suomen ensimmäisenä nimeltä tunnettuna kirjailijana ja hän oli keskiajan tunnetuimpia suomalaisia. Naantalin Kirjajuhlat esittelee tämän päivän kirjallisuutta korkeatasoisella, mutta helposti lähestyttävällä ohjelmalla. Suomalaisen kulttuurin kärkinimet ovat tuoneet yleisöä niin Naantalista kuin ympäristökunnistakin. Lukemisen riemun edistäminen on tavoitteenamme ja mottomme on ”kirja kuuluu kaikille”. Nyt on aika viedä tapahtuma myös ympäristökuntiin. Vuoden 2022 Kirjajuhlien teemana on oma paikka, joka voi olla paitsi työhuone, myös henkinen maailma, sielunmaisema tai kotipaikka. Teemaa voisi nyt tutkia esimerkiksi Merimaskun Maamiesseurantalolla, Livonsaaren Seurantalolla tai vaikkapa luontoretkellä runoja kuuntelemalla nokipannukahvien äärellä. "Kyläiltamat" käsittäisivät kirjailijahaastatteluita, lavarunoutta ja musiikkia. Ohjelma kestäisi noin 2,5 tuntia väliaikoineen. Pyhiinvaellus on yksi tapa etsiä omaa henkistä maailmaa ja suunnitelmissa olisikin toteuttaa retki lähiluontoon vaikka eräoppaan opastuksella. Päätapahtumassamme esiintyy noin 40 taiteilijaa. Vakiona ohjelmistossa on Juha Hurmeen ohjaama "Canterburyn tarinat", jonka on suomentanut naantalilainen runoilija Toivo Lyy. Jöns Budde on aina mukana julistamassa Roope Lipastin hänelle kirjoittaman kirjarauhan. Iltamat kylillä olisi siis etkot päätapahtumalle 9 - 10.8, ja "pyhiinvaellus" päiväaikaan. Naantalin Kirjajuhlien avajaiset ovat 11.8. klo 17 ja juhlapuhujana on piispa Mari Leppänen. Naantalin Kirjajuhlat on osoittautunut erittäin tervetulleeksi tapahtumaksi niin yleisön kuin taiteentekijöidenkin kannalta. Kirjallisuustapahtuma Suomen kärkikirjailijoiden ja runoilijoiden siivittämänä olisi hieno lisä saaristokuntien kulttuuritarjontaan.

 

Ukipolis Oy
BikeMenu2

Alueittenvälinen hanke, vireillä Leader Ravakassa

 

Varsin Hyvän koko alueVarsin Hyvän osuus 21 154 €100 %1.4.2022-31.10.2023

Hankekuvaus

BikeMenu2-hankkeessa kehitetään pyöräilyyn ja lähiruokaan perustuvaa matkailua lounaisessa Suomessa, mikä parantaa alan toimijoiden toimintaedellytyksiä, tiivistää niiden yhteistyötä ja synnyttää uusia työmahdollisuuksia erityisesti maaseudulle ja nuorille. Tavoitteena on luoda alueesta kansainvälisesti houkutteleva ja vastuullinen pyörämatkailukohde, jossa eri toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan lounaisen Suomen kilpailukykyä pyörä- ja aktiivilomakohteena, tuetaan pyöräilyreittien virkistyskäyttöä ja kehitetään maaseudun matkailuyritysten ja muiden alan toimijoiden toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä. Hanke vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta ja tukee paikallistaloutta. Hanke myös tukee Leader-ryhmien strategioita mm. maaseutumatkailun näkökulmasta.


 

Ruskon Nuorisoseura ry
Ruskon kesäteatterin kalustehankinnat

 

