Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Valintakriteerit

Viisaasti vetävä, vireä, välittävä ja vihreä Turun seutu kehittämisstrategian pohjalta laadittujen valintakriteerien perusteella Varsin Hyvän hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet ja yritystuet. Hallitus arvioi valintakriteerien toteutumisen hanke- ja yritystukikohtaisesti. Tässä työssä voidaan käyttää apuna hallituksen nimeämiä työryhmiä tai ulkopuolisia asiantuntijoita. Arviointi tapahtuu pääasiassa hankesuunnitelman ja muiden hakijan toimittamien dokumenttien pohjalta.

Valintakriteereiden lisäksi hankekohtaisesti arvioidaan mitä Varsin Hyvän kehittämisstrategian painopistealuetta ja läpileikkaavia teemoja hanke toteuttaa.
Valintakriteerit

Hankesuunnitelmista tulee käydä ilmi myös kestävän kehityksen huomioiminen.
Kestävän toiminnan mittarit hankkeille