Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Ajankohtaista > Varsin Hyvä tukee mm. kulttuuria, ruokamatkailua ja kestävää kehitystä 262 630,00 eurolla

Varsin Hyvä tukee mm. kulttuuria, ruokamatkailua ja kestävää kehitystä 262 630,00 eurolla

Varsin Hyvä tukee mm. kulttuuria, ruokamatkailua ja kestävää kehitystä 262 630,00 eurolla

Leader Varsin Hyvän hallitus antoi 3.10. kokouksessaan myönteisen lausunnon seuraavista hankkeista

1. Raision seudun koulutuskuntayhtymälle Saariston ruokamatkailu –seminaarisarjan järjestämiseen 14 053,00 €

Raision seudun koulutuskuntayhtymä järjestää yhteistyössä Suomen artesaaniruoka ry:n kanssa vuoden 2020 artesaaniruoan SM-kilpailut 14.-16.10.2020 ja niiden yhteydessä korkeatasoisen seminaarikokonaisuuden. Koko tapahtuman teema on Saariston ruokamatkailu. Rasekon toiminta-alueella, varsinkin Naantalin saaristossa, on paljon ruoka- ja matkailualan yrittäjiä, joiden elinkeinon kehittämistä tapahtuma palvelee. Hankkeessa Raseko toimii tapahtuman tuottajana Artesaaniruoka ry:lle, ja tarjoaa näin alan opiskelijoille mahdollisuuden olla mukana tuottamassa ruoka- ja matkailualan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja näkyvyyttä. Ala kaipaa kipeästi uutta työvoimaa, ja hankkeen tavoitteena on myös nostaa alan imagoa opiskelijoiden ja suuren yleisön silmissä. Artesaaniruoan SM-kilpailuja ei ole alueella vielä ollut, joten uutuusarvoa on selvästi olemassa. Tavoitteena on, että alueen yritykset innostuvat kilpailemaan tuotteillaan ja pärjäävät kilpailussa ja koulutusalan opinnot vetävät aikaisempaa enemmän mm. alan osaajia jatkokouluttautumaan esimerkiksi elintarvikejalostuksessa Rasekon Foodlaboratoryssa. Seminaarisarja tarjoaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden korkeatasoisiin tietosikuihin. Artesaaniruoan SM-kilpailut nostavat pienyrityksiä esiin ja tukevat niiden edellytyksiä tuotekehityksessä.

2. Eko Teko – yhdistykset kestävän kehityksen kärkeen on Leader Varsin Hyvän oma hanke kestävän kehityksen edistämiseksi toimialueellamme
Leader Varsin Hyvän osuus kustannuksista on 78 589,00 euroa, ja hanke toteutetaan yhteistyössä Leader Ravakan kanssa.
Ekologisen kestävyyden edistämiseen on toimialueella ajankohtainen tarve ja siitä voi tulla yhdistystoimintaa uudistava voimavara. Yhdistykset voivat ottaa aktiivisen roolin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ekologisten toimintamallien jalkauttamisessa. Tämä edellyttää yhteistyötä kuntien ja asukkaiden välillä sekä koulutusta ja aktivointia. Yhdistystoiminnan kestävyyttä voidaan parantaa lisäämällä kaikenikäisten aktiivista osallisuutta yhdistyksissä. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on edistää alueen maaseudun ja yhdistystoiminnan ekologista ja taloudellista kestävää kehitystä. Lisäksi edistetään sosiaalista ja kulttuurista kestävää kehitystä. Hankkeen toimenpiteet koostuvat koulutuksien, tilaisuuksien ja kampanjoiden ja opintoretkien järjestämisestä; sekä neuvonnasta, informatiivisen blogin tuottamisesta; ja yhdistysten kommunikaation ja yhteistyön fasilitoimisesta kuntien ja maakunnan kanssa. Hankkeessa valitaan case-paikkoja (kyliä, yhdistyksiä), joissa toteutetaan innovatiivisia ja konkreettisia toimenpiteitä. Vastaava hanke toteutetaan Ravakan alueella ja sen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

3. Lounais-Suomen Martoille Arjen kätköt –hankkeelle 61 269,00 euroa
Alueen asukkaita innostetaan ja perehdytetään geokätköilyn harrastamiseen, geokätköjen tekemiseen ja niistä huolehtimiseen järjestämällä kyläiltoja ja teemallisia tapaamisia. Toiminnan tuloksena syntyy alueelle uusien geokätköjen verkosto ja vapaaehtoisia alueen asukkaita on perehdytetty omien kätköjen suunnitteluun, niiden toteuttamiseen ja niistä huolehtimiseen. Geokätköily-teemalla hanke osallistuu alueen kylätapahtumiin.
Lisäksi hankkeen toimintaan kuuluu esimerkiksi kylätaloille toteuttavien mysteerihuoneiden ja tehtäväratojen suunnittelu ja toteuttaminen siten, että niistä tehdään liikkuvan palvelun konsepti.
Keskeistä hankkeen toiminnassa on, että geokätköihin, mysteerihuoneisiin ja tehtäväratoihin liittyvät tietosisällöt liittyvät lähinnä arjen taitoihin, jotka perustuvat marttajärjestön neuvonnan osaamisalueisiin. Näiden lisäksi tuodaan esille esimerkiksi luonnontuotteiden hyödyntämiseen liittyvää osaamista sekä kylän paikalliskulttuuriin ja -historiaan liittyviä tietoja.