Rusko6 880 €75 %10.4.2022-30.6.2022

Hankekuvaus

Ruskon Nuorisoseura on 127-vuotias ruskon kesäteatteria pyörittävä yhdistys. Haemme avustusta Ruskon kesäteatterin kahvion sekä muiden toimintojen pyörittämiseen tarvittavia kalusteita, lipunmyyntikojua, varastokontti sekä vartiointilaitteita varten. Ruskon kesäteatteri aloitti taas toimintansa uudelleen 2022 ja tuo mahdollisuuden harrastaa teatteria ja kulttuuria yhteisöllisesti. Teatterin harrastajia Ruskolla on ympäri maakuntaa, moni tulee kauempaakin niin tekemään kuin katsomaan teatteria. Ruskon kesä teatteri antaa mahdollisuuden harrastaa teatteria, niin lasten nuorten kuin aikuistenkin, ikäjakautuma tälläkin hetkellä on 5-65 vuotiaaseen asti. Teatteri tuo perheet harrastamaan yhdessä ja tukee perheiden yhdessä oloa. Teatteri on yhteisöllinen ryhmä, joka tukee nuoria ja kaiken ikäisiä ilmaisutaitoon ja yhdessä tekemisen riemuun. Osa entisistä nuoristamme on löytänyt tätä kautta ammatin tai pitkäaikaisen harrastuksen, joka on auttanut eteenpäin elämässä. Ruskon Nuorisoseura toimii vapaaehtoisvoimin, palkan saa ainoastaan ohjaaja sekä musiikista vastaava. Puvustus, lavastus sekä kaikki muu oheistoiminta tehdään vapaaehtoistyönä. Teatteri tuottaa kerran vuodessa kesäteatterissa näytöksen, jossa katsojia on viime vuosina käynyt 1700–2010 henkilöä. Vapaaehtoistyönä on suunnitteilla myöskin syksyksi 2022, murhamysteeri, joka tulee olemaan aika suuri projekti. Ruskolle ei yleensä väkeä tule muuten vaan käymään, mutta teatteri tuo väkeä keskustan tuntumaan ja saa myös Ruskolaisen suuresti liikkeelle. Teatteri on päässyt toimimaan taas kahden koronavuoden tauon jälkeen ja olisi hyvä uudistaa ”pihakalusteita ja tehdä niiden siirtely ja pakkaaminen helpommaksi. Kalusteet olisivat helppoja liikuteltavia ja niiden käyttöä voisi olla myös muissa Ruskolaisissa tapahtumissa, esim. iltatori, Ruskopäivät sekä Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston tilaisuuksissa. LOPPURAPORTTI/learn_more]

 

Nousiaisten Yrittäjät ry,

Valoa ja viihtyisyyttä Nousiaisiin

 

Nousiainen11 955 €75 %1.7.2022-31.1.2023

Hankekuvaus

Kausivalojen hankinta ja asennus Nousiaisten Nummen keskustaan, katuvalotolppiin tähtikuvioinen tolppavalo 11 kpl ja 7-8 puuta valaistaan valoketjulla. Luodaan viihtyisyyttä Nousiaisten keskustaan pimeänä vuoden aikana. Nousiaisten kunnassa keskustan ilme on varsin pimeä talvikuukausien aikana ja useat kuntalaiset ovat toivoneet lisää viihtyisyyttä keskustaan, tällä hankkeella piristämme alueen viihtyisyyttä ja kuntalaisille hyvää mieltä ja turvallisuutta.LOPPURAPORTTI
 

Männäisten tori ry

Matka juurille Vakka-Suomi

Alueitten välinen hanke, vireillä Leader Ravakassa

 

TaivassaloVarsin Hyvän osuus 3 370 €90 %1.9.2022 – 31.3.2024

Hankekuvaus

Matka juurille Vakka-Suomi on matkailuun liittyvä kehittämis- ja verkostoitumishanke, jonka vetäjänä toimii Männäisten tori ry. Hankkeen tavoitteena on luoda juurimatkailuun perustuva toimijaverkosto Vakka-Suomeen. Juurimatkailu yhdistää erilaisia palveluja, vierailukohteita ja mm. tarinoita. Vakka-Suomen kunnat toimijoineen saavat yhteisen nimittäjän, brändiaihion, jonka avulla markkinoida ja viestiä maaseudun rikkaasta kulttuuriperinnöstä tulevaisuudessa. On sanottu, että kulttuuriperinnön paras turva on sen kestävä käyttö. Juurimatkailun tavoitteena on tuoda esiin kulttuuriperintöä laajasti. Olemassa olevien resurssien höydyntäminen, lähimatkailun edistäminen, kestävien liikkumistapojen yhdistäminen (esim. pyöräreitit ja yhteiskuljetukset) ovat eräitä näkökulmia jotka tulevat esille Juurimatkailun tuotteistamisessa. Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on kartoittaa potentiaalisten toimijoiden kiinnostusta. Kartoitettavana on myös se, mitä mahdollista lisäarvoa kukin toimija voisi itse verkostolle tuottaa. Olemassa olevien resurssien kokoamisen lisäksi pohditaan miten resursseja tulisi jatkojalostaa. Aineistot kerätään yhteiskehittämällä Juurimatkailuverkostoa ja sen toimintamallia. Hankkeen tuloksena syntyy verkosto ja brändiaihio sekä tulevaisuuden toimintaa luotsaava toimintasuunnitelma, konsepti. Hankkeessa dokumentoidaan potentiaaliset toimijat Vakka-Suomen alueella ja kartoitetaan mitä resursseja heillä olisi antaa verkoston käyttöön ja miten he voisivat hyötyä itse verkostosta. Hankkeen tuotoksena syntyy myös toimintamalli ja toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma vastaa siihen miten juurimatkailua tuotteistetaan ja markkinoidaan tulevaisuudessa. Toimintasuunnitelmassa hahmotellaan miten verkoston toiminta ja sen rahoitus jatkossa järjestetään. Hankkeen toiminta kohdistuu V-S:n alueella toimiviin yhdistyksiin ja yrityksiin, sekä kuntiin. Hyötyjinä ovat myös alueen asukkaat, matkailijat, juuristaan kiinnostuneet suomalaiset ja ulkomaalaiset tiedonetsijät.


