Pages Navigation Menu
Etusivu > Hanketuet > Mihin voin saada tukea ja kuinka paljon? > Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllinen investointihanke

Rahoituskauden 2023-2027 hanketukien haku on alkanut Hyrrässä 21.6.2023
Lisätietoa maaseutu.fi

Yleishyödylliset investoinnit mahdollistavat esimerkiksi kylätalon tai harrastustilojen korjauksen, yhteisrannan tai luontopolun kunnostuksen tai vaikkapa leikkikentän rakentamisen.

Yleishyödyllisen investoinnin ehtona on, että siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Lisäksi kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. 

Hankkeen omarahoitusosuus voi koostua yksityisestä rahasta, vastikkeettomasta työstä eli talkoista tai näistä molemmista.

Jos investoinnin kohde ei ole hakijan hallinnassa tai omistuksessa, tarvitaan alueen omistajalta (ja tarvittaessa haltijalta) suostumus investoinnin toteuttamiseen sekä siihen, että tuettu kohde on alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. Käyttöoikeuden säilyminen on varmistettava asianmukaisesti, esimerkiksi kirjaamalla vuokrasopimus Maanmittauslaitoksessa.

Jos tuettavaan hankkeeseen sisältyy rakentamisinvestointeja, tuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että tuen saaja pitää kohteen asianmukaisesti vakuutettuna, kunnes tuki on maksettu kokonaan.

Tukea voidaan myöntää: 

 1. Rakennuksen, rakennelman tai rakenteen korjaamiseen tai laajentamiseen, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimiseen, suunnitteluun, työpalkkoihin ja urakointiin
 2. Uusien koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
 3. Pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnitteluun ja toteuttamiseen
 4. Pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnitteluun, rakentamiseen ja laitehankintoihin, sekä verkon rakentamisen ja käyttämisen kannalta välttämättömien käyttöoikeuksien hankkimiseen
 5. Viranomaislupiin, rekisteröintimaksuihin ja muihin vastaaviin kuluihin
 6. Palo- ja talkoovakuutusmaksuihin, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan

Rakentamisinvestoinnin hankesuunnitelmaan on liitettävä seuraavat riittävän yksityiskohtaiset asiakirjat:

 1. Pääpiirustukset
 2. Erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa (esim. LVISA, lämmitys, vesijohto, viemäröinti, ilmanvaihto, automaatio-suunnitelmat)
 3. Rakennusselostus
 4. Rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio- tai laskelma (suositus: Talo 2000 -nimikkeistön mukainen jaottelu)

Vaikka hankkeesi ei edellyttäisikään lupamenettelyä, piirustukset, rakennusselostus ja eritelty kustannusarvio tarvitaan aina hanketukihakemukseen. Suunnittelukustannukset ovat hyväksyttäviä ja tukikelpoisia kustannuksia myös ennen hankkeen vireilletuloa.

Investointituen myöntämisen edellytyksenä on, että tukihakemuksesi on tullut vireille ennen tuettavan toimenpiteen aloittamista.

Investoinnin aloittamiseksi katsotaan:

 1. Rakennustöiden alkaminen
 2. Hankinnan toimitus
 3. Hankinnan maksaminen
 4. muun sitoumuksen tekeminen, joka tekee investoinnista peruuttamattoman