Pages Navigation Menu
Etusivu > Ideasta hankkeeksi > Hankkeen talous

Hankkeen talous

Rahoituskauden 2023-2027 hanketukien haku on alkanut Hyrrässä 21.6.2023

Lisätietoa maaseutu.fi

Hankkeen tuki maksetaan jälkikäteen hankkeen kustannusmallin mukaisesti. Tuen maksamista varten tulee täyttää maksuhakemus Hyrrän kautta ja lähettää se käsiteltäväksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen, joka tekee maksupäätöksen. Hanketta haettaessa tulee siis ottaa huomioon, että hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan riittävän suuri väliaikaisrahoitus.

Jo hankehakemusvaiheessa on selvitettävä  kuinka hankkeen omarahoitusosuus kerätään. Omarahoitusosuus ei voi koostua julkisesta rahoituksesta, kuten kuntien tuesta vaan sen tulee olla yksityistä rahaa. Jos kaipaat vinkkejä yhdistysten varainhankintaan, voit tutustua tähän oppaaseen: Varainhankintaopas yhdistyksille

Omarahoitusosuuden voi korvata myös osittain tai kokonaan talkootyöllä. Talkootyö on osa hankkeen kustannuksia, kuten mikä tahansa muukin ulkoa ostettava työ, joten se tulee ottaa huomioon kustannusarviota tehdessä. Talkoita olisi hyvä kertyä tasaisesti hankkeen alusta alkaen, samassa suhteessa muiden rahoituslajien kanssa.

 

Kirjanpito

Hankkeen kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan lainmukaista kirjanpitoa siten, että hankkeen osuus voidaan vaikeudetta tunnistaa ja erottaa muusta kirjanpidosta. Mikäli hakija ei käytä kirjanpitotoimistoa, on netistä saatavilla myös ilmaisia kirjanpito-ohjelmia. Kirjanpito voidaan laatia myös sidottuun tilikirjaan, jossa on numeroidut sivut.