Pages Navigation Menu

Rahoitusta ja neuvontaa maaseudun yrityksille ja yhteisöille!
Vaikuta maaseudun tulevaisuuteen ja vastaa kyselyyn TÄSTÄ

Categories Navigation Menu
Etusivu > Hanketuet > Mihin voin saada tukea ja kuinka paljon? > Yleishyödyllinen kehittämishanke

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Yleishyödyllisellä kehittämishankkeella yhdistykset voivat parantaa vaikkapa kylän palveluja tai harrastusmahdollisuuksia, tempaista käyntiin uusia tapahtumia, kehittää kylämatkailua tai lisätä asumisviihtyvyyttä omalla asuinalueellaan.

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen ehtona on, että siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Varsin Hyvän kautta rahoitettavan yleishyödyllisen kehittämishankkeen julkinen tuki on enintään 80 % hankkeen kustannuksista. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista tulee olla vähintään 5 000 € ja enintään 180 000 €.

Hankkeen omarahoitusosuus voi koostua yksityisestä rahasta, vastikkeettomasta työstä eli talkoista tai näistä molemmista. Talkootyön arvo on 15 €/h/hlö. Talkootyön tekijän tulee olla vähintään 15-vuotias.

Tukea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen voidaan myöntää:

 1. Maaseudun asukkaiden palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen
 2. Kylien kehittämissuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen
 3. Kylän tai paikallisyhteisön vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden edistämiseen ja toimintaan, jonka tarkoituksena on saada alueelle uusia asukkaita, sekä näissä tehtävissä tarvittavien valmiuksien hankintaan
 4. Maaseudun kulttuuriperinnön säilyttämiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen
 5. Maaseudun ympäristön viihtyvyyden parantamiseen
 6. Paikallisten suunnitelmien mukaisten kansainvälisten hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen
 7. Maaseudun rakennetun ympäristön ja maisemanhoitoa koskevien suunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen
 8. Muuhun edellä verrattavaan toimenpiteeseen, joka palvelee kylän tai sen osan asukkaiden yleistä hyvinvointia

Kehittämishankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm.

 1. Palkkaus- ja palkkiokustannukset sivukuluineen (lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia)
 2. Matkakustannukset
 3. Ostopalveluiden hankinnan kulut
 4. Vuokrakustannukset
 5. Muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kulut ml. pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset

 

Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin tukihakemus on tullut vireille. Hanketta voi suunnitella ja tarjouksia palveluntarjoajilta voi pyytää. Aloittamisena ei pidetä myöskään kansainvälisen, valtakunnallisen tai alueiden välisen hankkeen toteuttamisessa tarvittavaa yhteistyötä, suunnitteluun liittyviä yleiskuluja tai tuensiirtosopimuksen tekemistä. Alla on lueteltu mitkä toimet katsotaan hankkeen aloittamiseksi ja siis tuen estäviksi toimiksi.

Kehittämishanke katsotaan aloitetuksi, kun hankkeen toteuttaja

 • allekirjoittaa hankkeen toteuttamiseen liittyvän sopimuksen, jota ei voida peruuttaa
 • tekee hankkeen toteuttamista koskevan hankinta- tai muun sopimuksen
 • sopimusta solmimatta maksaa hankkeeseen liittyvän kustannuksen
 • solmii palvelusopimuksen

 

Lue lisää: Varsin Hyvän hankkeiden valintakriteerit, tukikelvottomat kustannukset