4. Nautelankoski-säätiölle Liedon kotiseutuportaali – ovi kyliin ja kulmakuntiin –hankkeelle 52 540,00 euroa

Liedon kotiseutuportaali – ovi kyliin ja kulmakuntiin -hankkeen tavoitteena on luoda Liedon museon verkkosivuston (www.liedonmuseo.fi) yhteyteen oma portaali, joka esittelee Liedon kyliä kulmakunnittain. Aiemmin Liedon museoon tallennettua aineistoa täydentämään kerätään kylistä uutta tietoa haastattelemalla, järjestämällä muistelutilaisuuksia, valokuvaamalla ja videoimalla. Kylien omaleimainen luonne nostetaan esiin ja jokaisesta kylästä etsitään ´se juuri tälle kylälle ominainen juttu´. Digitaalinen portaali tuo tarjontaan aivan uuden ulottuvuuden: Kylistä luodaan aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä kiinnostavia kirjallisia ja digitaalisia tarinoita, äänimaisemia, valokuvakoosteita ja videoita. Tavoitteena on paitsi tarinallinen kerronta myös vanhojen dokumentointien avaaminen ja hyödyntäminen sekä tiedon popularisointi. Lietolaisilla on hankkeen avulla toteutetun kotiseutuportaalin avulla mahdollisuus tutustua oman alueensa kulttuuriperintöön ja sitä kautta juurtua kotikuntaansa. Asuinpaikan näkyväksi tekeminen lisää sen merkityksellisyyden kokemista. Tällöin alueella on historia, merkitys. Kun kylän identiteetti vahvistuu näkyväksi tulemisen kautta, myös elinvoimaisuus lisääntyy. Kotiseutuportaali tukee kyliin suuntautuvien matkailureittien suunnittelua sekä mahdollistaa virtuaalimatkailun.

5. ProAgria Länsi-Suomelle Haitalliset vieraskasvit hallintaan –hankkeelle 27 830 €

Vieraslajit ovat pitkään olleet tunnustettu ongelma jo Suomessakin, mutta viime vuosina vieraslajien esiintymät ovat hälyttävästi entisestään laajentuneet. Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka ovat levinneet maahamme ihmisen mukana tahattomasti tai tarkoituksella. Luontoon vapaasti levitessään vieraslajit leviävät hallitsemattomasti ja tukahduttavat voimakkaalla kasvullaan ja tehokkaalla leviämisellään alleen kotimaiset, luonnonvaraiset kasvit. Vieraslajit vapaasti levitessään tuhoavat arvokkaita kulttuurimaisemia ja arvokkaita perinnebiotooppeja.
Haitalliset vieraskasvit hallintaan – hankkeen tärkeimpinä tavoitteina on herättää alueiden asukkaat vieraslajien aiheuttamiin mahdollisiin uhkiin ja saada heidät sitoutumaan pitkäjänteisesti vieraslajien torjuntaan.Hankkeessa tuodaan esille asukkaille ja kuntien edustajille vieraslajien konkreettisia haittoja sekä vahvistetaan eri tahojen yhteistyötä ja verkostoitumista vieraslajien tunnistamiseen ja torjuntaan liittyen.

6. Sauvon elävän kulttuurin seuralle Kulttuurikeskus Vahtisten vanhan koulun –investointihankkeelle 15 000 €

Sauvon Elävän Kulttuurin Seura ry on vuodesta 1986 lähtien toiminut kulttuuriyhdistys, joka ylläpitää ja kehittää monipuolista kulttuuritoimintaa kaikenikäisille. Voimakkaimmin yhdistys toimii teatterin saralla (kesäteatteri, lasten- ja nuortenteatteri, aikuisten teatteritoiminta), mutta yhdistys järjestää myös konsertteja ja monitaiteellisia tapahtumia.
Hankkeella halutaan luoda Vahtisten vanhasta kansakoulusta kuntalaisten kulttuurikeskus, jossa on tilat teatterin tekemiselle, käsityökursseille, museotoiminnan huoltotiloille sekä huonekalujen entisöinnille.
Korjaushankkeen tarkoitus on saada rakennuksen välttämättömät korjaustyöt tehtyä ja lisäksi parantaa tilojen toimivuutta.

7.Niemenkulman Kyläyhdistykselle 13 147,00 euroa Niemenkulman uimarannan perusparannus -hankkeelle
Kylällä on uimaranta, joka on kyläyhdistyksen hoidossa ja yleisessä vapaassa käytössä. Hankitaan kompostoiva käymälä, korjataan uimalaituri, uusitaan grilli ja kunnostetaan lentopallokenttä.

 

Lisätietoa hankkeista Varsin Hyvän henkilökunnalta.

Kuva: Eeva Mettala-Willberg, Häntälän notkot, Somero