Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Toimenpiteet

Investoinnit voivat olla yhteisten tilojen kunnostusta, laite- ja kalustohankintoja, uuden teknologian ja digitaalisuuden hyödyntämistä, vapaa-ajan virkistysmahdollisuuksien lisäämistä, ekologisuutta ja turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä

Toimenpide-esimerkkejä

  • rakennusten sisätilojen kunnostus ja laitehankinnat; pienet remontit, keittiökalusteet ja -varusteet, ilmalämpöpumput
  • digitaalisuuden lisääminen; av-laitteet, tietotekniset hankinnat, etätyömahdollisuuksien kehittäminen
  • kylätalojen pihojen toiminnallisuuden lisääminen; leikkipaikat, kalusteet, pysäköintialueet, aidat, valaistus
  • luontokohteiden ja reittien kunnostus; laavut, nuotiopaikat, kalusteet, viitoitukset, opasteet, kaiteet, pitkospuut, pienet sillat, portaat
  • ulkoliikuntapaikkojen kunnostus ja kehittäminen
  • harrastusvälineiden hankinta
  • uimarantojen kunnostaminen ja varustaminen; pukukopit, vessat, laiturit, oleskelualueiden varustus
  • turvallisuutta parantavat toimenpiteet; nopeusnäytöt, kulkuesteet, esteettömyyttä lisäävät rakennelmat
  • kulttuuriympäristöä parantavat toimet; historiallisesti/matkailullisesti tärkeiden kohteiden kunnostus
  • ekologisuutta edistävät toimenpiteet; energiatehokkuus, kierrätys