Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Hanketuet > Miten teen hankesuunnitelman?

Miten teen hankesuunnitelman?

Rahoituskauden 2023-2027 hanketukien haku on alkanut Hyrrässä 21.6.2023

Lisätietoa maaseutu.fi

Hankkeen valmistelu lähtee aina tarpeesta kehittää. Tarve voi olla toimintojen kehittämistä, toimijoiden aktivointia, yhteisen tilan kunnostamista tai uusien asioiden oppimista. Kun tarpeet on tunnistettu, mietitään mitä ja miten tehdään. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio laaditaan mahdollisimman realistisesti, omat voimavarat tunnistaen. Suunnitteluvaiheessa kannattaa pitää mielessä, että hyvä hanke hyödyttää mahdollisimman montaa ja tulokset ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Hyvällä hankkeella on myös jatkuvuutta tai pysyviä vaikutuksia toteutusajan päättymisen jälkeen.

Hankesuunnitelma kannattaa tehdä huolella, sillä se on hakijan ohjenuora koko hankkeen ajan. Kun haet toteutuneiden kustannusten perusteella maksatusta ELY-keskuksesta, maksatustarkastuksessa verrataan maksuun haettuja kuluja hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja kustannusarvioon, jolloin tuki maksetaan vain hankesuunnitelman ja kustannusarvion mukaisista kustannuksista. Hankkeen kaikki toimenpiteet ja kustannukset on siis syytä eritellä riittävällä tarkkuudella.

Hankesuunnitelma täytetään Hyrrä-asiointipalveluun, josta aukeaa valmiit osiot kullekin tukimuodolle erikseen. Hankkeen valmisteluvaiheessa voit käyttää apuna Hankesuunnitelman perusrunkoa

Hankesuunnitelman liitteeksi tarvitaan myös riittävän tarkka kustannusarvio. Kustannusarvion kohtuullisuudesta on varmistuttava jo hakemusvaiheessa. Kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia. Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee suurten hankintojen osalta toimittaa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

FlatRate -kustannusmallit 2023-27

Omarahoitusosuus voi koostua osittain tai kokonaan talkootyöstä. Jos hanke sisältää talkootyötä, tulee hakemuksen liitteeksi tehdä Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä
Talkootyön arvo on 20 € / hlö / tunti. Jos työ tehdään koneella traktorilla tai muulla vastaavalla koneella
(kaivinkone, mönkijä, moottorikelkka), työkoneen käyttämisen arvoksi katsotaan lisäksi 40 euroa käyttötunnilta. Työn tekijän tulee olla vähintään 15-vuotias.

Hankesuunnitelma määrittää hankkeen toteutusta alusta loppuun asti. Toisinaan ennalta arvaamattomista syistä hanketta ei kuitenkaan pystytä toteuttamaan täysin suunnitelman mukaisesti. Tällöin on tehtävä muutoshakemus. Ota yhteyttä Varsin Hyvään ennen muutoksen tekemistä. Muutoshakemus liitteineen menee laillisuusarviointiin Varsinais-Suomen ELY-keskukseen sekä tiedoksi Varsin Hyvän hallitukselle. ELY-keskus tekee muutospäätöksen, jonka jälkeen voit jatkaa hankkeen toteuttamista muutetun hankesuunnitelman mukaisesti. On tärkeää tehdä muutoshakemus ennen muutoksen toteuttamista, jotta syntyneet kulut ovat tukikelpoisia.