Pages Navigation Menu

Perustiedot

Toteutusaika: 2.1.2018 – 30.6.2021
Kumppanit: Varsin Hyvä ry, Põhja-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu

Tavoitteet
Pyrimme kansainväliseen yhteistyöhön suomalaisten ja virolaisten Leader-ryhmien, yritysten ja yhdistysten kanssa. Yhteisten toimenpiteiden tarkoituksena on luoda lisäarvoa matkailuun, joka keskittyy luontoon, ruokaan, kulttuuriin ja eko-matkailuun pienissä kylissä ja maaseutualueilla.

We are aiming at international cooperation with Finnish and Estonian LAGs, companies and associations. The purpose of the joint measures in the international project is creating added value for tourism concentrating on nature, food, culture and eco-tourism especially in small villages and rural areas and to combine these elements into a sustainable touristic package.
The project’s main role is in starting the cooperation: building up concrete joint actions, spreading best practises from one country to another and developing tailor-made travelling packages for the region.
Co-operation with tourism institutes and exchange of persons/groups can also be included in the project.

   

Toimenpiteet Leader-ryhmien alueilla
1. Resurssien ja tarpeiden kartoitus
2. Uusien ”tuntemattomien” matkailukohteiden kartoitus
3. Matkailun ja matkailukohteiden kestävän kehityksen lisääminen
4. Matkailukohteiden kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen Viron rannikolla (Tallinnasta Narvaan) ja Turun seudun rannikkoalueilla
5. Yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten matkailuhankkeiden kanssa

Leader-ryhmien yhteiset toimenpiteet (Joint actions)
• Yhteinen markkinointisuunnitelma Leader-alueiden välillä
• Kylien ja yrittäjien välinen tiedon ja kokemusten vaihto sekä verkostoituminen
• Kieli/kulttuurikurssitarjonta turisteille ja yrittäjille
• Opintoretket, tutustumismatkat, messut
• Tapahtumien, urheilutempauksien (esim. vesiurheilu) hyödyntäminen
• Median/sosiaalisen median käyttö

Tulokset
• Parhaiden käytäntöjen oppiminen ja jakaminen Suomessa ja Virossa
• Matkailuliiketoiminnan kehittäminen
• Markkinointisuunnitelmat
• Suomalaisten ja virolaisten yritysten ja kylien yhteistyö
• Digitaalisen reitityksen selvitys
• Tuotekehitys, uusia mahdollisia aiheita ja konsepteja matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen

 

FinEst -hankkeen ohjausryhmä
Tarja Rautiainen, Naantalin Matkailu, pj
Merja Jokila, Nautelan kartano
Jouko Parviainen, Kaarinan kaupunki
Jytta Poijärvi-Miikkulainen, Kaarinan kaupunki (2018-2019)
Niina Ruuska, Valonia 2018-2019; Kirsi Äyräs, Varsinais-Suomen Viro-keskus ry 2019-
Jarmo Lamminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

Lisätiedot
Pia Poikonen
pia.poikonen@varsinhyva.fi
tel. +358 50 338 3867