Pages Navigation Menu
Etusivu > Hanketuet > Miten tiedotan hankkeesta?

Miten tiedotan hankkeesta?

 

Rahoituskautta 2023-27 koskevat viestintäohjeet

Ohjelmakautta 2014-2022 koskeva ohjeistus

Hankkeilta odotetaan avoimuutta ja toiminnan tuloksista tiedottamista ja hyvä viestintä onkin onnistuneen hankkeen edellytys. Hankkeista on hyvä tiedottaa yleisesti vähintään sen alkaessa ja päättyessä. Hankkeen aikana kannattaa lisäksi tehdä esimerkiksi lehdistötiedotteita hankkeen aikaansaannoksista.

Tiedota hankkeen toiminnasta ja EU:n rahoitusosuudesta hankkeessa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tiedotusmateriaalissa tulee käyttää EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: ”Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin”. Lisäksi tulee käyttää myös EU:n Leader-logoa. Erittäin suotavaa on käyttää myös Varsin Hyvän logoa ja/tai viitata Leader-ryhmään tekstissä.

Tiedotusmateriaali tarkoittaa esimerkiksi nettisivuja, esitteitä, PR-materiaalia, lehti-ilmoituksia ja kaikkea muuta vastaavaa materiaalia.

Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus.

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 10 000 euroa, sijoita hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle, esimerkiksi rakennuksen sisääntuloalueelle.

Täytä julisteeseen kuvaus hankkeesta. Esimerkiksi: Kirjoita otsikko-kenttään hankkeen nimi. Kirjoita leipäteksti-kenttään, kuka hanketta toteuttaa ja mitä hankkeessa tehdään sekä kerro, että hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella. Jos hakijalla on monta hanketta, niiden tiedot voi esittää yhdessä julisteessa. Julisteessa on kuitenkin oltava yksilöityä tietoa jokaisesta hankkeesta. Tulosta juliste A3-koossa.

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa ja kyseessä on investointi, kiinnitä hankkeen toteuttamisen ajaksi tiedotuskyltti rakennuskohteen tai muun investoinnin yhteyteen. Kiinnitä kyltti tuettuun kohteeseen riittävän näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Riittää, että kyltti on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.

Saat kyltin Varsin Hyvältä.

 

Tiedotusmateriaaleissa käytettävät logot
Eri muotoja logoista löydät linkkien takaa

 

EU-lippu painokäyttöön

EU-lippu verkkokäyttöön

 

EU:n Leader-logo

 

Leader Varsin Hyvä