Pages Navigation Menu

Rahoitusta ja neuvontaa maaseudun yrityksille ja yhteisöille!
Vaikuta maaseudun tulevaisuuteen ja vastaa kyselyyn TÄSTÄ

Categories Navigation Menu
Etusivu > Leader Varsin Hyvä > Varsin Hyvän strategia

Varsin Hyvän strategia

Varsin Hyvän  kehittämisstrategia Yhdessä vielä enemmän – Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita on valmisteltu yhteistyössä alueen toimijoiden ja yhdistyksen hallituksen kanssa. Strategia ohjaa Varsin Hyvän työntekijöiden ja hallituksen työskentelyä ja strategian pohjalta laadittujen valintakriteerien perusteella yhdistyksen hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet. Varsin Hyvä on saanut kehittämisstrategian toteuttamiseen Maaseuturahaston kautta ohjelmakaudella 2014-2020 julkista rahoitusta 3,9 miljoonaa euroa.

Varsin Hyvän vision vuodelle 2020:

Maaseudun asukkaat, yhdistykset ja yritykset kehittävät asuinaluettaan yhdessä viihtyisäksi, turvalliseksi ja toimivaksi yhteisöksi. Yhteistoiminnalla ja yhteistyössä kunnan kanssa turvataan riittävät lähipalvelut, asukkaita kuullaan ja kuunnellaan. Hanketoiminta kehittää osaamista, oppimista ja innovaatioita. Maaseutu, saaristo ja ympäröivä luonto koetaan yhteiseksi ja arvokkaaksi: se tarjoaa paikallisesti ja luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa, virkistysmahdollisuuksia sekä luonto- ja kulttuurielämyksiä. Maaseutu tarjoaa asukkailleen työtä ja uusia elinkeinomahdollisuuksia.

Vision toteuttamisen painopistealueiksi on valittu

  • Uudistuva asukas- ja yhdistystoiminta
  • Kehittyvä paikallistalous luo uusia työpaikkoja
  • Kulttuurista ja ympäristöstä vetoa ja voimaa
  • Ekologisuus etusijalla

Painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet on valittu Varsin Hyvän järjestämien tilaisuuksien annin, kyselyn tulosten, yhteistyökumppanien kanssa käytyjen keskustelujen sekä hallituksen useiden strategiaa valmistelevien kokousten pohjalta.

Lue lisää: Valintakriteerit, Varsin Hyvän aiempi toiminta, Hankkeet 2007-2013

Varsin Hyvän ympäristölupaus