Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Kustannusmallit

Ohjelmakauden 2023-2027 tukien haku aukeaa kevään 2023 aikana. Tiedot päivitetään kevään aikana.

Kustannusmallit 2014-2022.

  1. Flat rate 24 % / 15 %
  2. Kertakorvaus
  3. Todelliset kustannukset

Flat rate 24 % -mallissa hankkeen kustannusarviossa ei tarvitse eritellä ns. välillisten kulujen osuutta eikä niitä tarvitse maksuhakemuksessa esittää kirjanpidon tosittein. Kaikki välittömät kulut tulee sen sijaan eritellä normaalisti ja myös maksuhakemuksessa todentaa kirjanpidon kautta. Välillisten kulujen osuus on 24 % hankkeen hyväksytyistä palkkakuluista.

Katso Flat rate -mallien ohjeesta mitkä kulut ovat hankkeen välittömiä ja mitkä välillisia kuluja. Hankesuunnittelun apuna voit käyttää muokattavaa, tämän mallin mukaista kustannusarviopohjaa  (Excel-muodossa).

Flat rate 15 % -mallissa hankkeen kustannusarviossa ei tarvitse eritellä ns. välillisten kulujen osuutta eikä niitä tarvitse maksuhakemuksessa esittää kirjanpidon tosittein. Kaikki välittömät kulut tulee sen sijaan eritellä normaalisti ja myös maksuhakemuksessa todentaa kirjanpidon kautta. Välillisten kulujen osuus on 15 % hankkeen hyväksytyistä palkkakuluista. Erotuksena 24 % mallille, hankehenkilöstön matkakulut eivät kuulu välillisiin prosenttimääräisiin kuluihin.

Katso Flat rate -mallien ohjeesta mitkä kulut ovat hankkeen välittömiä ja mitkä välillisia kuluja. Hankesuunnittelun apuna voit käyttää muokattavaa, tämän mallin mukaista kustannusarviopohjaa (Excel-muodossa).

Todellisten kustannusten mallissa hankkeen kaikki kulut tulee kustannusarviossa eritellä normaaliin tapaan ja myös maksuhakemuksessa todentaan kuitein ja kirjanpidon tosittein.

Varsin Hyvän henkilökunta auttaa hankkeelle parhaiten sopivan kustannusmallin valinnassa.

 

Lue lisää: kustannusarvion teosta sivulla Miten teen hankesuunnitelman?, Flat rate -mallien ohje