Pages Navigation Menu
Etusivu > Ajankohtaista > Maaseutuluotain laskeutuu pian havainnoimaan Varsinais-Suomea!

Maaseutuluotain laskeutuu pian havainnoimaan Varsinais-Suomea!

Maaseutuluotain laskeutuu pian havainnoimaan Varsinais-Suomea!

Varsinais-Suomessa käynnistyy vielä lokakuun aikana Maaseutuluotain, eli maaseudun kehittämiseen
ja j ulkisuuskuvaan liittyvä kysely, jonka kautta rakennetaan kokonaisvaltainen näkemys
Varsinais-Suomen maaseudun kehityksestä, tilanteesta ja kehittämistarpeista.

Kysely suunnataan maaseudun kehittäjille ja toimijoille, muun muassa poliittisille päättäjille, kuntien
viranhaltijoille, yrittäjille, yhdistyksille, tiedonvälittäjille, kehitysorganisaatioille ja asiantuntijoille. Lisäksi
tutkimuksessa hyödynnetään laajasti tilastotietoa. Kyselyn tulokset saadaan käyttöön vielä tämän
vuoden puolella.

Maaseutuluotaimen on kehittänyt ja testannut Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus
Spatia. Spatian projektitutkija Pasi Saukkonen muistuttaa, että kyseessä ei ole ”ilmapuntari” tai
”fiilisten tulkki”, vaan kehittämisen työväline, jonka avulla luodaan maaseutubarometri, tunnistetaan
maaseudun kehittämiskohteita ja lisätään maaseudun tunnettuutta j a näkyvyyttä.

Ole valmiina! Luotain voi olla pian sinuunkin yhteydessä!

Lisätietoja tutkimuksesta:

Alue- j a kuntatutkimuskeskus Spatia/ Itä-Suomen yliopisto

Pasi Saukkonen, p. 050 464 2534
pasi.saukkonen@uef.fi