Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Yritystuet > Mihin voin saada tukea ja kuinka paljon? > Investoinnin toteutettavuustutkimus

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Aineellisia investointeja suunnittelevat voivat hakea tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää onko yrityksen investoinnin toteuttamiselle edellytyksiä. Tuella voidaan selvittää investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä ja toteuttamisen vaihtoehtoja. Myös rahoituksen edellytysten selvittäminen ja valmistelu voivat olla osana toteuttavuustutkimusta.

Tuella voidaan hankkia yrityksen ulkopuolista asiantuntemusta ja neuvoja, joilla voidaan selvittää kannattaako investointia tehdä ja miten investointi olisi taloudellisinta ja järkevintä toteuttaa. Toteutettavuustutkimuksen tuloksena on mahdollisimman toteutuskelpoinen investointisuunnitelma. Tuki toteutettavuustutkimukseen ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista.

 

Toteutettavuustutkimuksen tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä ostopalveluista ja palkoista aiheutuvat kustannukset sekä muut välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset.

 

Varsinaiset rakennusten suunnittelusta aiheutuvat kustannukset eivät ole toteutettavuustutkimuksen tukikelpoisia kustannuksia, mutta ne voivat olla tukikelpoisia osana toteuttavaa investointia.

 

Tuen määrä

Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 50 % hyväksyttävistä kustannuksia. Tukea maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevaan investoinnin toteutettavuustutkimukseen voidaan kuitenkin myöntää 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Minimituki on 1500 euroa.