Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
Etusivu > Yritystuet > Miten haen yritystukea?

Miten haen yritystukea?

Kun ryhdyt suunnittelemaan yrityksen perustamista, investointia tai muuta kehittämistoimenpidettä, ota yhteyttä Varsin Hyvän toimistoon. Varmistetaan yhteistuumin ideasi soveltuvuus Yhdessä vielä enemmän -kehittämisstrategiaan ja käydään läpi yritystukihakemuksen valmistelun kannalta tarpeelliset asiat. Näin vältyt turhan työn tekemiseltä. Hakemuksia voi jättää mihin aikaan vuodesta hyvänsä, koska käytössä on ns. jatkuvan haun -periaate.

Voit aloittaa toimenpiteiden toteuttamisen omalla riskilläsi, kun tukihakemuksesi on tallennettu Hyrrä-järjestelmään ja sieltä on tullut vireilletuloilmoitus. Ensin hakemustasi arvioi Varsin Hyvän Arviointityöryhmä, ja se voi pyytää hakemukseen täydennyksiä ja selvityksiä. Tämän jälkeen Varsin Hyvän hallitus tarkastelee tukihakemuksen tarkoituksenmukaisuutta Yhdessä vielä enemmän -kehittämisstrategian ja asetettujen valintakriteerien perusteella. Hallituksen päätös perusteluineen lähetetään Varsinais-Suomen ELY-keskukseen, joka voi poiketa Varsin Hyvän hallituksen päätöksestä vain, jos tuki ei ole lakien ja asetusten mukainen. Vaikka toimenpiteet voi käynnistää jo vireilletulon vaiheessa, ei aloittamista suositella ennen ELY-keskuksen varsinaista tukipäätöstä.

Tukipäätöksen saat Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. Tukipäätös tulee lukea huolella läpi, sillä päätös saattaa poiketa hakemuksestasi toimenpiteiden tai kustannusten osalta, myös päätöksen ehtoihin tulee tutustua.

Tukihakemukseen liitetään aina mukaan liiketoimintasuunnitelma. Sen rooli korostuu varsinkin yrityksen perustamistuessa, jossa tuki määräytyy liiketoimintasuunnitelman, ja maksatus sen toteutumisen, mukaan. Suunnitelman tekemiseen voit saada apua yrityssuomi.fi-verkkopalvelusta tai paikallisilta yritysneuvojiltasi (Potkuri ja Taivassalossa Ukipolis). Liiketoimintasuunnitelman lisäksi tukihakemukseen tarvitsee liittää myös muita liitteitä.

 

Lue lisää: Varsin Hyvän strategia, valintakriteerit, Hyrrä, yrityssuomi.fi, Yritystukihakemuksen liitteiden tarkistuslista