Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Hanketuet > Mihin voin saada tukea ja kuinka paljon? > Yleishyödyllinen kehittämishanke

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Ohjelmakauden 2023-2027 tukien haku aukeaa kevään 2023 aikana. Yksityiskohtaiset tukilinjaukset päivitetään kevään aikana.

Yleishyödyllisellä kehittämishankkeella yhdistykset voivat parantaa vaikkapa kylän palveluja tai harrastusmahdollisuuksia, tempaista käyntiin uusia tapahtumia, kehittää kylämatkailua tai lisätä asumisviihtyvyyttä omalla asuinalueellaan.

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen ehtona on, että siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Hankkeen omarahoitusosuus voi koostua yksityisestä rahasta, vastikkeettomasta työstä eli talkoista tai näistä molemmista. Talkootyön tekijän tulee olla vähintään 15-vuotias.

Kehittämishankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm.

  1. Palkkaus- ja palkkiokustannukset sivukuluineen (lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia)
  2. Matkakustannukset
  3. Ostopalveluiden hankinnan kulut
  4. Vuokrakustannukset
  5. Muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kulut ml. pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset

 

Hankkeen käytännön toimia EI saa aloittaa ennen kuin tukihakemus on vireillä Hyrrässä.

Kehittämishanke katsotaan aloitetuksi, kun hankkeen toteuttaja

  • allekirjoittaa hankkeen toteuttamiseen liittyvän sopimuksen, jota ei voida peruuttaa
  • tekee hankkeen toteuttamista koskevan hankinta- tai muun sopimuksen
  • sopimusta solmimatta maksaa hankkeeseen liittyvän kustannuksen
  • solmii palvelusopimuksen