Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Outdoor Leader

Outdoor Leader

Hankkeen nimi: Outdoor Leader – Varsin hyviä reittejä
Toteutusaika: 1.3.2019–30.6.2021
Toteuttaja: Varsin Hyvä ry

 

Hankekuvaus

Varsin hyviä reittejä on hanke, joka toteutetaan Varsin Hyvän alueella osana yleishyödyllistä kansainvälistä OUTDOOR LEADER -hanketta ja jossa ovat mukana omilla hankkeillaan Varsinais-Suomen Leader-ryhmät, I samma båt, Jokivarsikumppanit, Ravakka, Varsin Hyvä ja Ykkösakseli, Leader-ryhmät Pyhäjärviseutu Satakunnasta ja Aisapari Etelä-Pohjanmaalta ja ruotsalaiset Leader-ryhmät Mittskåne utveckling ja Sjuhäräd. Kansainvälisen osion päätoteuttaja on Jokivarsikumppanit.

   

Tavoitteet ja kohderyhmät
Varsin hyviä reittejä -hankkeessa edistetään Varsin Hyvän alueella sijaitsevien reittien ulkoilualueiden paikallisia kehittämistavoitteita. OUTDOOR LEADER -hankkeessa kehitetään kansainvälistä yhteistyötä ja haetaan mallia muualta Euroopasta reittien ja niihin liittyvien toimijoiden palvelutuotannon lisäämiseen ja laatuun. Hanke myös tukee Varsin Hyvän meneillään olevaa kansainvälistä FinEst Countryside -hanketta.

 

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat kaikki Varsin Hyvän alueella sijaitsevat ulkoilureitit (patikointi, pyöräily, melonta), luontopolut ja ulkoilualueet sekä niiden kanssa yhteistyössä toimivat paikalliset yritykset, yhdistykset, kunnat ja reittien asiakkaat.

 

Erityisinä kehittämisalueina ovat Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon alueen Tammireitit, Liedon Parmaharjun alue, Kuhankuonon alue ja Pyhän Henrikin reitit Ruskolla ja Nousiaisissa. Toimenpiteitä kohdennetaan myös Saariston rengasteille niiltä osin, kuin ne kuuluvat toimialueeseen.

 

Toimenpiteet

Varsin Hyvän alueella on toteutettu 20 vuoden aikana kaikkiaan 47 virkistysalue- tai reittihanketta. Tässä hankkeessa sekä kootaan yhteen kaikki reitit ja kohteet että luodaan niille lisää näkyvyyttä.

Hankkeen toimenpiteistä osa on alueitten välistä ja kansainvälistä toimintaa.

 

Toimenpiteinä ovat ulkoilureittien toiminallisuuden, palvelutason, markkinoinnin ja tuotetarjonnan kehittäminen yhteistyössä muiden hankkeen toteuttajien ja toimijoiden kanssa. Hankkeen keinoin myös lisätään reittien tunnettuutta, kehitetään niiden turvallisuutta ja palvelujen tasoa sekä kansainvälisyyttä.

 

Lisäksi kehitetään tuotetarjontaa: reiteistä tehdään esimerkkikokonaisuuksia esimerkiksi tunnin tai kahden maastovierailusta parin vuorokauden retkeen. Näin reittien käyttäjille tarjotaan uusia mahdollisuuksia luontoelämyksiin, paikallisuuden kokemiseen ja hyvään asiakaspalveluun.

 

Käytännön toimia ovat yhteiset opintoretket ja työpajat, hyvien käytäntöjen vaihto ja jakaminen. Yhteisellä markkinointimateriaalilla tuodaan esiin sekä kunkin alueen omia että eri alueiden yhteisiä vahvuuksia, erikoispiirteitä ja vetovoimatekijöitä. Reiteistä tiedottaminen ja käytön aktivointi toteutetaan erityisesti sähköisen markkinointiviestinnän keinoin sekä paikallisille asukkaille että potentiaalisille matkailijoille.

 

Alueelliset toimenpiteet (hankkeen omalla toimialueella)

  1. alueen reittien ym. luontokohteiden kartoitus ja koonti Tammireitit.fi -sivustolle
  2. sähköisen markkinointimateriaalin ja esimerkkituotteiden tuottaminen, kieliversiot
  3. teemallisia retkeilyyn liittyviä seminaareja ja tapahtumia (turvallisuus, luontotietous)
  4. retkeilyyn liittyviä oman alueen opintoretkiä
  5. tiedottaminen ja reitistöjen tapahtumista lehtijuttuja, some-viestintä.

 

Kansainvälisestä osiosta vastaava Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit järjestää lyhytkursseja liittyen retkeilyyn (esimerkiksi oppaiden lisäkoulutus). Varsin Hyvän alueen toimijat voivat osallistua näihin koulutuksiin.

 

Kansainväliset toimenpiteet (Joint Action – toimenpiteet)

  1. yhteisesti tiedon jakamien keskenään toimijoiden keskuudessa ja julkisesti
  2. kansainvälisiä retkeilyyn liittyviä seminaareja ja tapahtumia (turvallisuus, luontotietous)
  3. retkeilyyn liittyviä opintoretkiä kumppanien luo (ulkomaat ja Suomi)
  4. tiedottaminen ja reitistöjen tapahtumista lehtijuttuja, blogikirjoituksia (myös englanniksi).

 

Lisätiedot

Projektijohtaja Pia Poikonen
pia.poikonen@varsinhyva.fi
tel. +358 50 338 3867

 

Projektipäällikkö Jouko Parviainen
tel. +358 44 729 1302