 

Aliskulman kyläyhdistys ry
Kylän toimintaverstas 2022-2024

 

Nousiainen14 918 €75 %1.10.2022-31.12.2024

Hankekuvaus

Nousiaisten Vanha Aseman on Aliskulman kyläyhdistyksen omistama kiinteistö ja on kylän väen aktiivisessa käytössä. Vanhaa Asemaa vuokrataan myös juhla- ja kokouskäyttöön ympäri vuoden
Nousiaisten Vanhan Aseman pihapiirissä keskeisellä paikalla sijaitsee vanha, vuonna 1922 valmistunut talli- ja varastorakennus, joka on rapistunut vuosien saatossa huonokuntoiseksi. Tällä hetkellä rakennuksen huono kunto rajoittaa sen käyttöä ja estää rakennuksen toiminnallisen kehittämisen. Rakennus on tällä hetkellä ainoastaan varastokäytössä. Rakennuksessa on paljon tilaa ja kunnostamalla siitä saataisiin loistavat tilat yhteisölliselle toiminnalle.
Talli- ja varastorakennus on olennainen osa Nousiaisten Vanhan Aseman pihapiiriä ja se tulisi myös miljöön vuoksi kunnostaa ennen kuin rakennus on liian huonokuntoinen. Aseman rakennuskanta on maakuntakaavassa ja osayleiskaavassa merkitty rakennussuojelualueeksi ja sen säilyttäminen on yhdistykselle tärkeää. Hankkeella haetaan ensisijaisesti ratkaisua harrastustilan ja yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen soveltuvan rakennuksen kunnostamiseen, jotta se voitaisiin säilyttää ja sen käyttöä voitaisiin kehittää palvelemaan Aseman aluetta sekä ympäröivän kylän asukkaita.
 

Karunan kyläyhdistys ry
Kallioranna leikkikentän korjaushanke

 

Sauvo7 428 €75 %25.9.2022-30.6.2023

Hankekuvaus

Vuonna 2011 Karunan Kalliorantaan rakennetun leikkikentän aidan uusinta, uusi leikkimökki ja turvahiekkaa leikkialueelle.


 

Nautelankoski-säätiö sr
Nautelankosken teollisen kulttuuriperinnön säilyttämishanke

 

Lieto5 850 €75 %1.7.2022-31.12.2022

Hankekuvaus

Nautelankosken museo sijaitsee Aurajoen varrella Liedossa. Museoon kuuluva vesimylly vuodelta 1807 on kunnostettu 1940-luvun tilannetta vastaavaksi. Alun perin myllyn laitteita pyörittivät vesirattaat myllyn alakerran vesikanavassa. Turbiinisäiliö rakennettiin 1900-luvun alussa, jolloin myös vesikanavaa ja sulkuja uusittiin. Vettä ohjataan turbiinisäiliöön myllylammesta vesikanavaa pitkin sulkujen avulla. Sulkujen säätö on toteutettu vanhalla vipuvarsitekniikalla.Turbiinisäiliön suulla on kolmiosainen välppä, joka estää roskien pääsyn säiliöön. Pohjapato on vuodelta 1897.

