Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Ajankohtaista > Matkailu punainen lanka

Matkailu punainen lanka

Matkailu punainen lanka

Varsin Hyvän ensimmäisen kansainvälisen hankkeen punainen lanka on matkailu. Työtä tehdään yhdessä kahden virolaisen Leader-ryhmän kanssa.

Yhteistyökumppanit Virossa ovat Leader Põhja-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu. Põhja-Harju Koostöökogu on Leader-ryhmä Itämeren etelärannikolla ja sijaitsee Tallinnan vieressä; sen kaikilla kunnilla on yhteistä rajaa kaupungin kanssa. Alueelle on tyypillistä rikas kulttuuriperintö, kauniit metsät ja pitkät rantaviivat sekä 18 pientä saarta. Nelja Valla Kogu on Põhja-Harjun naapurissa sijaitseva Leader-ryhmä, joka on perustettu Harkun, Sakun, Sauen and Kiilin paikallishallinnon, elinkeinojen ja kolmannen sektorin aloitteesta. NVKn toiminta-alue sijaitsee Länsi-Harjun kunnassa ja sitä ympäröi lounaassa ja etelässä Tallinnan kaupunki.
Pyrimme yhteistyöhön suomalaisten ja virolaisten Leader-ryhmien, yritysten ja yhdistysten kanssa. Toimenpiteiden tarkoituksena on luoda lisäarvoa matkailuun, joka keskittyy luontoon, ruokaan, kulttuuriin ja eko-matkailuun pienissä kylissä ja maaseutualueilla. Hankkeen päätavoite on käynnistää yhteistyö: suunnitella konkreettista yhteistoimintaa, levittää hyviä käytäntöjä maasta toiseen ja kehittää räätälöityjä matkailupaketteja alueille. Hanke toimii 30.8.2020 asti.

Lisätiedot Eila Hoffrén, eila.hoffren(at)varsinhyva.fi

Kuva © maaseutuverkosto Martina Motzbäuchel