Pages Navigation Menu

Yhteistyöhanke

Rahoituskauden 2023-2027 hanketukien haku on alkanut Hyrrässä 21.6.2023
Lisätietoa maaseutu.fi

Yhteistyöhankkeella edistetään elinkeinojen kehittämistä alueella ja uusien innovaatiooiden syntymistä. Toimenpiteeltä edellytetään nimensä mukaisesti aitoa yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa. Myös hankkeen tulosten tulee olla kaikkien yleisesti hyödynnettävissä.