Hankkeessa rakennetaan uudet kannatinpalkit ja sillat suluille, sulkukehikoihin vaihdetaan uudet puurakenteet ja nostomekanismi uudistetaan taljakäyttöiseksi. Välpän korjausta vaativat osat korvataan uusilla ritilöillä vanhan mallin mukaisesti. Nautelankosken pohjapadon kivien kiinnitysraudat uusitaan ja padon päältä siirtynyt kivi palautetaan alkuperäiselle paikalleen LOPPURAPORTTI.

Hankkeen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta sekä säilyttää vanhat työmenetelmät elävinä ja rakenteet sellaisina, että ne kertovat työmenetelmien pitkästä historiasta. Tarkoituksena on myös konkretisoida maatalousyhteisöön liittyvän työn monipuolista historiaa ja taata ekologisen sähkön tuotannon jatkuvuus. Hankkeen osatarkoituksena on laajentaa kokemusta ja painottaa menneisyyden tuntemisen merkitystä: miten kaikki mitä meillä on nyt, pohjaa siihen mitä on ollut.

Tuloksena Nautelankosken pato on kunnostettu, sulut nosto-, silta- ja tukirakenteineen uudistettu sekä turbiinisäiliön välppä korjattu. Tämän jälkeen ne ovat turvalliset ja toimivat siinä tehtävässä, johon ne on tehty. Kulttuurimaisema on saavutettava ja säilyy sellaisena, joksi se on varhaisen teollistumisen ja myllyn rakentamisen aikana muodostunut. Hankkeen toimenpiteiden myötä osa katoavaa kulttuurihistoriaa säilyy tuleville sukupolville konkreettisessa ja helposti lähestyttävässä muodossa. LOPPURAPORTTI

 

Lundan kyläyhdistys r.y.
Lundan leikkikenttä

 

Masku15 000 €75 %1.3.2023-30.4.4024

Hankekuvaus

Lundan kyläyhdistys toimii Maskun kunnan yhdentoista kylän alueella. Alueella on vanhaa rakennuskantaa ja useita uusia omakotialueita.Lundan leikkipaikka perustetaan kylätalon, Lundan majan pihapiiriin. Tavoitteena on lisätä alueen houkuttelevuutta lapsiperheille, tutustuttaa uudet asukkaat toisiinsa järjestettävien tilaisuuksien ja tapahtumien puitteissa. Lundan majan pihapiirissä, aidatulla alueella oleva leikkipaikka tarjoaisi lapsille turvallisen ja viihtyisän puuhailupaikan.
Lundan majaa vuokrataan juhlien ja tapahtumien pitopaikaksi, tilan houkutteluvuutta lisäisi, jos lapsille olisi tarjota paikka leikkimiseen tilaisuuksien aikana.
Hankkeen tavoitteena on saada alueen lapsiperheet ja muut nuoremmat asukkaat käyttämään Lundan majaa ja sen ympäristöä ja osallistumaan tapahtumiin ja myös tulemaan mukaan toimintaan. Aikaisempaan toimintaan nähden toivomme, että uusien toimijoiden myötä alueelle ideoitaisiin uusia erilaisia tapahtumia.
Hankkeen päätyttyä meillä on vireää toimintaa, innokkaita uusia toimijoita ja tilaisuuksiin ja tapahtumiin tulee runsaasti väkeä.
 

V- Kylät ry
Ilmastokestävä kylä

 

Varsin Hyvän koko toiminta-alue14 277 €80 %1.12.2022-31.12.2023

Hankekuvaus

Ilmastokestävä kylä -hankkeessa tavoitteena on kannustaa Leader Varsin Hyvän alueen kyläyhteisöjä pohtimaan omaa rooliaan ilmastonmuutoksen edetessä: mitä muutos oman kylän kannalta voi tarkoittaa, miten se otetaan huomioon omassa toiminnassa, miten kylä voi omalta osaltaan edistää vähähiilisyyttä ja yhteiskunnallista kestävyyttä; muutossopeutumista, turvallisuutta ja varautumista?

