Pages Navigation Menu
Etusivu > Ajankohtaista > Virkistys- ja luontokohteiden tiedot ja toimijat kootaan yhteen

Virkistys- ja luontokohteiden tiedot ja toimijat kootaan yhteen

Virkistys- ja luontokohteiden tiedot ja toimijat kootaan yhteen

Varsinais-Suomen virkistys- ja luontokohteista kootaan tietoa verkkopohjaiseen tietopalveluun. Palvelu tukee maaseudun matkailutoimijoiden elinkeinoa, asukkaiden virkistysmahdollisuuksien parantamista ja kohteiden kehittämistä. Aineiston lisäksi kootaan yhteen kohteisiin kytkeytyviä toimijoita.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailukohteista ei ole saatavilla koottua ajantasaista tietoa. Olemassa oleva tieto on hajanaista, päivittämätöntä sekä teknisesti haastavassa muodossa. Kohteet ovat lisäksi vaikea löytää ja yhdistää palveluihin, kuten esimerkiksi majoitukseen, ruokailuun ja liikenteeseen. Nämä seikat vaikeuttavat maakuntamme virkistys- ja luontomatkailun mahdollisuuksien täyttä hyödyntämistä.

Vuoden 2017 aikana maakunnan virkistys- ja luontokohteista sekä niihin liittyvistä palveluista kootaan kattavat tiedot osaksi aluetietopalvelu Lounaistietoa. Aineisto julkaistaan avoimena datana, jolloin tieto on vapaasti sekä ilmaiseksi kaikkien käytettävissä. Tietopalvelun avulla alueen matkailuyrittäjät ja yhdistykset voivat kehittää uutta yhteistyötä, toimintaa, tuotteita, esittelymateriaalia ja parantaa palveluitaan asiakkaille. Aineisto on vapaasti jatkojalostettavissa, myös sovelluskehittäjille.

– On tärkeää, että tietopalvelun aineisto pysyy jatkossa myös ajan tasalla. Tästä syystä aineiston ylläpitoon kehitetään työkalu, jonka avulla virkistys- ja luontokohteiden ylläpitäjät voivat ilmoittaa kohteissa tapahtuneista muutoksista. Kannustimena aineiston ylläpitäjille on aineiston avoimuus ja sen hyödyntämismahdollisuudet monenlaisissa mobiili- ja karttapalveluissa, toteaa kaavasuunnittelija Lasse Nurmi Varsinais-Suomen liitosta.

Aineiston lisäksi kootaan yhteen Varsinais-Suomen maaseudun virkistys- ja luontomatkailukohteisiin kytkeytyviä toimijoita ja lisätään toimijoiden välistä yhteistyötä. Erilaisten toimijoiden välille tarvitaan koordinaatiota, jotta Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailukohteiden ylläpito, kehittäminen ja matkailuun nojaavan yritystoiminnan mahdollisuudet olisivat nykyistä paremmat.

Toimenpiteet ovat osa Varsinais-Suomen liiton ja ProAgria Länsi-Suomi ry:n / Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa -hanketta. Varsinais-Suomen liitossa hankkeen vastuullinen toteuttaja on Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia.

Toteutukseen osallistuu myös Varsinais-Suomen liiton tietopalveluryhmä. Kohderyhminä ja yhteistyötahoina toimivat maakunnan ja seutukuntien virkistys-, luonto- ja maaseutumatkailun kehittäjäorganisaatiot, yrittäjät ja luonto-oppaat, luonto- ja virkistyskohteiden ylläpitäjät sekä kunnat. Hanke alkoi tammikuussa 2017 ja päättyy marraskuussa 2018.