Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Hyvinvointi ja turvallisuus -teemahanke > Hakuohjeet ja aikataulu

Hakuohjeet ja aikataulu

 

1. Hakuohjeiden tarkoitus
Hakuohjeet kertovat hakumenettelystä ja aikataulusta. Ne kertovat toimenpiteen toteuttamiseen liittyvistä seikoista ja tuen maksamisesta hakijalle.

2. Hakija
Hakijana voi olla yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yksityisoikeudellinen yhteisö kuten rekisteröity yhdistys tai säätiö joka toimii Leader Varsin Hyvän toiminta-alueella: Masku,
Nousiainen, Paimio, Rusko, Sauvo, Taivassalo, Kaarina (ent. Piikkiön alue, Kuusiston saari), Lieto (pl. Tarvasjoki), Naantali (vanhan kaupungin alue, Luonnonmaa, Merimasku,
Rymättylä, Velkua, Livonsaari sis. Lempisaaren alue), Raisio (alue Palovuoresta Haunisten altaalle ja Raision joelle) ja Turku (Maaria, Paattinen ja Kakskerran alue).

3. Hakuaika
Toimenpiteiden hakuaika on 20.1.-31.3.2020. Hakemusten tulee olla perillä Varsin Hyvän toimistolla tiistaina 31.3.2020 klo 15.45. Jos haun päättymiseen mennessä ei ole tullut riittävää määrää hakemuksia, Varsin Hyvän hallitus voi jatkaa hakuaikaa.
Toimenpiteiden tulee olla toteutettuja 31.10.2021 mennessä.

4. Toimenpiteen kustannukset ja tuen määrä
Teemahankkeessa toteutettavan yksittäisen toimenpiteen kustannusten alaraja on 1 000 euroa ja yläraja 7 000 euroa. Kaikille myönteisen tukipäätöksen saaneille toimenpiteille myönnetään 70 % tuki hyväksytystä kokonaiskustannusarviosta. Omarahoitusosuus (30 % )voi koostua yksityisestä rahoituksesta ja/tai talkootyöstä, jonka arvo on 15 € / tunti /hlö tai 45 € / tunti kun työ tehdään koneella (esim. traktori, kaivinkone). Hyväksyttävät kustannukset toimenpiteissä ovat samat kuin yleishyödyllisissä investointihankkeissa.

5. Hakulomake ja sen lähettäminen
Hakulomake löytyy suomi.fi -palvelusta. Tukea haetaan lomakkeella Lnro 3325B Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma. Lomakkeen täyttöohjeet

Hakemus liitteineen pyydetään toimittamaan os. Leader Varsin Hyvä, Kuralankatu 2, 20540 Turku. Leader Varsin Hyvän henkilökunta auttaa hakemuksen täyttämisessä tarpeen mukaan, ja hakijoille annetaan tarvittaessa mahdollisuus täydentää hakemusta sen jättämisen jälkeen. Myöhästyneitä ja täydentämättä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen liitteet
– investointitoimenpiteen hakulomake Lnro 3325B 
Huom! allekirjoitukset yhdistyksen sääntöjen mukaisesti!

– kustannusarvion erittely
– yli 2 500 euron hankinnoista selvitys hintatasosta (kolme tarjousta tai muu selvitys)
– yhdistysrekisteriote
– selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (pöytäkirjaote) jos yhdistysrekisteri ei ole ajan tasalla
– yhteisön säännöt
– selvitys taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
– pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
– arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä 3306F
– valintakriteerien tarkistuslista Valintakriteerit

Rakentamisinvestointeihin lisäksi tapauskohtaisesti
– pääpiirustukset
– erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
– rakennusselostus
– rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
– jäljennös toimenpiteen vaatimasta toimenpideluvasta.
(Teemahankkeessa ei tueta toimenpiteitä, jotka vaativat rakennus- tai ympäristöluvan)
–  jäljennös maanomistajien tai naapureiden suostumuksesta
– palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä)

6. Toteutettavien toimenpiteiden valinta ja toimenpiteen aloittaminen
Leader Varsin Hyvän hallitus valitsee teemahankkeessa toteutettavat toimenpiteet. Valinta suoritetaan hallituksen kokouksessa hakuajan päätyttyä. Valituiksi tulevat parhaiten valintakriteerit ja muut ehdot täyttävät toimenpiteet.

