Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Hanketuet > Kansainvälinen hanke

Kansainvälinen hanke

 

KANSAINVÄLINEN LEADER-TOIMINTA

Leader-toiminta on paikallista kehittämistä, jolla on myös kansainvälinen ulottuvuus. EU:n alueella toimii yli 2500 Leader-ryhmää, jotka tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä. Kansainvälisen toiminnan kautta haetaan oppia ja ideoita muista maista, verkostoidutaan ja tehdään rajat ylittävää yhteistyötä. Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden odotetaan tuottavan alueelle lisäarvoa. Rahoitettavien toimien kautta pyritään lisäämään maaseudun asukkaiden ja yrittäjien kansainvälisiä taitoja ja osaamista, pitkällä tähtäimellä luodaan uusia edellytyksiä yritystoiminnalle, innovaatioita ja työpaikkoja.

 

Leader-ryhmät voivat rahoittaa kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, joissa hakijana on rekisteröity yhdistys tai muu toimija. Hankkeeseen tarvitaan yhteistyökumppani vähintään yhdestä EU-maasta (suositus vähintään kaksi kv. kumppania Euroopasta). Kansainvälisessä hankkeessa suomalaiset toteuttavat yhdessä muiden maiden toimijoiden kanssa yhteisiä kehittämistoimia (Joint Actions). Yhteiset kehittämistoimet ja vastuunjako hankkeessa määritellään hankehakemuksessa ja yhteisellä sopimuksella. Kansainväliset hankkeet toteutetaan paikallisten Leader-ryhmien kautta.

 


Lisätieto

eurooppalaisista Leader-ryhmistä https://enrd.ec.europa.eu/home-page_en

maaseudun kehittämisestä Euroopassa http://www.elard.eu/

Varsin Hyvän rahoittamista kv. hankkeista

https://www.varsinhyva.fi/varsin-hyvan-hankkeet/finest-countryside/

https://www.varsinhyva.fi/outdoor-leader/

 

Jos kansainvälistyminen kiinnostaa, ole yhteydessä Piaan pia.poikonen@varsinhyva.fi