Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Valintamenettely

Leader Varsin Hyvän hallitus valitsee teemahankkeessa toteutettavat toimenpiteet. Valituksi tulevat parhaiten valintakriteerit ja muut ehdot täyttävät toimenpiteet.
Valituksi tulleille sekä valitsematta jääneille toimenpiteiden hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse päätöksestä. Lisäksi valitsematta jääneille esitetään perustelut valitsematta jäämisen syistä.
Toimenpiteiden valinnan jälkeen järjestetään hakijoille yhteinen neuvontatilaisuus, jossa käydään läpi päätöksen ehdot ja annetaan ohjeita toimenpiteen toteuttamiseksi.
Hakijat voivat aloittaa toimenpiteiden toteuttamisen aikaisintaan Varsin Hyvän hallituksen myönteisen päätöksen jälkeen. Mahdollisesti sitä ennen syntyneet kustannukset ovat tukikelvottomia. Viranomaispäätöksen hankkeesta tekee Varsinais-Suomen Ely-keskus.

VALINTAKRITEERIT