Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Ideasta hankkeeksi > Hankkeen toteuttaminen

Hankkeen toteuttaminen

Hakija toteuttaa hanketta hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen aikana hakijalla on velvollisuus viestiä hankkeestaan ja noudattaa annettuja viestintäohjeita.

Hankkeen toteutuksen tulee seurata hakemisen yhteydessä laadittua ja hankepäätöksessä hyväksyttyä hankesuunnitelmaa, kustannusarviota ja talkootyösuunnitelmaa. Tehdyt talkootyöt kirjataan päivä- ja henkilökohtaisesti talkootyölomakkeelle.

Muistilista hanketoteuttajalle

Toisinaan ennalta arvaamattomista syistä hanketta ei pystytä toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Tällöin hakijan on tehtävä muutoshakemus ja muutettava hankesuunnitelmaa. Ota yhteyttä Leader-ryhmääsi ennen muutoshakemuksen tekemistä. Muutoshakemus liitteineen menee laillisuusarviointiin ELY-keskukseen sekä tiedoksi Leader-ryhmän hallitukselle. ELY-keskus tekee muutospäätöksen, jonka jälkeen voit jatkaa hankkeen toteuttamista muutetun hankesuunnitelman mukaisesti. On tärkeää tehdä muutoshakemus ennen muutoksen toteuttamista, jotta syntyneet kulut ovat tukikelpoisia.
Huom! Kertakorvausmenettelyllä rahoitettuja hankkeita voi muuttaa ainoastaan toteutusajan osalta.

Hankkeen aikana maksuhakemusten yhteydessä toimitetaan väliraportti ja loppumaksun yhteydessä loppuraportti. Lisäksi hankkeen aikana kerätään vuosittain hankkeista seurantatiedot, joilla mitataan maaseutuohjelman vaikuttavuutta. ELY-keskus seuraa hankkeen toteutumista myös loppumaksun jälkeen noin viisi vuotta.