Valituksi tulleille sekä valitsematta jääneille toimenpiteiden hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse hallituksen päätös. Lisäksi valitsematta jääneille esitetään perustelut valitsematta jäämisen syistä.

Hallituksen päätöksen jälkeen järjestetään valituille toimenpiteiden toteuttajille yhteinen tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan hankkeen etenemisestä ja annetaan toimenpiteen toteuttamiseen liittyviä ohjeita.

Hakijat voivat aloittaa toimenpiteiden toteuttamisen omalla riskillä aikaisintaan Leader Varsin Hyvän hallituksen päätöksen jälkeen, sitä ennen syntyneet kustannukset ovat tukikelvottomia. Lopullisen tukipäätöksen rahoitettavista toimenpiteistä tekee Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Toimenpiteiden toteuttajat osallistuvat Leader Varsin Hyvän järjestämään aloituspalaveriin, jossa käsitellään toimenpiteen toteuttamiseen ja maksuhakemuksen tekemiseen liittyviä asioita. Hakijat toteuttavat toimenpiteitä suunnitelman mukaan ja toimittavat tarvittavat asiakirjat maksuhakemusta ja raportointia varten Leader Varsin Hyvälle.

7. Tuensiirtosopimus
Toimenpiteiden valinnan jälkeen Leader Varsin Hyvä tekee valittujen toimenpiteiden hakijoiden kanssa Tuensiirtosopimuksen. Siinä sovitaan tuen siirtämisestä Leader Varsin Hyvältä toteuttavalle taholle sekä vastuukysymyksistä ja työnjaosta.

8. Teemahankkeen lähettäminen ELY-keskukseen
Leader Varsin Hyvä lisää valitut toimenpiteet Hyvinvointi ja turvallisuus maaseudulla -hankkeen hakemukseen Hyrrä-järjestelmässä, minkä jälkeen se lähetetään V-S Ely-keskukseen. Valituille toimenpiteille tiedotetaan, kun V-S Ely-keskus on tehnyt päätöksen.

9. Maksuhakemukset ja tuen maksaminen (alustava aikataulu)
Toimenpiteiden Maksuhakemus lähetetään Leader Varsin Hyvälle. Hankkeesta tehdään kolme maksuhakemusta.
1. ajalta 20.1.2020 – 30.10.2020 maksuhakemusten viimeinen jättöpäivä Varsin Hyvälle on
15.12.2020
2.  ajalta 1.11.2020 -31.5.2021 maksuhakemusten viimeinen jättöpäivä Varsin Hyvälle on
31.7.2021
3. ajalta 1.6.2021 – 31.10.2021 maksuhakemusten viimeinen jättöpäivä Varsin Hyvälle on
18.2.2022

Maksuhakemukseen tulee liittää kirjanpitäjän allekirjoituksellaan vahvistama ote pääkirjasta (tarpeen mukaan Pääkirjan avain), kopiot menotositteista (kuitit) ja maksutositteista (tiliote tai ote nettipankista), talkootyökirjat  sekä valokuvia tehdyistä toimenpiteistä tai hankituista tarvikkeista. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Tuki maksetaan toimenpiteiden toteuttajille sen jälkeen, kun Ely-keskus on tehnyt hankkeesta maksupäätöksen.

10.Tiedottaminen ja neuvonta
Hankkeiden hakuajasta tiedotetaan Leader Varsin Hyvän www-sivuilla, facebookissa ja paikallislehdissä.

 

Kaikissa toimenpiteeseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä Leader Varsin Hyvän toimistoon. Käymme myös mielellämme paikan päällä tutustumassa kohteeseen ja neuvomassa suunnitelman laatimisessa.