Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Ajankohtaista > Varsinais-Suomen vuoden kylä 2018 haussa

Varsinais-Suomen vuoden kylä 2018 haussa

Varsinais-Suomen vuoden kylä 2018 haussa

Varsinais-Suomen Kylät ry yhteistyökumppaneineen etsii jälleen uutta Varsinais-Suomen vuoden kylää. Teemana on tänä vuonna mielikuvitusta kutkuttava ”Soiva kylä”.
Sen voi ymmärtää konkreettisesti musiikin harrastamiseksi kylällä, mutta hakemuksessa kannattaa ehkä silti lähestyä asiaa enemmän leikkimielellä ja vertauskuvallisesti. Luovuus on nyt valttia.

Olennaisia näkökulmia kilpailun kannalta ovat muun muassa:
• Millaisella sykkeellä kylä soi; mennäänkö perinnemusiikin vai
konemusiikin tahdissa – vai onko kylällä peräti etnisiä vaikutteita?
• Vaatiiko kylän kuunteleminen kuulokkeita vai kuuluuko sointi kauas
kylän ulkopuolelle ?
• Soittavatko kyläläiset samassa orkesterissa vai koostuvatko konsertit
monista bändeistä?
• Onko kylän orkesterissa aina samat soittajat vai tapahtuuko usein
miehistövaihdoksia? Täydennetäänkö sointia uusilla soittimilla?
• Millaisia ovat kylän tulevaisuudensuunnitelmat: kokeileeko kylä koko
ajan uusia julkaisukanavia vai kuullaanko sointia edelleen savikiekolta?
• Onko media kiinnostunut kylän soinnista?

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee kuvailla kylä (asukasmäärä, sijainti, alueen yhdistykset ja muut keskeiset toimijat yms.) sekä kertoa kylän toiminnasta. Kyse on nimenomaan kylien, ei vain kyläyhdistysten, kilpailusta eli kaikkien kylän yhdistysten, seurojen ja järjestöjen oiminta huomioidaan. Kyläkilpailuraati tutustuu hakemusten perusteella muutamiin kyliin sitten paikan päällä.

Hakemukset lähetetään Varsinais-Suomen kyläasiamiehelle 1.6. mennessä.
Mieluiten sähköpostitse: tauno.linkoranta@vskylat.fi, mutta myös postin kautta voi osallistua: Varsinais-Suomen Kylät ry, c/o ProAgria, Artturinkatu 2 A 67, 20200 Turku.

Varsinais-Suomen vuoden kylä palkitaan 11.8. Loimaan Virttaalla pidettävän maakunnallisen kylätoimintapäivän yhteydessä.

Lisätietoja antaa kyläasiamies Tauno Linkoranta, 044 303 9990, 044 533 4750, tauno.linkoranta@vskylat.fi

Kuva: © maaseutuverkosto Heli Sorjonen