Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Hanketuet > Mihin voin saada tukea ja kuinka paljon? > Koulutus- ja tiedonvälityshanke

Koulutus- ja tiedonvälityshanke

Ohjelmakauden 2023-2027 tukien haku aukeaa kevään 2023 aikana. Tiedot toistaiseksi ohjelmakautta 2014-2022 koskevia.

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet mahdollistavat mm. maaseudun asukkaiden ja yritysten kouluttamista tai uusien tuotantomenetelmien esittelyä.

Tukea voidaan myöntää esittelytoimiin tai muuhun sellaiseen toimintaan, jossa välitetään tietoa:

  1. Uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä
  2. Muista liiketoimintaa olennaisesti parantavista menetelmistä
  3. Energia-, ympäristö- ja maaseutuasioista yrityksille tai alueen asukkaille, yhteisöille ja muille toimijoille

Tukea ei myönnetä sellaiseen tiedonvälitystoimenpiteeseen, jossa tuki olisi valtiontueksi katsottavaa tukea tai jossa toimenpiteen pääasiallinen tarkoitus on hyödyttää yhtä tai vain vähäisessä määrin useampaa yksityistä elinkeinonharjoittajaa tai yritystä.

 

Tukemisen edellytykset

Tukea voidaan myöntää sellaiseen koulutukseen, joka täydentää käytännön kokemusta ja säännönmukaista oppivelvollisuuteen perustuvaa koulutusta, keskiasteen tutkintoa tai yliopisto- tai korkeakoulututkintoa kuulumatta osana perus- tai jatkokoulutustutkintoon.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen saajalla tai, jos koulutustoimenpiteen toteuttaa muu kuin tuen saaja, toteuttajalla on koulutustoimenpiteen laatuun ja laajuuteen nähden ammattitaitoinen kouluttaja ja muuta tiedonvälitystä koskevassa toimenpiteessä sen sisältöön ja vaativuuteen nähden ammattitaitoinen toteuttaja.

Koulutus- ja tiedonvälityspalveluja tarjoavilla yksiköillä tulee olla tarvittava pätevyys ja asianmukaiset valmiudet. Koulutus- tai tiedonvälityspalveluja tarjoavan organisaation tulee varmistua henkilöstön pätevyydestä. Henkilöstölle on tarjottava säännöllisesti tehtävien hoitamisen edellyttämää koulutusta. Tuensaajien on tarvittaessa voitava osoittaa, että hankkeessa työskentelevillä on hankkeen toteuttamisen kannalta tarvittava koulutus tai osaaminen.