Pages Navigation Menu
Etusivu > Ajankohtaista > Varsin Hyvä kutsuu EkoTekoon!

Varsin Hyvä kutsuu EkoTekoon!

Varsin Hyvä kutsuu EkoTekoon!

Varsin Hyvä on aloittanut uuden EkoTeko – yhdistykset kestävän kehityksen kärkeen –hankkeen. Hankkeen tehtävänä tukea alueen yhdistyksiä, asukkaita ja kuntia tekemään kestäviä ja ekologisia valintoja. EkoTeko tarjoaa koulutusta, neuvontaa, vertaisoppimista, verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia, sekä järjestää tapahtumia ja tuottaa kokemustenvaihtoa. EkoTekoa toteutetaan yhteistyössä Leader Ravakan kanssa, jolla on oma samankaltainen hanke.

Ekologinen ajattelu on uutta ja vanhaa. Se on ajan hengessä olemista ja siitä kokemuspohjasta ammentamista, miten ennen on eletty ympäristöä ja toinen toisiamme kunnioittaen. Maaseudun yhdistyksillä ja asukkailla on tässä työssä paljon annettavaa. Kestävien kehitysteemojen esille nostaminen on asuinalueitamme vahvistava voimavara; yhdistykset voivatkin olla edelläkävijöitä paikallisyhteisöjen kestävän elämän ratkaisuissa.

Hankkeen aihepiireinä ovat mm.

  •  Kestävämpien energiaratkaisujen löytäminen yhdistystoiminnassa ja kylätaloilla.
  •  Kierrätyksen- ja tavaroiden yhteiskäytön lisääminen omalla asuinalueella.
  •  Osallisuus (erityisesti nuoret ja lapset) ja yhteisöllisyys sekä paikallinen identiteetti.
  •  Ympäristötietoiset yhdistyskäytänteet ja -toiminta.
  •  Kestävämpi liikkuminen.
  •  Yhteisten tilojen monikäyttö.
  •  Lähiruoka ja satokauden tuotteiden käyttö.
  • Kestävä arki: esim. ekologiset puhdistusaineet, kirpparit, vedenkäyttö, energiasäästö, kompostointi,  kestävä pukeutuminen.
  • Paikallisperinteen kestävien tapojen ja taitojen uudelleen käyttö tähän päivään sovellettuina.

Vastaa kyselyyn ”Mitä toimenpiteitä tai palveluita toivoisit EkoTeko – yhdistykset kestävän kehityksen kärkeen –hankkeelta?”  Kyselyyn vastaamalla vaikutat siihen, mitä palveluita hanke tuottaa, ja missä. Kyselyyn pääseet tämän linkin kautta: http://www.ravakka.fi/leader_ravakka/yhdistyksille/ekoteko

Ota yhteyttä hankekoordinaattoriin!

Tiina Saaresranta
tiina.saaresranta@varsinhyva.fi
044-792 9005