Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Hyvinvointi ja turvallisuus -teemahanke

Hyvinvointi ja turvallisuus -teemahanke

Hyvinvointi ja turvallisuus maaseudulla -hanke  20.1.2020- 31.12.2021

HUOM! Toimenpiteiden hakuaika on päättynyt. Tukea sai 11 toimenpidettä, ja niiden toteutus voi jatkua 31.10.2021 asti.

 

Mitä tarkoittaa teemahanke

Teemahanketta hallinnoi Leader Varsin Hyvä, ja siitä myönnetään tukea noin kahdellekymmenelle 1 000 -7 000 euron toimenpiteelle yhteensä 45 000 euron edestä. Toimenpiteen hakijoina voivat olla vain Leader Varsin Hyvän alueella toimivat rekisteröityneet yhdistykset. Kukin yhdistys vastaa omasta toimenpiteestään ja sen raportoinnista Leader Varsin Hyvälle, mutta Leader Varsin Hyvä vastaa raportoinnin ja maksuhakemusten tekemisestä Hyrrään.

 

Mihin hankkeesta myönnetään tukea ja kuinka paljon

Hankkeella tuetaan erityisesti hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä. Leader Varsin Hyvän alueella on useita yhdistysten omistamia tai hallinnoimia rakennuksia ja luontoreittejä, kyliä, rantoja ja luontokohteita, joissa on jatkuva tarve pienille investointitoimenpiteille. Pientenkin toimenpiteiden avulla voidaan parantaa niiden toiminnallisuutta, turvallisuutta, käyttömukavuutta ja –tehokkuutta. Toimenpiteiden ja toimintatapojen toivotaan olevan ympäristöystävällisiä ja ekologisesti kestäviä.

Toimenpiteille myönnetään 70 % tuki, ja omarahoitusosuus voi koostua joko yksityisestä rahasta ja talkootyöstä tai kokonaisuudessaan talkootyöstä. Toimenpiteen kohteen tulee olla hakijan omistuksessa tai siitä tulee olla vähintään 10 vuoden vuokrasopimus.

 

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet

Investoinnit voivat olla hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä kuten harrastustilojen kunnostusta, laite- ja kalustohankintoja ja muita vapaa-ajan toimintaa edistäviä toimenpiteitä.

Toimenpide-esimerkkejä

  • kokoontumistilojen ja -paikkojen turvallisuutta parantavat toimenpiteet; valaistus, poistumisteiden merkinnät, liikenteen nopeusnäytöt, sydäniskuri, valvontakamerat
  • esteettömyyttä lisäävät rakennelmat, invaluiskat
  • ulkoliikunta ja -retkeilyvarusteet; kuntoiluvälineet, teltat, keittovälineet, pelivälineet
  • sisäharrastustilojen kunnostus ja laitehankinnat
  • pienet hankinnat mm. tapahtumien järjestämiseen tai muun yhdistystoiminnan kehittämiseen; teltat, katsomot, lavarakennelmat
  • yhteiskäyttöön tulevat hankinnat; esim. erilaiset laitteet kuten aggregaatti
  • kokoontumistilojen pihojen toiminnallisuuden lisääminen; leikkipaikat, kalusteet, aidat, valaistus
  • luontokohteiden ja reittien kunnostus; laavut, nuotiopaikat, kalusteet, viitoitukset, opasteet, kaiteet, pitkospuut, pienet sillat, portaat
  • kuivakäymälät, biovessat
  • uimarantojen ja ulkoilupaikkojen kunnostaminen ja varustaminen, pukukopit, vessat, laiturit, oleskelualueiden varustus, laiturit, nuotiopaikat

Teemahankkeessa ei tueta toimenpiteitä, jotka vaativat rakennus- tai ympäristöluvan. Toimenpideluvat tai mahdolliset maanomistajien tai naapureiden suostumukset tai sopimukset on oltava jo hankkeen hakuvaiheessa.

Hankkeen kustannuksia voivat olla myös mm. talkootarjoilusta tai kirjanpidosta johtuvia.

 

Toimenpiteiden valintamenettely

Leader Varsin Hyvän hallitus valitsee teemahankkeessa toteutettavat toimenpiteet. Valinta suoritetaan hallituksen kokouksessa hakuajan päätyttyä. Valituiksi tulevat parhaiten Valintakriteerit ja muut ehdot täyttävät toimenpiteet.

 

KATSO TÄSTÄ HAKUOHJEET JA AIKATAULU

Teemahankkeen info 29.1.2020 Hyvinvointi ja turvallisuus maaseudulla -teemahanke

Teemahankkeen info 5.5.2020 Aloitusinfo toimenpiteiden toteuttajille

 

MAKSUHAKEMUKSET JA TUEN MAKSAMINEN
Toimenpiteiden maksuhakemus lähetetään sähköpostitse Leader Varsin Hyvälle os. eeva.mettala-willberg(at)varsinhyva.fi
Hankkeesta tehdään kolme maksuhakemusta.
1. ajalta 20.1.2020 – 30.10.2020 maksuhakemusten viimeinen jättöpäivä Varsin Hyvälle on
15.12.2020
2.  ajalta 1.11.2020 -31.5.2021 maksuhakemusten viimeinen jättöpäivä Varsin Hyvälle on
31.7.2021
3. ajalta 1.6.2021 – 31.10.2021 maksuhakemusten viimeinen jättöpäivä Varsin Hyvälle on
31.12.2021

Maksuhakemukseen tulee liittää kirjanpitäjän allekirjoituksellaan vahvistama ote pääkirjasta (tarpeen mukaan Pääkirjan avain), kopiot menotositteista (kuitit) ja maksutositteista (tiliote tai ote nettipankista), talkootyökirjat  sekä valokuvia valmiista rakenteista/rakennuksista, tehdyistä toimenpiteistä tai hankituista tarvikkeista.

Liitteet tulee toimittaa pdf-tiedostoina tai skannattuna, ei valokuvia. Yksi tai useampi asiakirja samaan tiedostoon, ei yksi sivu kerrallaan, kiitos!

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
Tuki maksetaan toimenpiteiden toteuttajille sen jälkeen, kun Ely-keskus on tehnyt hankkeesta maksupäätöksen.

Kooste rahoituksen saaneista toimenpiteistä HANKEREKISTERI

 

Lisätietoja
Eeva Mettala-Willberg
eeva.mettala-willberg (at) varsinhyva.fi
p. 040 580 8868