Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Ajankohtaista > Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen rahoitus on nyt haettavissa

Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen rahoitus on nyt haettavissa

Maa- ja metsätalousministeriö on kohdentanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 6,5 miljoonaa euron määrärahan vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen hanke- ja yritystukiin vuosille 2015 – 2017. Tavoitteena on vähentää maatalouden ravinnekuormitusta vesistöihin sekä erityisesti edistää ravinteiden kierrätystä laajojen, eri toimijatahot kokoavien koordinaatio- ja yhteistyöhankkeiden avulla. Koska tuen painopisteenä on vesien tilan parantaminen nimenomaan Saaristomeren valuma-alueella, on suuri osa tuesta, 3 miljoonaa euroa, käytettävissä Varsinais-Suomen alueella.

Etusijalla ovat toimenpiteet, jotka

  • edistävät vesiensuojelua alueilla, joilla vesistöjen tila on vesienhoitosuunnitelmissa määritelty hyvää huonommaksi
  • edistävät ravinteiden kierrätystä, erityisesti lannan ja muiden maatalouden ravinnevirtojen täysimääräistä hyväksikäyttöä
  • edistetävät uusien käytäntöjen syntymistä
  • saavat aikaan pysyväisluonteista yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeiden tulee olla toiminnallisesti ja vaikutuksiltaan laajoja ja niihin tulisi osallistua useampia toimijatahoja, kuten neuvonta, tutkimus, koulutus/oppilaitokset, viljelijät ja yrittäjät. Hankkeisiin voi kytkeytyä myös suoria yritysten investointeja, jotka edistävät tavoitteita laajemmin kuin vain yhden yrityksen osalta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uudenlaiset alueelliset lannan jatkokäytön ja tuotteistamisen investoinnit.

Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseutuohjelman asianomaisen toimenpiteen valintakriteerit sekä lisäksi vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erityiskriteerit. Julkinen rahoitus on kiinteä, joko 60 %, 80 % tai 100 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Pääsääntöisesti hankkeissa tullaan edellyttämään 20 %:n yksityisen rahoituksen osuutta. Omaa tai talkootyötä ei hyväksytä yksityisen rahan osaksi.

Tukien haku on jatkuvaa, mutta hakemukset käsitellään hakujaksoittain. Ensimmäinen valintajakso päättyy 31.8., johon mennessä tulleiden hakemusten viralliset rahoituspäätökset pyritään saamaan loka-marraskuun vaihteeseen mennessä. Tavoitteena on, että ensimmäiset hankkeet voisivat alkaa jo marraskuussa 2015.

Yritystukien osalta valintajaksot etenevät hieman eri tahtiin, eli heinäkuun jälkeen 3 kuukauden jaksoissa. Hakemukset on kätevä tehdä sähköisessä Hyrrä-palvelussa, jossa niitä pystyy hyvin muokkaamaan ja tarkentamaan tarvittaessa. Myös päätökset ja rahoittajan kommentit saa sähköisen Hyrrä-palvelun kautta tietoonsa nopeasti.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus

  • yksikönpäällikkö Mirja Koskinen / mirja.koskinen(at)ely-keskus.fi /  0295 022 886 (lomalla heinäkuun)
  • kehittämispäällikkö Seppo Jaakonmäki / seppo.jaakonmaki(at)ely-keskus.fi / 0295 022 573 (lomalla elokuun)

Koko tiedote luettavissa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivuilta, jossa lisätietoja mm. valintakriteereistä: Maaseutuohjelman vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus haettavissa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)