Pages Navigation Menu
Etusivu > Ideasta hankkeeksi > Mikä on hanke?

Mikä on hanke?

Rahoituskauden 2023-2027 hanketukien haku on alkanut Hyrrässä 21.6.2023
Lisätietoa maaseutu.fi

maaseutu.fi, alueelliset sivut Varsinais-Suomi

Kun ryhdyt suunnittelemaan hanketta, ota yhteyttä Varsin Hyvän toimistoon. Varmistetaan yhteistuumin ideasi soveltuvuus Viisaasti vetävä, vireä, välittävä ja vihreä Turun seutu -kehittämisstrategiaan vuosille 2023-2027 ja käydään läpi hankkeen valmistelun kannalta tarpeelliset asiat. Näin vältyt turhan työn tekemiseltä. Hakemuksia voi jättää mihin aikaan vuodesta hyvänsä, koska käytössä on ns. jatkuvan haun -periaate.

Yleishyödylliset hanketuet 2023-27

Meillä ideasi jalostetaan yhteistyössä hankesuunnitelmaksi. Se on paitsi oma työsuunnitelmasi myös pohja Varsin Hyvän hallituksessa tehtävälle päätökselle. Jatkossa hankesuunnitelmasi on hankkeen toteutuksen käsikirjoitus ja siksi ideasi muotoilu suunnitelmaksi kannattaa tehdä huolella.

Hyvällä hankkeella on aina selkeä tarve ja se hyödyttää mahdollisimman monia. Sillä päästään vaikutuksiin, jotka näkyvät vielä pitkään hankkeen jo päätyttyä. Pääsääntönä onkin, että hankkeella tulisi olla jatkuvuutta tai pysyviä vaikutuksia toteutusajan päättymisen jälkeenkin.

Varsin Hyvän henkilökunta avustaa hankehakijoita aina hankesuunnitelman tekemisestä loppuraportin laatimiseen saakka. Voit kääntyä puoleemme missä tahansa hankkeeseen liittyvässä asiassa.

Voit aloittaa hankkeesi omalla riskilläsi, kun hankehakemus on tallennettu Hyrrä -järjestelmään ja sieltä on tullut vireilletuloilmoitus. Ensin hakemustasi arvioi Varsin Hyvän Arviointityöryhmä, ja se voi pyytää siihen täydennyksiä ja selvityksiä. Tämän jälkeen Varsin Hyvän hallitus tarkastelee hankkeen tarkoituksenmukaisuutta Viisaasti vetävä, vireä, välittävä ja vihreä Turun seutu -kehittämisstrategian ja asetettujen valintakriteerien perusteella. Hallituksen päätös perusteluineen lähetetään Varsinais-Suomen ELY-keskukseen, joka voi poiketa Varsin Hyvän hallituksen päätöksestä vain, jos hanke ei ole lakien ja asetusten mukainen. Vaikka hankkeen voi käynnistää jo vireilletulon vaiheessa, ei aloittamista suositella ennen ELY-keskuksen varsinaista tukipäätöstä.

Hanke- eli tukipäätöksen saat Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. Tukipäätös tulee lukea huolella läpi, sillä päätös saattaa poiketa hakemuksestasi toimenpiteiden tai kustannusten osalta, myös päätöksen ehtoihin tulee tutustua. Tukipäätösasiakirjat ja hankehakemus käydään vielä yhdessä läpi Varsin Hyvän työntekijän kanssa hankkeen aloituspalaverissa.

Hanketta toteuttaessasi saat ohjausta mm. maksatushakemuksen tekoon. Varaudu tarkkaan kirjanpitoon: tiliotteet, kuitit, matkakulut, työsopimukset, työajan seuranta jne. tulee olla huolella dokumentoituna. Hankkeen päättyessä tehdään loppumaksatus ja loppuraportti.