Pages Navigation Menu
Etusivu > Varsin Hyvän hankkeet > Lattiasta kattoon, pihalta luontoon

Lattiasta kattoon, pihalta luontoon

Toimenpiteiden hakuaika on päättynyt. Tukea sai 17 toimenpidettä, ja niiden toteutus voi jatkua 31.10.2020 asti.

Lattiasta kattoon, pihalta luontoon -teemahankkeen tavoitteena on parantaa maaseudun asukkaiden virkistys- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia, digitaalisia valmiuksia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kohteita ovat yhteisessä käytössä olevat tilat ja niiden ympäristö, luontoreitit ja ulkoliikuntapaikat. Hankkeessa toteutettavat investoinnit voivat olla tilojen kunnostusta, laite- ja kalustohankintoja, uuden teknologian ja digitaalisuuden hyödyntämistä, vapaa-ajan virkistysmahdollisuuksien lisäämistä, ekologisuutta ja turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Rahoitettavaksi valitaan noin 20 erillistä toimenpidettä. Yksittäisen toimenpiteen kokonaiskustannusarvion tulee olla 1 000 -7 000 euroa. Toimenpiteille myönnetään 75 % tuki ja omarahoitusosuus voi koostua kokonaisuudessaan talkootyöstä.

Toimenpiteiden tavoitteita

 • Parantaa yhteisessä käytössä olevien tilojen toiminnallisuutta ja käyttömukavuutta
 • Edistää kestävän kehityksen ratkaisuja
 • Lisätä maaseutualueiden viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta
 • Parantaa harrastus- ja ulkoilumahdollisuuksia
 • Lisätä digitaalisuutta ja uuden teknologian käyttöä
 • Lisätä kylien turvallisuutta
 • Lisätä asukkaiden tietoisuutta kylien luontoarvoista, maisemasta ja luontokohteista sekä motivoida niiden säilyttämiseen ja kunnostamiseen
 • Kotiseututietoisuuden lisääminen ja kulttuuri-identiteetin vahvistaminen
 • Lisätä kylien yhteisöllisyyttä, asukkaiden aktiivista osallistumista, tutustumista toisiinsa ja talkootyön tekemistä
 • Aktivoida uusi toimijoita mukaan hanketoimintaan ja paikalliseen kehittämiseen
 • Lisätä nuorten osallisuutta
 • Lisätä hyvinvointia
 • Lisätä tietoisuutta maaseutualueiden palveluista ja virkistysmahdollisuuksista
 • Hyödyntää alueella olevaa osaamista ja ammattitaitoa

Hakuohjeet ja aikataulu
Valintamenettely
Toimenpiteeet

Teemahankeinfo 4.6.2018

Teemahnankkeen aloitusinfo 29.10.2018

Kooste rahoituksen saaneista toimenpiteistä Hankerekisteri

Lisätietoja

hankeneuvoja Eeva Mettala-Willberg, eeva.mettala-willberg@varsinhyva.fi, puh. 040 580 8868