Kansalais- ja järjestötoiminta on monialaista ja kattavaa ja kaikille sopivaa ilmasto-ohjelmaa on mahdotonta toteuttaa. Ilmastokestävä kylä –hankkeessa keskitytään nimenomaan kylätoimintaan ja luodaan hankekylien (3 kpl) kanssa toteutettujen työpajojen ja infotilaisuuksien avulla kylätoiminnan oma ilmasto-ohjelma, joka toisaalta pohtii muutosta ilmiönä ja toisaalta listaa ruohonjuuritason toimenpiteitä, jotka soveltuvat kyläyhteisöille Turun seudun maaseudulla. Tavoitteena on luoda pohja, jolla ilmastonmuutosta voidaan jatkossa käsitellä laajemminkin kylätoiminnan piirissä. Hanke toimii myös taustoituksena uuden ohjelmakauden laajemmille ilmastohankkeille ja Älykäs kylä -toimille.


 

Rokmanni ry
Aurinkovoimaa Mannin Navetalla

 

Lieto11 937 €75 %1.11.2022- 30.8.2024

Hankekuvaus

Rokmanni ry on aatteellinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Sen tarkoituksena on mm. elävöittää maaseutua, edistää Liedon maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä ja kehittää alueen seudun lapsi- ja nuori-, kulttuuri-, harrastus- sekä virkistystoimintaa.
Tarkoituksena on myös luoda ja kehittää uusia mahdollisuuksia taide- ja kulttuuritoiminnalle sekä edistää taiteiden ja kulttuurin alojen edustajien, ammattilaisten ja kaikenikäisten harrastajien sekä seudun asukkaiden yhteistoimintaa. Yhdistyksemme on toiminut vuodesta 2007 talkoovoimin ja toimintakeskuksemme on Liedon asemalla sijaitseva Mannin Navetta.

Hankkeen tarkoituksena on hankkia Mannin Navetalle aurinkovoimala sekä samalla uusia Mannin Navetan sähköjä riittäväksi ja koko Mannin Navetan toimintaa paremmin tukevaksi.

Mannin navetta sijaitsee todella aurinkoisella paikalla. Aurinkosähkö on vähäpäästöisimpiä tapoja tuottaa sähkö itse. Pystyisimme tuottamaan aurinkosähköä helmikuun ja marraskuun välisenä aikana energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.Tavoitteenamme on, että saisimme mitoitettua aurinkovoimamme niin, että voisimme käyttää kaiken tuottamamme sähkön itse. Näin säästäisimme ostosähkö, sähkönsiirto- ja sähköveromaksuissa.Hankkeen turvin voisimme panostaa siis uusiutuvaan aurinkoenergiaan ja nimenomaan vähentää sähkölaskujen riippuvuutta sähkön hinnasta täten turvaten toimintaamme sekä mahdollistaa sillä laajemman toimintakauden. Tähän samaan tähtää myös muut hankkeessa mainitut tarvittavat sähkötyöt.
Aurinkopaneelijärjestelmät vaativat todella vähän huoltoa ja ovat pitkäikäinen investointi.Tämä olisi vihreää siirtymistä sekä kestävää kehitystä.


 

V-S Muistiyhdistys ry
Turvallisesti kotona - ikääntyneiden henkilöiden turvallisen kotona asumisen edistäminen

 

 

Varsin Hyvän koko toiminta-alue29 528 €80 %1.1.2023 – 1.6.2024

Hankekuvaus

xx
 

 

Yritystuet 2021-2022

HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUS TUKI %HANKKEEN KUVAUS
Vuokraamoliiketoiminnan käynnistäminenJalo Marine OyNaantali   5 450 €50 %

