Pages Navigation Menu

Rahoitusta ja neuvontaa maaseudun yrityksille ja yhteisöille!

Matkailu punainen lanka

Matkailu punainen lanka

Varsin Hyvän ensimmäisen kansainvälisen hankkeen punainen lanka on matkailu. Työtä tehdään yhdessä kahden virolaisen Leader-ryhmän kanssa.

Yhteistyökumppanit Virossa ovat Leader Põhja-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu. Põhja-Harju Koostöökogu on Leader-ryhmä Itämeren etelärannikolla ja sijaitsee Tallinnan vieressä; sen kaikilla kunnilla on yhteistä rajaa kaupungin kanssa. Alueelle on tyypillistä rikas kulttuuriperintö, kauniit metsät ja pitkät rantaviivat sekä 18 pientä saarta. Nelja Valla Kogu on Põhja-Harjun naapurissa sijaitseva Leader-ryhmä, joka on perustettu Harkun, Sakun, Sauen and Kiilin paikallishallinnon, elinkeinojen ja kolmannen sektorin aloitteesta. NVKn toiminta-alue sijaitsee Länsi-Harjun kunnassa ja sitä ympäröi lounaassa ja etelässä Tallinnan kaupunki.
Pyrimme yhteistyöhön suomalaisten ja virolaisten Leader-ryhmien, yritysten ja yhdistysten kanssa. Toimenpiteiden tarkoituksena on luoda lisäarvoa matkailuun, joka keskittyy luontoon, ruokaan, kulttuuriin ja eko-matkailuun pienissä kylissä ja maaseutualueilla. Hankkeen päätavoite on käynnistää yhteistyö: suunnitella konkreettista yhteistoimintaa, levittää hyviä käytäntöjä maasta toiseen ja kehittää räätälöityjä matkailupaketteja alueille. Hanke toimii 30.8.2020 asti.

Lisätiedot Eila Hoffrén, eila.hoffren(at)varsinhyva.fi

Kuva © maaseutuverkosto Martina Motzbäuchel