Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Yritystuet > Mihin voin saada tukea ja kuinka paljon?

Mihin voin saada tukea ja kuinka paljon?

Tukea myönnetään yritysten kehittämistoimintaan perustamis- ja investointituen muodossa. Tuki perustuu siihen, että yritys on tekemässä toimenpiteitä, joiden toteutumisen nopeuteen, tasoon ja laatuun voidaan vaikuttaa julkisella tuella. Tuetulla investoinnilla on oltava olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittämiselle.

Paikallisesti toimivalle yritykselle tukea voidaan myöntää vain, jos tuetulla toiminnalla voidaan korvata ulkopuolelta tuotettuja tavaroita tai palveluja tai luomaan toimintaa, jota paikalliset markkinat eivät aikaisemmin ole pystyneet tuottamaan. Markkina-aseman vaikutukset arvioidaan aina yrityskohtaisesti.

Varsin Hyvän Yhdessä vielä enemmän -strategian pohjalta on laadittu kaikkia yritystukia koskevat valintakriteerit, joihin kannattaa tutustua etukäteen. Valintakriteerit ja niiden huomioiminen ovat osa Leader-ryhmän tarkoituksenmukaisuusharkintaa hanke- ja yritystukivalinnassa.

 

Yritystukimuodot

Yrityksen investointituki (20 %)
Investoinnin toteutettavuustutkimus (50 %)
Yrityksen perustamistuki (5 000 – 35 000 €) ja kokeilu (2 000 – 10 000 €)
Yhteistyöhanke (60 – 75 %)

 

Ota huomioon, että muu julkinen tuki samaan toimenpiteeseen vähentää maaseuturahaston kautta saatavaa tukea, tai poistaa tuen mahdollisuuden kokonaan.