Pages Navigation Menu
Etusivu > Leader Varsin Hyvä > Leader-työ

Leader-työ

Varsin Hyvän tehtävänä on herättää kiinnostusta maaseudun kehittämistä kohtaan. Työmme tärkeimpiä toimenpiteitä ovat toimijoiden aktivointi, hankeideoiden seulonta, hankkeiden suunnittelussa auttaminen, rahoitettavien hankkeiden valinta, hankkeiden toteutumisen tukeminen sekä tiedonvälitys.

Tiedottaminen ja ihmisten kohtaaminen ovat tärkeitä ruohonjuuritason hanketoiminnassa ja aktivoinnissa. Yhdistyksemme toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet tiedottavat toiminta-alueen kehittämisrahoituksen mahdollisuuksista ja siten edistävät Leader-työn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Varsin Hyvän hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet ja asettaa työryhmän, joka antaa asiantuntijalausuntoja Leader-hankkeista. Päätöksenteon avoimuutta edistää edelleen se, että hallituksen jäsenet vaihtuvat aika ajoin. Silti hallitukselta odotetaan toimintaan sitoutumista. Hallituksen kokoonpanossa toteutetaan kolmikantaperiaatetta: kolmasosa jäsenistä on julkisen sektorin edustajia, kolmasosa yhdistysten/yritysten edustajia ja kolmasosa maaseudun asukkaita. Hallitustyöskentely ja vuorovaikutus hallituksen ja henkilökunnan välillä on Leader-työn runko toimivan ELY-keskusyhteistyön lisäksi. Varsin Hyvä on myös mukana monissa yhteistyöverkostoissa laajasti omalla toiminta-alueellaan ja maan laajuisesti.

Toiminnan laadun varmistamiseksi Varsin Hyvä on ollut mukana Leader-ryhmien laatutyössä. Työn tuloksena valmistui syksyllä 2014 Varsin Hyvän laatukäsikirja, jossa on kuvattu toiminnan keskeiset prosessit ja menetelmät. Laatukäsikirja on tehty yhteistyössä hallituksen kanssa.

Alueemme kaupungeissa on herännyt mielenkiintoa kansalaistoimijalähtöiseen paikalliseen kehittämiseen. Varsin Hyvä on tänä kautena tuomassa Leader-työtä myös kaupunkeihin. Toiminnassa korostuu tällöin paikallisuus, kumppanuus, uudet tavat toimia ja innovaatiot, monialaisuus, verkostoituminen sekä yhteistyö alueen kaupunkien ja kaupunginosien sekä kaupunkien ja maaseutualueiden välillä.

Kerromme lisää kaupunkileaderistä lähiaikoina.

Varsin Hyvä toteuttaa laatimaansa paikallista maaseudun kehittämisstrategiaa Yhdessä vielä enemmän – ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita vuosina 2014-2020. Oman strategiansa kautta yhdistys toteuttaa osaltaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020.

Lue lisää: leadersuomi.fi