Hankekuvaus

Jalo Marine Oy aikaisemmin sijainnut Turun Pansiossa vuokratiloissa, mutta on nyt hankkinut omistukseensa säilytyksiin, huoltoihin ja korjaamotoimintaan erinomaisesti soveltuvan hallin- ja toimipisteen Naantalin Luonnonmaalta. Luonnonmaan erinomainen sijainti on ihanteellinen saaristomeren suuren venekeskittymän johdosta ja tämä luo mahdollisuuden myös kokonaan uudelle liiketoiminnalle. Jalo Marine Oy on virallisesti jättänyt yrityksen muuttoilmoituksen 19.3.2021 ja nykyinen yhtiön osoite on Luonnonmaalla sijaitseva Navirentie 5, 21100 Naantali. Jalo Marine Oy:n suunnitelmissa on aloittaa kokonaan uusi liiketoiminta, jossa asiakkaille vuokrataan veneitä, vesiskoottereita, Sub-lautoja ja muita vesiurheiluun liittyviä välineitä. Nykyinen liiketoiminta luo erinomaiset edellytykset vuokraamoliiketoiminnalle koska yhtiöllä on jo valmiina säilytykseen ja huoltoihin tarvittavat tilat, henkilökunta ja osaaminen. Suunnitelmissa on myös rakentaa alueelle kokoaan uusi halli liiketoimintaa varten, tämän rakennushankeen ajankohta on alustavasti arvioitu olevan vuonna 2022. Luonnonmaan läheisyydessä ei ole tällä hetkellä yhtään tahoa, joka tarjoaisi laajasti vesikulkuneuvoja ja harrastevälineitä vuokralle. Yksittäisiä vesiskoottereita voi vuokrata Naantalin läheisyydestä mutta nekin pitää hakea itse kuivalta maalta mereen. Naantalin alueen matkailuvetovoima tulee kasvamaan voimakkaasti tulevina vuosina ja jo viime kesänä saatujen tietojen mukaan kysyntää vesikulkuneuvojen ja vesiurheiluvälineiden vuokraamiselle on merkittävästi. Luonnonmaan lähes ylivoimainen maantieteellinen sijainti mahdollistaa vuokraamisen hyvin laajalle asiakakunnalle koko Itäisen saaristomeren alueella. Vuokraamotoiminta on myös omiaan rikastamaan alueen majoitus ja ohjelmapalveluyritysten palvelutarjoomaa.

TyökaluinvestointiJPS-Motors OyLieto2 820 €20 %

Hankekuvaus

Olemme pieni lietolainen yritys, joka on konepajatoiminnasta siirtynyt metallityöstökoneiden korjaukseen ja huoltoon. Olemme tämän vuoden aikana palkanneet toisen perheen ulkopuolisen työntekijän ja nyt olisi ajankohtaista hankkia lisää yrityksen toiminnan ja kehittymisen kannalta välttämättömiä työkaluja.

KalustoinvestointiKoneistus Tilander OyMasku15 390 €20 %

Hankekuvaus

Yrityksellä on metallin työstöön nykyvaatimusten mukainen konekanta, jolla tuotteet saadaan tehokkaasti valmistettua. Myynnin lisäämiseksi ja markkinaosuuden kasvattamiseksi on tarkoitus investoida hydraulipuristimeen. Sen avulla voidaan valmistaa tuote alusta loppuun itsenäisesti. Tällöin koko tuotteen valmistuskaari olisi omassa tuotannossa.

Listakoneen hakintaNordica Woods OyNaantali7 000 €20 %

Hankekuvaus

Tarvitsemme uudelle yrityksellemme laadukkaan listakoneen meidän tarpeisiimme. Tavoitteena olisi saada ostettua uusi listakone, joka tekee laatua. Nordicawoodsille on todella tärkeää, että koneet, laitteet ja materiaalit ovat laadukkaita. Listakone on tarkoitettu pelkästään meidän käyttöömme ja on oleellinen osa tuotantoa.
Plasma-/polttokoneen hankintaKorika OyRusko19 030 €20 %

Hankekuvaus

30 vuotta vanhan plasma-/polttokoneen tilalle hankitaan uusi, tehokkaampi kone. Lisäksi uusitaan kaapelointi, CNC-ohjausjärjestelmä ja ohjelmat
Pintakäsittelylinjan hankintaPuutavaraliike Larjama KyTaivassalo6 000 €20 %

Hankekuvaus

Pintakäsittelylinja puutuotteiden jatkojalostamiseksi
MehuasemaPakurlan tilaPaimio12 800 €20 %

Hankekuvaus

Hankitaan mehustuslinjasto.
Luonnonlääkintätuotteiden kehittäminenFinnTar OyPaimio15 000 €20 %

Hankekuvaus

Arctic Vet -tuotesarjan kehittäminen.
CNC-koneen hankintaKapukaija OyKaarina8 022 €20 %

Hankekuvaus

Tarkoituksemme on hankkia CNC-kone valmistamiemme veneiden kansien tuotantoon. Sillä saavutetaan merkittäviä etuja, joilla varmistamme kilpailukykymme ulkomaista kilpailua vastaan. Pystymme kasvattamaan markkinoitamme Keski-Eurooppaan, kasvattamaan tuotantoamme tehokkaasti sekä tarjoamaan työpaikkoja uusille työtekijöille.
     

Hankekuvaus

xx
     

Hankekuvaus

xx