Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Ajankohtaista > Leader-tukea matkailuun ja kuntoiluun

Leader-tukea matkailuun ja kuntoiluun

Leader-tukea matkailuun ja kuntoiluun

Leader Varsin Hyvän hallitus järjestäytyi puheenjohtaja Harri Virran johdolla vuoden ensimmäisessä kokouksessa 18.2.2021. Varapuheenjohtajaksi valittiin Johanna Mattila Kaarinasta.

Kokouksessa tehtiin päätöksiä Aurajoen matkailutien kehittämiseksi ja kuntoportaiden rakentamiseksi Maskun Niemenkulmalle. Lisäksi puollettiin investointitukea viemäri- ja putkilinjojen huoltotöitä tekevälle yritykselle.

Aurajoentie herää eloon
Alueittenvälinen hanke Leader Jokivarsikumppaneitten kanssa
Hakija:                      Auran kunta
Kustannusarvio:       78 454,00 €, josta VH osuus 18 044,42 (23 %)
Myönnetty tuki:         12 631 € € / 70 %

Vuonna 2020 toimineella Aurajoen matkailutien esiselvitys-hankkeella luotiin puitteet virallisen matkailutien perustamiseksi Aurajoen länsirannalla, Turun ja Liedon rajalta, Auran ja Pöytyän kautta Oripäähän kulkevalle historialliselle tielle. Esiselvityshankkeen lopuksi Auran kunta haki väylävirastosta Aurajoentielle virallista matkailutiestatusta. Aurajoentie herää eloon- kehittämishankkeen avulla teetetään matkailutien opastussuunnitelma, verkkosivustoa täydennetään paremmin matkailijaa ja alueen asukkaita palvelevaksi, tiestä ja sen aktiviteeteistä, palveluista ja kohteista tuotetaan esite- ja karttamateriaalia sekä digitaalisena että paperiversioina. Hankkeen avulla kehitetään ja toteutaan eri kohderyhmille ja eri vuoden aikaan soveltuvia tapahtumakonsepteja. Lisäksi suunnitellaan ja luodaan perusteet erilliselle investointihankkeelle tauko- ja uimapaikkojen sekä maisemapolkujen kunnostamiseksi. Aurajoentie herää eloon– kehittämishankkeen päämääränä on käynnistää Aurajoentien toiminta matkailutienä ja luoda tiestä houkutteleva, kestävän kehityksen mukainen lähimatkailukohde, jota tapahtumat tuovat tunnetuksi. Erillisen Aurajoentien kyltitys kuntoon-investointihankkeen avulla pystytetään koko tien matkalle matkailutiekyltitys sekä kehitetään kohteiden kyltitystä.

Aurajoentien kyltit kuntoon
Alueittenvälinen hanke Leader Jokivarsikumppaneitten kanssa
Hakija:                      Auran kunta
Kustannusarvio:       18 000,00 €, josta VH osuus 4 140,00 € (23 %)
Myönnetty tuki:          2 898 € / 70 %

 Vuonna 2020 toimineella Aurajoen matkailutien esiselvitys-hankkeella luotiin puitteet virallisen matkailutien perustamiseksi Aurajoen länsirannalla, Turun ja Liedon rajalta, Auran ja Pöytyän kautta Oripäähän kulkevalle historialliselle tielle. Esiselvityshankkeen lopuksi Auran kunta haki väylävirastosta Aurajoentielle virallista matkailutiestatusta. Erillisen Aurajoentie herää eloon- kehittämishankkeen avulla teetetään ensin opastussuunnitelma kylttejä varten, minkä jälkeen tämän Aurajoentien kyltit kuntoon -investointihankkeen avulla hankitaan ja pystytetään koko tien matkalle matkailutiekyltitys sekä kehitetään kohteiden kyltitystä.

Kuntoportaat Niemenkulmalle
Hakija:                      Maskun Niemenkulman Martat ry
Kustannusarvio:       20 000,00 €
Myönnetty tuki:        15 000 € / 75 %

Maskun Niemenkulman Martat ry haluaa tukea lähiliikuntaa rakentamalla kuntoportaat Niemenkulman koulun metsämaastoon. Marttojen yksi motto on: ”Elämä on parasta itse tehtynä”.   Oman tekemisen rinnalla yhdistyksen vahvuutena on yhdessä tekeminen.  Tämä hanke on toimintamme ydintä vuodesta 2021 alkaen.  Portaiden valmistuttua kannustamme portaiden aktiivista käyttöä mm kunnan hyvinvointipalvelujen kanssa.